SZÁMLÁZÁSI ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS
A videó/e-learning képzés elvégzéséről Vezinfó Oklevelet állítunk ki
(Nyilvántartási szám: E-001513/2016/D015)
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Felvétel időpontja: 2021. február 11. + február 12. (csütörtök + péntek)

VIDEÓ/E-LEARNING

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a képzés időpontja (február 11. + február 12.) után leghamarabb 7 nappal (február 19.) lehet a videót megnézni, innentől kezdve 15 nap áll rendelkezésre a megtekintésre (tehát legkésőbb március 5-ig). Vezinfó oklevél (nincs záróvizsga). Mivel a videó/e-learning képzésnél nem lehet adni államilag elismert tanúsítványt, elengedjük a +27% ÁFA-t!

Előadó(k):

Bonácz Zsolt
adótanácsadó, adószakértő

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

Alap részvételi díj 2 napra (kedvezmények nélkül): 76.900 Ft/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 76.900 Ft/fő helyett 61.520 Ft/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 76.900 Ft/fő helyett 58.445 Ft/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 76.900 Ft/fő helyett 53.830 Ft/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 76.900 Ft/fő helyett 51.140 Ft/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

Az előadás díja költségként elszámolható.
Mivel a videó/e-learning képzésnél nem lehet adni államilag elismert tanúsítványt, elengedjük a +27% ÁFA-t!

Jelentkezési feltétel: minimum érettségi bizonyítvány.

Tematika:

A képzés célja: A résztvevők elsajátítsák a számla kiállítását megelőző munkafolyamatok elvégzéséhez szükséges ismereteket. A képzésben résztvevő képessé váljon összegyűjteni és a számlázást végző munkatárs részére átadni a számla kiállításához szükséges dokumentumokat. A résztvevők képessé váljanak belföldi és nemzetközi ügyletek rendszerszintű áttekintésére, ezáltal azok szabályszerű számlázására.

A képzés célcsoportja: A képesítést megszerezni kívánó személyek, akik lehetnek munkáltatói döntés alapján beiskolázott munkavállalók, és/vagy saját elhatározásuk alapján fejlődni kívánó résztvevők és/vagy állami munkaerő-piaci támogatásban, vagy uniós támogatásban részesülő résztvevők.

Tematika:

Számlázási alapok

■ Számla adójogi fogalma

■ Számla adózási és számviteli funkciója

■ Gazdasági események csoportosítása számlázási szempontból

■ Gazdasági események megvalósulását alátámasztó dokumentumok

■ Teljesítés (részteljesítés) adójogi fogalma, helye és időpontja

■ Számla megjelenési formái

■ Számla kötelező adattartalma

■ Számlázási határidők

■ Számlázás előkészítésének jelentősége és lépései

■ Számla mellékletezése

■ Számla módosítása, érvénytelenítése

■ Módosítás, érvénytelenítés módjai

■ Módosító, érvénytelenítő számla kötelező adattartalma

■ Módosító, érvénytelenítő számla kiállításának határideje

Egyes belföldi ügyletek számlázása

■ Összetett ügyletek adójogi fogalma

■ Összetett ügylet adójogi minősítésének szempontjai

■ Devizában meghatározott ellenérték számlázása

■ Részletvételes termékértékesítés

■ Generálkivitelezési tevékenység

■ Bizományi ügyletek

■ Közvetített szolgáltatások

■ Ügynöki szolgáltatás

■ Időszakonkénti elszámolású ügyletek

■ Különbözet szerinti adózással adózó ügyletek

■ Előleg

■ Fordított adózású ügyletek

■ Ingatlan értékesítése

■ Tárgyi eszköz értékesítése

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>