PÉNZÜGYI ASSZISZTENS KÉPZÉS
4 napos online szakmai képzés, államilag elismert tanúsítvánnyal
(Nyilvántartási szám: E-001513/2016/D010)
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2021. május 18. + május 25. + június 1. + június 8. (keddenként), 09.00–16.00, regisztráció 8.30-tól

ÉLŐ/ONLINE KÉPZÉS

élő

Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel. Nincs utazási költség, nincs utazási idő. Élő megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Az élő képzés közben online kérdezési lehetőség. Államilag elismert és engedélyezett tanúsítvány (sikeres rövid online záróvizsga után). Az élő/online képzés ÁFA-mentes.

Előadó(k):

09.00–16.00: Dr. Sallai Csilla
könyvvizsgáló, adószakértő, MKVK Könyvelői Tagozat elnöke

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

Alap részvételi díj 4 napra (kedvezmények nélkül): 89.000 Ft/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 89.000 Ft/fő helyett 71.200 Ft/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 89.000 Ft/fő helyett 67.640 Ft/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 89.000 Ft/fő helyett 62.300 Ft/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 89.000 Ft/fő helyett 59.185 Ft/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

08.30–09.00: Regisztráció
09.00–12.00: Előadás 1. része
12.00–13.00: Szünet
13.00–16.00: Előadás 2. része
Az élő/online képzés áfamentes. Az előadás díja költségként elszámolható.

A 4 napos élő/online képzés elvégzéséről államilag elismert és engedélyezett tanúsítványt állítunk ki.

Jelentkezési feltétel: minimum érettségi bizonyítvány.

Az élő/online képzés sikeres teljesítésének feltétele: képzésen való részvétel és sikeres online záróvizsga (feleletválasztós rövid tesztsor).

Tematika:

A képzés célja: A résztvevők megismerkednek a pénzügyi ügyintézés alapjaival, a pénzügyi asszisztens működésére vonatkozó jogszabályokkal, és az irodai pénzügyi feladatok gyakorlatával, melyek réven maradéktalanul és kiemelt színvonalon el tudják látni a pénzügyi asszisztensi munkakört.

A képzés célcsoportja: A képesítést megszerezni kívánó személyek, akik lehetnek munkáltatói döntés alapján beiskolázott munkavállalók, és/vagy saját elhatározásuk alapján fejlődni kívánó résztvevők és/vagy állami munkaerő-piaci támogatásban, vagy uniós támogatásban részesülő résztvevők.

Szakmai kompetencia: Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése, szakmai kommunikáció, jogforrások megfelelő alkalmazása, szövegszerkesztés, táblázat- és adatbázis-kezelés, információgyűjtés, a projektdokumentumok, nyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése.

Személyes kompetencia: Precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, szervezőkészség.

Társas kompetenciák: Motiválhatóság, kapcsolatteremtő készség, meggyőzőkészség, konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetencia: Információgyűjtés, áttekintő és rendszerező képesség, problémamegoldás, hibaelhárítás, gyakorlatias feladatértelmezés.

Tematika:

Elméleti alapok

■ Pénzügyi vezető szerepe és feladatai

■ Tulajdonlás és a vezető elkülönítése

■ Jelenérték és a tőke alternatív költsége, számítása, szabályai

■ Örökjáradék, annuitás, kamatos kamat és a jelenérték összefüggései

■ Vállalkozások értékelése, a befektetési döntések az NPV számítása

■ Beruházás gazdaságossági számítások

■ Vállalkozásfinanszírozási ismeretek, finanszírozási formák

■ Osztalékpolitika és a tőkeszerkezet ismerete

■ Kockázatkezelési és kockázatelemzési ismeretek

■ A pénzügy és a számvitel kapcsolata

■ Számvitel fogalma, célja

■ Beszámolók típusai, szerepe a gazdálkodók körében

■ Mérleg és az eredmény-kimutatás felépítése összefüggései

Pénzügyi asszisztensi feladatok a gyakorlatban

■ Irodai rend kialakítása

■ Bizonylatok fogalma, fajtái a gyakorlatban, vezetésük

■ Számviteli bizonylatok fajtái, vezetése

■ Munkaerő-gazdálkodás bizonylatai: munkavállalói nyilvántartások, jelenléti ívek, bérnyilvántartás, adózással kapcsolatos nyilatkozatok, adatok kezelése

■ Bizonylatok archiválása, megőrzése

■ Bejövő bizonylatok, kimenő bizonylatok, belső bizonylatok a gyakorlatban

■ Bérszámfejtés bizonylatai

■ Adó analitikák a gyakorlatban, adófolyószámlák értelmezése, egyeztetése

■ A számla adattartalma, számlázó programok, adatszolgáltatási kötelezettségek

■ Pénzkezelés jogszabályi előírásai és gyakorlata

■ Banki ügyintézés gyakorlata

■ Kintlevőségek kezelése

■ Szerződések, teljesítésigazolások kezelése

■ Kapcsolattartás a könyveléssel: könyvelési anyag előkészítése, átadása

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>