Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2020
Új EU-s ÁFA-reform, Közösségen belüli és export-import ügyletek
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
Könyvelők: 8 kreditpont  (vállalkozási szak/adózási témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 7 kreditpont
Könyvvizsgálók: 2 kreditpont

Időpont:

2020. június 3., szerda, 09.30–16.30, regisztráció 9 órától.

Előadó(k):

09.30–16.30: Dr. Csátaljay Zsuzsanna 
(áfa szakértő, jogász)

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 29.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 23.920 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 22.725 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 20.930 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 19.885 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

09.00–09.30: Regisztráció, kávészünet
09.30–11.00: Előadás 1. része
11.00–11.10: Kávészünet
11.10–12.40: Előadás 2. része
12.40–13.20: Ebédszünet
13.20–14.50: Előadás 3. része
14.50–15.00: Kávészünet
15.00–16.30: Előadás 4. része
A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet, valamint a térítésmentes állófogadásos büféebédet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve, ha valaki külön őrzött parkolót igényel.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

Alapjaiban alakult át a Közösségen belüli termékügyletek ÁFA kezelése. 2020-tól az európai uniós szabályrendszert követve jelentős változások történnek az ÁFA rendszerben. Egyrészt jelenős változások történnek a közösségi ügyletek szabályozásában, másrészt a belföldi ügyletekre vonatkozóan is új adóvisszatérítési eljárásokat vezetnek be a közösségi joghoz igazodva.

2019-től jelentősen változtak a nemzetközi fuvarozásra vonatkozó szabályok. Sok éves beidegződést, számlázási gyakorlatot kell módosítani. Az alvállalkozó fuvarozókban 2019-tól felmerül a kérdés: mi az, amit továbbra is áfa nélkül lehet számlázni és mi az, amit már áfásan kell. Ha áfa nélküli a fuvardíj, akkor az adómentességet, fordított adózást vagy áfa területi hatályon kívüliséget jelent-e? Számít-e, hogy importfuvarról, exportfuvarról vagy tranzitfuvarról van-e szó? Befolyásolja-e a minősítést, hogy a speditőr belföldi, más tagállambeli vagy harmadik országbeli?

Ezekről és a jelenlegi szabályokról lesz szó az előadás keretében.

Tematika:

1. A termékügyleteket érintő Héa reform lényege – mit jelent a célország elve?

2. Melyek azok a 2020-től hatályos „gyors intézkedések” „Quick fix”?

3. Alapfogalmak nemzetközi áfa ügyleteknél

4. Hogyan oldjunk meg egy nemzetközi áfa problémát? Az áfa elemzés menete

Tárgyi hatály vizsgálata

Területi hatály vizsgálata

Személyi hatály vizsgálata

■ Adóalanyok fogalma és a belföldön nyilvántartásba vett adóalany fogalma

■ Adóalany és az adófizetésre kötelezett személy fogalma a nemzetközi áfa ügyleteknél

■ A székhely-telephely, a székhely fióktelep, a székhely és a kereskedelmi képviselet, valamint az anya és a leányvállalat közötti gazdasági kapcsolatok áfa minősítése

■ Áfa regisztráció

■ A nemzetközi fordított adózás és az áfa regisztráció kapcsolata

■ Belföldiek regisztrációja külföldön, külföldiek regisztrációja belföldön

■ Az állandó telephely jelentősége a más tagállambeli adóregisztrációnál

■ A megrendelő adóalanyiságának jelentősége a regisztrációnál

■ Melyik adószámra kell kiállítani a számra és melyeik adószámról kell kiállítani a számlát?

■ Gyakorlati példák regisztrációra

Az állandó telephely fogalma és jelentősége az áfában

■ Gazdasági célú letelepedettség

– Székhely

– Természetes személy

– Állandó telephely fogalma a magyar és az EU-s jog alapján,

– A személyi és tárgyi feltételek és a kellően állandó jelleg és megfelelő szervezettség fogalma

– Mit jelent a huzamos, tartós jelenlét?

Alapügyletek

■ Termékértékesítés

■ Szolgáltatásnyújtás

■ Termék Közösségen belüli beszerzése

■ Termékimport

5. Határon átnyúló termékértékesítések

Teljesítési hely szabályok termékértékesítéseknél

■ Termékértékesítés

– Fuvarozással nem járó ügyleteknél

– Fuvarozással járó termékértékesítés

– A fel- vagy összeszereléssel együtt járó termékértékesítés

– Távolsági értékesítés, webáruházak értékesítése

– Gyakorlati példák az egyes esetekre

Közösségi termékértékesítés

■ Teljesítési helye, az indulási tagállam szerepe

■ Az adómentesség feltételei,

■ Az eladó és a vevő jogállása

■ Az adóalanyiság mint feltétel – annak  gyakorlati ellenőrzése

■ A kiszállítás igazolása – elmélet és gyakorlat, az adóhatóság által elvárt igazolások az egyes szállítási módozatoknál

■ Új dokumentumok a kiszállítás igazolására – a közvetlenül hatályos EU Végrehajtási Rendelet szabályai

■ Kinek mit és mivel kell bizonyítani – a bizonyítási teher kérdései

■ Van kiszállítási határidő?

■ Bármelyik szereplő (eladó vagy vevő) is fuvarozhat?

■ A magyar adóhatósági bírósági gyakorlat

■ EU bírósági gyakorlat,

■ Konkrét esetek ismertetése

■ A 2020-től hatályos változások

■ Gyors intézkedések

■ A közösségi adószám jelentősége az új rendszerben – még szigorúbb feltételek

■ 2020-től új szabály: a közösségi összesítőben nem szerepeltetett ügyletekre nem alkalmazható az adómentesség

■ Nagyobb lesz a szabadság a kiszállítást igazoló dokumentumokkal kapcsolatban vagy szigorúbbak a feltételek?

Termék átszállítása két tagállam között – önálló termékértékesítés

■ A vagyonmozgatás gyakorlati alkalmazási köre,

■ Mikor kell beregisztrálni egy másik tagállamban csak azért mert az adóalany odaszállítja a termékét?

■ A saját termékátszállításának bizonylatolása,

■ A kivételek: amikor elkerülhető az adóregisztráció (megmunkálás céljából vagy szolgáltatásnyújtás céljából történő átszállítás majd visszaszállítás, vevői készletre történő átszállítás stb.)

■ A logisztikai célú átrakodás, a más tagállamba bérmunka vagy szolgáltatás teljesítése vagy visszaviteli kötelezettséggel átvitt termék stb,

■ Az adólevonásra jogosító bizonylat

■ Példák

Közösségi termékbeszerzés

■ Szabályai és feltételei

■ Teljesítési helye

■ Közösségi beszerzés beszállítás nélkül – szankciós tényállás

■ Készlet behozatal adófizetés nélkül

■ Az adólevonás időpontja, tárgyi feltétele

■ Adómentességek

■ Példák

Termékexport – A termék harmadik országba történő érétkesítéséhez kapcsolódó adómentesség

■ Teljesítési helye

■ Az adómentesség feltételei

■ A kiszállítás igazolásának módja

■ A kiléptetésre nyitva álló határidő, a kiléptetés igazolása,

■ Az önellenőrzés, az ismételt ellenőrzés lehetőségei illetve kötelezettsége, ha kifut a határidőből az adóalany

■ Késve történő igazolás és az elkésett kiléptetés

■ Mi a következmény, ha az eladó és mi, ha a vevő fuvaroz?

■ A vevő illetőségének van jelentősége?

■ Belföldről feladott és más tagállamon át harmadik országba kiléptetett áru

■ Az exportszámla

■ Új szabályok a termékexportra

■ Példák

Termékimport

■ Termékimport teljesítési helye – az import tagállam

■ Önadózás vagy kivetés

■ Az adókötelezettség és a levonási jog keletkezési időpontja,

■ Az adólevonás tartalmi és tárgyi feltétele

■ Az adómentes termékimport,

■ A közvetlen és a közvetett termékexport

■ Más tagállamban importált és onnan belföldre továbbszállított termék kezelése,

■ A közvetett és a közvetlen képviselő,

■ Speciális vámeljárások alatt álló termék értékesítésének adómentessége illetve az ehhez kapcsolódó fuvarozás

■ Új szabályok a termékimportra

6. Láncügylet

■ Fogalma, jellemzői, elhatárolási kérdések

■ Export és közösségi láncügylet azonosságai és különbözősége, az adómentesség és az adóalanyként regisztráció feltételei

■ A kiszállítás irányának és a fuvarozó személyének jelentősége,

■ Mi a teendő, ha az első és mi, ha az utolsó vevő fuvaroz illetve szervezi a fuvart?

■ Közbenső vevő fuvarozása, a törvényi vélelem és a megdöntése, vevői és eladói minőségben történő fuvarozás – új szabályok 2020-tól

■ Gyakori hibák

■ Példák 3, illetve többszereplős export, illetve közösségi láncügyletre

■ A termékimportot megvalósító láncügylet minősítése

■ A három illetve többszereplős láncügylet

■ Gyakorlati példák

■ A közösségi áfa reform keretében 2020-tól módosult a láncügylet szabályozása – gyors intézkedések

7. Háromszögügylet

■ Fogalma, feltételei

■ Összefüggés a láncügylettel

■ Melyik szereplő mit szerepeltet a bevallásban

■ Gyakori hibák és azok következményei – szankciós adófizetés

■ Facet-ügy

■ Gyakorlati példák

8. Közösségi-, illetve exportbizonylatok, közösségi értékesítésre beszedett előleg

9. Külföldön teljesített ügyletek bizonylatolása

10. Közösségi termékbeszerzés utáni adófizetés és adólevonás

11. Közösségi termékbeszerzésre beszedett előleg

12. Vevői készlet

■ Belföldön fenntartott vevői készlet

■ Jellemzői

■ Egyszerűsítés esete

■ Egyszerűsítés nélküli eset

■Belföldi adóalany által más tagállamban fenntartott vevői készlet

■ 2020-től teljesen átalakultak a vevői készletes szabályok

■ Bizonylatolási kérdések

13. Adóraktár

■ Áfa raktár fogalma és funkciója, mikor hasznos,

■ Adómentességek az adóraktárhoz kapcsolódóan

■ Bizonylatolás

14. Határon átnyúló szolgáltatások, szolgáltatásnyújtások teljesítési helye

Teljesítési hely szabályok szolgáltatásoknál

■ Mi a különbség a külföldön teljesített, nemzetközi fordított adózású szolgáltatások és az adómentes ügyletek között?

■ A külföldön teljesített szolgáltatások kezelése

■ Főszabály a teljesítési helyre

■ Adóalany részére nyújtott szolgáltatás – – az adóalany megrendelő gazdasági letelepedettségének országában teljesített szolgáltatások

■ Nem adóalany részére nyújtott szolgáltatás – a Szolgáltatásnyújtó letelepedettsége szerint adózó szolgáltatások

Szolgáltatás igénybevevőjének státusza milyen szolgáltatásoknál fontos?

■ Milyen feltételek mellett számlázható áfa nélkül – nemzetközi fordított adózással egy főszabály szerinti szolgáltatás?

■ Megrendelő adóalanyiságának jelentősége, annak dokumentálása hogyan történik?

■ Megrendelő adóalanyi minősége

■ Harmadik országbeli cég felé is lehet áfa nélküli számlát kiállítani?

