Még nem ÁFA 365 Klub tag? Részletekért kattintson IDE! Belépés ÁFA 365 Klub tagoknak
SZÁMLÁZÁS, SZÁMLAKORREKCIÓ 2024 (Videó)
Számla tartalma, Előleg, Árengedmény, Adólevonás, Számlakorrekció, Devizás számla, Technikai szabályok, Elektronikus adatszolgáltatás
Értékesítés: 2024. július 31-ig. Megtekintés: 2024. december 31-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Videó felvételének időpontja: 2024. február 6. (kedd)

VIDEÓ

4 db videó, 5 óra tananyag

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Háttéranyag elektronikus formában. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy az előadás időpontja (2024. február 6.) után leghamarabb 7 nappal (2024. február 13.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2024. december 31-ig lehet ingyenesen a videót korlátlan alkalommal megtekinteni. Fontos! Az értékesítés 2024. július 31-én zárul.

Előadó(k):

Dr. Csátaljay Zsuzsanna
áfa szakértő, jogász
Saját adótanácsadó cégének, a Csátaljay-Consulting Kft.-nek az ügyvezetője, emellett 2007 óta a Deloitte Zrt. Adó- és jogi tanácsadás részlegének külső tanácsadó munkatársa. Ezt megelőzően tizennyolc éven át az APEH Általános Forgalmi Adó Osztályának szakmai vezetője volt. Az elmúlt években részt vett az áfa-szabályozás kidolgozásában, joggyakorlatának kialakításában. Számos általános forgalmi adó és számlázás tárgyú szakkönyv, publikáció szerzője, továbbá rendszeres előadója szakmai konferenciáknak, előadásoknak.

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2024. július 31-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 34.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

Gazdasági, pénzügyi, könyvelési és számlázási szakemberek nagy gondosságot és körültekintést igénylő munkájához ad szakmai tanácsot, felkészítést konferenciánk. Az előadó a számlázás és a számlakorrekció témaköreit részletesen kibontva mutatja be a téma gyakorlati problémáit, buktatóit.

Tematika:

Számla tartalma, speciális számlák: ■ Számla kötelező és elhagyható adatai ■ Számviteli bizonylatot mikor kell kiállítani? ■ A számlakiállítás határidejére vonatkozó új, kiegészítő szabály ■ Előleg, foglaló (és annak meghiúsulása) számlázási kezelése ■ Előlegszámla és végszámla ■ 100%-os előleg ■ Fordított adózású előleg kezelése ■ Mikor kell előleg számla a nemzetközi ügyleteknél és mikor nem? ■ Folyamatosan teljesített ügyletek számlázása ■ Mitől függ, hogy melyik teljesítési időpontot kell alkalmazom és mitől lesz egy ügylet folyamatosan teljesítettként számlázandó ■ Speciális esetek számlázása az időszaki elszámolású ügyleteknél (egy időszak / több esedékesség, bérleti díj / közüzemi költség, folyamatosan teljesített számla a nemzetközi ügyleteknél stb.) ■ Időszaki elszámolású számlák speciális korrekciós szabályai ■ Elszámoló számla kiállítása ■ Hogy állíthatok ki negatív számlát? ■ Kártérítés az áfában ■ Új értelmezés: nem minden áfa körön kívüli kártérítés, amiről eddig azt gondoltuk ■ Részletfizetés és részteljesítés eltérő számlázása ■ Hogyan állítsunk ki szabályosan egy gyűjtőszámlát a belföldi és a nemzetközi ügyleteknél? ■ Fordított adózás (belföldi és nemzetközi), az építőipari fordított adózásra vonatkozó új szabályok ■ Mikor hogyan kell kiállítani a számlát számlakibocsátóként és számlabefogadóként? ■ Mikor melyik bevallásban kell szerepeltetni? ■ Továbbszámlázott szolgáltatások és az összetett ügyletek számlázása belföldön és külföldi felé ■ Mikor kell számlázni az árengedményt és mikor nem szabad? ■ Visszáruk, göngyölegek számlázása ■ Mikor kell számlázni és áfázni az ingyenes átadást és mikor nem? ■ Ingyenes átadások külföldre és belföldre ■ Ingatlan értékesítések számlázása ■ Mikor adóköteles, adómentes vagy fordított adózású a számla? ■ 5%-os lakás áfa alkalmazásával összefüggő számlázási kérdések ■ Személygépkocsi beszerzés, eladás, bérlés, javítás, üzemeltetés áfa kezelése

Számlakorrekciók rendszere: ■ Mit kell tartalmaznia legalább egy korrekciós számlának? ■ Mi az a számlával egy tekintet alá eső okirat? ■ Mikor és hogyan kell kiállítani? ■ Érvénytelenítő / stornó számla alkalmazási köre és adattartalma ■ Helyesbítő, módosító számlák ■ Számlamódosítások a határon átnyúló ügyleteknél ■ Hogyan veszem figyelembe a bevallásban és az elektronikus adatszolgáltatás során a számlamódosításokat? ■ Módosítási láncok kezelése valamint a csoportos helyesbítő számla szabályai

Adólevonás és különleges számlázási esetek: ■ Adólevonási jog érvényesítése ■ Mikor önellenőrzéssel és mikor a folyó időszakban? ■ Számla hibáinak hatása az adólevonásra ■ Meddig vagyok felelős az előttem lévő számlakibocsátók magatartásáért? ■ Behajthatatlan követelés áfáját hogyan kapom vissza? ■ Különleges helyzetek számlázási helyzetek leképezése ■ Új szereplő belépése a szerződésbe a régi helyett ■ Fiktív számla alapján előállt helyzet kezelése ■ Jogtalanul áthárított áfát tartalmazó számlára vonatkozó különös visszatérítési szabály és annak korlátai ■ Különös visszatérítési lehetőség a számlakibocsátónál ■ Meghiúsult ügyletek ledokumentálása ■ Számlázás jogutódlás esetében ■ Különleges adó visszatérítési esetek

Külföldiek felé kiállított számla: ■ Közösségi termékbeszerzést hogyan és mikor vallom be? ■ Közösségi termékértékesítés adómentességének feltételei ■ Mit kell ellenőriznem és mit nem? ■ Miben más az export és a közösségi mentes számla? ■ Proforma számla mire jó? ■ Hogyan számlázom a láncügyletet és hogyan vallom be? ■ Melyik szereplő hogyan számláz a háromszögügyletnél és mitől lesz egy ügylet háromszögügylet? ■ Mikor kell adószámot kérnem más tagállamban és mikor tevékenykedhetek ottani adószám nélkül saját adószámomon? ■ Külföldiek felé kiállított számlák ■ Mikor fordított adózású, mikor adómentes, mikor adóköteles, mikor áfa hatályán kívüli ■ Harmadik országbeliekkel bonyolított ügyletek számlázása miben különbözik a közösségiektől? ■ Szolgáltatásnyújtások külföldiek részére vagy / és külföldön ■ Számlázás, bevallás ■ Külföldi magánszemélyek felé kiállított számlák ■ Amikor megrendelőként áfát kell fizetnem ■ Devizás számla

Számlázás technikai szabályai: ■ Alkalmazandó rendszerek, miről kell számlát kiállítani ■ Adóigazgatási azonosításra alkalmasság feltételei vizsgálata ■ Számlázás jogutódlásnál, üzletág átadásnál, apportnál ■ Speciális számlázási esetek kezelése a számlakibocsátó és a befogadó oldaláról

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS