Még nem ÁFA 365 Klub tag? Részletekért kattintson IDE! Belépés ÁFA 365 Klub tagoknak
Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024 (Videó)
Közösségen belüli és export-import ügyletek (Aktualitások + Változások)
Értékesítés: 2024. július 31-ig. Megtekintés: 2024. december 31-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Videó felvételének időpontja: 2024. március 21. (csütörtök)

VIDEÓ

4 db videó, 5 óra tananyag

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Háttéranyag elektronikus formában. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy az előadás időpontja (2024. március 21.) után leghamarabb 7 nappal (2024. március 28.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2024. december 31-ig lehet ingyenesen a videót korlátlan alkalommal megtekinteni. Fontos! Az értékesítés 2024. július 31-én zárul.

Előadó(k):

Dr. Csátaljay Zsuzsanna
áfa szakértő, jogász
Saját adótanácsadó cégének, a Csátaljay-Consulting Kft.-nek az ügyvezetője, emellett 2007 óta a Deloitte Zrt. Adó- és jogi tanácsadás részlegének külső tanácsadó munkatársa. Ezt megelőzően tizennyolc éven át az APEH Általános Forgalmi Adó Osztályának szakmai vezetője volt. Az elmúlt években részt vett az áfa-szabályozás kidolgozásában, joggyakorlatának kialakításában. Számos általános forgalmi adó és számlázás tárgyú szakkönyv, publikáció szerzője, továbbá rendszeres előadója szakmai konferenciáknak, előadásoknak.

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2024. július 31-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 34.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

A vállalkozás életében elkerülhetetlen, hogy nemzetközi kereskedelmi kapcsolatot létesítsen, akár a szolgáltató-, akár a termelőszektorban tevékenykedik. A külföldi elemet tartalmazó ügyletek esetében elengedhetetlen, hogy a számlázási és az áfa-szabályokat ismerjük és alkalmazni tudjuk, a marasztaló adómegállapítások elkerülése érdekében. Ráadásul Európai Uniós szinten az egyes adóhatóságok között egyre szorosabb és hatékonyabb az együttműködés, határokon átívelő egyes ügyleteket akár több nemzeti adóhatóság együttesen is ellenőrizheti.

Konferenciánk keretében a nemzetközi áfa ügyletekhez kapcsolódó fogalmak rögzítését követően, az ilyen jellegű ügyletek elemzésére, a szabályok rendszerszintű ismeretére és alkalmazására is kitérünk. Ismertetésre kerül többek között az áfa-regisztráció kérdésköre, ha több adószámmal rendelkezünk, akkor adott ügylet esetében melyiket használjuk a számlázás során.

Górcső alá vesszük az alapügyleteket, úgymint termékimport, határon átnyúló termékértékesítések, termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások teljesítési helyének szabályait, a közösségi termékértékesítés adómentességének feltételeit. A mindig problémát okozó háromszögügylet és láncügylet is példákkal illusztrálva áttekintésre kerül.

2024. január 1-től a virtuális szolgáltatásokra vonatkozó teljesítési hely szabályok is változtak, ugyancsak módosultak a közvetett vámjogi képviselőre vonatkozóan az adólevonási szabályok. Az előadás kitér továbbá 2025. január 1-től alkalmazandó ún. uniós alanyi adómentességi szabályokra is.

Tematika:

Alapelvek és alapfogalmak

■ Alapfogalmak nemzetközi áfa ügyleteknél ■ Hogyan oldjunk meg egy nemzetközi áfa problémát? Áfa elemzés menete ■ Adóalanyok fogalma és a belföldön nyilvántartásba vett adóalany fogalma ■ Adóalany és az adófizetésre kötelezett személy fogalma a nemzetközi áfa ügyleteknél ■ Székhely-telephely, székhely-fióktelep, székhely és kereskedelmi képviselet valamint anya- és leányvállalat közötti gazdasági kapcsolatok áfa minősítése ■ Áfa-regisztráció ■ Melyik adószámra kell kiállítani és melyik adószámról kell kiállítani a számlát? ■ Egyablakos rendszer ■ Gyakorlati példák regisztrációra

Állandó telephely fogalma és jelentősége az áfában

■ Gazdasági célú letelepedettség ■ Székhely ■ Természetes személy ■ Állandó telephely fogalma a magyar és az EU-s jog alapján ■ Személyi és tárgyi feltételek és a kellően állandó jelleg és megfelelő szervezettség fogalma ■ Mit jelent a huzamos, tartós jelenlét? ■ Termékértékesítés ■ Szolgáltatásnyújtás ■ Termékköz

Alapügyletek

■ Termékimport ■ Határon átnyúló termékértékesítések ■ Teljesítési hely szabályok termékértékesítéseknél ■ Termékértékesítés

Közösségi termékértékesítés

■  Adómentesség feltételei ■ Eladó és vevő jogállása ■ Adóalanyiság mint feltétel, annak gyakorlati ellenőrzése ■ Kiszállítás igazolása – elmélet és gyakorlat, az adóhatóság által elvárt igazolások az egyes szállítási módozatoknál ■ Kinek mit és mivel kell bizonyítani – a bizonyítási teher kérdései ■ Van kiszállítási határidő? ■ Bármelyik szereplő (eladó vagy vevő) is fuvarozhat? ■ Magyar adóhatósági, bírósági gyakorlat ■ Konkrét esetek ismertetése ■ Gyors intézkedések ■ Közösségi adószám jelentősége az új rendszerben – még szigorúbb feltételek ■ Kiszállítást igazoló dokumentumok köre ■ Közvetlenül hatályos 282/2011. EU tanácsi végrehajtási rendelet 2020-tól hatályos szabályai ■ Melyek az ott felsorolt dokumentumok és mit jelent a kiszállítás megtörténtének vélelme? ■ Más módon is van lehetőség a kiszállítás igazolására? ■ Hogyan igazolható a kiszállítás saját fuvareszközzel való szállítás esetén? ■ Termék átszállítása két tagállam között – önálló termékértékesítés ■ Vagyonmozgatás gyakorlati alkalmazási köre ■ Mikor kell beregisztrálni egy másik tagállamban csak azért, mert az adóalany odaszállítja a termékét? ■  Saját termék átszállításának bizonylatolása ■ Kivételek: amikor elkerülhető az adóregisztráció ■ Logisztikai célú átrakodás, a más tagállamba bérmunka vagy szolgáltatás teljesítése vagy visszaviteli kötelezettséggel átvitt termék stb. ■ Adólevonásra jogosító bizonylat ■ Példák

Közösségi termékbeszerzés

■ Szabályai és feltételei ■ Teljesítési helye ■ Közösségi beszerzés beszállítás nélkül – szankciós tényállás ■ Készlet-behozatal adófizetés nélkül ■ Adólevonás időpontja, tárgyi feltétele ■ Adómentességek ■ Példák

Termékexport – Termék harmadik országba történő értékesítéséhez kapcsolódó adómentesség

■ Teljesítési helye ■ Adómentesség feltételei ■ Kiszállítás igazolásának módja ■ Kiléptetésre nyitva álló határidő, a kiléptetés igazolása ■ Önellenőrzés, ismételt ellenőrzés lehetőségei, illetve kötelezettsége, ha kifut a határidőből az adóalany ■ Késve történő igazolás és az elkésett kiléptetés ■ Mi a következmény, ha az eladó és mi, ha a vevő fuvaroz? ■ Vevő illetőségének van jelentősége? ■ Belföldről feladott és más tagállamon át harmadik országba kiléptetett áru ■ Exportszámla ■ Példák

Termékimport

■ Termékimport teljesítési helye – az import tagállam ■ Önadózás vagy kivetés ■ Vámeljárás a csomagküldeményekre ■ Különleges (egyszerűsített) vámeljárás ■ 22 euró alatti termékek importja is adóköteles ■ Mikor merül fel import adómentesség a csomagküldemények esetében? ■ Vámeljárás az egyablakos rendszernél ■ Adókötelezettség és levonási jog keletkezési időpontja ■ Adólevonás tartalmi és tárgyi feltétele ■ Adómentes termékimport ■ Közvetlen és közvetett termékexport ■ Más tagállamban importált és onnan belföldre továbbszállított termék kezelése ■ Közvetett és közvetlen képviselő ■ Speciális vámeljárások alatt álló termék értékesítésének adómentessége, illetve az ehhez kapcsolódó fuvarozás

Láncügylet

■ Fogalma, jellemzői, elhatárolási kérdések ■ Export és közösségi láncügylet azonosságai és különbözősége, az adómentesség és az adóalanyként regisztráció feltételei ■ Kiszállítás irányának és a fuvarozó személyének jelentősége ■ Mi a teendő, ha az első és mi, ha az utolsó vevő fuvaroz, illetve szervezi a fuvart? ■ Közbenső vevő fuvarozása, a törvényi vélelem és a megdöntése, vevői és eladói minőségben történő fuvarozás ■ Gyakori hibák ■ Példák 3, illetve többszereplős export, illetve közösségi láncügyletre ■ Termékimportot megvalósító láncügylet minősítése ■ Három, illetve többszereplős láncügylet ■ Gyakorlati példák ■ Bizonylatolás, bevallás

Háromszögügylet

■ Fogalma, feltételei ■ Összefüggés a láncügylettel ■ Melyik szereplő mit szerepeltet a bevallásban ■ Gyakori hibák és azok következményei – szankciós adófizetés ■ Facet-ügy ■ Gyakorlati példák ■ Bizonylatolás ■ Közösségi-, illetve exportbizonylatok, közösségi értékesítésre beszedett előleg ■ Külföldön teljesített ügyletek bizonylatolása ■ Közösségi termékbeszerzés utáni adófizetés és adólevonás ■ Közösségi termékbeszerzésre fizetett előleg

Vevői készlet

■ Vevői készletre vonatkozó szabályrendszer ■ Tulajdonátruházás időpontjának a jelentősége ■ 12 hónapos határidő ■ Eladó és vevő által bérelt raktár ■ Adószám és letelepedettség jelentősége az eladónál és vevőnél ■ Új vevő megjelenése ■ Termék átszállítása a vevő készlet tagállamából egy másik tagállamba ■ Vevői készlet leltárhiánya vagy megsemmisülése esetén követendő eljárás ■ Európai Bíróság ítéletek, VAT Committee állásfoglalása ■ Nyilvántartási szabályok ■ Bővült az összesítő nyilatkozattételi kötelezettség vevői készletnél ■ Belföldön fenntartott vevői készlet ■ Jellemzői ■ Egyszerűsítés esete ■ Egyszerűsítés nélküli eset ■ Belföldi adóalany által más tagállamban fenntartott vevői készlet ■ Bizonylatolási kérdések, adóbevallás

Adóraktár

■ Áfa-raktár fogalma és funkciója, mikor hasznos ■ Adómentességek az adóraktárhoz kapcsolódóan ■ Bizonylatolás, bevallás ■ Határon átnyúló szolgáltatások, szolgáltatásnyújtások teljesítési helye

Teljesítési hely szabályok szolgáltatásoknál

■ Mi a különbség a külföldön teljesített, nemzetközi fordított adózású szolgáltatások és az adómentes ügyletek között? ■ Külföldön teljesített szolgáltatások kezelése ■ Főszabály a teljesítési helyre ■ Adóalany részére nyújtott szolgáltatás – az adóalany megrendelő gazdasági letelepedettségének országában teljesített szolgáltatások ■ Nem adóalany részére nyújtott szolgáltatás – a szolgáltatásnyújtó letelepedettsége szerint adózó szolgáltatások

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS