SZÁMVITELI ASSZISZTENS KÉPZÉS
4 alkalmas ONLINE képzés elvégzéséről államilag elismert, engedélyezett tanúsítványt állítunk ki. Max. 40 fő. (E-001513/2016/D011)
ONLINE, ÉLŐ KÉPZÉS
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2020. július 4. + július 11. + július 18. + július 25.

Ütemezés: szombat, 09.00–16.00, regisztráció 8.30-tól (4 alkalom)
Online, élő képzés — ZOOM-on keresztül
Nem kell letölteni, vagy megvenni semmilyen programot. SŐT! Érteni sem kell hozzá, csak rákattint az e-mailben kapott linkre, és már működik is! Mert olyan egyszerű a használata!
További időpontok:
2020. augusztus 1. + augusztus 8. + augusztus 15. + augusztus 29., szombat, 09.00-16.00

Előadó(k):

09.00–16.00: Berkeiné Dobrocsi Beáta
(mérlegképes könyvelő, adótanácsadó)
09.00–16.00: Dr. Majoros György
(könyvvizsgáló, adószakértő)

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

Alap részvételi díj 4 napra (kedvezmények nélkül): 89.000 Ft/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 89.000 Ft/fő helyett 62.300 Ft/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 89.000 Ft/fő helyett 59.185 Ft/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (40% kedvezmény): 89.000 Ft/fő helyett 53.400 Ft/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (40%+5% kedvezmény): 89.000 Ft/fő helyett 50.730 Ft/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

08.30–09.00: A ZOOM ismételt vagy első ellenőrzése, a működés tesztelése
09.00–12.15: Előadás 1. része
12.15–13.00: Szünet
13.00–16.00: Előadás 2. része
A részvételi díj tartalmazza a 4 alkalmas online képzést, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban.
A képzés áfamentes. Az előadás díja költségként elszámolható.
Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-001513/2016/D011
Államilag elismert, engedélyezett Számviteli Asszisztens Képzés!
A 4 alkalmas online képzés elvégzéséről államilag elismert és engedélyezett tanúsítványt állítunk ki.
Árzuhanás: Ez a képzés ÁFA-MENTES!!! (Tehát az áfával nem kell számolni.)
Jelentkezési feltétel: minimum érettségi bizonyítvány.
Képzés sikeres teljesítésének feltétele: képzésen való részvétel és sikeres online záróvizsga (feleletválasztós rövid tesztsor).

Tematika:

Államilag elismert, engedélyezett Számviteli Asszisztens Képzés!

A 4 alkalmas online képzés elvégzéséről államilag elismert és engedélyezett tanúsítványt állítunk ki.

Kétnyelvű tanúsítványt (magyar-angol) is lehet kérni, ára 5.000 Ft. A Kosárban a “Megjegyzés” rovatban kell ezt az igényt jelezni.

A képzés célja: A résztvevők megismerkedjenek a Számviteli törvény és a könyvelői szakma alapvető szabályaival, megismerjék egy könyvelőiroda gyakorlati működését. A résztvevők a számviteli asszisztensi feladatokat önállóan maradéktalanul és kiemelt színvonalon el tudják látni.

A képzés célcsoportja: A képesítést megszerezni kívánó személyek, akik lehetnek munkáltatói döntés alapján beiskolázott munkavállalók, és/vagy saját elhatározásuk alapján fejlődni kívánó résztvevők és/vagy állami munkaerő-piaci támogatásban, vagy uniós támogatásban részesülő résztvevők.

Szakmai kompetencia: Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése, szakmai kommunikáció, jogforrások megfelelő alkalmazása, szövegszerkesztés, táblázat- és adatbázis-kezelés, információgyűjtés, a projektdokumentumok, nyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése.

Személyes kompetencia: Precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, szervezőkészség.

Társas kompetenciák: Motiválhatóság, kapcsolatteremtő készség, meggyőzőkészség, konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetencia: Információgyűjtés, áttekintő és rendszerező képesség, problémamegoldás, hibaelhárítás, gyakorlatias feladatértelmezés.

Tematika:

Elméleti alapok

■ Számvitel fogalma, célja és szerepe

■ Számviteli szabályozás hazai és nemzetközi szinten

■ Beszámolók típusai, szerkezete, összefüggései, előírásai

■ Beszámoló készítéshez kapcsolódó legfontosabb szabályzati elemek

■ Beszámoló-készítés szintjei

■ Kettős könyvvitel lényege és összefüggései, logikai rendszere

■ Számviteli alapösszefüggések ismereteinek elsajátítása a kettős könyvvitel tükrében

■ Gyakorló feladatok ismertetése és megoldása a különböző beszámoló típusok elkészítése során

■ Számlasoros és idősoros könyvviteli ismeretek elsajátítása

■ Zárlati teendők a számviteli riportokkal összefüggésben

■ Számvitel és az adók kapcsolata elszámolások tekintetében

Könyvelőirodai ismeretek

■ Könyvelő iroda rendje

■ Cégek-bizonylatok elkülönítése

■ Vevő-szállító vegyes napló tartalma, könyvelési kartonok tartalma

■ Számviteli bizonylatok a gyakorlatban, vezetésük, feldolgozásuk

■ Szigorú számadású bizonylatok

■ Számla adattartalma (számla, storno számla, helyesbítő számla, megőrzés)

■ Bérszámfejtés bizonylatai

■ Tárgyi eszközök analitikái

■ Készletnyilvántartások bizonylatai, leltár, selejtezés a gyakorlatban

■ Bankbizonylatok

■ Adók nyilvántartása, adófolyószámlák egyeztetése

■ Online kapcsolattartás az adóhatóságokkal

■ Elektronikus bevallások

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>