Még nem ÁFA 365 Klub tag? Részletekért kattintson IDE! Belépés ÁFA 365 Klub tagoknak
TB AKADÉMIA (Videó/E-learning)
Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítvány + Vezinfó Certifikát
Értékesítés: 2024. június 25-ig. Megtekintés: 2024. december 31-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Videó felvételének időpontjai: 2024. március 7. (csütörtök) + 2024. március 14. (csütörtök) + 2024. március 18. (hétfő) + 2024. március 21. (csütörtök) + 2024. március 27. (szerda)

VIDEÓ/E-LEARNING

20 db videó, 40 óra tananyag

Az akadémia elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

+++ AJÁNDÉK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2024 című nyomtatott szakkönyv (szerzők: Farkasné Gondos Krisztina, Dr. Futó Gábor)!

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a kurzus  időpontjai (2024. március 7., 14., 18., 21., 27.) után néhány nappal lehet a videókat először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2024. december 31-ig lehet ingyenesen a videókat korlátlan alkalommal megtekinteni. A videó/e-learning tréning elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk. Nincs vizsga! +++ AJÁNDÉK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2024 című nyomtatott szakkönyv (szerzők: Farkasné Gondos Krisztina, Dr. Futó Gábor)! Fontos! Az értékesítés 2024. június 25-én zárul.

Előadó(k):

Dr. Bogdán Zsuzsanna
jogász, társadalombiztosítás szakértő, a Magyar Államkincstár főosztályvezetője
Az egészségbiztosítási ellátások téma megkerülhetetlen szaktekintélye. Több mint 25 éves gyakorlattal rendelkezik a közigazgatásban az egészségbiztosítási szakterületen. Több mint egy évtizeden keresztül az ELTE és a SOTE oktatója volt a társadalombiztosítás, azon belül a pénzbeli ellátások témában. Számos egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait érintő publikáció szerzője, továbbá rendszeres előadója szakmai konferenciáknak.
Széll Zoltánné
társadalombiztosítási szakértő, az ELTE Állam és Jogtudományi Kar Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási szak külsős oktatója, korábban a NAV szakmai főtanácsadója
A járulékszakterület megkerülhetetlen szakértője közel 40 éves tapasztalattal rendelkezik. A NAV Személyi Jövedelemadó- és Járulékok Osztály volt szakértője, szakmai főtanácsadója az elmúlt években részt vett az járulék- és szociális hozzájárulási adó-szabályozás kidolgozásában, joggyakorlatának kialakításában. Rendszeres előadója szakmai konferenciáknak, számos a társadalombiztosítás fedezeti rendszerét és a külföldiek foglalkoztatása tárgyú szakkönyv, publikáció szerzője.

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2024. június 25-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 284.000 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 284.000 Ft + áfa/fő helyett 198.800 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 284.000 Ft + áfa/fő helyett 198.800 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 284.000 Ft + áfa/fő helyett 198.800 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 284.000 Ft + áfa/fő helyett 198.800 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

A tréningsorozat elvégzéséről egyrészt Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

Jelentkezési feltétel: nincs, bárki résztvehet a tréningen.

Vizsga a kurzus végén: nincs.

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

5 alkalmas tréningsorozat bérszámfejtőknek, tb-ügyintézőknek, HR vezetőknek, könyvelőknek, adószakértőknek, személyügyi vezetőknek!

A Társadalombiztosítási ügyintéző és a Bérügyintéző képzések sok éven át nagyon népszerűek voltak, a képzés után azonban sokan magukra maradtak a napi feladatokkal. Az ügyintézők szakmai kérdésekben kollégákkal konzultálnak, folyóiratokból követik a jogszabályváltozásokat és azok magyarázatát, esetleg konferenciákra járnak, különböző fórumokhoz, csoportokhoz csatlakoznak.

Az utóbbi években a társadalombiztosítás olyan folyton változó területté vált, amelynek szabályozása, feladatai, intézményrendszere, más jogágakhoz való kapcsolódása és gyakorlata is változik. Új fogalmak és formák, rendszerek és eljárások, statisztikai és dokumentációs kötelezettségek jelentek meg, az évekkel ezelőtt megtanult ismeretek mára jórészt sajnos elavultak. A külföldi munkavállalók alkalmazásának egyre erősödő igénye a társadalombiztosítás nemzetközi szabályainak ismeretét és rutinszerű alkalmazását igényli.

Hiánypótló képzésünk célja, hogy a szakmában tevékenykedők ne csak az aktuális változásokat ismerjék meg, hanem hozzájussanak azokhoz a korszerű ismeretekhez is, amelyek segítenek újraértelmezni az alapokat, megérteni az összefüggéseket.

Kinek hasznos a tréningsorozat?

Ez a tréning szisztematikusan felépíti a tb-rendszert az alapoktól a specialitásokig. Ha Ön olyan bérszámfejtő, tb-ügyintéző, könyvelő, adótanácsadó, adószakértő, HR-es, vagy olyan munkakört tölt be, melyhez szüksége van a társadalombiztosítás meghatározó szakmai területeinek hatályos alapismereteinek magasabb szintű alkalmazására, régen tanult tb-t, esetleg hosszabb ideig csak egy részterülettel foglalkozott, de szeretne naprakészek lenni, behozni a lemaradást, érdeklődnek a téma iránt, szeretné megérteni és átlátni a társadalombiztosítás rendszerét.

Ha érezte már úgy, hogy nem kapott érdemi választ a feltett kérdéseire, ezt a tréningsorozatot biztosan nem fogja felesleges időpazarlásnak tartani. Erre Dr. Bogdán Zsuzsanna és Széll Zoltánné több évtizedes tapasztalata és professzionális előadói gyakorlata a garancia.

Tematika:

■ A társadalombiztosításba bevont személyi kör meghatározásáról

A biztosítás elbírálásáról

■ A nem magyar munkavállalókra vonatkozó specialitás szabályokról

■ A szociális biztonságot szabályozó nemzetközi rendelkezések szerépéről és alkalmazásáról

■ A megbízási jogviszony, és a választott tisztségviselői jogviszony elbírálásáról

■ A biztosítási kötelezettség alól történő mentesítés eseteiről

■ A biztosítás ki- és bejelentésének gyakorlati kérdéseiről

■ A járulék és szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításáról

■ A szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszerről

■ A társas vállalkozókra vonatkozó járulék- és szociális hozzájárulási adókötelezettség szabályairól (az ügyvezető tb. jogállásáról)

■ A foglalkoztatók kötelezettségeiről

■ Példák és jogesetek

■ Foglalkoztatók kötelezettségei nem társadalombiztosítási kifizetőhely esetén

■ Kérelmek átvétele, azok továbbítása (a kötelezően használandó nyomtatványok, SZÜF-ös felület használata)

A társadalombiztosítási kifizetőhelyek feladatai, ha nincs hatáskörük elbírálni a kérelmet (pl. méltányossági táppénz, egyidejűleg fennálló többes jogviszony gyed kérelem esetén stb.)

■ Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak jogosultsági kérdései, az ellátások összegének megállapítása (mire kell figyelni, hogy a biztosítottak ne járjanak rosszul)

Ki, hogyan jogosult ellátásra, ha EU-s tagországból jön, bilaterális egyezmény esetén és 3. ország állampolgáraként

■ Balesetek esetén a foglalkoztató kötelezettségei, mikor üzemi a baleset, a foglalkozási megbetegedés, üzemi baleset esetén a határozat, annak jogkövetkezményei

■ Az eljárási szabályok az ellátások tekintetében

■ Tb, kifizetőhelyek feladatellátása az új szabályozás óta (kötelezően használandó nyomtatványok, elektronikus nyilvántartás stb.)

A fentiekhez kapcsolódó, jogeseték, érdekes példák

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS