SZÁMVITELI ASSZISZTENS KÉPZÉS
4 napos online szakmai képzés, államilag elismert tanúsítvánnyal
(Nyilvántartási szám: E-001513/2016/D011)
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2021. április 26. + május 3. + május 10. + május 17. (hétfőnként), 09.00–16.00, regisztráció 8.30-tól

ÉLŐ/ONLINE KÉPZÉS vagy VIDEÓ/E-LEARNING

élő

Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel. Nincs utazási költség, nincs utazási idő. Élő megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Az élő képzés közben online kérdezési lehetőség. Államilag elismert és engedélyezett tanúsítvány (sikeres rövid online záróvizsga után). Az élő/online képzés ÁFA-mentes.

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a képzés időpontja (április 26. + május 3. + május 10. + május 17.) után leghamarabb 7 nappal (május 24.) lehet a videót megnézni, innentől kezdve 15 nap áll rendelkezésre a megtekintésre (tehát legkésőbb június 8-ig). Vezinfó oklevél (nincs záróvizsga). Mivel a videó/e-learning képzésnél nem lehet adni államilag elismert tanúsítványt, elengedjük a +27% ÁFA-t!

Előadó(k):

09.00–16.00: Dr. Sallai Csilla
könyvvizsgáló, adószakértő, MKVK Könyvelői Tagozat elnöke

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

Alap részvételi díj 4 napra (kedvezmények nélkül): 89.000 Ft/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 89.000 Ft/fő helyett 71.200 Ft/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 89.000 Ft/fő helyett 67.640 Ft/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 89.000 Ft/fő helyett 62.300 Ft/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 89.000 Ft/fő helyett 59.185 Ft/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

Tematika:

A képzés célja: A résztvevők megismerkedjenek a Számviteli törvény és a könyvelői szakma alapvető szabályaival, megismerjék egy könyvelőiroda gyakorlati működését. A résztvevők a számviteli asszisztensi feladatokat önállóan maradéktalanul és kiemelt színvonalon el tudják látni.

Tematika:

Elméleti alapok

■ Számvitel fogalma, célja és szerepe

■ Számviteli szabályozás hazai és nemzetközi szinten

■ Beszámolók típusai, szerkezete, összefüggései, előírásai

■ Beszámoló készítéshez kapcsolódó legfontosabb szabályzati elemek

■ Beszámoló-készítés szintjei

■ Kettős könyvvitel lényege és összefüggései, logikai rendszere

■ Számviteli alapösszefüggések ismereteinek elsajátítása a kettős könyvvitel tükrében

■ Gyakorló feladatok ismertetése és megoldása a különböző beszámoló típusok elkészítése során

■ Számlasoros és idősoros könyvviteli ismeretek elsajátítása

■ Zárlati teendők a számviteli riportokkal összefüggésben

■ Számvitel és az adók kapcsolata elszámolások tekintetében

Könyvelőirodai ismeretek

■ Könyvelő iroda rendje

■ Cégek-bizonylatok elkülönítése

■ Vevő-szállító vegyes napló tartalma, könyvelési kartonok tartalma

■ Számviteli bizonylatok a gyakorlatban, vezetésük, feldolgozásuk

■ Szigorú számadású bizonylatok

■ Számla adattartalma (számla, storno számla, helyesbítő számla, megőrzés)

■ Bérszámfejtés bizonylatai

■ Tárgyi eszközök analitikái

■ Készletnyilvántartások bizonylatai, leltár, selejtezés a gyakorlatban

■ Bankbizonylatok

■ Adók nyilvántartása, adófolyószámlák egyeztetése

■ Online kapcsolattartás az adóhatóságokkal

■ Elektronikus bevallások

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>