SZÁMVITEL 2021
Sztv. változásai, 2020-as üzleti év zárásának kiemelt feladatai, Fejlesztési tartalék, Saját tőkevesztés
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
Könyvelők: 8 kreditpont  (vállalkozási szak/számviteli témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 8 kreditpont
Könyvvizsgálók: 2 kreditpont

Időpont:

2021. április 29., csütörtök, 09.00–16.00, regisztráció 8.30-tól

ÉLŐ/ONLINE KÉPZÉS vagy VIDEÓ/E-LEARNING

élő

Az élő/online képzés ÁFA-mentes. Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel. Nincs utazási költség, nincs utazási idő. Élő megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. KREDITPONTOK!

videó

A videó/e-learning képzés ÁFA-mentes. Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. A videók megtekintése a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval történik. A videókat leghamarabb 2021. április 30-tól lehet megtekinteni, az első belépéstől számítva 60 napig. KREDITPONTOK!

Előadó(k):

09.00–16.00: Botka Erika
Pénzügyminisztérium osztályvezetője, Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete elnöke

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 21.900 Ft/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20 kedvezmény): 21.900 Ft/fő helyett 17.520 Ft/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5 kedvezmény): 21.900 Ft/fő helyett 16.645 Ft/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30 kedvezmény): 21.900 Ft/fő helyett 15.330 Ft/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5 kedvezmény): 21.900 Ft/fő helyett 14.565 Ft/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

08.30–09.00: Regisztráció
09.00–10.30: Előadás 1. része
10.30–10.45: Szünet
10.45–12.15: Előadás 2. része
12.15–13.00: Szünet
13.00–14.30: Előadás 3. része
14.30–14.45: Szünet
14.45–16.15: Előadás 4. része
Az élő/online és a videó/e-learning képzés ÁFA-mentes. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

Szt. változások a 2020. évi CXVIII. tv. alapján

■ Tőketartalék változásainak elszámolása  Elengedett osztaléktartozás új elszámolási szabálya  Új nettósított gazdasági események  Átalakulás (egyesülés, szétválás) esetén a tulajdonosnál a részesedések ki- és bevezetésének időpontja  Lekötött tartalék képzése  Közzétételi határidőben bekövetkező változás  Határértékek számításánál a létszámfogalmak pontosítása  Hatálybaléptetés

2020-as üzleti év zárásának kiemelt feladatai

■ A koronavírus hatásainak számviteli kezelése (új tevékenységek indítása, a termelő tevékenységek időszakos leállítása, felfüggesztett kamatfizetés számviteli kezelése stb.) ■ Projektelszámolás új szabályait milyen esetekben kell alkalmazni ■ Céltartalék képzés új szabályai ■ Kis értékű tárgyi eszközök értékhatárának az emelése saját döntés alapján ■ Időbeli elhatárolások ■ Kapott támogatások elszámolása ■ Mérlegfordulónapi értékelések: a) Értékvesztés elszámolásának és visszaírásának feltételei (követeléseknél, készleteknél, értékpapíroknál, részesedéseknél), b) Terven felüli értékcsökkenés elszámolásának és visszaírásának feltételei, c) Devizás eszközök és kötelezettségek átértékelése, nem realizált árfolyamveszteség időbeli elhatárolásának lehetősége ■ Lekötött tartalék képzése, feloldása ■ Saját termelésű készlet mérlegértékének meghatározása egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozásoknál ■ Behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként történő leírásának feltételei, bizonylatai ■ Jóváhagyott osztalék, kapott osztalék elszámolásának szabályai ■  Sajátos (mikrogazdálkodói) egyszerűsített éves beszámoló kiemelt fő eltérései

Fejlesztési tartalék számvitele

■ Fejlesztési tartalék képzésének megváltozott szabályai: a) a 2019-es lezárt üzleti évhez kapcsolódóan önellenőrzés keretében, b) a 2020-as üzleti évre  Fejlesztési tartalék felhasználásának számvitele  Példák: a) a lezárt 2019-es üzleti évre történő képzés önellenőrzés keretében, b) fejlesztési tartalékból megvalósított eszköz értékcsökkenése

Saját tőkevesztés számvitele

■ Saját tőkevesztés Ptk. szabályai  Saját tőkevesztés rendezésének számviteli elszámolási szabályai Pótbefizetés elszámolása Ázsiós tőkeemelés elszámolása Tőkeszállítás számviteli elszámolása Értékhelyesbítés elszámolása Elengedett kötelezettségek elszámolása Véglegesen kapott pénzeszköz elszámolása

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>