Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2020-2021
Alapfogalmak, Termékértékesítések, Láncügylet, Háromszögügylet, Vevői készlet, Szolgáltatások, Szolgáltatásnyújtások
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
Könyvelők: 8 kreditpont  (vállalkozási szak/adózási témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 7 kreditpont
Könyvvizsgálók: 2 kreditpont

Időpont:

2020. november 5., csütörtök, 09.30–16.30, regisztráció 9 órától

TANTERMI KÉPZÉS vagy ÉLŐ/ONLINE KÉPZÉS

tantermi

A tantermi képzés ÁFA-mentes. Személyes részvétel. Napközben térítésmentes catering (reggeli édes/sós sütemények, kávé, tea, ásványvíz). Íróeszköz, jegyzettömb, WIFI. A képzés alatt, egy-egy témablokk után kérdezési lehetőség. Ezen a képzésen maximum 50 vehet személyesen részt, betartva a járványügyi védekezés előírásait (távolságtartás, kézfertőtlenítő, maszkviselés lehetősége, zárt fóliázott ételek)! KREDITPONTOK!

élő

Az élő/online képzés ÁFA-mentes. Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel. Nincs utazási költség, nincs utazási idő. Élő megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Az élő képzés végén online kérdezési lehetőség. KREDITPONTOK!

Előadó(k):

09.30–16.30: Dr. Csátaljay Zsuzsanna 
áfa szakértő, jogász

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Mindkét képzési formánál ugyanannyi a részvételi díj! Az INTERNETES JELENTKEZÉS gomb megnyomása után a webshopban válassza ki, hogy milyen módon szeretné a képzést meghallgatni/megtekinteni. 
Fontos! A webshop fejlesztés alatt van, így kérjük Önt, hogy a “KOSÁR“-ban a részvételi adatok mellett a “Megjegyzés” sorba legyen szíves beírni: TANTERMI vagy ÉLŐ/ONLINE. Az aktuális kormányzati intézkedéseket figyelembe véve, a tantermi képzést választóknak lehetőséget biztosítunk átsorolásukat kérni az ÉLŐ/ONLINE képzésre.
Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 21.900 Ft/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (2.000 Ft kedvezmény): 21.900 Ft/fő helyett 19.900 Ft/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (3.000 Ft kedvezmény): 21.900 Ft/fő helyett 18.900 Ft/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (4.000 Ft kedvezmény): 21.900 Ft/fő helyett 17.900 Ft/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (5.000 Ft kedvezmény): 21.900 Ft/fő helyett 16.900 Ft/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

09.00–09.30: Regisztráció, kávészünet
09.30–11.00: Előadás 1. része
11.00–11.10: Kávészünet
11.10–12.40: Előadás 2. része
12.40–13.20: Ebédszünet
13.20–14.50: Előadás 3. része
14.50–15.00: Kávészünet
15.00–16.30: Előadás 4. része
A tantermi részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet, valamint a térítésmentes hideg szendvicsebédet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve, ha valaki külön őrzött parkolót igényel.
A tantermi és az élő/online képzés ÁFA-mentes. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

2020. és 2021. évi nemzetközi ÁFA- és számlázási változások

Tematika:

Alapfogalmak

A termékügyleteket érintő Héa reform lényege – mit jelent a célország elve?

Melyek azok a 2020-től hatályos „gyors intézkedések” „Quick fix”?

Alapfogalmak nemzetközi áfa ügyleteknél

Hogyan oldjunk meg egy nemzetközi áfa problémát? Az áfa elemzés menete

Tárgyi hatály vizsgálata

Területi hatály vizsgálata

Személyi hatály vizsgálata

■ Adóalanyok fogalma és a belföldön nyilvántartásba vett adóalany fogalma

■ Adóalany és az adófizetésre kötelezett személy fogalma a nemzetközi áfa ügyleteknél

■ A székhely-telephely, a székhely fióktelep, a székhely és a kereskedelmi képviselet, valamint az anya és a leányvállalat közötti gazdasági kapcsolatok áfa minősítése

■ Áfa regisztráció

■ A nemzetközi fordított adózás és az áfa regisztráció kapcsolata

■ Belföldiek regisztrációja külföldön, külföldiek regisztrációja belföldön

■ Az állandó telephely jelentősége a más tagállambeli adóregisztrációnál

■ A megrendelő adóalanyiságának jelentősége a regisztrációnál

■ Melyik adószámra kell kiállítani a számra és melyeik adószámról kell kiállítani a számlát?

■ Gyakorlati példák regisztrációra

Az állandó telephely fogalma és jelentősége az áfában

■ Gazdasági célú letelepedettség

– Székhely

– Természetes személy

– Állandó telephely fogalma a magyar és az EU-s jog alapján,

– A személyi és tárgyi feltételek és a kellően állandó jelleg és megfelelő szervezettség fogalma

– Mit jelent a huzamos, tartós jelenlét?

Alapügyletek

■ Termékértékesítés

■ Szolgáltatásnyújtás

■ Termék Közösségen belüli beszerzése

■ Termékimport

Termékértékesítések

Határon átnyúló termékértékesítések

Teljesítési hely szabályok termékértékesítéseknél

■ Termékértékesítés

– Fuvarozással nem járó ügyleteknél

– Fuvarozással járó termékértékesítés

– A fel- vagy összeszereléssel együtt járó termékértékesítés

– Távolsági értékesítés, webáruházak értékesítése

– Gyakorlati példák az egyes esetekre

Közösségi termékértékesítés

■ Teljesítési helye, az indulási tagállam szerepe

■ Az adómentesség feltételei,

■ Az eladó és a vevő jogállása

■ Az adóalanyiság mint feltétel – annak  gyakorlati ellenőrzése

■ A kiszállítás igazolása – elmélet és gyakorlat, az adóhatóság által elvárt igazolások az egyes szállítási módozatoknál

■ Új dokumentumok a kiszállítás igazolására – a közvetlenül hatályos EU Végrehajtási Rendelet szabályai

■ Kinek mit és mivel kell bizonyítani – a bizonyítási teher kérdései

■ Van kiszállítási határidő?

■ Bármelyik szereplő (eladó vagy vevő) is fuvarozhat?

■ A magyar adóhatósági bírósági gyakorlat

■ EU bírósági gyakorlat,

■ Konkrét esetek ismertetése

■ A 2020-től hatályos változások

■ Gyors intézkedések

■ A közösségi adószám jelentősége az új rendszerben – még szigorúbb feltételek

■ 2020-től új szabály: a közösségi összesítőben nem szerepeltetett ügyletekre nem alkalmazható az adómentesség

■ Nagyobb lesz a szabadság a kiszállítást igazoló dokumentumokkal kapcsolatban vagy szigorúbbak a feltételek?

Termék átszállítása két tagállam között – önálló termékértékesítés

■ A vagyonmozgatás gyakorlati alkalmazási köre,

■ Mikor kell beregisztrálni egy másik tagállamban csak azért mert az adóalany odaszállítja a termékét?

■ A saját termékátszállításának bizonylatolása,

■ A kivételek: amikor elkerülhető az adóregisztráció (megmunkálás céljából vagy szolgáltatásnyújtás céljából történő átszállítás majd visszaszállítás, vevői készletre történő átszállítás stb.)

■ A logisztikai célú átrakodás, a más tagállamba bérmunka vagy szolgáltatás teljesítése vagy visszaviteli kötelezettséggel átvitt termék stb,

■ Az adólevonásra jogosító bizonylat

■ Példák

Közösségi termékbeszerzés

■ Szabályai és feltételei

■ Teljesítési helye

■ Közösségi beszerzés beszállítás nélkül – szankciós tényállás

■ Készlet behozatal adófizetés nélkül

■ Az adólevonás időpontja, tárgyi feltétele

■ Adómentességek

■ Példák

Termékexport – A termék harmadik országba történő érétkesítéséhez kapcsolódó adómentesség

■ Teljesítési helye

■ Az adómentesség feltételei

■ A kiszállítás igazolásának módja

■ A kiléptetésre nyitva álló határidő, a kiléptetés igazolása,

■ Az önellenőrzés, az ismételt ellenőrzés lehetőségei illetve kötelezettsége, ha kifut a határidőből az adóalany

■ Késve történő igazolás és az elkésett kiléptetés

■ Mi a következmény, ha az eladó és mi, ha a vevő fuvaroz?

