SZÁMVITEL 2019
Számviteli módosítások; Kapcsolt vállalkozási viszony; Előlegek, engedmények, utalványok; Zárás, beszámolókészítés
DEBRECEN
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
Könyvelők: 8 kreditpont  (vállalkozási szak/számviteli témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 7 kreditpont
Könyvvizsgálók: 2 kreditpont

Időpont:

2019. április 30., kedd, 09.00–15.45, regisztráció 8 órától.

Előadó(k):

09.00–15.45: Tóth Mihály
(könyvvizsgáló, adószakértő, MB Tax)

Helyszín:

Lion Office Center Debrecen (4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 29.800 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (40% kedvezmény): 29.800 Ft + áfa/fő helyett 17.880 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (40%+5% kedvezmény): 29.800 Ft + áfa/fő helyett 16.985 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (50% kedvezmény): 29.800 Ft + áfa/fő helyett 14.900 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (50%+5% kedvezmény): 29.800 Ft + áfa/fő helyett 14.155 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

08.00–09.00: Regisztráció, kávészünet
09.00–12.00: Előadás 1. része
12.00–12.45: Ebédszünet, Kávészünet
12.45–15.45: Előadás 2. része
A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, valamint a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz!
Ebéd: A helyszínen önkiszolgáló étterem működik, ahol a helyszínen térítés ellenében lehetőség van gyors ebédre.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

Kiváló gyakorlati előadó, szuper árak, rengeteg kreditpont! Új tematika, amely a 2019. január 1-jei számviteli törvény változásokat is tartalmazza!

Tematika:

A 2018-ban elfogadott, 2019-től alkalmazandó számviteli módosítások

A számviteli törvény módosítása a 2018. évi XLI. törvénnyel Kapott működési támogatással kapcsolatos új elhatárolási lehetőség Engedményezett követelések elszámolásával kapcsolatos pontosítás  IFRS-beszámolóval kapcsolatos saját tőke-fogalmak pontosítása, kiegészítő megjegyzések minimális tartalmára, üzleti jelentés készítésére vonatkozó rendelkezések Üzleti vagy cégérték kimutatási lehetőség egyesüléskor (példával) További tartalmi pontosítások  A számviteli törvény módosítása a 2018. évi LXXXII. törvénnyel Az üzletág fogalma, az üzletágértékesítés elszámolásának módosítása, bemutatása a kiegészítő mellékletben (példával) Az üzleti év hosszának rögzítése kata/kiva áttérés, visszatérés esetén

A kapcsolt vállalkozási viszony számviteli besorolási kérdései

A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos fogalmak ■ Mikor jön létre kapcsolt vállalkozási viszony? ■ Milyen következményei vannak a kapcsolt vállalkozási viszonynak? ■ Példák kapcsolt vállalkozási viszony létrejöttére

Előlegek, engedmények, utalványok számviteli elszámolása

Előlegek tartalma, folyama, bizonylatolása, elszámolása Munkavállalóknak adott Szállítóknak adott, vevőktől kapott Osztalékelőleg (adott-kapott) Kapott támogatási előleg Engedmények tartalma, folyamata, bizonylatolása, elszámolása Számlázott engedmények Nem számlázott engedmények (Szerződéssel alátámasztott, Szerződéssel alá nem támasztott) Speciális (termékben adott) engedmények Rabatt kiegyenlítése termékkel Vásárlói pontok  „Kettőt fizet, hármat kap” akciós engedmények Egy termékhez más terméket kap Utalványok csoportosítása, jellemzői, bizonylatolása, elszámolása Saját utalvány Idegen utalvány Egycélú-többcélú utalványok

A 2018. üzleti év zárása, beszámolókészítés

Fordulónapig történt események könyvelése, zárás előtti egyeztetésekMérlegfordulónapig megtörtént gazdasági események könyvelése ■ Zárás előtt az időszak „normál” gazdasági eseményeit le kell könyvelni ■ Elfogadott, elismert bizonylat alapján, a szerződés szerinti teljesítési időponttal ■ Bizonylat hiányában, mi van, ha később sincs bizonylat ■ Bekerülési érték és annak változása (Év közben aktivált, illetve a folyamatban lévő beruházásoknál) ■ Terv szerinti értékcsökkenés (Év közben, év végén elszámolt; Értékcsökkenés megváltoztatásának lehetőségei) ■ Zárás előtti egyeztetések (Mérlegegyezőség, analitika-szintetika egyeztetések) ■ Eszközök, források számbavételeLeltározás (Mikor kötelező, mikor választható? Leltározás módszerei: mennyiségi felvétel, egyeztetés) ■ Leltáreltérések (Mikor nem értelmezhető a leltáreltérés? Adminisztrációs, elszámolási hibára visszavezethető eltérés; Tényleges eltérés; Kereskedelmi áruk leltárértékelési különbözete; Leltáreltérések elszámolása) ■ Befejezetlen termelés (Értékmeghatározás termékelőállításnál, Befejezetlen termelés értelmezése szolgáltatásnál) ■ Korrekciók végrehajtásaIdőbeli elhatárolások ■ Elszámolási feltételei (kötelező vagy választott elhatárolás) ■ Egyes tételek helytelen időbeli elhatárolása (például teljes egészében tárgyévi teljesítmény következő évi számlázása) ■ Halasztott bevétel, halasztott ráfordítás elszámolása, feloldása jellemzően nem év végi tétel ■ Támogatások elhatárolásának specialitásai ■ Átsorolások ■ Átsorolás általános szabálya ■ Immateriális jószág, tárgyi eszköz átsorolása készletté ■ Készlet átsorolása befektetett eszközzé ■ Befektetett pénzügyi eszköz átsorolása forgóeszközzé ■ Hosszú lejáratú kötelezettségek átsorolása rövid lejáratúvá ■ Értékkorrekciók ■ Elszámolás általános kritériumai (jelentős, tartós) ■ Piaci árak figyelembevétele (honnan, milyen időponti érték) ■ Terven felüli értékcsökkenés (visszaírás is) ■ Értékvesztés (visszaírás is) ■ Értékhelyesbítés (könyvvizsgálat) ■ Devizaátértékelés (az egyes tételek minősítésének nehézségei) ■ Értékkorrekciók könyvvitele ■ Fedezetképzés ■ Céltartalék (kötelező vagy választott) ■ Lekötött tartalék (kötelező lekötések, visszavezetések, fejlesztési tartalék) ■ Eredménymegállapítás, zárás ■ Hozamok, ráfordítások összevezetése ■ Társasági adómegállapítás, az adózott eredmény megállapítása ■ Osztalékbecslés, tulajdonosok tájékoztatása (osztalékfizetési korlát) ■ Számlák technikai zárása ■ BeszámolóKire vonatkozik a beszámolókészítési kötelezettség? ■ Kinek milyen fajta beszámolót kell/lehet készíteni? ■ Elkészítendő dokumentumok ■ Dokumentumokkal kapcsolatos általános követelmények ■ Főkönyvi kivonat ■ Leltár (leltározás vagy nyilvántartás alapján) ■ Mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet ■ Üzleti jelentés ■ Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat ■ Könyvvizsgálói jelentés ■ Beszámoló elfogadása ■ Elfogadásra vonatkozó hatályos törvényi előírások ■ Teendők, ha a beszámoló tartalma az elfogadáskor megváltozik ■ Teendők, ha a beszámoló tőkevesztett helyzetet tükröz ■ Nyilvánosságra hozatal ■ Elektronikus nyilvánosságra hozatali kötelezettség alá tartozók köre ■ Beküldendő dokumentumok köre ■ Elektronikus űrlap kitöltése, csatolmányok ■ Beküldő feladatai, felelőssége ■ Határidők, szankciók ■ Elektronikus beszámolás tapasztalatai ■ Elkészített dokumentumok megőrzése ■ Ha az eredeti (hiteles) dokumentum papír alapú (hagyományos, kézi aláírás) ■ Ha az eredeti (hiteles) dokumentum elektronikus (elektronikus aláírás)

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>