SZÁMVITEL 2019
Sztv változásai, Pénzmosás (Pmt.), Immateriális javak és tárgyi eszközök
+ AJÁNDÉK Szakkönyv!
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
Könyvelők: 8 kreditpont  (vállalkozási szak/számviteli témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 6 kreditpont
Könyvvizsgálók: 2 kreditpont

Időpont:

2019. november 6., szerda, 09.00–16.15, regisztráció 8 órától.

Előadó(k):

09.00-16.15: Dr. Sallai Csilla

(könyvvizsgáló, adószakértő, MKVK Könyvelői Tagozat elnöke)

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 29.800 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (40 kedvezmény): 29.800 Ft + áfa/fő helyett 17.880 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (40%+5 kedvezmény): 29.800 Ft + áfa/fő helyett 16.985 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (50 kedvezmény): 29.800 Ft + áfa/fő helyett 14.900 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (50%+5 kedvezmény): 29.800 Ft + áfa/fő helyett 14.155 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Extra:

A részvételi díj tartalmazza a SZÁMVITEL 2019 című szakkönyvet, melynek piaci értéke 9.900 Ft + áfa. Szerzők: Dr. Andor Ágnes, Tóth Mihály.

Amennyiben Ön már rendelkezik a kézikönyvvel, akkor a Vezinfó Kiadó további szakkönyvei közül választhat.

Forgatókönyv:

08.00–09.00: Regisztráció, kávészünet
09.00–10.30: Előadás 1. része
10.30–10.45: Kávészünet
10.45–12.15: Előadás 2. része
12.15–13.00: Ebédszünet
13.00–14.30: Előadás 3. része
14.30–14.45: Kávészünet
14.45–16.15: Előadás 4. része
A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet, valamint a térítésmentes állófogadásos büféebédet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve, ha valaki külön őrzött parkolót igényel.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

2018 évi számviteli törvényt érintő változások, illetve egyéb könyvelési szolgáltatást is érintő jogszabályváltozások

2018. évi XLI. törvény szerinti változások IFRS beszámoló összeállításához kapcsolódó minősítés Vagyonmérleg tervezeteket érintő változások Akkreditált továbbképző szervezeteket érintő változások Megvalósított továbbképzések nyilvántartási kötelezettségének változása Támogatások elszámolásában bekövetkezett változások Könyvvezetés devizában Ügyvédi irodák KATA lehetősége Jelentős hiba fogalma Lényegesség fogalmának változása Engedményezés elszámolása (forgóeszközök, befektetett eszközök esetén) Üzleti jelentés Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet tartalmának bővülése 2018. évi LXXXII. törvény szerinti változások Adózás rendjének számvitellel kapcsolatos mulasztási bírsága Üzletág fogalma KATA, KIVA előtti és utáni naptári évnél rövidebb üzleti év beszámolási időszakai

A könyvviteli szolgáltatók feladatai a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok (Pmt.) alapján

Nemzetközi és hazai jogszabályi háttér és intézményrendszerPmt. és Kit. alá tartozó szolgáltatók ■ Számviteli szakemberek, mint szolgáltatók ■ Pénzmosás fogalmaSzolgáltatók feladatai ■ Ügyfél-átvilágítás ■ Kockázatkezelés ■ Bejelentési kötelezettség ■ Belső ellenőrző és információs rendszer, képzési program ■ Belső szabályozás ■ Pénzmosási tipológiaSzankciók

Immateriális javak és tárgyi eszközök körébe tartozó eszközök sajátosságai, ebből adódó számviteli elszámolási feladatok

Immateriális javak Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Földterület Telek, telkesítés Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok Egyéb építmények Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök Termelésben közvetlenül résztvevő járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések Egyéb járművek Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Tenyészállatok Igásállatok Egyéb állatok Beruházások, felújítások Befejezetlen beruházások Felújítások vs. karbantartások

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékelésével kapcsolatos feladatok

Bekerülési érték általános fogalma ■ Beruházások és a tárgyi eszközök bekerülési értékének meghatározása ■ Beszerzéshez közvetlenül kapcsolódó költségek ■ Több eszköz beszerzéséhez kapcsolható költségek megosztása ■ Üzembe helyezés időpontja, dokumentálása ■ Saját előállítású eszközök bekerülési értékének a meghatározása ■ Önköltség meghatározás módja ■ Önköltségszámítás szintjei, kalkulációs séma ■ Készültségi fok meghatározásának problémái ■ Értékcsökkenés ■ Használat megtervezése, mint számviteli becslés ■ Maradványérték meghatározása ■ Terv szerinti értékcsökkenés elszámolás módjai ■ Terven felüli értékcsökkenés ■ Értékhelyesbítés ■ Piaci érték meghatározásának módjai ■ Értékhelyesbítés elszámolásának szabályai, hatása ■ Immateriális javak, tárgyi eszközök értékváltozásának ■ Folyamatos követés ■ Dokumentálás ■ Immateriális javak, tárgyi eszközök leltározása

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>