Még nem ÁFA 365 Klub tag? Részletekért kattintson IDE! Belépés ÁFA 365 Klub tagoknak
TÁRSASHÁZAK GAZDÁLKODÁSA 2023
Társasházak gazdálkodásának számviteli és adózási megközelítése
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2023. június 12. (hétfő), 09.00–13.30, regisztráció 8.30-tól

TANTERMI vagy ÉLŐ/ONLINE vagy VIDEÓ

tantermi

Személyes részvétel. Napközben térítésmentes catering (reggeli édes/sós sütemények, kávé, tea, ásványvíz). Íróeszköz, háttéranyag nyomtatott és elektronikus formában, WIFI. A konferencia végén kérdezési lehetőség. Parkolási lehetőség térítés ellenében.

élő

Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel. Nincs utazási költség, nincs utazási idő. Élő megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Az élő konferencia előtt és közben online kérdezési lehetőség. Háttéranyag elektronikus formában.

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a konferencia időpontja (2023. június 12.) után leghamarabb 7 nappal (2023. június 19.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2023. szeptember 30-ig lehet a videót megtekinteni.

Előadó(k):

Krapecz Imre

főiskolai docens, Budapesti Metropolitan Egyetem

Morvai Natália

okleveles adószakértő, adótanácsadó, mérlegképes könyvelő, bér- és TB-ügyintéző, gazdasági agrármérnök, pályázati elszámolási szakértő – ADOZNA.HU

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2023. június 9-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 34.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 23.210 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 23.210 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

08.30–09.00: Regisztráció
09.00–11.00: Előadás 1. része (Számvitel, Gazdálkodás)
11.00–11.30: Kávészünet
11.30–12.30: Előadás 2. része (Számvitel, Gazdálkodás)
12.30–13.30: Előadás 3. része (Adózás)
A tantermi részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, valamint a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz!
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

TÁRSASHÁZAK MŰKÖDÉSE (JOG + SZÁMVITEL + ADÓZÁS)

Tematika:

A társasházak gazdálkodásával kapcsolatos bevezető gondolatok

A társasház jogi besorolása gazdálkodási szempontból

A társasház gazdálkodásának főbb jellemzői, a közös tulajdon, a meglévő érdekellentétek és a jogi szabályozás vonatkozásában

A társasház gazdálkodásának legfontosabb szabályozási kérdései, valamint a társasházak költségvetése

■ A jogalkotásról szóló törvény előírása és a gyakorlati megvalósulása a közérthetőség vonatkozásában

■ A gazdálkodást megalapozó jogi előírások összetettsége, különbözősége és az ebből fakadó ellentmondások, valamint konfliktusok a szakszerűség és jogszerűség, valamint a tulajdonosi érdekek védelme szempontjából

■ A társasházi gazdálkodás hétköznapi értelmezése, valamint ennek jogszabályi háttere és szakmai tartalma a társasház költségvetésének vonatkozásában

■ Az éves költségvetési javaslat elkészítésének, számvizsgáló bizottsági ellenőrzésének és véleményezésének, valamint elfogadásának a folyamata, valamint az ebben a folyamatban bármilyen szerepet ellátók feladata, kötelezettségeik és felelősségük

■ A társasházi gazdálkodás jogi alapját jelentő közgyűlési határozatok előkészítése, meghozatala, tartalma, valamint ezek támadhatósága a jogszerűtlenség, illetve a kisebbségi érdekek védelme szempontjából

■ A közös költség hozzájárulás, illetve a közös költség fogalma, a két fogalom tartalma és szerepe a gazdálkodás hatékonysága, szakszerűsége és jogszerűsége szempontjából

■ A közös költség, illetve a közös költség hozzájárulás fogalmak összekeverésének, illetve összemosásának a hátrányos következményei mind gazdálkodási, mind tulajdonosi szempontból

Gyakorlati feladat a költségvetéshez kapcsolódóan

A szervezeti-működési szabályzat (SZMSZ) létrehozása, szerepe, illetve utólagos módosítása a szakszerű és jogszerű társasházi gazdálkodás, valamint a tulajdonosi érdekek érvényesülése vonatkozásában

■ A közösség egészét terhelő kötelezettségekért való egyetemleges tulajdonosi felelősség, illetve ennek gyakorlati kérdései

■ A közös költség hozzájárulás viselésének, a tényleges közös költséggel való elszámolásnak, valamint a hátralékok kezelésének a szabályozása

■ A felújítási alap képzésének, illetve felhasználásának és elszámolásának a szabályozása

■ A közös képviselő (intéző bizottság), valamint a számvizsgáló bizottság jogkörének és hatáskörének, valamint felelősségének és az esetleges jogszerűtlen tevékenység következményeinek a leszabályozása

■ Egyéb, a gazdálkodás szakszerűsége és jogszerűsége, valamint a tulajdonosi érdekérvényesítés szempontjából kiemelt jelentőségű területek az SZMSZ vonatkozásában

A társasházak számvitele

■ A társasházak gazdálkodását érintő számviteli fogalmak és előírások megjelenése a szabályozásban, valamint ezek kapcsolata a társasházak gazdálkodásával a gyakorlatban, illetve jelentősége a jogszerűség, a szakszerűség, valamint a tulajdonosi érdekek érvényesülése szempontjából

■ A számvitel fogalma, tartalma, valamint a társasházi gazdálkodás szempontjából kiemelt jelentőségű alapelvei

■ A könyvvitel fogalma, tartalma, az egyszeres és kettős könyvvitel eltéréséből adódó jogi, szakmai és a gazdálkodást közvetlenül érintő gyakorlati problémák (például a könyvviteli szolgáltatás végzésével kapcsolatban), illetve ezek lehetséges következményei

■ A számvitelnek a társasházi gazdálkodást érintő kiemelt jelentőségű fogalmai, és ezek megjelenése a számviteli beszámolóban, mint a gazdálkodáshoz (és annak ellenőrzéséhez) kapcsolódó alapvető jelentőségű hivatalos okiratban

■ A társasház számviteli előírásait, egyben beszámolóját „módosító” kormányrendelet előírásai, valamint a jogszabályi pontatlanságokból, hiányosságokból, egyben az összhang hiányából fakadó jogi, számvitelszakmai, egyben jelentős tulajdonosi érdeksérelmet okozó kérdések

■ Egyéb, a gazdálkodást érintő jogi és szakmai kérdések

Gyakorlati feladat a beszámolóhoz

A társasház éves elszámolása

Az éves elszámolás jogi és szakmai kapcsolata a számviteli beszámolóval

Az elszámolás tételes szabályozása a társasházi törvényben, valamint a szabályozás tartalmának az értelmezése a számviteli fogalmak és előírások tükrében

A számviteli szabályokat módosító kormányrendelet és a társasházi törvény elszámolást szabályozó előírásai közötti ellentmondások megjelenése és ezek technikai, valamint szakmai következményei

Az éves elszámolásnak a jogi szabályozás és a jogalkalmazás ellentmondásai kapcsán megjelenő következményei a gyakorlatban

A beszámoló és elfogadása, a beszámolóra épülő elszámolás és annak elfogadása, majd az elfogadott elszámolás kapcsán módosításra kerülő beszámoló újabb elfogadásának a jogi, szakmai, valamint technikai kérdései

Gyakorlati feladat a társasház éves elszámolásához

A társasházak adózása

Személyi jövedelemadó (SZJA): A külön adózó jövedelmek, A közös tulajdon tárgyát képező ingatlanrész átruházása, A társasház további adókötelezettségének megállapítása

Társasházak – KATA?

Biztosítási, járulékfizetési kötelezettség

Szociális hozzájárulási adó (SZOCHO)

Áfakérdések: Áfaalanyiság, Áfamentesség

Gyakorlati tapasztalatok

Tulajdonosi, közös képviselői, számvizsgáló bizottsági aspektusok

Hatósági, egyéb jogalkalmazói tevékenység, illetve az ehhez kapcsolódó tapasztalatok

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS