Még nem ÁFA 365 Klub tag? Részletekért kattintson IDE! Belépés ÁFA 365 Klub tagoknak
Fogászati és Magánegészségügyi Praxis Menedzser Képzés (Videó/E-learning)
Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítvány + Vezinfó Certifikát
20 KREDITPONT
Értékesítés: 2024. június 28-ig. Megtekintés: 2024. június 30-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Videó felvételének időpontjai: 2024. február 3. (szombat) + február 10. (szombat) + február 17. (szombat) + február 24. (szombat)

VIDEÓ/E-LEARNING

16 db videó, 24 óra tananyag

A kurzus elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

videó

A tréningsorozat elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

VIDEÓ/E-LEARNING: Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a kurzus  időpontja (2024. február 3., 10., 17., 24.) után leghamarabb 10 nappal (2024. március 5.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2024. június 30-ig lehet ingyenesen a videót korlátlan alkalommal kreditpontosan megtekinteni. A videó/e-learning tréning elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk. 20 kreditpont fogorvosoknak (sikeres rövid, egyszerű, feleletválasztós online záróvizsga után). Fontos! Az értékesítés 2024. június 28-án zárul.

Előadó(k):

Kluka Attila

fogorvosok és magánorvosok független tanácsadója, közgazdász, business coach, tréner, 21 éves tanácsadói gyakorlat a fogászati rendelők fejlesztése területén, Magánegészségügyi és Fogászati Akadémia

Horváth Géza

adószakértő, Magánegészségügyi és Fogászati Akadémia

Dr. Gáspár Lajos

az orvostudomány kandidátusa, igazgató, igazságügyi orvosszakértő, Fog- és Szájbetegségek, Szájsebészet, Dentoalveolaris sebészet, Konzerváló Fogászat és Fogpótlástan, Orális Implantológia szakorvosa

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2024. június 28-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 249.800 Ft/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 249.800 Ft/fő helyett 174.860 Ft/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 249.800 Ft/fő helyett 174.860 Ft/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 249.800 Ft/fő helyett 174.860 Ft/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 249.800 Ft/fő helyett 174.860 Ft/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

A tréningsorozat elvégzéséről egyrészt Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

Jelentkezési feltétel: nincs, bárki résztvehet a tréningen.

A videó/e-learning képzés sikeres teljesítésének feltétele: képzésen való részvétel és sikeres záróvizsga (feleletválasztós rövid tesztsor).

A videó/e-learning képzés ÁFA-mentes. Az előadás díja költségként elszámolható.

Fogorvosok, orvosok: 20 kreditpont
Szakképesítések:
Az alábbiakban azoknak a szakképesítéseknek a felsorolása látható, amely(ek) birtokában a megszerzett pontszám Szakma szerinti – Tantermi tanfolyamon megszerzettnek minősül. Ha a résztvevő nem rendelkezik a felsorolt szakvizsgák bármelyikével, akkor számára szabadon választható tanfolyami pontként lehet elszámolni a megszerzett pontjait.
Szakképesítés: 1. arc-állcsont-szájsebészet | 2. dento alveoláris sebészet | 3. egészségbiztosítás | 4. egészségügyi szervezés | 5. endodontia | 6. fogászati anaesthesiológia | 7. foglalkozás-orvostan | 8. foglalkozásegészségügy | 9. fogpótlástan | 10. fogszabályozás (ált.orv.) | 11. fogszabályozás (fogorvos) | 12. gyermekfogászat (fogorvos) | 13. háziorvostan | 14. konzerváló fogászat és fogpótlástan | 15. megelőző orvostan és népegészségtan | 16. orális implantológia | 17. orvos (szakirányú szakképesítés nélkül) | 18. parodontológia | 19. rezidensek és szakorvos jelöltek | 20. sebészet

Tematika:

A képzés célja: A résztvevők megismerkedjenek a fogászati praxisok vezetésével, annak kihívásaival, a fogászati rendelői folyamatokkal, a páciensek által támasztott elvárásokkal; elsajátítsák a  praxismenedzseri, vezetői képességeket.

A képzés célcsoportja: A képesítést megszerezni kívánó személyek, akik lehetnek munkáltatói döntés alapján beiskolázott munkavállalók, és/vagy saját elhatározásuk alapján fejlődni kívánó résztvevők és/vagy állami munkaerő-piaci támogatásban, vagy uniós támogatásban részesülő résztvevők.

A képzés során megszerezhető kompetenciák: Szakmai kompetencia: a menedzser szerep megtanulása; motivációs képesség; karriertervezés; teljesítményértékelés; állományszervezés; szakmai protokollok, irányelvek. Személyes kompetencia: szervezőkészség; döntésképesség; stressztűrő képesség; együttműködő készség; áttekintő képesség, felelősségtudat; önfejlesztés. Társas kompetenciák: kommunikációs, interperszonális rugalmasság; határozottság, konfliktusmegoldó készség, irányítási készség; motiváló készség, visszacsatolási készség. Módszerkompetencia: helyzetfelismerés; lényeglátás; problémamegoldás; információgyűjtés; kreativitás, ötletgazdagság.

Tematika:

A kurzus létrejöttének indokai, létjogosultsága és időszerűsége. A menedzsment edukációja révén megnyíló lehetőségek a praxis tudományosan megalapozott fogászati tevékenységének támogatásában és fejlesztésében

Praxismenedzseri vezetői képességek

■ Megfelelés a tulajdonosi elvárásoknak

■ Önértékelés, önbizalom, önfejlesztés

■ A rendelői összkép átlátásának képessége, időgazdálkodás

■ A tudatos tervezés képessége, a delegálás képessége

■ Döntéshozatali folyamatok és felelősségvállalás

■ Munkatársak motiválásának képessége

■ Változások menedzselése a rendelőben

Működési folyamatok a fogászati rendelőkben

■ Humán menedzsment folyamatok

■ Páciensekkel kapcsolatos folyamatok

■ Ügyfélszolgálati folyamatok

■ Pénzügyi folyamatok

■ Marketing folyamatok

■ Kommunikációs folyamatok

■ Értékesítési folyamatok

■ A működési folyamatok támogatása a mesterséges intelligenciával

Kockázatkezelés és rendelői adminisztráció

■ Műszaki folyamatok

■ Minőségirányítási folyamatok

■ Kockázatkezelési folyamatok

■ Népegészségügyi előírások és rendelői megfelelés

■ Munkaügyi előírások és rendelői megfelelés

■ Katasztrófavédelmi előírások és rendelői megfelelés

■ GDPR előírások és rendelői megfelelés

■ ESZT előírások és rendelői megfelelés

Pénzügyek és megfelelés a hatósági előírásoknak

■ Számviteli előírások és rendelői megfelelés

■ Pénzügyi előírások és rendelői megfelelés

■ Pénzkezelési rend és rendelői megfelelés

■ Felkészülés NAV vizsgálatra

■ Felkészülés munkaügyi vizsgálatra

■ Tipikus pénzügyi-adózási hibák a rendelőkben és azok kiküszöbölése, vezetői információs rendszer működtetése

■ Kapcsolattartás a könyveléssel, ügyviteli ellenőrző lista

Vizsga (feleletválasztós tesztkérdések)

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS