MUNKAÜGYI REFERENS KÉPZÉS
3 alkalmas ONLINE képzés elvégzéséről államilag elismert, engedélyezett tanúsítványt állítunk ki. Max. 40 fő. (E-001513/2016/D014)
ONLINE, ÉLŐ KÉPZÉS
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2020. augusztus 11. + augusztus 13. + augusztus 17.

Ütemezés: kedd-csütörtök-hétfő, 09.00–15.00, regisztráció 8.30-tól (3 alkalom)

Online, élő képzés — ZOOM-on keresztül

Nem kell letölteni, vagy megvenni semmilyen programot. SŐT! Érteni sem kell hozzá, csak rákattint az e-mailben kapott linkre, és már működik is! Mert olyan egyszerű a használata!

Előadó(k):

09.00–15.00: Barabás Miklós
(HR-közgazdász, társadalombiztosítási szakember)
09.00–15.00: Táborossyné dr. Morvai Zsuzsanna
(társadalombiztosítási szakember, a Kormányhivatal nyugalmazott osztályvezetője)

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

Alap részvételi díj 3 napra (kedvezmények nélkül): 82.000 Ft/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 82.000 Ft/fő helyett 57.400 Ft/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 82.000 Ft/fő helyett 54.530 Ft/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (40% kedvezmény): 82.000 Ft/fő helyett 49.200 Ft/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (40%+5% kedvezmény): 82.000 Ft/fő helyett 46.740 Ft/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

08.30–09.00: A ZOOM ismételt vagy első ellenőrzése, a működés tesztelése
09.00–12.00: Előadás 1. része
12.00–12.45: Szünet
12.45–15.00: Előadás 2. része
A részvételi díj tartalmazza a 3 alkalmas online képzést, az oktatási segédanyagot elektronikus formátumban.
A képzés áfamentes. Az előadás díja költségként elszámolható.

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-001513/2016/D014

Államilag elismert, engedélyezett Munkaügyi Referens Képzés!

A 3 alkalmas online képzés elvégzéséről államilag elismert és engedélyezett tanúsítványt állítunk ki.

Árzuhanás: Ez a képzés ÁFA-MENTES!!! (Tehát az áfával nem kell számolni.)

Jelentkezési feltétel: minimum érettségi bizonyítvány.

Képzés sikeres teljesítésének feltétele: online képzésen való részvétel és sikeres online záróvizsga (feleletválasztós rövid tesztsor).

Tematika:

Államilag elismert, engedélyezett Munkaügyi Referens Képzés!

A 3 alkalmas online képzés elvégzéséről államilag elismert és engedélyezett tanúsítványt állítunk ki.

Kétnyelvű tanúsítványt (magyar-angol) is lehet kérni, ára 5.000 Ft. A Kosárban a “Megjegyzés” rovatban kell ezt az igényt jelezni.

Képzés célja: A résztvevők ismerkedjenek meg a munkaügyi ügyintézés alapjaival, a munkaügyi munkavégzésre vonatkozó jogszabályokkal, és a munkaügyi feladatok gyakorlatával, annak érdekében, hogy olyan alapismeretekre tegyenek szert, amelyek felkelthetik az érdeklődésüket, és a későbbiekben tovább tudnak építkezni a képzésen megszerzett ismeretanyagukra alapozva.

Képzés célcsoportja: Azok a felnőtt személyek, akik lehetnek munkáltatói döntés alapján beiskolázott munkavállalók, és/vagy saját elhatározásuk alapján fejlődni kívánó résztvevők és/vagy állami munkaerő-piaci támogatásban, vagy Európai Uniós támogatásban részesülő résztvevők.

Szakmai kompetenciák: A képzést elvégző résztvevő a képzés során megszerezhető kompetenciák által képessé válik:

ellátni a munkaügyi nyilvántartásokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat,

közreműködni a munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatosan,

összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából,

hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni.

Tematika:

Munkajogi és polgárjogi jogviszonyok ismertetése

A tananyagegység célja, hogy a résztvevő megismerje a Munka Törvénykönyve által meghatározott szabályokat, és a munkaügyi gyakorlata során alkalmazni tudja. A résztvevőnek tisztában kell lennie azzal, hogy rendszeresen figyelemmel kell kísérnie a jogszabályi környezetet annak érdekében, hogy munkáját mindig a hatályos jogszabályoknak megfelelően tudja végezni.

■ A munka fogalma, a munkafolyamat

■ A Munka Törvénykönyve (Mt.)

■ Munkaerő-gazdálkodás elmélete és gyakorlata 

■ Motiváció, motivációs elméletek

■ Képesség, készségek, képzettség

■ A humán kontrolling fogalma, eszközei, módszerei, elemzések, számítások

■ Emberi erőforrás gazdálkodás, humánstratégia

■ A munkakörök elemzése, kialakítása, értékelése

■ Toborzás és kiválasztás

■ Teljesítményértékelés

■ Munkaerő fejlesztés, karriertervezés

■ Bérezés, jutalmazás, szociális juttatások

■ A humán kontrolling-alapú tervezés, ellenőrzési rendszer, jelentésrendszer

■ Munkaidő-gazdálkodás, munkaidő-nyilvántartások, foglalkoztatás hatékonysága

■ A munka díjazása, a munkabér részei

■ Bruttó bér, nettó bér, a munkavállalót és a munkáltatót terhelő adók és járulékok

Társadalombiztosítási jogviszonyok ismertetése

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevőt a társadalombiztosítási feladatokban, valamint az egészségbiztosítási, a nyugellátási és a családtámogatási területen naprakész ismeretekhez juttassa.

■ A magyar társadalombiztosítás feladatai, ellátásai

■ A társadalombiztosítás rendszere

■ A társadalombiztosítás fedezete

■ Biztosítási kötelezettség

■ Egészségbiztosítás, az egészségbiztosítás ellátásai

■ Társadalombiztosítási célú nyilvántartások és adatszolgáltatások

■ Társadalombiztosítási nyomtatványok, adatszolgáltatás

■ A keresőképtelenség, betegszabadság, táppénz

■ Az ellátásokkal kapcsolatos közös szabályok

■ Felelősségi szabályok, jogorvoslat

■ Háztartási munka és egyszerűsített foglalkoztatás (idénymunka, alkalmi munka)

■ Egészségügyi hozzájárulás

■ Nyugellátás, nyugdíjbiztosítási járulék

■ Családtámogatás

■ A témával kapcsolatos törvényi változások figyelése, értelmezése, alkalmazása

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>