SZÁMVITEL 2020
2019. évi beszámoló; Információk beszámolóra gyakorolt hatása; Üzleti év hossza; Pénzmosás; Immateriális javak
+ AJÁNDÉK Szakkönyv!
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
Könyvelők: 8 kreditpont  (vállalkozási szak/számviteli témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 7 kreditpont
Könyvvizsgálók: 2 kreditpont

Időpont:

2020. október 27., kedd, 09.00–16.15, regisztráció 8 órától

TANTERMI KÉPZÉS vagy ÉLŐ/ONLINE KÉPZÉS

tantermi

Személyes részvétel. Napközben térítésmentes catering (reggeli édes/sós sütemények, kávé, tea, ásványvíz). Íróeszköz, jegyzettömb, WIFI. A képzés alatt, egy-egy témablokk után kérdezési lehetőség. Ezen a képzésen maximum 50 vehet személyesen részt, betartva a járványügyi védekezés előírásait (távolságtartás, kézfertőtlenítő, maszkviselés lehetősége, zárt fóliázott ételek)! A tantermi képzés ÁFA-mentes!

élő

Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel. Nincs utazási költség, nincs utazási idő. Élő megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Az élő képzés végén online kérdezési lehetőség. Az élő/online képzés ÁFA-mentes!

Előadó(k):

09.00–16.15: Dr. Sallai Csilla
(könyvvizsgáló, adószakértő, MKVK Könyvelői Tagozat elnöke)

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Mindkét képzési formánál ugyanannyi a részvételi díj! Az INTERNETES JELENTKEZÉS gomb megnyomása után a webshopban válassza ki, hogy milyen módon szeretné a képzést meghallgatni/megtekinteni. 
Fontos! A webshop fejlesztés alatt van, így kérjük Önt, hogy a “KOSÁR“-ban a részvételi adatok mellett a “Megjegyzés” sorba legyen szíves beírni: TANTERMI KÉPZÉS vagy ÉLŐ/ONLINE KÉPZÉS. Az aktuális kormányzati intézkedéseket figyelembe véve, a tantermi képzést választóknak lehetőséget biztosítunk átsorolásukat kérni az ÉLŐ/ONLINE képzésre.
Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 21.900 Ft/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 21.900 Ft/fő helyett 17.520 Ft/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 21.900 Ft/fő helyett 16.645 Ft/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 21.900 Ft/fő helyett 15.330 Ft/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 21.900 Ft/fő helyett 14.565 Ft/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

A tantermi képzésnél a részvételi díj tartalmazza a “SZÁMVITEL 2020” című szakkönyvet, melyek piaci értéke 9.900 Ft + áfa!

Forgatókönyv:

08.30–09.00: Regisztráció, kávészünet
09.00–10.30: Előadás 1. része
10.30–10.45: Kávészünet
10.45–12.15: Előadás 2. része
12.15–13.00: Ebédszünet
13.00–14.30: Előadás 3. része
14.30–14.45: Kávészünet
14.45–16.15: Előadás 4. része
A tantermi részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a SZÁMVITEL 2020 című ajándék szakkönyvet, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet, valamint a térítésmentes hideg szendvicsebédet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve, ha valaki külön őrzött parkolót igényel.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

2019. évi beszámolóhoz kapcsolódó számviteli jellegű jogszabályváltozások

Számviteli törvényben lévő változások  Támogatások elszámolásában bekövetkezett változások  Jelentős hiba fogalma  Lényegesség fogalmának változása  Engedményezés elszámolása (forgóeszközök, befektetett eszközök esetén)  Üzleti jelentés  Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet tartalmának bővülése  Üzletág fogalma Cash flow kimutatás tartalmi változása  Szerződéses elszámolási egység  Teljesítés mértéke – Teljesítési fok és készültségi fok  Céltartalék-képzés lehetősége veszteséges projektekre  Számvitelhez kapcsolódó jogszabályváltozások  Adózás rendjének számvitellel kapcsolatos mulasztási bírsága Cégjogi változások  Egyéni vállalkozó által történő cég és egyszemélyes Kft. alapítása  Jegyzett tőke-változás könyvviteli rögzítésé  Átalakulás, egyesülés, szétválás esetén a könyvvizsgálati kötelezettség  Az átalakulás során nem megszűnő gazdasági társaság végleges vagyonmérlegéhez kapcsolódó könyvviteli elszámolás Egyszerűsített vállalkozói adó megszűnésével kapcsolatos számviteli változások  Pótbefizetés visszafizetéséről való lemondás elszámolása  Használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolható érték változása

Mérlegkészítés időszakában megszerzett információk beszámolóra gyakorolt hatása

Mérlegkészítés időszakának meghatározása ■ Beszámolási folyamat szakaszai, kapcsolódó feladatok, döntési pontok ■ Mérlegkészítés időpontjának szerepe ■ Számviteli politikában szabályozandó kérdések a mérlegkészítés időszakával kapcsolatosan ■ Mérlegkészítés napja ■ Tartósság értelmezése ■ Jelentős fogalmak értelmezése, rögzítése ■ Kapcsolódó értékelési eljárások ■ Értékvesztés ■ Terven felüli értékcsökkenés ■ Kapcsolódó számviteli elvek

Üzleti év hosszának meghatározása

Naptári évvel megegyező üzleti év sajátosságai  Naptári évtől eltérő üzleti év sajátosságai  Naptári évnél rövidebb üzleti év esetei, hossza és lezárására készítendő beszámoló  Előtársaság esetében  KATA, KIVA előtti és utáni naptári évnél rövidebb üzleti év beszámolási időszakai Átalakulások esetében  Tevékenységet lezáró beszámoló Üzleti éven belüli közbenső mérleg

Könyvviteli szolgáltatók feladatai a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok alapján, különös tekintettel a 2020. január 10-én életbe lépő változásokra

Nemzetközi és hazai jogszabályi háttér és intézményrendszer  Pmt és Kit alá tartozó szolgáltatók  Számviteli szakemberek, mint szolgáltatók  Új szolgáltatói kör: székhelyszolgáltatók  Pénzmosás fogalma  Szolgáltatók feladatai  Ügyfél-átvilágítás Kockázatkezelés  Bejelentési kötelezettség  Belső ellenőrző és információs rendszer, képzési program  Belső szabályozás  Pénzmosási tipológia  Szankciók

Immateriális javak körébe tartozó eszközök sajátosságai, kapcsolódó értékelési eljárások, ebből adódó számviteli elszámolási feladatok

Immateriális javak kategóriái, jellemzőjük, számviteli elszámolási szabályok  Alapítás-átszervezés aktivált értéke  Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (K+F és kísérleti fejlesztés elkülönítése, Innováció, Pályázatok elszámolása és a számvitel kapcsolata)  Vagyoni értékű jogok (Típusai, Nem tartoznak ide az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok)  Szellemi termékek (Speciális előfordulások, K+F részeként; Szoftverek, mikor szellemi termék, mikor vagyoni értékű jog)  Üzleti vagy cégérték  Bekerülési érték általános fogalma  Bekerülési értékének meghatározása az egyes immateriális jószágtípusoknál  Beszerzéshez közvetlenül kapcsolódó költségek  Több eszköz beszerzéséhez kapcsolható költségek megosztása  Saját előállítású eszközök bekerülési értékének a meghatározása  Önköltség meghatározás módja, sajátosságai, problémái  Értékcsökkenés  Terv szerinti értékcsökkenés elszámolás módjai, sajátosságai  Terven felüli értékcsökkenés elszámolásának kötelező esetei  Értékhelyesbítés  Piaci érték meghatározásának módjai  Értékhelyesbítés elszámolásának szabályai, hatása  Immateriális javak nyilvántartása, leltározása Folyamatos nyilvántartás  Beszámolóhoz való leltározás sajátosságai  Dokumentálás nehézségei  Kapcsolódó üzleti titokra vonatkozó kérdések

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>