Még nem ÁFA 365 Klub tag? Részletekért kattintson IDE! Belépés ÁFA 365 Klub tagoknak
Számlázási Szakértő Mesterkurzus (Videó/E-learning)
Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítvány + Vezinfó Certifikát
Értékesítés: 2024. július 31-ig. Megtekintés: 2024. december 31-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Videó felvételének időpontjai: 2024. március 7. (csütörtök) + 2024. március 8. (péntek)

VIDEÓ/E-LEARNING

8 db videó, 16 óra tananyag

A kurzus elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a kurzus időpontja (2024. március 7-8.) után leghamarabb 10 nappal (2024. március 18.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2024. december 31-ig lehet a videót ingyenesen korlátlanul megtekinteni. A videó/e-learning kurzus elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk. Nincs vizsga! Fontos! Az értékesítés 2024. július 31-én zárul.

Előadó(k):

Dr. Csátaljay Zsuzsanna
áfa szakértő, jogász
Saját adótanácsadó cégének, a Csátaljay-Consulting Kft.-nek az ügyvezetője, emellett 2007 óta a Deloitte Zrt. Adó- és jogi tanácsadás részlegének külső tanácsadó munkatársa. Ezt megelőzően tizennyolc éven át az APEH Általános Forgalmi Adó Osztályának szakmai vezetője volt. Az elmúlt években részt vett az áfa-szabályozás kidolgozásában, joggyakorlatának kialakításában. Számos általános forgalmi adó és számlázás tárgyú szakkönyv, publikáció szerzője, továbbá rendszeres előadója szakmai konferenciáknak, előadásoknak.

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2024. július 31-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 99.000 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

A 2 alkalmas kurzus elvégzéséről egyrészt Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

Jelentkezési feltétel: nincs, bárki résztvehet a kurzuson.

Vizsga a kurzus végén: nincs.

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

A kurzus keretében gyakorlati szemszögből, de mégis rendszerezve tekintjük át a számlázási szabályokat konkrét példákon és számlamintákon keresztül. Nemcsak az alapszabályokat és az általános szabályokat, hanem az egyes speciális ügylettípusokat is megismerjük.

Tematika:

Az Áfa törvény számlázást érintő változásai

Héa rendszer jövője: a VIDA, annak számlázást érintő várható változásai

Általános számlázási szabályok és alapelvek

Számlázási alapelvek a gyakorlatban

■ Mikor lehet és kell csak számviteli bizonylatot kiállítani?

■ Az áfában használatos számviteli bizonylatok – mikor és hogyan kell kiállítani és mit kell tartalmazni?

■ Mikor kötelező számlát kiállítani és mikor lehet helyettesíteni egyszerűsített számlával?

■ Mi a különbség az áfa körön kívüli és az áfa területi hatályán kívüli ügyletek bizonylatolása között?

■ A számla tartalma

■ A számla előállítási módja – az adóigazgatási azonosításra alkalmas számla

Számlázó programok, online számlázó rendszerek

■ A nyugtakibocsátás

■ Az online pénztárgép, a nyugta helyetti számlakibocsátás

■ Az áfa szerinti minősítés és a számlázás kapcsolata

■ Mikor kell az Áfa törvény, mikor a Számviteli törvény és mikor a polgári jog szabályait alkalmazni a helyes számlázás és számlabefogadás során?

■ A számla dátumai

■ A teljesítési időpont szabályok

■ A számlakiállítási határidő értelmezése az egyes ügyletek számlázásánál

■ Az eÁfa bevallás működése, lehetőségei

■ Az eNyugta rendszerrel kapcsolatos tudnivalók

Speciális számlák, számlázási szabályok 

■ Közvetített szolgáltatásról kiállított számla

A mellékszolgáltatások, járulékos költségek számlázása

■ Az előlegszámla, a foglaló, a bánatpénz, az óvadék, a letét számlázása

■ A több alkalommal fizetett előleg és a 100%-os előleg kezelése – az ún. egybizonylatos megoldás az előlegnél (teljesítési időpont, adóalap) – előleg a barterügyleteknél

■ Csere- és barterügyletek számlázása

■ A térítésmentes ügyletekről mikor kell számlát és mikor nem kell számlát kiállítani?

■ Saját rezsis beruházás bizonylatolása

■ Költségátterhelések számlázása

A teljesítés meghiúsulások leképezése a számlázásban

■ A részteljesítés, a részszámla vs. a részletfizetésről kiállított számla

■ A folyamatosan teljesített vagy időszaki elszámolású ügyletek  számlázása – a négy teljesítési időpont helyes alkalmazása

■ A gyűjtőszámla fogalma, kiállításának feltételei és összehasonlítása az időszaki elszámolású számlával

Van-e előleg az időszaki elszámolású ügyleteknél, ha igen mikor és hogyan kell számlázáni?

Ugyanazon időszakra vonatkozó több esedékesség, a teljes időszaki díj előre fizetése, pótlólagos kiszámlázások stb.

■ Bérelt ingatlanhoz kapcsolódó közüzemi költségek helyes számlázása: külön számlán és a bérleti díjjal közös számlán

■ A számlázott és a nem számlázott árengedmény fogalma és bizonylatolása

■ A többszereplős árengedményi konstrukciók helyes számlázása

■ A természetbeni árengedmény fogalma és bizonylatolása

■ A devizás számla

■ Az építőpari fordított adózás új számlázási szabályai

■ Az ingatlanértékesítés helyes számlázása

■ A dolgozók felé kiállított bizonylatok: mikor elég a számviteli bizonylat és mikor szükséges számla

■ Mikor kell a térítésmentes átadásról számlát kiállítani és mikor elegendő a számviteli bizoylat?

■ Hogyan kell helyesen kiállítani az ingyenes ügyletekről a számlát?

■ A költségátterheléseket mikor kell számlázni és mikor nem kell?

■ A kártérítés és a kártalanítás helyes bizonylatolása az új kártérítési fogalom tükrében

■ Hogyan kell számlázni, ha két helyről kapja meg az adóalany az ellenértéket?

■ Az árat befolyásoló támogatások számlázása

■ A piaci ártól eltérített árú ügyletek számlázási szabályai

Számlakorrekciók, számla-érvénytelenítések

■ A szabályos helyesbítő számla tartalmi kellékei

A helyesbítő, módosító, érvénytelenítő számla teljesítési időpontja

■ A jóváíró számla, stornó számla, érvénytelenítő számla, helyesbítő számla

Egybizonylatos éa kétbizonylatos számlakorrekció

■ A számlával egy tekintet alá eső okirat fogama, akalmazási esetei, szabályos kiállítása, bevallásban való szerepeltetése

■ Speciális számlakorrekciós esetek (nem megfelelő vevő, hiba a vevő adataiban, elírások javítása, teljesítési időpont korrekciója, egyéb, nem adót érintő adatok javítása)

■ Hogyan kell számlát módosítani, ha a számlán több tétel is módosul?

■ Hogyan kell helyesen kezelni, ha ugyanazt a számlát többször módosítjuk?

■ Az időszaki elszámolású számlák javítása, ellenérték növekedése, csökkentése, adómérétk javítása, pótlólagos kiszámlázások, elszámolószámla kiállítása stb.

■ Melyik bevallásban kell figyelembe vennie a módosításokat a számla kibocsátónak és a számla befogadónak

■ Mikor van lehetőség csoportos számlahelyesbítésre és mikor nem?

■ Általános és speciális számlamódosítási esetek

■ Létezik negatív számla?

■ Az elírások, adót nem érintő tételek javítása

■ Mikor van önellenőrzés és mikor tilos?

■ Az ún. kétéves szabály értelmezése a számlahelyesbítésnél

■ A számlahelyesbítésnél mikor lehet elévülési időn bármikor figyelembe venni a korrekciós tételt?

■ A fordított adózású számlák helyesbítése

■ A téves adózási mód korrekciója

■ Határon átnyúló ügyletek számlakorrekciós szabályai

Adót nem érintő adatok módosítása

■ Folyamatosan teljesített ügyletekről kiállított számlák korrekciója

■ Hogyan kell számlát korrigálni, ha közösségi mentes helyett adóköteles, belföldi helyett területi hatályon kívüli kell legyen a számla (vagy ennek ellenkezője)?

■ Az utalványokra vonatkozó számlázási szabályok

Az online számla és az „M” lap

■ Az online számlázás a kibocsátott számláknál

■ Az elektronikus adatszolgáltatás

■ A befogadott számlákról beadandó belföldi áfa összesítő

■ A számla helyesbítése az online számlázás során

Áfalevonással összefüggő számlázási tudnivalók

■ Mit jelent és hogyan kell igazolni a számla gazdasági tevékenységhez történő kapcsolódását?

■ A partner ellenőrzési mechanizmus a számla befogadása során

■ Az áfa levonás időpontja – mikor kell önellenőrizni és mikor nem? Mikor lehet választani?

■ A termékimport utáni áfa levonásának szabályai

■ A közösségi termékbeszerzés utáni áfa levonásának szabályai

■ A közösségi és harmadik országból igénybe vett szolgáltatás utáni áfa levonás

Hogyan kell szerepeltetni a bevallásban és hogyan kell számlázni?

■ A belföldi és a nemzetközi fordított adózású ügyletek számlázása, számlahelyesbítése, bevallásban való szerepeltetése

■ Adózási mód korrekciójának kezelése

■ Közösségi termékbeszerzés és a közösségi adómentes termékértékesítés számlázása és bevallása

Importáfa

Számlázás határon átnyúlóan

A számlázásnál alkalmazandó jog – melyik ország számlázási szabályait kell alkalmazni

Nemzetközi fordított adózású számla

Mikor kell adószámot váltani más tagállamban?

Számlázás más tagállami és harmadik országos vevő felé – ha adóalany és ha nem adóalany

A területi hatályon kívüli számla

Az export számla

Nemzetközi szolgáltatások számlázása közösségbe és harmadik országba

A láncügyletek és a háromszögügylet számlázási leképezése

Az elektronikus számla

Az önszámlázás, más helyetti számlakibocsátás – belföldön és határon átnyúlóan

Egyéb dokumentumok szerepe az áfában

■ Szerződések, teljesítési igazolások

Díjbekérő

Proforma számla

Kereskedelmi partnerek ellenőrzését tanúsító dokumentumok

Üzleti ellenőrzési eljárás dokumentációja

Számviteli bizonylatok, szállítólevelek

Fuvarlevelek

Nyilatkozatok

Az áfa bevallás főbb sorainak és összefüggéseinek áttekintése – mit hova írjunk a bevallásban?

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS