TB, HR, BÉRSZÁMFEJTÉS 2023 (Videó)
TB, Járulékok, Pénzbeli ellátások, SZJA, Munkaügy, Cafeteria
Értékesítés: 2023. január 16-ig. Megtekintés: 2023. február 28-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Videó felvételének időpontja: 2022. december 15. (csütörtök)

VIDEÓ

4 részes videó (összesen 360 perc)

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a képzés időpontja (2022. december 15.) után legkésőbb 2023. február 28-ig lehet a videót megtekinteni. Fontos! A MEGHOSSZABBÍTOTT értékesítés 2023. január 16-án zárul.

Előadó(k):

Farkasné Gondos Krisztina

bér- és társadalombiztosítási szakértő

Dr. Horváth István

munkajogász, ügyvéd, ELTE ÁJK Munkajogi Tanszék tanszékvezető egyetemi docense

Horváthné Szabó Beáta

adószakértő

Széll Zoltánné 

szakmai főtanácsadó, NAV

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2023. január 16-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 32.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 32.900 Ft + áfa/fő helyett 23.030 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 32.900 Ft + áfa/fő helyett 23.030 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 32.900 Ft + áfa/fő helyett 23.030 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 32.900 Ft + áfa/fő helyett 23.030 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

Tematika (folyamatosan aktualizálás alatt):

TBJ, Járulékfizetés, EHO, Szocho – Széll Zoltánné

■ Foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés aktuális kérdései ■ Egyszerűsített foglalkoztatást érintő változások ■ Napi közteher mértéke ■ Filmipari statiszták napi jövedelmének maximuma ■ Nyugellátás számítási alapja ■ Az új szabályok alkalmazásának gyakorlata ■ Digitális nomádok foglalkoztatása Magyarországon ■ Kik azok a digitális nomádok? ■ A dolgozóm külföldre megy és távmunkában végezi a munkáját, hogyan érinti ez a tb. jogállását, mit kell tenni a foglalkoztatónak? ■ Fehér kártya és amit erről a foglalkoztatónak tudni kell ■ Biztosítotti bejelentés és a járulékbevallás összhangjának járulékszakmai alapjai

SZJA, Béren kívüli juttatások, Cafetéria  – Horváthné Szabó Beáta

■ Adóváltozások a 2023. évi költségvetést megalapozó törvény alapján ■ Bér fogalmának módosítása ■ 25 év alattiak kedvezményének érvényesítésével kapcsolatos módosítás ■ Külföldi illetőség igazolásával kapcsolatos módosítás ■ Cégautóadó mértékének változása ■ Járművek utáni költségelszámolás módosuló szabályai a személyi jövedelemadóban (hibrid-és elektromos gépjárművek költségelszámolása) ■ Új adómentességi szabályok a személyi jövedelemadóban ■ KATA új szabályai ■ Tételes adó alanya (ki lehet az alanya, ki nem választhatja) ■ Adóalanyiság keletkezésére vonatkozó szabályok (adóalanyiság létrejötte, átmeneti rendelkezések) ■ Kisadózó bevétele ■ Tételes adó mértéke, megfizetése ■ Mentesülés a tételes adó megfizetése alól (mentesülési okok, kapcsolódó bejelentési szabályok) ■ 40 %-os mértékű adó (esetei, átmeneti rendelkezés) ■ Kisadózót megillető ellátások, a kisadózó jövedelme ■ Adóalanyiság megszűnésének szabályai (megszűnési okok, a megszűnés időpontja, következményei, bejelentési szabályok) ■ Adminisztrációs kötelezettségek (nyilatkozat, bevallás nyilvántartás vezetés) ■ Átmenet a KATÁból a KIVAba ■ Áttérési szabályok (Szja-ról „új KATÁra”, „új KATÁról” szja-ra) ■ Egyéb törvények kapcsolódó módosításai ■ Ekho tv.-től való eltérő szabályok az egyes egyszerűsített közteherviselést lehetővé tévő rendelkezések alkalmazásáról szóló 297/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet alapján

Munkajogi szabályok – Dr. Horváth István

■ Munkajogi változások 2022-benAz Mt. várható módosításai: két új uniós irányelv átvételeTávmunka aktuális szabályai a járványhelyzet után ■ Új mentesülés eset a munkavégzés alól: ha a munkavállaló szavazni megy ■ Új szereplők a munkaerő-piaci szolgáltatók között: minősített kölcsönbeadók ■ KATA után: a polgári jogi jogviszonyok és a munkaviszony elhatárolása

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai  – Farkasné Gondos Krisztina

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 2022-ben ■ Keresőképtelenség igazolása ■ Táppénz és keresőképtelenség kapcsolata ■ Foglalkozási megbetegedés elismerése ■ Csecsemőgondozási díj mértéke ■ Keresőtevékenység a CSED folyósításának időtartama alatt ■ Gyermekgondozási díj folyósításának korlátai ■ Méltányosságból adható táppénz 1 éven túli folyósítása ■ Igény és az igényérvényesítés folyamata ■ Ügyintézési határidők 2022 ■ Van-e határozathozatali kötelezettség táppénz esetén? ■ 2022 évi minimálbér változásához kapcsolódó eljárások ■ Hogyan alakul a táppénz napi összegének maximuma, illetve a gyermekgondozási díj havi összegének maximuma 2022-ben? ■ Utazási költségtérítés változásai egészségügyi szolgáltatóhoz történő utazás esetén ■ KATA változások hogyan érintik az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait?

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS