Még nem ÁFA 365 Klub tag? Részletekért kattintson IDE! Belépés ÁFA 365 Klub tagoknak
SZJA Szakértő Mesterkurzus (Videó/E-learning)
Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítvány + Vezinfó Certifikát
Értékesítés: 2024. július 31-ig. Megtekintés: 2024. december 31-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Videó felvételének időpontjai: 2024. március 5. (kedd) + 2024. március 6. (szerda)

VIDEÓ/E-LEARNING

8 db videó, 16 óra tananyag

A kurzus elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a kurzus időpontja (2024. március 5-6.) után leghamarabb 10 nappal (2024. március 16.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2024. december 31-ig lehet a videót ingyenesen korlátlanul megtekinteni. A videó/e-learning kurzus elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk. Nincs vizsga! Fontos! Az értékesítés 2024. július 31-én zárul.

Előadó(k):

Horváthné Szabó Beáta
adószakértő

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2024. július 31-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 99.000 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

A kurzus elvégzéséről egyrészt Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

Jelentkezési feltétel: nincs, bárki résztvehet a kurzuson.

Vizsga a kurzus végén: nincs.

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

A magánszemélyek adózásával foglalkozó mesterkurzust nem csak bérszámfejtőknek, adótanácsadóknak, hanem mindenkinek ajánljuk, aki szeretne eligazodni a magánszemélyek adózását érintő jogszabályok útvesztőiben. Várjuk azon érdeklődők jelentkezését, akiknek fontos, hogy naprakész ismeretekkel rendelkezzenek és azokat is, akik a jövőben szeretnének ezzel a területtel foglalkozni.

Az előadás során ismertetésre kerülnek a 2023. évben hatályos rendelkezések mellett a 2024–2025. éveket érintő módosítások is. A kurzus keretében lépésről lépésre tekintjük át a magánszemélyek jövedelmét érintő kötelezettségeket. Az általános összefüggéseken túl, tematikus keretek között, gyakorlati példákkal szemléltetve ismertetjük a mindennapi kötelezettségek teljesítéséhez nélkülözhetetlen Szja tudnivalókat.

Tematika:

Szja törvény alapelvek

A törvény személyi hatálya

Illetőség és adóztatás kapcsolata

Nemzetközi egyezmények hatása

Jövedelemszerzés helye

Adó mértéke

Szja tárgya

Adózásban résztvevő személyek kötelezettségei

Magánszemély

Munkáltató

Kifizető

Adóhatóság

Eljárási szabályok

Jövedelemszerzés időpontja

Külföldi pénznem átváltásra vonatkozó tudnivalók

Késedelmi kamathoz kapcsolódó specialitás

Átminősítés

Szankciók

Jövedelem meghatározására vonatkozó szabályok

Bevétel fogalma

Bevételnek nem minősülő tételek

Költség az Szja törvényben

Nyilvántartási szabályok

Adóelőleg megállapítására vonatkozó szabályok és azok változásai

■ Adóalap-kedvezmények

■ Rendelkezés az adóról

Jövedelmek kategorizálása

Összevonás alá eső jövedelmek

Különadózó jövedelmek

Tevékenységekből származó jövedelmek

■ Önálló tevékenység

Egyéni vállalkozó jelenlegi és jövőbeli kötelezettsége

Őstermelő

Bérbeadás

Nem önálló tevékenység jövedelme – a munkavállalókra vonatkozó speciális költségelszámolási szabályok

Saját gépjármű elszámolása, kiküldetési rendelvény használatának jelentősége

Munkába járás elszámolása és aktuális kérdések

Dolgozói juttatások (biztosítások, önkéntes pénztári juttatások, egyéb nem pénzbeli juttatások)

■ Egyéb jövedelmek újdonságokkal kiegészítve

■ Különadózó jövedelmek

Vagyonátruházás

Ingó

Ingatlan

Tőkejövedelmek

Kamat

Osztalék

Árfolyamnyereség

Ellenőrzött tőkepiaci ügylet

TBSZ számla előnyei

Kriptoeszközök adózása, bevallás buktatói

Vállalkozásból kivont jövedelmek, működő és megszünő vállalkozás vonatkozásában

■ Értékpapírból származó tevékenységhez kapcsolódó jövedelmek

■ Általános megközelítés

■ Elismert juttatási program

■ Munkavállalói résztulajdonosi programok

Külföldről származó jövedelmek

■ Egyes meghatározott juttatások

■ A hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatások

■ Telefonszolgáltatás

■ Önkéntes kölcsönös biztosító pénztári célzott szolgáltatás

■ Tanulói, hallgatói munkaszerződés alapján átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel

■ Reprezentáció és üzleti ajándék

Adómentes rendelkezések

■ Csekély értékű ajándék és változása

■ Több magánszemély részére adott juttatás

■ Vendéglátásra, szabadidőprogramra irányuló rendezvények

■ Rendezvényen adott ajándéktárgy

Adómentes rendelkezésekkel kiegészítve

■ Jogszabály alapján járó juttatások

■ Üzletpolitikai (reklám) célú juttatások

■ Üzletpolitikai célú engedmények és más természetben adott juttatások

■ Nyeremények

■ Vetélkedő, verseny

Adómentes nyeremények

■ Béren kívüli juttatások – SZÉP kártya 2023-as rendhagyó szabályai, előnyei

■ Egyes meghatározott juttatások és béren kívüli juttatások fizetési gyakorisága és bevallása

■ Kamatkülönbözetből származó jövedelem

■ Adót nem viselő jövedelmek, juttatások

■ Tevékenység ellátásához szükséges feltételek

■ Oktatás

■ Távmunka

■ Felelősségbiztosítás

■ Bevételnek nem minősülő tételek

■ Üzleti utak elszámolására vonatkozó szabályok

■ Adómentes juttatások kategóriái

■ Szociális célú juttatások

■ Biztonságos munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

Magánszemély javadalmazása

Cafeteria juttatások rendszere

■ Vonzó juttatási rendszer kialakítása

■ Bruttó, nettó elszámolás

■ Juttatási elemek

Külföldről származó jövedelmek utáni adókötelezettség sajátossága

■ Külföldi munkáltatótól származó jövedelmek

■ Külföldi befektetésekből származó jövedelmek

Külföldi munkavégzés buktatói

■ Nemzetközi egyezmények értelmezése a gyakorlatban, különös figyelemmel az Amerikai Egyesült Államokra és Oroszországra

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS