SZÁMVITELI ASSZISZTENS KÉPZÉS
4 napos képzés elvégzéséről államilag elismert, engedélyezett tanúsítványt állítunk ki. (E-001513/2016/D011)
+ AJÁNDÉK Szakkönyv!
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2020. november 2. (hétfő) + november 3. (kedd) + november 9. (hétfő) + november 10. (kedd), 09.00–16.00, regisztráció 8.30-tól

TANTERMI KÉPZÉS vagy ÉLŐ/ONLINE KÉPZÉS

tantermi

Személyes részvétel. Napközben térítésmentes catering (reggeli édes/sós sütemények, kávé, tea, ásványvíz), ebédre hideg szendvicsebéd (a járványügyi helyzetre tekintettel zártan fóliázott “nagy” szendvicsek). Íróeszköz, jegyzettömb, WIFI. A képzés alatt, egy-egy témablokk után kérdezési lehetőség. Ezen a képzésen maximum 40 vehet személyesen részt, betartva a járványügyi védekezés előírásait (távolságtartás, kézfertőtlenítő, maszkviselés lehetősége, zárt fóliázott ételek)! Államilag elismert és engedélyezett tanúsítvány (sikeres rövid záróvizsga után). A tantermi képzés ÁFA-mentes.

élő

Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel. Nincs utazási költség, nincs utazási idő. Élő megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Az élő képzés végén online kérdezési lehetőség. Államilag elismert és engedélyezett tanúsítvány (sikeres rövid online záróvizsga után). Az élő/online képzés ÁFA-mentes.

Előadó(k):

09.00–16.00: Dr. Majoros György
(könyvvizsgáló, adószakértő)
09.00–16.00: Dr. Sallai Csilla
(könyvvizsgáló, adószakértő, MKVK Könyvelői Tagozat elnöke)

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Mindkét képzési formánál ugyanannyi a részvételi díj! Az INTERNETES JELENTKEZÉS gomb megnyomása után a webshopban válassza ki, hogy milyen módon szeretné a képzést meghallgatni/megtekinteni. 
Fontos! A webshop fejlesztés alatt van, így kérjük Önt, hogy a “KOSÁR“-ban a részvételi adatok mellett a “Megjegyzés” sorba legyen szíves beírni: TANTERMI KÉPZÉS vagy ÉLŐ/ONLINE KÉPZÉS. Az aktuális kormányzati intézkedéseket figyelembe véve, a tantermi képzést választóknak lehetőséget biztosítunk átsorolásukat kérni az ÉLŐ/ONLINE képzésre.
Alap részvételi díj 4 napra (kedvezmények nélkül): 89.000 Ft/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 89.000 Ft/fő helyett 71.200 Ft/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 89.000 Ft/fő helyett 67.640 Ft/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 89.000 Ft/fő helyett 62.300 Ft/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 89.000 Ft/fő helyett 59.185 Ft/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

A tantermi képzésnél a részvételi díj tartalmazza a SZÁMVITEL 2020 című szakkönyvet, melyek piaci értéke 9.900 Ft + áfa!

Forgatókönyv:

08.30–09.00: Regisztráció, kávészünet
09.00–12.00: Előadás 1. része
12.00–13.00: Ebédszünet, Kávészünet
13.00–16.00: Előadás 2. része
A tantermi képzés részvételi díja tartalmazza a 4 napos képzést, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, a SZÁMVITEL 2020 című ajándék szakkönyvet,  az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet, valamint a térítésmentes hideg szendvicsebédet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve, ha valaki külön őrzött parkolót igényel.
A tantermi és az élő/online képzés áfamentes. Az előadás díja költségként elszámolható.

A 4 napos tantermi és élő/online képzés elvégzéséről államilag elismert és engedélyezett tanúsítványt állítunk ki.

Jelentkezési feltétel: minimum érettségi bizonyítvány.

Képzés sikeres teljesítésének feltétele: képzésen való részvétel és sikeres záróvizsga (feleletválasztós rövid tesztsor).

Tematika:

Államilag elismert, engedélyezett Számviteli Asszisztens Képzés!

A 4 napos tantermi és élő/online képzés elvégzéséről államilag elismert és engedélyezett tanúsítványt állítunk ki.

A képzés célja: A résztvevők megismerkedjenek a Számviteli törvény és a könyvelői szakma alapvető szabályaival, megismerjék egy könyvelőiroda gyakorlati működését. A résztvevők a számviteli asszisztensi feladatokat önállóan maradéktalanul és kiemelt színvonalon el tudják látni.

A képzés célcsoportja: A képesítést megszerezni kívánó személyek, akik lehetnek munkáltatói döntés alapján beiskolázott munkavállalók, és/vagy saját elhatározásuk alapján fejlődni kívánó résztvevők és/vagy állami munkaerő-piaci támogatásban, vagy uniós támogatásban részesülő résztvevők.

Szakmai kompetencia: Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése, szakmai kommunikáció, jogforrások megfelelő alkalmazása, szövegszerkesztés, táblázat- és adatbázis-kezelés, információgyűjtés, a projektdokumentumok, nyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése.

Személyes kompetencia: Precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, szervezőkészség.

Társas kompetenciák: Motiválhatóság, kapcsolatteremtő készség, meggyőzőkészség, konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetencia: Információgyűjtés, áttekintő és rendszerező képesség, problémamegoldás, hibaelhárítás, gyakorlatias feladatértelmezés.

Tematika:

Elméleti alapok

■ Számvitel fogalma, célja és szerepe

■ Számviteli szabályozás hazai és nemzetközi szinten

■ Beszámolók típusai, szerkezete, összefüggései, előírásai

■ Beszámoló készítéshez kapcsolódó legfontosabb szabályzati elemek

■ Beszámoló-készítés szintjei

■ Kettős könyvvitel lényege és összefüggései, logikai rendszere

■ Számviteli alapösszefüggések ismereteinek elsajátítása a kettős könyvvitel tükrében

■ Gyakorló feladatok ismertetése és megoldása a különböző beszámoló típusok elkészítése során

■ Számlasoros és idősoros könyvviteli ismeretek elsajátítása

■ Zárlati teendők a számviteli riportokkal összefüggésben

■ Számvitel és az adók kapcsolata elszámolások tekintetében

Könyvelőirodai ismeretek

■ Könyvelő iroda rendje

■ Cégek-bizonylatok elkülönítése

■ Vevő-szállító vegyes napló tartalma, könyvelési kartonok tartalma

■ Számviteli bizonylatok a gyakorlatban, vezetésük, feldolgozásuk

■ Szigorú számadású bizonylatok

■ Számla adattartalma (számla, storno számla, helyesbítő számla, megőrzés)

■ Bérszámfejtés bizonylatai

■ Tárgyi eszközök analitikái

■ Készletnyilvántartások bizonylatai, leltár, selejtezés a gyakorlatban

■ Bankbizonylatok

■ Adók nyilvántartása, adófolyószámlák egyeztetése

■ Online kapcsolattartás az adóhatóságokkal

■ Elektronikus bevallások

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>