SZJA + Járulékok 2019-2020
Nyári és őszi adócsomag + Aktuális kérdések
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
Könyvelők: 8 kreditpont  (vállalkozási szak/adózási témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 7 kreditpont
Könyvvizsgálók: 1 kreditpont

Időpont:

2019. november 29., péntek, 09.00–16.15, regisztráció 8 órától.

Előadó(k):

09.00–16.15: Horváthné Szabó Beáta
(adószakértő)

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 29.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 23.920 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 22.725 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 20.930 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 19.885 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

08.00–09.00: Regisztráció, kávészünet
09.00–10.30: Előadás 1. része
10.30–10.45: Kávészünet
10.45–12.15: Előadás 2. része
12.15–13.00: Ebédszünet
13.00–14.30: Előadás 3. része
14.30–14.45: Kávészünet
14.45–16.15: Előadás 4. része
A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet, valamint a térítésmentes állófogadásos büféebédet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve, ha valaki külön őrzött parkolót igényel.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

2019-ben az SZJA törvényben alaposan megnyirbálták a dolgozók részére adható juttatásokat, ezen felül változott a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás is. A nyár sem múlt el jogszabályváltozás nélkül. A bérek és egyéb juttatások számfejtése során számos kérdés merült fel. A mindennapi munka során felmerülő legnépszerűbb szja-t és járulékokat érintő témákat szedtük csokorba.

Tematika:

I. NYÁRI ADÓCSOMAG, TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

Személyi jövedelemadó törvény

Négy vagy több gyermekes anyák holtig tartó adómentessége

■ Kedvezményre jogosultak köre

■ Jövedelmek és a kedvezmény érvényesítésének összefüggései (Tevékenységek jövedelme, Egyéb jövedelem, Tőkejövedelmek, Más külön adózó jövedelmek)

■ Vonatkozó időszak és a jövedelemszerzés időszaka

■ Jogosultsági időszak

■ A kedvezmény érvényesítésének feltételei

■ A kedvezmény más kedvezményekre gyakorolt hatása (Családi kedvezmény, Első házasok kedvezménye, Adóról való rendelkezés lehetősége)

Egyéb Szja változások

■ Szövetkezeti részjegy – értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték

■ A lakáshoz kapcsolódó jogtechnikai pontosítás

■ Sporttal kapcsolatos módosítások (2020-as labdarúgó Európa-bajnoksággal összefüggésben adómentes juttatások, Nemzetközi sportszervezetek külföldi illetőségigazolások)

■ Osztatlan közös tulajdonban levő termőföld átruházásából származó jövedelem adómentessége 

Magánalapítványok (családi alapítványok) új szabályairól

■ Magánalapítvány fogalma

■ Alapítványtól származó bevétel adókötelezettségének jogcíme

■ Bevétel szerzés időpontja, rendelkezési jog

■ Osztalék jövedelem kibővítése

■ Alapítvány vagyona terhére megszerzett bevétel mentessége

Járulékok és a Szocho törvény módosításai

Szocho adómérték csökkenése és hatása

■ Szocho adómértékváltozás hatása más adónemekre (a személyi jövedelemadóra, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásra, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adójára és a kisvállalati adóra)

Egyebek

■ A nyugellátásban részesülő egyházi személy

■ Mezőgazdasági őstermelő éves adómegállapítási időszaka

■ A Szocho alapja átalányadózó és a tételes költségelszámolást alkalmazó kistermelők Mezőgazdasági őstermelők szochobevallása

■ Természetes személyek szochobevallása

■ Állami szolgálati jogviszony biztosítási jogviszony

■ Egészségügyi szolgáltatási járulék összegének növekedése

Uniós jogharmonizációs módosítás – Brexit

■ Uniós szabályok alkalmazásának hatálya

■ Kiküldetési szabály

II. AKTUÁLIS ÉS ÖRÖKZÖLD KÉRDÉSEK A GYAKORLATBAN

2019-ben hatályos jogszabályváltozások megvalósítása a gyakorlatban

Dolgozói juttatások kezelése, cafeteria változás a gyakorlatban

■ Gyakorlatban előforduló jogeseten keresztül szemléltetve, mikor minősül egy juttatás egyéb bérnek és mikor egyes meghatározott juttatásnak

■ Bruttó adóztatás elve a gyakorlatban, pénzbeli és nem pénzbeli juttatások nettó, vagy bruttó kezelésének adójogi értelmezése

■ Juttatások után fizetendő adóterhek, figyelemmel az évközi adómérték változásra (juttatás időpontja termékeknél, szolgáltatásoknál, elszámolási hónap és vonatkozási időszak)

■ Szociális hozzájárulás adó mértékének évközi változás hatása számpéldán szemléltetve (Nettó cafeteria keretnél, Bruttó cafeteria keretnél)

■ Szociális hozzájárulás adókötelezettség értelmezése az önkéntes pénztári juttatások, és kifizetések vonatkozásában, számpéldán keresztül összehasonlítva az első és második félévben történt juttatások után

■ Adókedvezmények hatása és gyakorlati kezelése a dolgozói juttatások nettó jövedelem alakulására

■ Dolgozók részére történő ajándékozások formái, események dokumentálásának jelentősége

■ Dolgozók és üzleti partnerek részére szervezett programok, rendezvények, gyermeküdültetés adókezelése

■ Nyugdíjasok részére történő kifizetések adó és járulékkezelése, készpénzválasztás szabadsága

■ Kölcsönvett munkaerő részére adott juttatások kezelése a kölcsönbevevő és a kölcsönbe adó oldaláról megközelítve

Miért okoz fejtörést a Szocho kötelezettség?

■ Eho törvény átalakulása a gyakorlatban

■ Mit jelent a Tbj külföldi és mikor nem kell járulékot és Szocho-t fizetni?

■ 2018-ban kifizetett osztalékelőleg 2019-es osztalék Szja-Eho-Szocho (külföldről, belföldről)

Mi változott a szakképzési hozzájárulás kötelezettség számításánál?

2019-ben is örökzöld témák

■ Belföldi kiküldetések során felmerülő költségek elszámolása (napidíj, szállás, utazás)

■ Gépjármű elszámolása, kiküldetési rendelvény használatának jelentősége

■ Cégautó használata belföldön és külföldön

■ Munkába járás elszámolása különös tekintettel a gépjárművek használatára (Napi munkába járás, Hétvégi hazautazás, Külföldről ingázók)

■ Külföldi kiküldetés elszámolási nehézségei (Adóelőleg levonásnál mire kell figyelni?; Mitől függ, hogy külföldön adózik-e a munkabér?; Külföldi pénznem átváltása; Külföldi kiküldetés során jellemzően felmerülő juttatások és adózása; Posting irányelv minimum bérezés adó és járulékvonzata; EGT területén történő munkavégzés kiküldetés és párhuzamos munkavégzés; A1-es igazolás igénylése és feltételei; Miért fontosak az egyezmények, mit kell vizsgálni és kit terhel a felelősség?; Mit nem szabad önellenőrizni január 31-e után?)

■ Diákok foglalkoztatásával kapcsolatos kötelezettségek

■ Diákfoglalkoztatás típusai télen-nyáron (Munkaviszony keretében, Hallgatói munkaviszonyban, Tagi jogviszonyban diákszövet tagjaként, Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, Egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmi munkára vagy idénymunkára irányuló jogviszonyban)

■ Diákok részére adandó kötelező juttatások és adózása

■ Diákok részére adott nem jogszabály alapján járó pénzbeli és nem pénzbeli juttatások adózása

■ Diákok utáni járulékkötelezettség vizsgálata

■ Külföldi diákok foglalkoztatása

■ Diákok egészségbiztosítása

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>