TB, HR, BÉRSZÁMFEJTÉS 2021
TB, Járulékok, Pénzbeli ellátások, SZJA, Munkaügy, Cafeteria
Bérszámfejtők, HR vezetők, Tb-ügyintézők Napja
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Felvétel időpontja: 2021. június 16., szerda

VIDEÓ/E-LEARNING

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a képzés időpontja (június 16.) után leghamarabb 7 nappal (június 23.) lehet a videót megnézni, innentől kezdve 15 nap áll rendelkezésre a megtekintésre (tehát legkésőbb július 8-ig).

Előadó(k):

Farkasné Gondos Krisztina

bér- és társadalombiztosítási szakértő

Dr. Futó Gábor

tb-szakértő, ügyvéd

Horváthné Szabó Beáta

adószakértő

Dr. Kártyás Gábor

munkajogász, adjunktus, PPKE JAK Munkajogi Tanszék

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 23.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (2.000 Ft kedvezmény): 23.900 Ft + áfa/fő helyett 21.900 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (3.000 Ft kedvezmény): 23.900 Ft + áfa/fő helyett 20.900 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (4.000 Ft kedvezmény): 23.900 Ft + áfa/fő helyett 19.900 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (5.000 Ft kedvezmény): 23.900 Ft + áfa/fő helyett 18.900 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

TBJ, Járulékfizetés, EHO, Szocho, Nyugdíj  – Dr. Futó Gábor

Biztosítottak köre ■ Kiegészítő tevékenység, amely nem jár biztosítással ■ Saját jogú nyugdíjas ■ A biztosított – eltérő rendelkezés híján – a TB valamennyi ellátására jogosultságot szerez ■ A nyugdíjasként keresőtevékenységet folytató jogállása ■ Tanulószerződés alapján tanulmányokat folytató tanulók ■ Járulékfizetésre vonatkozó új szabályok ■ Társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok ■ Egységes 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulék ■ Tb-járulék bevallása és befizetése ■ 10 százalékos nyugdíjjárulék ■ Egészségügyi szolgáltatási járulék ■ Járulékalapot képező jövedelem ■ Minimum járulékalap bevezetése a munkaviszonyban állóként biztosított személyeknél ■ Járulékalapot nem képező jövedelmek ■ Mezőgazdasági őstermelő járulékfizetéseEgyéni és társas vállalkozó járulékfizetése ■ Társadalombiztosítási minimálbér ■ Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra ■ Megállapodás kötése nyugdíjra ■ Megállapodás egészségügyi szolgáltatásra ■ Belföldi magánszemély egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségeEgészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre ■ Családi járulékkedvezmény július 1-jétől■ Megszűnik a nyugdíjasok kereseti korlátja (az éves keretösszeg)■ Elévülési szabályok figyelmen kívül hagyása a társadalombiztosítási eljárásban■ Változások 2020. július 1. napjától a szociális hozzájárulási adóban ■ Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból 2020. július 1-jétől (számítások a maximálisan elérhető megtakarításokra) Szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény Munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény Három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény Megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény Közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmény ■ Kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény Kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény Védett korban elbocsátott köztisztviselők után érvényesíthető szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulási kedvezmény

SZJA, Béren kívüli juttatások, Cafetéria  – Horváthné Szabó Beáta

Juttatások újragondolása vészhelyzet alatt és jelenleg (NAV állásfoglalás értelmezése) ■ Juttatások home-office-ban ■ Megváltozott munkábajárási szokások és azok finanszírozása ■ SZÉP kártyára vonatkozó évközi változások ■ Cafeteria juttatások adózása (vészhelyzet előtt, alatt és utána) ■ Egyes juttatások vészhelyzet alatt és utána (szűrések, vitaminok, oltások) ■ Természetben adott juttatások számfejtése különös figyelemmel a biztosításokra és az önkéntes pénztári befizetésekre ■ Rövidtávú juttatások, ajándékok, rendezvények adókezelése ■ Adómentes juttatásokra szánt összegek átcsoportosítása ■ Jutalomként adott juttatások, visszaélések ellenőrzése (SZÉP kártya és más egyéni juttatások) ■ Munkavállalók rendhagyó jövedelmei, túlmunka, bérről való lemondás ■ Rászoruló munkavállalók támogatása cégen belül, vagy alapítványon keresztül ■ Kiküldetésekkel kapcsolatos tudnivalók ■ Vészhelyzet alatti körülmények vizsgálata (illetőség, adóztatás kérdése) ■ Új Tbj törvény járulékalap változása július 1-től ■ Szocho törvény évközi módosítás hatása a juttatásokra (cafeteria bruttó elszámolás)

Munkajogi szabályok – Dr. Horváth István

Veszélyhelyzet után – Az ismeretlen előttMunkaviszonnyal kapcsolatos aktuális kérdésekről ■ Mely munkajogi szabályok “élték túl” a veszélyhelyzetet? ■ Mi módosult a Munka Törvénykönyvében szeptember 1-től ■ A legfeljebb 24 havi munkaidőkeret alkalmazhatósága a veszélyhelyzet után ■ Támogatás a csökkentett munkaidőre – Mire ügyeljünk a támogatás tartama alatt? ■ KATA – Hogyan dönthető meg a munkaviszony fennállásának vélelme? ■ Távmunka és home office – írott és íratlan szabályok ■ Függetlenül a veszélyhelyzettől: irányadó kúriai ítéletek

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai  – Farkasné Gondos Krisztina

Társadalombiztosítási járulék bevezetése ■ Jövedelem fogalmának változása ■ Szerződés szerinti jövedelem meghatározása ■ Biztosítotti kör változása ■ Ki minősül saját jogú nyugdíjasnak? ■ Mikortól nyugdíjas az igénylő? ■ Keresőtevékenység, kereset vizsgálata ■ Kiegészítő tevékenységet folytatók jogosultsága ■ Hogyan változik a táppénzre, csecsemőgondozási díjra, gyermekgondozási díjra, örökbefogadói díjra, és baleseti táppénzre való jogosultság? ■ Mikor ismerhető el a baleset üzemi balesetnek? ■ Nyugdíjasként bekövetkezett balesetek ■ Baleseti táppénz ideje alatti nyugdíjazás ■ Járulékfizetési alsó határ bevezetése, hogyan érinti az ellátások összegét? ■ Nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség ■ Keresőképtelenség igazolása (várható változás 2021-től)

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>