Még nem ÁFA 365 Klub tag? Részletekért kattintson IDE! Belépés ÁFA 365 Klub tagoknak
PANASZTÖRVÉNY — Hogyan tudunk a legegyszerűbben megfelelni a kötelezettségeknek? (Videó)
Felkészülés a PANASZTÖRVÉNY és a BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTŐ RENDSZER bevezetésével járó feladatokra
Értékesítés: 2023. december 31-ig. Megtekintés: 2024. május 31-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Videó felvételének időpontja: 2023. november 17. (péntek)

VIDEÓ

2 db videó, 3 óra tananyag

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Háttéranyag elektronikus formában. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy az előadás időpontja (2023. november 17.) után leghamarabb 7 nappal (2023. november 24.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2024. május 31-ig lehet ingyenesen a videót korlátlan alkalommal megtekinteni. Fontos! Az értékesítés 2023. december 31-én zárul.

Előadó(k):

Dr. Horváth István
munkajogász, ügyvéd, ELTE ÁJK Munkajogi Tanszék tanszékvezető egyetemi docense

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2023. december 31-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 34.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

Kevés idő maradt a felkészülésre! HATÁRIDŐ: 2023. december 17.!!!

Az Országgyűlés 2023. május 23-án elfogadta az új Panasztörvényt, amelynek kihirdetésétől (május 25.) mindössze 60 napja volt felkészülni a 250 fő feletti foglalkoztatottal rendelkező vállalkozásoknak az abban foglalt követelmények teljesítésére.

Ugyanígy 60 nap állt rendelkezésére a pénzmosási törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatóknak, így például az adótanácsadóknak, könyvelőknek, könyvvizsgálóknak, ügyvédeknek, pénzügyi szolgáltatóknak vagy székhelyszolgáltatóknak.

Azon vállalkozások számára, ahol a munkavállalói létszám eléri az 50 főt, viszont nem haladja meg a 249 főt, legkésőbb 2023. december 17-ig kell teljesülnie a követelményeknek, azzal az engedménnyel, hogy közösen is létrehozhatják a visszaélés-bejelentési rendszert.

A közszféra szereplői számára szintén szükséges a visszaélés-bejelentési rendszer létrehozása. A kisebb, 10.000 főnél kevesebb lakosú önkormányzatok, helyi önkormányzatok tulajdonában álló szervezetek vagy gazdasági társaságok 2025. január 1-jéig kell, hogy teljesítsék a követelményeket.

A legfontosabb teendő a bejelentővédelmi megbízott kijelölése és a visszaélés-bejelentési rendszer megtervezése és kialakítása. Bejelentővédelmi rendszer működtetője lehet a foglalkoztatónál munkaviszonyban álló személy, vagy a szervezeti egység, de a jogszabály lehetővé teszi, hogy külsős szakértő kerüljön megbízásra.

Tematika:

■ Az elején egy kivétel: Mire kell belső visszaélés-bejelentési rendszert létrehozni a foglalkoztatottak létszámától függetlenül?

Ki és miről tehet bejelentést a belső visszaélés-bejelentési rendszerben?

■ Ki működtetheti a rendszert? Igénybe vehető-e ügyvéd?

Milyen módon tehető meg a bejelentést? Telefonálhatunk is?

■ A bejelentő személyes adatainak védelme

Ami a bejelentés után következik: a visszaigazolás

■ Hogyan történik a bejelentés kivizsgálása? És mely esetben mellőzhető a kivizsgálás?

A bejelentő tájékoztatása a kivizsgálás eredményéről vagy annak mellőzéséről, a megtett, illetve tervezett intézkedésekről

Hogyan kell működtetnie a munkáltatónak belső visszaélés-bejelentési rendszert? – A garanciák

A belső visszaélés-bejelentési rendszer az állami és önkormányzati szerveknél – különös szabályok

■ Az egyes állami szervek által létrehozott elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer

Mit kell tennie a munkaadónak a visszaélést bejelentő munkavállaló védelme érdekében?

■ A jogszerű bejelentés feltételei

■ Mikor kell legkésőbb „üzembe helyezni” munkáltatónak belső visszaélés-bejelentési rendszert?

■ Segítség a foglalkoztatóknak – A bejelentő védelmi ügyvéd

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS