PERBEN AZ ADÓHATÓSÁGGAL
Adóviták rendezésének eszköztára az új AIR., ART., KP. fényében
BUDAPEST
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2019. június 4., kedd, 09.00–13.30, regisztráció 8 órától.

Előadó(k):

09.00–13.30: Dr. Horváth Zoltán

(adótanácsadó, RSM Hungary)

09.00–13.30: Dr. Kovács Ferenc

(okleveles adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, MOKLASZ titkára)

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 29.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 23.920 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 22.725 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 20.930 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 19.885 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

08.00–09.00: Regisztráció, kávészünet
09.00–11.00: Előadás 1. része
11.00–11.30: Kávészünet
11.30–13.30: Előadás 2. része
A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, valamint a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve ha valaki külön őrzött parkolót igényel.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

Kinek szól az előadás? Adózással foglalkozó szakembereknek, cégvezetőknek, könyvelőknek, adótanácsadóknak, könyvvizsgálóknak, ügyvédeknek.

Az előadás célja: Az új adóeljárási szabályozás koncepciójának ismertetése; az Adóigazgatási rendtartásról (Air.), valamint a megújuló Adózás rendjéről (Art.) szóló törvények bemutatása. A jelenlegi adóigazgatási szabályok bonyolultsága, az adóhatóság szolgáltató jellegének erősödése, az önkéntes jogkövetés előmozdítása, az adminisztrációs terhek csökkentése, valamint a társadalmi-szabályozási környezet változása már korábban felvetette a jelenleg hatályos adóeljárási szabályozás megváltoztatásának, egyszerűsítésének az igényét. Az említett elvek mentén egy új adózási környezet van kialakulóban, amely továbbra is az önadózás rendszerére épül.

Tematika:

Adóigazgatási eljárások

■ Alapelvek jelentősége

■ Képviselet

■ Hatáskör és illetékesség

■ Kapcsolattartás szabályai

■ Ellenőrzést megelőző folyamatok: kockázatelemzés, kiválasztás

■ Az adózói minősítés felértékelődése

■ Önellenőrzés bejelentése, támogató eljárás

■ Ellenőrzési típusok

■ Határidők az ellenőrzés során, eljárás akadályoztatása (jelentősége, következményei)

■ Iratbetekintés korlátjai, adótitok

■ Bizonyítás szabályai az ellenőrzés során (nyilatkozat, szakértő, tanú)

■ Szakterületek kooperációja (adóeljárás és nyomozás egymáshoz való viszonya)

■ Nemzetközi megkeresések

■ A hatóság döntései (bírságolási gyakorlat)

■ Jogorvoslatok a közigazgatási szakban (észrevétel, fellebbezés, felügyeleti intézkedés szabályai, korlátjai)

■ A másodfokú hatóság változó szerepköre

Adóperek

■ A keresetlevél (ki, mikor, hogyan, mivel szemben?)

■ A keresetmódosítás/kiterjesztés és annak korlátjai

■ Azonnali jogvédelem jelentősége, szabályai

■ Bizonyítás a bíróság előtt

■ Jogorvoslatok bírósági szakban

Újdonságok a végrehajtásban

■ Biztosítási intézkedés/ideiglenes biztosítási intézkedés

■ Követelésfoglalás

■ Fedezetcsere

■ Árverésen kívüli értékesítés

■ A végrehajtási kifogás szabályai

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>