Még nem ÁFA 365 Klub tag? Részletekért kattintson IDE! Belépés ÁFA 365 Klub tagoknak
NEMZETKÖZI ÁFA MESTERKURZUS (Videó/E-learning)
Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítvány + Vezinfó Certifikát
Értékesítés: 2023. december 31-ig. Megtekintés: 2024. március 31-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Videó felvételének időpontjai: 2023. május 9. (kedd) + 2023. május 10. (szerda)

VIDEÓ/E-LEARNING

8 db videó, 12 óra tananyag

A kurzus elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a kurzus időpontja (2023. május 9-10.) után leghamarabb 10 nappal (2023. május 20.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2024. március 31-ig lehet a videót korlátlan alkalommal megtekinteni. A videó/e-learning kurzus elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk. Nincs vizsga! Fontos! Az értékesítés 2023. december 31-én zárul.

Előadó(k):

Dr. Csátaljay Zsuzsanna
áfa szakértő, jogász

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2023. december 31-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 99.000 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

A kurzus elvégzéséről egyrészt Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

Jelentkezési feltétel: nincs, bárki résztvehet a kurzuson.

Vizsga a kurzus végén: nincs.

Tematika:

A nemzetközi, azaz a határon átnyúló ügyletekre vonatkozó áfa szabályokkal foglalkozik ez a képzés. Először megismerkedünk az alapfogalmakkal, a határon átnyúló ügyletek működési mechanizmusával, majd az egyes harmadik országos és közösségi ügyleteket sorra vesszük konkrét példákon és számlamintákon keresztül bemutatva a szabályokat.

Tematika:

Határon átnyúló fordított adózás fogalma, gyakorlati megvalósítása, feltételei, bevallásban való szerepeltetése, számlázása

Milyen esetekben kell beregisztrálni más tagállamban?

Az egyes ügyletekre vonatkozó teljesítési hely szabályok

Közösségi adómentes értékesítés fogalma és feltételrendszere

2020-tól tételesen milyen bizonylatokkal igazolható a kiszállítás? Mit jelent ez a gyakorlatban?

■ CMR-ek, külön igazolások, fuvarszámla, annak kifizetését igazoló banki bizonylat, közjegyzői okirat, raktárbevételi elismervény stb. szerepe

Közösségi adószám szerepe, mikor kötelező és mikor csak választható?

■ Közösségi termékbeszerzés fogalma és az összefüggése a közösségi értékesítéssel

Láncügyletek fogalma, szerepe, példák valamennyi láncügylet típusra – Közösségi és harmadik országos láncügyletek számlázási szabályai

■ 2020-tól bevezetendő változások a láncügyletek szabályozásában – mi az eljárás, ha az első szerepelő (a feladó fuvaroz/tat; mi, ha a végső vevő; és mi, ha az utolsó vevő; és mi az eljárás, ha közbenső szereplő fuvaroz) – Bizonylatolási és adóbevallási kérdések

Belföldről külföldre irányuló láncügyletek, Külföldről belföldre irányuló láncügyletek, Közösségi és export láncügylet, Import láncügylet

■ Háromszögügyletek fogalma, feltételei szabályai – Bevallásban való szerepeltetése

Belföldre be nem hozott termék értékesítése és beszerzése

■ Harmadik országba kiszállított termék értékesítésével összefüggő szabályok, a termékexport feltételei és az exportra vonatkozó 2020-tól bevezetendő új szabályok, igazolások

Termékimport szabályai, import tagállam, hol és mikor kell, illetve érdemes kérni a vámkezelést?

■ Adómentes termékimport

Saját termék mozgatása értékesítés nélkül tagállamok között és harmadik országba irányulóan

■ A közvetett vámjogi képviselőt mikor kötelező és mikor javasolt igénybe venni?

Vevői készlet fogalom, mikor érdemes alkalmazni, és kik alkalmazhatják?

Áfa-raktár jogintézménye, fogalma, számlázása

■ Fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék értékesítésére vonatkozó speciális szabályok

Távértékesítés – közösségi és import távértékesítés

■ Mikor kell az elektronikus platformoknak áfát fizetni a távértékesítő helyett?

■ Az egyablakos rendszer

Külföldi vevő a magyar boltban, magyar vevő a külföldi boltban

Szolgáltatásnyújtás és szolgáltatás-igénybevétel határon átnyúlóan

■ Nemzetközi fordított adózású, területi hatályon kívüli számla, importszolgáltatás

Szolgáltatásnyújtás más tagállambeli adóalany felé, illetve harmadik országbeli adóalany felé

■ Adóalany fogalma harmadik országos és más tagállami viszonylatban

Főszabály szerinti teljesítési helyű szolgáltatások számlázása határon átnyúlóan

Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás, szálloda és étterem szolgáltatás, eseményekre, rendezvényekre belépés biztosítása, közlekedési eszköz rövid és hosszú távú távú bérbeadása, operatív és opciós lízingje, zártvégű lízingje határon átnyúlóan

Személyszállítás határon átnyúlóan

■ Fuvarozásra, szállítmányozásra vonatkozó új szabályok: mentesség, nemzetközi fordított adózás, számlázási szabályok az alfuvarozó és a speditőr, valamint a speditőr/fuvarozó és a megrendelő között

Bérmunka-szolgáltatás, termékelőállítás, disztribútori tevékenység határon átnyúlóan

■ Elektronikus szolgáltatás szabályai, számlázása, bevallása

Közvetített szolgáltatások kezelése határon átnyúlóan

■ Ügynöki jutalék számlázása külföldre, illetve külföldről

Összetett ügyletek és különálló ügyletek nemzetközi viszonylatban

■ Más tagállami és harmadik országbeli magánszemélynek nyújtott szolgáltatások

Közösségi vagy az exportügyletekre folyósított előlegek kezelése

■ Előlegek a határon átnyúló szolgáltatásoknál

Számlahelyesbítés határon átnyúlóan

■ Devizás számla

Más tagállamban felszámított áfa visszaigénylésének módjai, eljárási szabályai

Alanyi áfa mentesek közösségi és harmadik országos ügyletei – Közösségi termékbeszerzés, termékértékesítés, közösségi adószám kiváltása, harmadik országos ügyletek, határon átnyúló szolgáltatások, értékhatár számítása, adókötelezettség és bevallási kötelezettség

Kizárólag tárgyi mentesként vagy kompenzációs felárasként bejelentkezett adóalanyok – Közösségi termékbeszerzés, termékértékesítés, közösségi adószám kiváltása, harmadik országos ügyletek határon átnyúló szolgáltatások, értékhatár számítása, adókötelezettség és bevallási kötelezettség

■ Értékhatárok számítása

Számlázási és bevallási szabályok határon átnyúlóan

■ Melyik bevallásban kell szerepeltetni az egyes határon átnyúló ügyleteket?

■ Időpontok és bizonylatok az áfában: ügyletenként pontos dátumokkal meghatározzuk a bevallásban való szerepeltetést, a számla vagy az egyéb bizonylatok tartalmi kellékeit

Valamennyi elméleti szabályt konkrét példákon mutatunk be

Számlaminták

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS