SZÁMLÁZÁSI SZAKÉRTŐ MESTERKURZUS (Videó/E-learning)
Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítvány + Vezinfó Certifikát (12 óra videóanyag, új kurzus)
Értékesítés: 2023. szeptember 30-ig. Megtekintés: 2023. december 31-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Videó felvételének időpontjai: 2023. április 5. (szerda) + 2023. április 6. (csütörtök)

VIDEÓ

4 részes videó (összesen 600 perc)

A kurzus elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a kurzus időpontja (2023. április 5-6.) után leghamarabb 10 nappal (2023. április 16.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2023. december 31-ig lehet a videót korlátlan alkalommal megtekinteni. A videó/e-learning kurzus elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk. Nincs vizsga!

Fontos! Az értékesítés 2023. szeptember 30-án zárul.

Előadó(k):

Dr. Csátaljay Zsuzsanna
áfa szakértő, jogász

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2023. szeptember 30-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 99.000 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

A kurzus elvégzéséről egyrészt Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

Jelentkezési feltétel: nincs, bárki résztvehet a kurzuson.

Vizsga a kurzus végén: nincs.

Tematika:

A kurzus keretében gyakorlati szemszögből, de mégis rendszerezve tekintjük át a számlázási szabályokat konkrét példákon és számlamintákon keresztül. Nemcsak az alapszabályokat és az általános szabályokat, hanem az egyes speciális ügylettípusokat is megismerjük.

Tematika:

Általános számlázási szabályok és alapelvek

Számlázási alapelvek a gyakorlatban

■ Mikor lehet és kell csak számviteli bizonylatot kiállítani?

■ Az áfában használatos számviteli bizonylatok – mikor és hogyan kell kiállítani és mit kell tartalmazni?

■ Mikor kötelező számlát kiállítani és mikor lehet helyettesíteni egyszerűsített számlával?

■ Mi a különbség az áfa körön kívüli és az áfa területi hatályán kívüli ügyletek bizonylatolása között?

■ A számla tartalma

■ A számla előállítási módja – az adóigazgatási azonosításra alkalmas számla

Számlázó programok, online számlázó rendszerek

■ A nyugtakibocsátás

■ Az online pénztárgép, a nyugta helyetti számlakibocsátás

■ Az áfa szerinti minősítés és a számlázás kapcsolata

■ Mikor kell az Áfa törvény, mikor a Számviteli törvény és mikor a polgári jog szabályait alkalmazni a helyes számlázás és számlabefogadás során?

Speciális számlák, számlázási szabályok 

■ Közvetített szolgáltatásról kiállított számla

A mellékszolgáltatások, járulékos költségek számlázása

■ Az előlegszámla, a foglaló, a bánatpénz, az óvadék, a letét számlázása

■ A több alkalommal fizetett előleg és a 100%-os előleg kezelése – az ún. egybizonylatos megoldás az előlegnél (teljesítési időpont, adóalap) – előleg a barterügyleteknél

■ Csere- és barterügyletek számlázása

■ A térítésmentes ügyletekről mikor kell számlát és mikor nem kell számlát kiállítani?

■ Saját rezsis beruházás bizonylatolása

■ Költségátterhelések számlázása

A teljesítés meghiúsulások leképezése a számlázásban

■ A részteljesítés, a részszámla vs. a részletfizetésről kiállított számla

■ A folyamatosan teljesített vagy időszaki elszámolású ügyletek  számlázása – a négy teljesítési időpont helyes alkalmazása

Van-e előleg az időszaki elszámolású ügyleteknél, ha igen mikor és hogyan kell számlázáni?

Ugyanazon időszakra vonatkozó több esedékesség, a teljes időszaki díj előre fizetése, pótlólagos kiszámlázások stb.

■ A számlázott és a nem számlázott árengedmény fogalma és bizonylatolása

■ A devizás számla

Számlakorrekciók, számla-érvénytelenítések

■ A szabályos helyesbítő számla tartalmi kellékei

A helyesbító, módosító, érvénytelenítő számla teljesítési időpontja

■ A jóváíró számla, stornó számla, érvénytelenítő számla, helyesbítő számla

Egybizonylatos éa kétbizonylatos számlakorrekció

■ A számlával egy tekintet alá eső okirat fogama, akalmazási esetei, szabályos kiállítása, bevallásban való szerepeltetése

■ Speciális számlakorrekciós esetek (nem megfelelő vevő, hiba a vevő adataiban, elírások javítása, teljesítési időpont korrekciója, egyéb, nem adót érintő adatok javítása)

■ Az időszaki elszámolású számlák javítása, ellenérték növekedése, csökkentése, adómérétk javítása, pótlólagos kiszámlázások, elszámolószámla kiállítása stb.

■ Melyik bevallásban kell figyelembe vennie a módosításokat a számla kibocsátónak és a számla befogadónak

Az online számla és az „M” lap

■ Az online számlázás a kibocsátott számláknál

■ Az elektronikus adatszolgáltatás

■ A befogadott számlákról beadandó belföldi áfa összesítő

■ A számla helyesbítése az online számlázás során

Áfalevonással összefüggő számlázási tudnivalók

■ Mit jelent és hogyan kell igazolni a számla gazdasági tevékenységhez történő kapcsolódását?

■ A partner ellenőrzési mechanizmus a számla befogadása során

■ Az áfa levonás időpontja – mikor kell önellenőrizni és mikor nem? Mikor lehet választani?

■ A termékimport utáni áfa levonásának szabályai

■ A közösségi termékbeszerzés utáni áfa levonásának szabályai

■ A közösségi és harmadik országból igénybe vett szolgáltatás utáni áfa levonás

Hogyan kell szerepeltetni a bevallásban és hogyan kell számlázni?

■ A belföldi és a nemzetközi fordított adózású ügyletek számlázása, számlahelyesbítése, bevallásban való szerepeltetése

■ Adózási mód korrekciójának kezelése

■ Közösségi termékbeszerzés és a közösségi adómentes termékértékesítés számlázása és bevallása

Importáfa

Számlázás határon átnyúlóan

A számlázásnál alkalmazandó jog – melyik ország számlázási szabályait kell alkalmazni

Nemzetközi fordított adózású számla

Mikor kell adószámot váltani más tagállamban?

Számlázás más tagállami és harmadik országos vevő felé – ha adóalany és ha nem adóalany

A területi hatályon kívüli számla

Az export számla

Nemzetközi szolgáltatások számlázása közösségbe és harmadik országba

A láncügyletek és a háromszögügylet számlázási leképezése

Az elektronikus számla

Az önszámlázás, más helyetti számlakibocsátás – belföldön és határon átnyúlóan

Egyéb dokumentumok szerepe az áfában

■ Szerződések, teljesítési igazolások

Díjbekérő

Proforma számla

Kereskedelmi partnerek ellenőrzését tanúsító dokumentumok

Üzleti ellenőrzési eljárás dokumentációja

Számviteli bizonylatok, szállítólevelek

Fuvarlevelek

Nyilatkozatok

Az áfa bevallás főbb sorainak és összefüggéseinek áttekintése – mit hova írjunk a bevallásban?

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS