TÁRSASHÁZAK GAZDÁLKODÁSA 2022 (Videó)
Társasházak gazdálkodásának számviteli és adózási megközelítése
Értékesítés: 2023. január 16-ig. Megtekintés: 2023. február 28-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Videó felvételének időpontja: 2022. október 4. (kedd)

VIDEÓ

2 részes videó (összesen 250 perc)

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a képzés időpontja (2022. október 4.) után legkésőbb 2023. február 28-ig lehet a videót megtekinteni. Fontos! A MEGHOSSZABBÍTOTT értékesítés 2023. január 16-án zárul.

Előadó(k):

Krapecz Imre

főiskolai docens, Budapesti Metropolitan Egyetem

Morvai Natália

okleveles adószakértő, adótanácsadó, mérlegképes könyvelő, bér- és TB-ügyintéző, gazdasági agrármérnök, pályázati elszámolási szakértő – ADOZNA.HU

 

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2023. január 16-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 28.400 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

A társasházak gazdálkodásával kapcsolatos bevezető gondolatok

A társasház jogi besorolása gazdálkodási szempontból

A társasház gazdálkodásának főbb jellemzői, a közös tulajdon, a meglévő érdekellentétek és a jogi szabályozás vonatkozásában

A társasház gazdálkodásának legfontosabb szabályozási kérdései, valamint a társasházak költségvetése

■ A jogalkotásról szóló törvény előírása és a gyakorlati megvalósulása a közérthetőség vonatkozásában

■ A gazdálkodást megalapozó jogi előírások összetettsége, különbözősége és az ebből fakadó ellentmondások, valamint konfliktusok a szakszerűség és jogszerűség, valamint a tulajdonosi érdekek védelme szempontjából

■ A társasházi gazdálkodás hétköznapi értelmezése, valamint ennek jogszabályi háttere és szakmai tartalma a társasház költségvetésének vonatkozásában

■ Az éves költségvetési javaslat elkészítésének, számvizsgáló bizottsági ellenőrzésének és véleményezésének, valamint elfogadásának a folyamata, valamint az ebben a folyamatban bármilyen szerepet ellátók feladata, kötelezettségeik és felelősségük

■ A társasházi gazdálkodás jogi alapját jelentő közgyűlési határozatok előkészítése, meghozatala, tartalma, valamint ezek támadhatósága a jogszerűtlenség, illetve a kisebbségi érdekek védelme szempontjából

■ A közös költség hozzájárulás, illetve a közös költség fogalma, a két fogalom tartalma és szerepe a gazdálkodás hatékonysága, szakszerűsége és jogszerűsége szempontjából

■ A közös költség, illetve a közös költség hozzájárulás fogalmak összekeverésének, illetve összemosásának a hátrányos következményei mind gazdálkodási, mind tulajdonosi szempontból

Gyakorlati feladat a költségvetéshez kapcsolódóan

A szervezeti-működési szabályzat (SZMSZ) létrehozása, szerepe, illetve utólagos módosítása a szakszerű és jogszerű társasházi gazdálkodás, valamint a tulajdonosi érdekek érvényesülése vonatkozásában

■ A közösség egészét terhelő kötelezettségekért való egyetemleges tulajdonosi felelősség, illetve ennek gyakorlati kérdései

■ A közös költség hozzájárulás viselésének, a tényleges közös költséggel való elszámolásnak, valamint a hátralékok kezelésének a szabályozása

■ A felújítási alap képzésének, illetve felhasználásának és elszámolásának a szabályozása

■ A közös képviselő (intéző bizottság), valamint a számvizsgáló bizottság jogkörének és hatáskörének, valamint felelősségének és az esetleges jogszerűtlen tevékenység következményeinek a leszabályozása

■ Egyéb, a gazdálkodás szakszerűsége és jogszerűsége, valamint a tulajdonosi érdekérvényesítés szempontjából kiemelt jelentőségű területek az SZMSZ vonatkozásában

A társasházak számvitele

■ A társasházak gazdálkodását érintő számviteli fogalmak és előírások megjelenése a szabályozásban, valamint ezek kapcsolata a társasházak gazdálkodásával a gyakorlatban, illetve jelentősége a jogszerűség, a szakszerűség, valamint a tulajdonosi érdekek érvényesülése szempontjából

■ A számvitel fogalma, tartalma, valamint a társasházi gazdálkodás szempontjából kiemelt jelentőségű alapelvei

■ A könyvvitel fogalma, tartalma, az egyszeres és kettős könyvvitel eltéréséből adódó jogi, szakmai és a gazdálkodást közvetlenül érintő gyakorlati problémák (például a könyvviteli szolgáltatás végzésével kapcsolatban), illetve ezek lehetséges következményei

■ A számvitelnek a társasházi gazdálkodást érintő kiemelt jelentőségű fogalmai, és ezek megjelenése a számviteli beszámolóban, mint a gazdálkodáshoz (és annak ellenőrzéséhez) kapcsolódó alapvető jelentőségű hivatalos okiratban

■ A társasház számviteli előírásait, egyben beszámolóját „módosító” kormányrendelet előírásai, valamint a jogszabályi pontatlanságokból, hiányosságokból, egyben az összhang hiányából fakadó jogi, számvitelszakmai, egyben jelentős tulajdonosi érdeksérelmet okozó kérdések

■ Egyéb, a gazdálkodást érintő jogi és szakmai kérdések

Gyakorlati feladat a beszámolóhoz

A társasház éves elszámolása

Az éves elszámolás jogi és szakmai kapcsolata a számviteli beszámolóval

Az elszámolás tételes szabályozása a társasházi törvényben, valamint a szabályozás tartalmának az értelmezése a számviteli fogalmak és előírások tükrében

A számviteli szabályokat módosító kormányrendelet és a társasházi törvény elszámolást szabályozó előírásai közötti ellentmondások megjelenése és ezek technikai, valamint szakmai következményei

Az éves elszámolásnak a jogi szabályozás és a jogalkalmazás ellentmondásai kapcsán megjelenő következményei a gyakorlatban

A beszámoló és elfogadása, a beszámolóra épülő elszámolás és annak elfogadása, majd az elfogadott elszámolás kapcsán módosításra kerülő beszámoló újabb elfogadásának a jogi, szakmai, valamint technikai kérdései

Gyakorlati feladat a társasház éves elszámolásához

A társasházak adózása

Személyi jövedelemadó (SZJA): A külön adózó jövedelmek, A közös tulajdon tárgyát képező ingatlanrész átruházása, A társasház további adókötelezettségének megállapítása

Társasházak – KATA?

Biztosítási, járulékfizetési kötelezettség

Szociális hozzájárulási adó (SZOCHO)

Áfakérdések: Áfaalanyiság, Áfamentesség

Gyakorlati tapasztalatok

Tulajdonosi, közös képviselői, számvizsgáló bizottsági aspektusok

Hatósági, egyéb jogalkalmazói tevékenység, illetve az ehhez kapcsolódó tapasztalatok

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS