SZÁMVITEL 2020
Számviteli változások; Követelések értékelésének szabályai; Időbeli elhatárolások számviteli elszámolása; Hibák javítása, számviteli ellenőrzés; Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló
+ Könyv kedvezménnyel!
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
Könyvelők: 8 kreditpont  (vállalkozási szak/számviteli témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 7 kreditpont
Könyvvizsgálók: 2 kreditpont

Időpont:

2020. szeptember 25., péntek, 09.00–16.15, regisztráció 8.30-tól

TANTERMI KÉPZÉS vagy ÉLŐ/ONLINE KÉPZÉS

Mindkét képzési formánál ugyanannyi a részvételi díj!!! Az INTERNETES JELENTKEZÉS gomb megnyomása után a webshopban válassza ki, hogy milyen módon szeretné a képzést meghallgatni/megtekinteni. 
TANTERMI KÉPZÉS: Személyes részvétel. Napközben térítésmentes catering (reggeli édes/sós sütemények, kávé, tea, ásványvíz). Íróeszköz, jegyzettömb, WIFI. A képzés alatt, egy-egy témablokk után kérdezési lehetőség. Ezen a képzésnél maximum 50 vehet személyesen részt, betartva a járványügyi védekezés előírásait (távolságtartás, kézfertőtlenítő, maszkviselés lehetősége, zárt fóliázott ételek)!
ÉLŐ/ONLINE KÉPZÉS: Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel. Nincs utazási költség, nincs utazási idő. Élő megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Az élő képzés végén online kérdezési lehetőség.

Előadó(k):

09.00–16.15: Tóth Mihály
(könyvvizsgáló, adószakértő, MB Tax)

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 21.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 21.900 Ft + áfa/fő helyett 17.520 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 21.900 Ft + áfa/fő helyett 16.645 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 21.900 Ft + áfa/fő helyett 15.330 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 21.900 Ft + áfa/fő helyett 14.565 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

A tantermi képzésnél a részvételi díj tartalmazza a “SZÁMVITEL 2020” című szakkönyvet, melyek piaci értéke 9.900 Ft + áfa!

Forgatókönyv:

08.30–09.00: Regisztráció, kávészünet
09.00–10.30: Előadás 1. része
10.30–10.45: Kávészünet
10.45–12.15: Előadás 2. része
12.15–13.00: Ebédszünet
13.00–14.30: Előadás 3. része
14.30–14.45: Kávészünet
14.45–16.15: Előadás 4. része
A tantermi részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet, valamint a térítésmentes szendvicsebédet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve, ha valaki külön őrzött parkolót igényel.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

A 2019-ben elfogadott, 2020-tól alkalmazandó számviteli módosítások

Számviteli törvény módosítása a 2019. évi LXXIII. törvénnyel Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerint alapított egyéni cég és kft. nyitómérleg-készítési kötelezettsége A szerződés elszámolási egységéhez kapcsolódóan (– a kimutatott időbeli elhatárolás, árbevétel elszámolás új szabálya; — a saját termelésű készletkénti kimutatás korlátja; — céltartalékolási kötelezettség; — a hatálybalépés, a változó, hatályát vesztő rendelkezések ismertetése; — példamegoldás) A számviteli törvény módosítása a 2019. évi C. törvénnyel Használatbavételkor egy összegben elszámolható terv szerinti ÉCS értékhatára Lemondás pótbefizetésről Cégek változásbejegyzési eljárásának egységesítése miatti változás Vagyon könyvelési időpontja beolvadáskor, kiváláskor Átalakulás könyvvizsgálati kötelezettségének változása Az egyszerűsített vállalkozói adó megszűnése miatti változások

Követelések értékelésének szabályai

Követelések évközi eseményei ■ Kiegyenlítések, túlfizetések ■ Vitatott, peresített követelések ■ Engedményezés, vásárolt követelések ■ Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben ■ Követelés fejében átvett eszközök ■ Leírt követelésre kapott befizetések ■ Követelések év végi értékelése, kivezetése ■ Értékvesztés, visszaírás (– Csoportos nyilvántartás, értékvesztés; — Devizás követelések különlegességei; — Könnyítés egyszerűsített éves beszámolónál) ■ Behajthatatlanság (– Etérő ismérvek számvitelben, adókban)

Időbeli elhatárolások számviteli elszámolása

Elszámolási feltételei (kötelező vagy választott elhatárolás) ■ Egyes tételek helytelen időbeli elhatárolása (pl. teljes egészében tárgyévi teljesítmény következő évi számlázása) ■ Devizás tételek időbeli elhatárolása ■ Halasztott bevétel, halasztott ráfordítás elszámolása, feloldása ■ Támogatások elhatárolásának különlegességei ■ Példamegoldások

Hibák javítása, számviteli ellenőrzés

Hibák javításának áttekintése ■ Elkövetés után azonnal feltárt hibák javítása ■ Azonnal fel nem ismert tárgyévi könyvelési hiba javítása ■ Szándékosan vagy gondatlanságból elkövetett hibák ■ Számviteli ellenőrzés ■ Ellenőrzés, önellenőrzés meghatározása ■ A hiba és hibahatás fogalma ■ Feltárt hibák, hibahatások ■ Háromoszlopos beszámoló ■ Ellenőrzés, önellenőrzés adójogi következményeinek számviteli elszámolása

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Alkalmazási feltételek, alkalmazói kör ■ Beszámoló részei, formája, az azt alátámasztó könyvvezetés ■ Eltérő fogalmak ismertetése ■ Eltérő mérlegtételek ismertetése ■ Bekerülési érték eltérései ■ Eltérő értékelési szabályok ■ A mikrogazdálkodó átalakulása ■ Áttérés-visszatérés szabályai

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>