■ Megrendelő gazdasági letelepedettsége

– A megrendelő teljesítéssel érintett telephelye mit jelent és miért fontos

– A közösségi adószám és a harmadik országbeli adószám jelentősége a megrendelőnél

– Mikor keletkezik egy magyar adóalanynak külföldön állandó telephelye

– Mit jelen az, hogy teljesítéssel legközvetlenebbül érintett telephely?

– Gyakorlati példák

– Az alvállalkozók betudhatóak-e telephelynek a megrendelőnél?

– A telephely megalapozásához szükséges eszközök, személyzet,

– Mikor kellően állandó jellegűek és megfelelő szervezettségűek ezek az eszközök, személyzet?

– A dokumentálás módja,

– Az ellenőrzés módja

– Példák

Szolgáltatásnyújtó teljesítéssel érintett telephelye

■ Az alvállalkozók betudhatóak-e a szolgáltatásnyújtó telephelyének?

■ Az eszközök, személyzet, kellően állandó szervezettség fogalma,

■ Mi a minősítés, ha a szolgáltatásnyújtó székhelye van a teljesítési hely szerinti tagállamban?

– Teljesítési hely szolgáltatásoknál – Kivételek közé tartozó szolgáltatások adóalanyi viszonylatban és nem adóalanyi viszonylatban

– Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások fogalma, fajtái, példák, teljesítési hely

– Új ingatlan fogalom 2017-tól

– Mely szolgáltatások minősülnek 2017-től ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnak és melyek nem?

– Tudományos, oktatási, kulturális, művészeti, szórakoztatási és sportszolgáltatás- elhatárolási kérdések-erre szóló belépőjegyek értékesítése, céges tréningek

– Közlekedési eszközök rövid és hosszú távú bérbeadása

– Immateriális szolgáltatások (tanácsadás, jogátengedés, adóügyi, mérnöki számviteli, jogi, reklámszolgáltatás, adatok, információk, közlése, elektronikus szolgáltatás, telekommunikációs szolgáltatás stb.

– Az elektronikus szolgáltatás, a rádiós- és televíziós media szolgáltatás, telekommunikációs szolgáltatás teljesítési helye

– Új szabályok 2019-től a nem adóalanyok felé teljesített elektronikus, telekommunikációs és rádió- televízió média szolgáltatásra – a 10000 eurós érétkhatár szerepe

– A MOSS rendszer vs. más tagállamban történő adóregisztráció

– Közvetített szolgáltatások teljesítési helye – továbbszámlázott szolgáltatások, a közvetítői szolgáltatás

– Fuvarozás teljesítési hely: adóalany és nem adóalany felé,

– Van-e jelentősége az áfa fizetés szempontjából a ténylegesen megtett útszakasz helyének, illetve a fuvarozás irányának közösségi és harmadik országos viszonylatnak van-e jelentősége?

– Adómentességek a fuvarozásnál

– Szűkültek a fuvarozás adómentességi szabályai 2019-től

A 2019. évközi változások a nemzetközi fuvarozásra

– Az export, az import és a vámáru fuvarozására vonatkozó új szabályok

– Miért fontos a különbség, hogy egy fuvarozás adójogi értelemben külföldön teljesített vagy adómentes?

– Továbbszámlázott szolgáltatások külföldre

– Külföldön igénybe vet szolgáltatások áfa kezelése

– Bérmunka fajtái, minősítése, elhatárolási kérdések, teljesítési hely, alvállalkozó – fővállalkozó, kiszállított és belföldön maradt termék, termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás stb.

– Példák

15. Külfölditől igénybevett szolgáltatás adókötelezettség keletkezési időpontja

16. Külfölditől igénybevett szolgáltatás előlege

17. Adófizetés, bevallás

18. Az adólevonás időpontja, tárgyi feltétele

19. A devizás számla – alkalmazandó bank, alkalmazandó árfolyam

20. Időszaki elszámolás és gyűjtőszámla határon átnyúlóan

21. Előleg és részteljesítés határon átnyúlóan

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>