ŐSTERMELŐK ADÓZÁSA
Őstermelőket érintő SZJA; Őstermelők SZOCHO-ja; ÁFA aktuális kérdései; Innovációs járulékot, SZJA-t, járulékokat érintő aktuális kérdések
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
Könyvelők: 8 kreditpont  (vállalkozási szak/adózási témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 7 kreditpont
Könyvvizsgálók: 1 kreditpont

Időpont:

2019. november 12., kedd, 09.00–15.45, regisztráció 8 órától.

Előadó(k):

09.00–15.45: Dr. Nagy Péter
(jogi kiemelt referens, NAV Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatóság)

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 29.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 23.920 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 22.725 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 20.930 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 19.885 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

08.00–09.00: Regisztráció, kávészünet
09.00–12.00: Előadás 1. része
12.00–12.40: Ebédszünet, Kávészünet
12.40–15.45: Előadás 2. része
A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet, valamint az állófogadásos büféebédet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve, ha valaki külön őrzött parkolót igényel.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

Kiváló gyakorlati előadó, szuper ár, rengeteg kreditpont! Új tematika, amely a 2019. január 1-jei és évközi adótörvény-változásokat is tartalmazza!

Tematika:

Őstermelőket érintő személyi jövedelemadó

■ Értékhatárok és a választható adózási módszerek kapcsolata ■ Egyszerűsített nyilatkozat alkalmazásának feltételei, az elfogadható bizonylatok köre ■ Feldolgozott termékek értékesítésének lehetőségei őstermelői minőségben ■ Az adórendszeren kívüli támogatásokról szóló nyilatkozat helyes kitöltése ■ Egyösszegű értékcsökkenés elszámolásának lehetősége ■ Támogatások elszámolásának szabályai ■ A termőföld értékesítéséből származó bevétel elszámolása ■ Közös őstermelés, családi gazdálkodás: a bevételek, illetve a költségek megosztása, azonos szja, áfa jogállás biztosítása ■ Mezőgazdasági géppel végzett munka esetén vezetendő igénybevételi nyilvántartás szerepe ■ Példák

Őstermelők szociális hozzájárulási adója

■ Új szociális hozzájárulási adó felépítése, az őstermelők szabályozásának elhelyezkedése a törvényen belül ■ A 4 millió forint bevételt el nem érő őstermelőkre vonatkozó szabályok ■ A 4 millió forint bevételt elérő, de a 8 millió forint bevételt el nem érő őstermelőkre vonatkozó szabályok ■ A 8 millió forint bevételt meghaladó bevétellel rendelkező őstermelőkre vonatkozó szabályok ■ Biztosított őstermelők esetén a kieső idő kezelése szocho-ban ■ Év közben biztosítottá váló, illetve év közben biztosításból kilépő őstermelők kezelése szocho-ban ■ Közös őstermelés, családi gazdaság esetén az év közben történő ki- és belépések kezelése szocho-ban ■ Példák bemutatása, melynek keretében a 1958-as nyomtatvány helyes kitöltése is ismertetésre kerül     

Általános forgalmi adó aktuális kérdései

■ A levonható adó arányosítására vonatkozó szabályai: a tárgyi adómentes és/vagy ingyenes nyújtott szolgáltatások esetén a levonható adó mértékének helyes meghatározása; az Áfa tv. 5. számú melléklete alkalmazhatóságának korlátai; alanyi adómentességre áttérő adóalanyok esetén az általános szabályok szerinti időszakban beszerzett tárgyi eszközök levont áfá-jának utólagos korrekciója ■ Munkásszállás igénybevételéhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó mely esetekben helyezhető levonásba ■ Számlák helyesbítése, módosítása és ezen szabályok összefüggése az online számla adatszolgáltatás szabályaival ■ Építési telek értékesítésének szabályai: mikor minősül egy telek beépítetlennek; az Áfa tv. építési telek fogalmának értelmezési kérdései ■ Alanyi adómentesség értékhatárának helyes számítása: mely értékesítések tartoznak bele és melyek nem; mi a teendő, ha helytelen számítás miatt korábban történik a bejelentkezés az áfa hatálya alá, mint arra szükség lenne; folyamatosan teljesített ügyletek kezelése, miért van jelentősége az adómentes időszakban is a teljesítési időpont helyes meghatározásának ■ Mely esetekben mondhatjuk egy adott számlára, hogy elektronikus számla (távnyomtatásos számlák, e-mail-ben elküldött számlák); elektronikus számlák megőrzésére vonatkozó szabályok ■ Pénztárgép használatának aktuális kérdései: számlára történő értékesítés esetén mikor és milyen módon kell adatot szolgáltatni, hogyan kell a pénztárgépet kezelni, az egyes fizetési módok esetén mi a teendő

Innovációs járulékot, személyi jövedelemadót, járulékokat érintő aktuális kérdések

Innovációs járulék szabályai 2019. január 1-től úgy változtak, hogy a vállalkozói méret meghatározása során a kapcsolódó és partner vállalkozások bevételi, mérlegfőösszeg és létszám mutatóit össze kell számítani. Ennek az összeszámítási szabálynak, illetve a kétéves szabálynak a bemutatására kerülne sor példákon keresztül. ■ Osztalékelőleg és osztalék elszámolása az új szociális hozzájárulási adó rendszerében, az adófizetési felső határ szabályainak ismertetése ■ 2019. január 1-től a nyugdíjas munkavállaló kikerül a biztosítottak köréből. Ezzel összefüggésben a munkaviszony mellett egyéb tevékenységeket is (egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, megbízásos jogviszony) folytató magánszemélyeket érintő, példaszerű szituációk bemutatásra kerülne sor. ■ Céges tulajdonban lévő személygépkocsik, teherautók munkavállalók, ügyvezetők által történő magáncélú használatának ismertetése több adónemet is érintően ■ Több tevékenység és/vagy jogviszony egyidejű fennállása esetén a kata mértékének megállapítása ■ Vállalkozás tulajdonában lévő teherautó esetén az alkalmazottra, illetve egyéni vállalkozó esetén a vállalkozóra tekintettel milyen feltételek mellett számolható el a 3000 Ft napidíj, illetve külföldi kiszállítás esetén a 60 € napidíj

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>