Releváns EB Áfa ítéletek az EU-ban (Angol Nyelvű kurzus)
Relevant ECJ VAT-cases in the EU course
Max. 20 fő! A képzés elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki.
+ Könyv kedvezménnyel!
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Indul: 2018. szeptember 20.

Vége: 2018. december 13.

Ütemezés: csütörtök, 17.00-20.15

Ajánlott bemeneti feltételek: Pénzügyi szakirányú végzettség, képesítés. Min. középfokú tárgyalóképes angol nyelvismeret. Practical tax knowledge in English c. kurzus elvégzése előnyt jelent.

Előadó(k):

Rabb Andrea 
(EU-s közgazdász, okleveles adószakértő, MOKLASZ nemzetközi alelnök)
Az oktató nemzetközi szakos (BKÁE Nemzetközi Kapcsolatok szakán végzett) többszörös okleveles (nemzetközi, áfa, adóellenőrzési) adószakértői képesítéssel rendelkező, több nyelven (angolul, németül, franciául) felsőfokú szinten beszélő közgazdász. Főiskolai pénzügyi tanulmányait a Humberside-i Egyetem képzési programja alapján, angol nyelven végezte el. 10 éves közigazgatási – vezetői – gyakorlata mellett 9 éves adó-oktatási, vizsgáztatási, vizsgaelnöki tapasztalattal is rendelkezik. Rendszeres előadója magyar és angol nyelven belföldi, illetve külföldi szakmai konferenciáknak. Egyben a MOKLASZ (Magyar Okleveles Adószakértői Egyesület) nemzetközi alelnöke.

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 169.800 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (10% kedvezmény): 169.800 Ft + áfa/fő helyett 152.820 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (10%+5% kedvezmény): 169.800 Ft + áfa/fő helyett 145.180 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 169.800 Ft + áfa/fő helyett 135.840 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 169.800 Ft + áfa/fő helyett 129.050 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Képzés tananyaga: Practical Tax Knowledge in English (Gyakorlati Adózási Ismeretek Angol Nyelven) című szakkönyv (szerző: Rabb Andrea, a könyv ára: 8.000 Ft + 5% áfa), valamint az oktató által rendelkezésre bocsátott PPS anyag + kapcsolódó ECJ VAT cases angolul és magyarul.

Forgatókönyv:

A részvételi díj tartalmazza a kb. 3 hónapos (48 óra, 12 alkalom) képzést, az íróeszközt, a jegyzettömböt.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.
Ajánlott bemeneti feltételek: Pénzügyi szakirányú végzettség, képesítés. Min. középfokú tárgyalóképes angol nyelvismeret. Practical tax knowledge in English c. kurzus elvégzése előnyt jelent.
Parkolás:
A MOHA Házhoz tartozó őrzött parkolóban a 12 alkalmas délutáni díj összesen: 8.000 Ft + áfa (előre átutalással egy összegben fizetendő, korlátozott férőhely, a beérkezett jelentkezések időbeli sorrendjét vesszük figyelembe). A környék utcáin a parkolás fizetős.
Képzés tananyaga:
Practical Tax Knowledge in English(Gyakorlati Adózási Ismeretek Angol Nyelven) című szakkönyv (szerző: Rabb Andrea, a könyv ára: 8.000 Ft + 5% áfa), valamint az oktató által rendelkezésre bocsátott PPS anyag + kapcsolódó ECJ VAT cases angolul és magyarul.

Tematika:

Kinek szól? A képzés mind a versenyszférában működő (nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező) vállalatoknak, mind a közigazgatásban és piaci szegmensben dolgozó pénzügyi, adózási (adótanácsadó, okl. adószakértő, könyvelő, könyvvizsgáló) szakembereknek szól, de hasznos lehet cégvezetőknek, ügyvédeknek, bíráknak, ill. frissen diplomázottaknak is.

A képzés alapvető célja az, hogy a résztvevő pénzügyi vagy pénzügyek iránt érdeklődő szakember(ek) (különösen mérlegképes könyvelők, adótanácsadók, okl. adószakértők, bírák, közigazgatási kollégák) viszonylag rövid idő alatt egy intenzív szakmai kurzus keretén belül a legjelentősebb Európai Bírósági Áfa-ítéleteket angol nyelven megismerhessék és az azokból adódó adóügyi következtetéseket levonhassák. Ennek folyamatában nyújt aktív segítséget a közel 2 évtizedes adózási tapasztalattal rendelkező oktató, aki a hallgatók részére angolul és magyarul rendelkezésre bocsátott európai bírósági ítéleteket mutatja be előadás keretén belül oly módon, hogy azokat összefoglalja, az eldöntendő kérdésekre adott válaszokat bemutatja, majd azoknak Magyarországra (Áfa-törvényre) gyakorolt hatását elemzi gyakorlati szempontból. A képzést lehetőséget biztosít az ún. szakmai „brainstorming”-ra. A hatékony ismeretanyag elsajátítása előfeltételezi a hallgatók órai készülését tekintve, hogy alkalmanként 8 ítélet kerül megtárgyalásra az első 2 hónapban, a 3. hónaptól kezdve pedig 9. Összességében így 100 ítélettel ismerkedhetnek meg a résztvevők.

Képzés pozitív “hozadéka” lehet: Arra a kérdésre, hogy miért hasznos elvégezni ezt a képzést, a válasz egyszerű: azért mert ez egy hiánypótló képzés, amely segítséget kíván nyújtani azoknak a magyar szakembereknek, akik nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, ügyfélkörük részben vagy egészben külföldi vagy belföldi, de azok partnerei részben vagy egészben külföldi és adóügyi (áfa)kérdésekben kell döntést hozniuk. Ez természetesen naprakészséget és az idegen nyelvű szakirodalom követését, egyben értelmezését is előfeltételezi. Jelenleg a témakörben rendelkezésre álló magyar nyelvű szakirodalom igen limitált és nem teljes körű, angol nyelvű, amely Magyarországi áfa hatásokat is vizsgálná szinte nincsen, inkább időszaki, eseti megjelenésekről beszélhetünk. 2004.05.01.-jei uniós tagságunk azonban nem csupán a magyar nyelvű, hanem az angol nyelvű szakmai kommunikációt is szükségessé teszi a külföldi partnerekkel, kollégákkal és megbízókkal. Összességében a képzés elvégzése segít ezek megoldásában!

A képzés elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki.

Tematika:

16 óra, 32 ECJ cases: Relevant ECJ VAT-cases in the EU Member States (Releváns EB Áfa-ítéletek az EU-s tagállamokban)

■ 8 EB ítélet (4 óra) 

■ 8 EB ítélet (4 óra) 

■ 8 EB ítélet (4 óra) 

■ 8 EB ítélet (4 óra)

16 óra, 32 ECJ cases: Relevant ECJ VAT-cases in Hungary (Releváns EB Áfa-ítéletek Magyarországon)

■ 8 EB ítélet (4 óra) 

■ 8 EB ítélet (4 óra) 

■ 8 EB ítélet (4 óra) 

■ 8 EB ítélet (4 óra)

16 óra, 36 ECJ cases: Up-to-date ECJ VAT-cases in the EU Member States (Aktuális EB Áfa-ítéletek az EU-s tagállamokban)

9 EB ítélet (4 óra) 

■ 9 EB ítélet (4 óra) 

■ 9 EB ítélet (4 óra) 

■ 9 EB ítélet (4 óra)

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>