■ A vevő illetőségének van jelentősége?

■ Belföldről feladott és más tagállamon át harmadik országba kiléptetett áru

■ Az exportszámla

■ Új szabályok a termékexportra

■ Példák

Termékimport

■ Termékimport teljesítési helye – az import tagállam

■ Önadózás vagy kivetés

■ Az adókötelezettség és a levonási jog keletkezési időpontja,

■ Az adólevonás tartalmi és tárgyi feltétele

■ Az adómentes termékimport,

■ A közvetlen és a közvetett termékexport

■ Más tagállamban importált és onnan belföldre továbbszállított termék kezelése,

■ A közvetett és a közvetlen képviselő,

■ Speciális vámeljárások alatt álló termék értékesítésének adómentessége illetve az ehhez kapcsolódó fuvarozás

■ Új szabályok a termékimportra

Láncügylet, Háromszögügylet, Vevői készlet, Adóraktár

Láncügylet

■ Fogalma, jellemzői, elhatárolási kérdések

■ Export és közösségi láncügylet azonosságai és különbözősége, az adómentesség és az adóalanyként regisztráció feltételei

■ A kiszállítás irányának és a fuvarozó személyének jelentősége,

■ Mi a teendő, ha az első és mi, ha az utolsó vevő fuvaroz, illetve szervezi a fuvart?

■ Közbenső vevő fuvarozása, a törvényi vélelem és a megdöntése, vevői és eladói minőségben történő fuvarozás – új szabályok 2020-tól

■ Gyakori hibák

■ Példák 3, illetve többszereplős export, illetve közösségi láncügyletre

■ A termékimportot megvalósító láncügylet minősítése

■ A három illetve többszereplős láncügylet

■ Gyakorlati példák

■ A közösségi áfa reform keretében 2020-tól módosult a láncügylet szabályozása – gyors intézkedések

Háromszögügylet

■ Fogalma, feltételei

■ Összefüggés a láncügylettel

■ Melyik szereplő mit szerepeltet a bevallásban

■ Gyakori hibák és azok következményei – szankciós adófizetés

■ Facet-ügy

■ Gyakorlati példák

Közösségi-, illetve exportbizonylatok, közösségi értékesítésre beszedett előleg

Külföldön teljesített ügyletek bizonylatolása

Közösségi termékbeszerzés utáni adófizetés és adólevonás

Közösségi termékbeszerzésre beszedett előleg

Vevői készlet

■ Belföldön fenntartott vevői készlet

■ Jellemzői

■ Egyszerűsítés esete

■ Egyszerűsítés nélküli eset

■Belföldi adóalany által más tagállamban fenntartott vevői készlet

■ 2020-től teljesen átalakultak a vevői készletes szabályok

■ Bizonylatolási kérdések

Adóraktár

■ Áfa raktár fogalma és funkciója, mikor hasznos,

■ Adómentességek az adóraktárhoz kapcsolódóan

■ Bizonylatolás

Szolgáltatások, szolgáltatásnyújtások teljesítési helye

Határon átnyúló szolgáltatások, szolgáltatásnyújtások teljesítési helye

Teljesítési hely szabályok szolgáltatásoknál

■ Mi a különbség a külföldön teljesített, nemzetközi fordított adózású szolgáltatások és az adómentes ügyletek között?

■ A külföldön teljesített szolgáltatások kezelése

■ Főszabály a teljesítési helyre

■ Adóalany részére nyújtott szolgáltatás – – az adóalany megrendelő gazdasági letelepedettségének országában teljesített szolgáltatások

■ Nem adóalany részére nyújtott szolgáltatás – a Szolgáltatásnyújtó letelepedettsége szerint adózó szolgáltatások

Szolgáltatás igénybevevőjének státusza milyen szolgáltatásoknál fontos?

■ Milyen feltételek mellett számlázható áfa nélkül – nemzetközi fordított adózással egy főszabály szerinti szolgáltatás?

■ Megrendelő adóalanyiságának jelentősége, annak dokumentálása hogyan történik?

■ Megrendelő adóalanyi minősége

■ Harmadik országbeli cég felé is lehet áfa nélküli számlát kiállítani?

■ Megrendelő gazdasági letelepedettsége

– A megrendelő teljesítéssel érintett telephelye mit jelent és miért fontos

– A közösségi adószám és a harmadik országbeli adószám jelentősége a megrendelőnél

– Mikor keletkezik egy magyar adóalanynak külföldön állandó telephelye

– Mit jelen az, hogy teljesítéssel legközvetlenebbül érintett telephely?

– Gyakorlati példák

– Az alvállalkozók betudhatóak-e telephelynek a megrendelőnél?

– A telephely megalapozásához szükséges eszközök, személyzet,

– Mikor kellően állandó jellegűek és megfelelő szervezettségűek ezek az eszközök, személyzet?

– A dokumentálás módja,

– Az ellenőrzés módja

– Példák

Szolgáltatásnyújtó teljesítéssel érintett telephelye

■ Az alvállalkozók betudhatóak-e a szolgáltatásnyújtó telephelyének?

■ Az eszközök, személyzet, kellően állandó szervezettség fogalma,

■ Mi a minősítés, ha a szolgáltatásnyújtó székhelye van a teljesítési hely szerinti tagállamban?

– Teljesítési hely szolgáltatásoknál – Kivételek közé tartozó szolgáltatások adóalanyi viszonylatban és nem adóalanyi viszonylatban

– Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások fogalma, fajtái, példák, teljesítési hely

– Új ingatlan fogalom 2017-tól

– Mely szolgáltatások minősülnek 2017-től ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnak és melyek nem?

– Tudományos, oktatási, kulturális, művészeti, szórakoztatási és sportszolgáltatás- elhatárolási kérdések-erre szóló belépőjegyek értékesítése, céges tréningek

– Közlekedési eszközök rövid és hosszú távú bérbeadása

– Immateriális szolgáltatások (tanácsadás, jogátengedés, adóügyi, mérnöki számviteli, jogi, reklámszolgáltatás, adatok, információk, közlése, elektronikus szolgáltatás, telekommunikációs szolgáltatás stb.

– Az elektronikus szolgáltatás, a rádiós- és televíziós media szolgáltatás, telekommunikációs szolgáltatás teljesítési helye

– Új szabályok 2019-től a nem adóalanyok felé teljesített elektronikus, telekommunikációs és rádió- televízió média szolgáltatásra – a 10000 eurós érétkhatár szerepe

– A MOSS rendszer vs. más tagállamban történő adóregisztráció

– Közvetített szolgáltatások teljesítési helye – továbbszámlázott szolgáltatások, a közvetítői szolgáltatás

– Fuvarozás teljesítési hely: adóalany és nem adóalany felé,

– Van-e jelentősége az áfa fizetés szempontjából a ténylegesen megtett útszakasz helyének, illetve a fuvarozás irányának közösségi és harmadik országos viszonylatnak van-e jelentősége?

– Adómentességek a fuvarozásnál

– Szűkültek a fuvarozás adómentességi szabályai 2019-től

A 2019. évközi változások a nemzetközi fuvarozásra

– Az export, az import és a vámáru fuvarozására vonatkozó új szabályok

– Miért fontos a különbség, hogy egy fuvarozás adójogi értelemben külföldön teljesített vagy adómentes?

– Továbbszámlázott szolgáltatások külföldre

– Külföldön igénybe vet szolgáltatások áfa kezelése

– Bérmunka fajtái, minősítése, elhatárolási kérdések, teljesítési hely, alvállalkozó – fővállalkozó, kiszállított és belföldön maradt termék, termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás stb.

– Példák

Külfölditől igénybevett szolgáltatás adókötelezettség keletkezési időpontja

Külfölditől igénybevett szolgáltatás előlege

Adófizetés, bevallás

Az adólevonás időpontja, tárgyi feltétele

A devizás számla – alkalmazandó bank, alkalmazandó árfolyam

Időszaki elszámolás és gyűjtőszámla határon átnyúlóan

Előleg és részteljesítés határon átnyúlóan

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>