NEMZETKÖZI ÁFA MESTERKURZUS
A videó/e-learning képzés elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki. (E-001513/2016/D012)
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Felvétel időpontja: 2020. október 14. + október 15.

VIDEÓ/E-LEARNING

2020. október 15-től 2020. október 22-ig erre a képzésre már csak VIDEÓ/E-LEARNING formában lehet jelentkezni!!!

A megrendelt videót legkésőbb 2020. november 1-ig lehet megtekinteni.

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a képzés időpontja (október 14-15.) után leghamarabb 7 nappal (október 22.) lehet a videót megnézni, innentől kezdve 10 nap áll rendelkezésre a megtekintésre (tehát legkésőbb november 1-ig). Vezinfó oklevél (nincs záróvizsga). + 27% ÁFA.

Előadó(k):

Dr. Csátaljay Zsuzsanna 
(áfa szakértő, jogász)

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 99.000 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 79.200 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 75.240 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 65.835 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

Az előadás díja költségként elszámolható.

Jelentkezési feltétel: minimum érettségi bizonyítvány.

Tematika:

2020-tól az európai uniós szabályrendszert követve jelentős változások történnek az ÁFA rendszerben. Egyrészt jelenős változások lépnek életbe a közösségi ügyletek szabályozásában, másrészt a belföldi ügyletekre vonatkozóan is új adóvisszatérítési eljárásokat vezetnek be a közösségi joghoz igazodva.

A nyári adócsomagban kihirdetett Áfa törvény változások döntő többségét is az uniós jogharmonizációs kötelezettség indokolta. Ezeket a szabályokat a 2019. évi LXXII. tv. hirdette ki.

Jelentősen változtak a nemzetközi fuvarozásra vonatkozó szabályok. Sok éves beidegződést, számlázási gyakorlatot kell módosítani. Az alvállalkozó fuvarozókban felmerül a kérdés: mi az, amit továbbra is áfa nélkül lehet számlázni és mi az, amit már áfásan kell. Ha áfa nélküli a fuvardíj, akkor az adómentességet, fordított adózást vagy áfa területi hatályon kívüliséget jelent-e? Számít-e, hogy importfuvarról, exportfuvarról vagy tranzitfuvarról van-e szó? Befolyásolja-e a minősítést, hogy a speditőr belföldi, más tagállambeli vagy harmadik országbeli?

Tematika:

1. nap

A 2020-tól bevezetendő HÉA reform gyakorlati hatása az adóalanyok mindennapjaira

■ Milyen esetekben kell beregisztrálni más tagállamban?

Határon átnyúló fordított adózás fogalma, gyakorlati megvalósítása, feltételei, bevallásban való szerepeltetése, számlázása

■ Közösségi adómentes értékesítés új fogalma és feltételrendszere

2020-tól tételesen milyen bizonylatokkal igazolható a kiszállítás? – Mit jelent ez a gyakorlatban?

■ CMR-ek, külön igazolások, fuvarszámla, annak kifizetését igazoló banki bizonylat, közjegyzői okirat, raktárbevételi elismervény stb. szerepe

Közösségi adószám szerepe, mikor kötelező és mikor csak választható?

■ Közösségi termékbeszerzés fogalma és az összefüggése a közösségi értékesítéssel

Láncügyletek fogalma, szerepe, példák valamennyi láncügylet típusra – Közösségi és harmadik országos láncügyletek számlázási szabályai

■ 2020-tól bevezetendő változások a láncügyletek szabályozásában – mi az eljárás, ha az első szerepelő (a feladó fuvaroz/tat; mi, ha a végső vevő; és mi, ha az utolsó vevő; és mi az eljárás, ha közbenső szereplő fuvaroz) – Bizonylatolási és adóbevallási kérdések

Belföldről külföldre irányuló láncügyletek, Külföldről belföldre irányuló láncügyletek

■ Háromszögügyletek fogalma, feltételei és számlázási szabályai – Bevallásban való szerepeltetése

Belföldre be nem hozott termék értékesítése és beszerzése

■ Harmadik országba kiszállított termék értékesítésével összefüggő szabályok, a termékexport feltételei és az exportra vonatkozó 2020-tól bevezetendő új szabályok, igazolások

Termékimport szabályai, import tagállam, hol és mikor kell, illetve érdemes kérni a vámkezelést?

■ Adómentes termékimport

Saját termék mozgatása értékesítés nélkül tagállamok között és harmadik országba irányulóan

■ A közvetett vámjogi képviselőt mikor kötelező és mikor javasolt igénybe venni?

2020-tól hatályba lépő új vevői készlet fogalom, mikor érdemes alkalmazni, és kik alkalmazhatják?

■ Átmeneti rendelkezések az új vevői készlet fogalom bevezetésével összefüggésben

Áfa-raktár jogintézménye, fogalma, számlázása

■ Fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék értékesítésére vonatkozó speciális szabályok

Webáruházas értékesítés – Távolsági értékesítés

■ Külföldi vevő a magyar boltban, magyar vevő a külföldi boltban

2. nap

Szolgáltatásnyújtás és szolgáltatás-igénybevétel határon átnyúlóan

■ Nemzetközi fordított adózású, területi hatályon kívüli számla, importszolgáltatás

Szolgáltatásnyújtás más tagállambeli adóalany felé, illetve harmadik országbeli adóalany felé

■ Adóalany fogalma harmadik országos és más tagállami viszonylatban

Főszabály szerinti teljesítési helyű szolgáltatások számlázása határon átnyúlóan

■ Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás, szálloda és étterem szolgáltatás, eseményekre, rendezvényekre belépés biztosítása, közlekedési eszköz rövid és hosszú távú távú bérbeadása, operatív és opciós lízingje, zárt végű lízingje határon átnyúlóan

Személyszállítás határon átnyúlóan

■ Fuvarozásra, szállítmányozásra vonatkozó új szabályok: mentesség, nemzetközi fordított adózás, számlázási szabályok az alfuvarozó és a speditőr, valamint a speditőr/fuvarozó és a megrendelő között

Bérmunkaszolgáltatás, termékelőállítás, disztribútori tevékenység határon átnyúlóan

■ Elektronikus szolgáltatás szabályai, számlázása, bevallása

Közvetített szolgáltatások kezelése határon átnyúlóan

■ Ügynöki jutalék számlázása külföldre, illetve külföldről

Összetett ügyletek és különálló ügyletek nemzetközi viszonylatban

■ Más tagállami és harmadik országbeli magánszemélynek nyújtott szolgáltatások

Közösségi vagy az exportügyletekre folyósított előlegek kezelése

■ Előlegek a határon átnyúló szolgáltatásoknál

Számlahelyesbítés határon átnyúlóan

■ Devizás számla

Más tagállamban felszámított áfa visszaigénylésének módjai, eljárási szabályai

■ Alanyi áfa mentesek közösségi és harmadik országos ügyletei – Közösségi termékbeszerzés, termékértékesítés, közösségi adószám kiváltása, harmadik országos ügyletek, határon átnyúló szolgáltatások, értékhatár számítása, adókötelezettség és bevallási kötelezettség

Kizárólag tárgyi mentesként vagy kompenzációs felárasként bejelentkezett adóalanyok – Közösségi termékbeszerzés, termékértékesítés, közösségi adószám kiváltása, harmadik országos ügyletek határon átnyúló szolgáltatások, értékhatár számítása, adókötelezettség és bevallási kötelezettség

■ Értékhatárok számítása

Számlázási és bevallási szabályok határon átnyúlóan

■ Időpontok és bizonylatok az áfában: ügyletenként pontos dátumokkal meghatározzuk a bevallásban való szerepeltetést, a számla vagy az egyéb bizonylatok tartalmi kellékeit

■ Valamennyi elméleti szabályt konkrét példákon mutatunk be

Uniós jogharmonizáció indukálta egyéb változások 2020-tól

■ Behajthatatlan követelés miatti adóalapcsökkentés bevezetése, alkalmazása, a behajthatatlan követelés fogalma, a feltételrendszer gyakorlati alkalmazása, az adóalapcsökkentés végrehajtása, a követelések besorolása, a megfelelő dokumentáció előkészítése

Kivételes adóvisszatérítési szabály bevezetése a számlabefogadónak akkor, ha az áfa más módon nem térül meg

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>