ŐSTERMELŐK, Családi Gazdaságok Működése és Adózása 2022 (Videó)
Jogi háttér, Adózás, Számvitel
Értékesítés: 2022. augusztus 12-ig. Megtekintés: 2022. szeptember 15-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Felvétel időpontja: 2022. február 7. (hétfő)

VIDEÓ

2 részes videó (összesen 241 perc)

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a képzés időpontja (2022. február 7.) után leghamarabb 7 nappal (2022. február 14.) lehet a videót megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2022. szeptember 15-ig lehet a videót megtekinteni. Fontos! Az értékesítés 2022. augusztus 12-én zárul.

Előadó(k):

Dr. Nagy Péter
adószakértő, jogi referens, NAV CSCSM Adó- és Vámigazgatóság munkatársa

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2022. augusztus 12-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 28.400 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

Minden őstermelőnek és minden családi gazdaságnak komoly feladata van a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvénnyel. Tevékenységüket hozzá kell igazítaniuk az új törvényhez és a működésük folyamán folyamatosan meg is kell felelniük annak.

Képzésünk összefoglalja az őstermelői tevékenységhez és a családi gazdaság alapításához és működéséhez kapcsolódó jogi, szervezeti, teendőket, adózási, bevallási, könyvelési feladatokat és határidőket. A lehetséges adókedvezményeket és mentességeket is számba vesszük.

Képzésünkkel áttekinthetők az őstermelőket, családi gazdaságokat terhelő ügyviteli, adózási, jogi, szervezeti feladatok és kialakítható a saját ügyvitel helyes rendje.

Tematika:

Mezőgazdasági őstermelők működésének jogi keretei

■ Az őstermelői jogállás feltételei

■ A mezőgazdasági őstermelői tevékenység végzésének formái

■ Az őstermelő képviselete az értékesítés során

■ Az őstermelői igazolvány megszűnése

■ Mezőgazdasági őstermelő nyilvántartásba vételi eljárása

■ FELIR tudnivalók

■ A mezőgazdasági őstermelők ellenőrzése

■ Az őstermelői tevékenység és az egyéni vállalkozói tevékenység viszonya

Őstermelők családi gazdaságának működésének jogi keretei

■ Tagsági feltétel az őstermelők családi gazdaságában

■ Életkori feltétel a családi gazdaság tagjára

■ A hozzátartozói láncolat feltétele

■ A hozzátartozói láncolat és az életkor igazolása

■ Őstermelők családi gazdaságának alapítása

■ Családi gazdaság nyilvántartásba vétele

■ Változásbejelentési kötelezettség

■ Az őstermelők családi gazdaságának működése

■ Az őstermelők családi gazdaságának ellenőrzése

Őstermelői nyilvántartás

Családi mezőgazdasági társaság

■ A családi mezőgazdasági társaság jogállás feltételei

■ A családi mezőgazdasági társaság nyilvántartásba vétele

■ A családi gazdasági társaság létesítő okiratának tartalmi és formai követelményei

■ A létesítő okirat viszonya a társasági szerződéshez

■ Változásbejelentési kötelezettségek

■ Családi mezőgazdasági társaság ellenőrzése

■ A családi mezőgazdasági társaság jogállás törlése és megszűnése

■ Már működő jogi személyek hogyan válhatnak családi mezőgazdasági társasággá?

Adózás

■ Őstermelők adóalanyisága, bejelentkezése

■ Adótárgyak az őstermelésben

■ Adószám az őstermelésben. Kinek kötelező és kinek nem?

■ Bejelentés a NAV-hoz a biztosítotti adatokról

■ Helyi iparűzési adó bejelentkezés

Őstermelők jövedelemadózása

■ Családi gazdaság alapvető adózási szabályai

■ Mezőgazdasági őstermelő átalányadózása

■ Tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelő jövedelemadózása

■ 10%-os költséghányad alkalmazása az őstermelésben

Mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése

■ Biztosított őstermelők

■ Nem biztosított őstermelők és kötelezettségeik

■ Álláskeresési járadékra való jogosultság

Szociális hozzájárulási adó kötelezettségek

■ Járulékfizetésre kötelezett őstermelők szociális hozzájárulási adó kötelezettség

■ Járulékfizetésre nem kötelezett őstermelők szociális hozzájárulási adó kötelezettség

Őstermelők általános forgalmi adózása

■ A mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany jogállás

■ Alanyi adómentesség

■ Pénzforgalmi elszámolás

■ Általános szabályok szerinti adózás

Mezőgazdasági őstermelők helyi iparűzési adó kötelezettsége

■ Családi gazdaság tagjaira vonatkozó egyszerűsítés

■ Átalányadózó őstermelők egyszerűsített adózása

■ Nem átalányadós őstermelő 8 millió forint bevételig

■ Nem átalányadós őstermelő 8 millió forint bevétel felett

■ Őstermelők helyi iparűzési adó bevallása

Őstermelők számla- és nyugtaadási szabályai

■ A hagyományos, papíralapú számlatömbökkel szembeni követelmények

■ Számlázó programmal szembeni követelmények

■ Számlázási szabályok

■ Online adatszolgáltatás a számláról

■ Mulasztási bírság

Őstermelők, családi gazdaságok illetékkedvezményei

Őstermelők, családi gazdaságok könyvelése

■ Családi gazdaság könyvelésének sajátosságai

Bizonylati szabályok

■ Bizonylatok, nyilvántartások megőrzése

■ Átalányadózó mezőgazdasági őstermelő könyvelése

■ Tételes költségelszámolást alkalmazó őstermelő könyvelése

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>