NEMZETKÖZI ÁFA MESTERKURZUS
2 napos online szakmai képzés, államilag elismert tanúsítvánnyal
(Nyilvántartási szám: E-001513/2016/D012)
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2021. április 13. + április 14. (kedd + szerda), 09.00–16.00, regisztráció 8.30-tól

ÉLŐ/ONLINE KÉPZÉS

élő

Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel. Nincs utazási költség, nincs utazási idő. Élő megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Az élő képzés közben online kérdezési lehetőség. Államilag elismert és engedélyezett tanúsítvány (sikeres rövid online záróvizsga után). Az élő/online képzés ÁFA-mentes.

Előadó(k):

09.00–16.00: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
áfa szakértő, jogász

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

Alap részvételi díj 2 napra (kedvezmények nélkül): 99.000 Ft/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 99.000 Ft/fő helyett 79.200 Ft/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 99.000 Ft/fő helyett 75.240 Ft/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft/fő helyett 69.300 Ft/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 99.000 Ft/fő helyett 65.835 Ft/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

08.30–09.00: Regisztráció
09.00–12.00: Előadás 1. része
12.00–13.00: Szünet

13.00–16.00: Előadás 2. része

Az élő/online képzés áfamentes. Az előadás díja költségként elszámolható.

A 2 napos élő/online képzés elvégzéséről államilag elismert és engedélyezett tanúsítványt állítunk ki.

Jelentkezési feltétel: minimum érettségi bizonyítvány.

Az élő/online képzés sikeres teljesítésének feltétele: képzésen való részvétel és sikeres online záróvizsga (feleletválasztós rövid tesztsor).

Tematika:

2020-tól az európai uniós szabályrendszert követve jelentős változások történnek az ÁFA rendszerben. Egyrészt jelenős változások lépnek életbe a közösségi ügyletek szabályozásában, másrészt a belföldi ügyletekre vonatkozóan is új adóvisszatérítési eljárásokat vezetnek be a közösségi joghoz igazodva.

A nyári adócsomagban kihirdetett Áfa törvény változások döntő többségét is az uniós jogharmonizációs kötelezettség indokolta.

Jelentősen változtak a nemzetközi fuvarozásra vonatkozó szabályok. Sok éves beidegződést, számlázási gyakorlatot kell módosítani. Az alvállalkozó fuvarozókban felmerül a kérdés: mi az, amit továbbra is áfa nélkül lehet számlázni és mi az, amit már áfásan kell. Ha áfa nélküli a fuvardíj, akkor az adómentességet, fordított adózást vagy áfa területi hatályon kívüliséget jelent-e? Számít-e, hogy importfuvarról, exportfuvarról vagy tranzitfuvarról van-e szó? Befolyásolja-e a minősítést, hogy a speditőr belföldi, más tagállambeli vagy harmadik országbeli?

Tematika:

A 2020-tól bevezetendő HÉA reform gyakorlati hatása az adóalanyok mindennapjaira

■ Milyen esetekben kell beregisztrálni más tagállamban?

Határon átnyúló fordított adózás fogalma, gyakorlati megvalósítása, feltételei, bevallásban való szerepeltetése, számlázása

■ Közösségi adómentes értékesítés új fogalma és feltételrendszere

2020-tól tételesen milyen bizonylatokkal igazolható a kiszállítás? – Mit jelent ez a gyakorlatban?

■ CMR-ek, külön igazolások, fuvarszámla, annak kifizetését igazoló banki bizonylat, közjegyzői okirat, raktárbevételi elismervény stb. szerepe

Közösségi adószám szerepe, mikor kötelező és mikor csak választható?

■ Közösségi termékbeszerzés fogalma és az összefüggése a közösségi értékesítéssel

Láncügyletek fogalma, szerepe, példák valamennyi láncügylet típusra – Közösségi és harmadik országos láncügyletek számlázási szabályai

■ 2020-tól bevezetendő változások a láncügyletek szabályozásában – mi az eljárás, ha az első szerepelő (a feladó fuvaroz/tat; mi, ha a végső vevő; és mi, ha az utolsó vevő; és mi az eljárás, ha közbenső szereplő fuvaroz) – Bizonylatolási és adóbevallási kérdések

Belföldről külföldre irányuló láncügyletek, Külföldről belföldre irányuló láncügyletek

■ Háromszögügyletek fogalma, feltételei és számlázási szabályai – Bevallásban való szerepeltetése

Belföldre be nem hozott termék értékesítése és beszerzése

■ Harmadik országba kiszállított termék értékesítésével összefüggő szabályok, a termékexport feltételei és az exportra vonatkozó 2020-tól bevezetendő új szabályok, igazolások

Termékimport szabályai, import tagállam, hol és mikor kell, illetve érdemes kérni a vámkezelést?

■ Adómentes termékimport

Saját termék mozgatása értékesítés nélkül tagállamok között és harmadik országba irányulóan

■ A közvetett vámjogi képviselőt mikor kötelező és mikor javasolt igénybe venni?

2020-tól hatályba lépő új vevői készlet fogalom, mikor érdemes alkalmazni, és kik alkalmazhatják?

■ Átmeneti rendelkezések az új vevői készlet fogalom bevezetésével összefüggésben

Áfa-raktár jogintézménye, fogalma, számlázása

■ Fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék érétkesítésére vonatkozó speciális szabályok

Webáruházas értékesítés – Távolsági értékesítés

■ Külföldi vevő a magyar boltban, magyar vevő a külföldi boltban

Szolgáltatásnyújtás és szolgáltatás-igénybevétel határon átnyúlóan

■ Nemzetközi fordított adózású, területi hatályon kívüli számla, importszolgáltatás

Szolgáltatásnyújtás más tagállambeli adóalany felé, illetve harmadik országbeli adóalany felé

■ Adóalany fogalma harmadik országos és más tagállami viszonylatban

Főszabály szerinti teljesítési helyű szolgáltatások számlázása határon átnyúlóan

■ Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás, szálloda és étterem szolgáltatás, eseményekre, rendezvényekre belépés biztosítása, közlekedési eszköz rövid és hosszú távú távú bérbeadása, operatív és opciós lízingje, zártvégú lízingje határon átnyúlóan

Személyszállítás határon átnyúlóan

■ Fuvarozásra, szállítmányozásra vonatkozó új szabályok: mentesség, nemzetközi fordított adózás, számlázási szabályok az alfuvarozó és a speditőr, valamint a speditőr/fuvarozó és a megrendelő között

Bérmunkaszolgáltatás, termékelőállítás, disztribútori tevékenység határon átnyúlóan

■ Elektronikus szolgáltatás szabályai, számlázása, bevallása

Közvetített szolgáltatások kezelése határon átnyúlóan

■ Ügynöki jutalék számlázása külföldre, illetve külföldről

Összetett ügyletek és különálló ügyletek nemzetközi viszonylatban

■ Más tagállami és harmadik országbeli magánszemélynek nyújtott szolgáltatások

Közösségi vagy az exportügyletekre folyósított előlegek kezelése

■ Előlegek a határon átnyúló szolgáltatásoknál

Számlahelyesbítés határon átnyúlóan

■ Devizás számla

Más tagállamban felszámított áfa visszaigénylésének módjai, eljárási szabályai

■ Alanyi áfa mentesek közösségi és harmadik országos ügyletei – Közösségi termékbeszerzés, termékértékesítés, közösségi adószám kiváltása, harmadik országos ügyletek, határon átnyúló szolgáltatások, értékhatár számítása, adókötelezettség és bevallási kötelezettség

Kizárólag tárgyi mentesként vagy kompenzációs felárasként bejelentkezett adóalanyok – Közösségi termékbeszerzés, termékértékesítés, közösségi adószám kiváltása, harmadik országos ügyletek határon átnyúló szolgáltatások, értékhatár számítása, adókötelezettség és bevallási kötelezettség

■ Értékhatárok számítása

Számlázási és bevallási szabályok határon átnyúlóan

■ Időpontok és bizonylatok az áfában: ügyletenként pontos dátumokkal meghatározzuk a bevallásban való szerepeltetést, a számla vagy az egyéb bizonylatok tartalmi kellékeit

■ Valamennyi elméleti szabályt konkrét példákon mutatunk be

Uniós jogharmonizáció indukálta egyéb változások 2020-tól

■ Behajthatatlan követelés miatti adóalapcsökkentés bevezetése, alkalmazása, a behajthatatlan követelés fogalma, a feltételrendszer gyakorlati alkalmazása, az adóalapcsökkentés végrehajtása, a követelések besorolása, a megfelelő dokumentáció előkészítése

Kivételes adóvisszatérítési szabály bevezetése a számlabefogadónak akkor, ha az áfa más módon nem térül meg

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>