TB, HR, BÉRSZÁMFEJTÉS 2023 (Videó)
TB, Járulékok, Pénzbeli ellátások, SZJA, Munkaügy, Cafeteria
Értékesítés: 2023. február 28-ig. Megtekintés: 2023. május 31-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Videó felvételének időpontja: 2023. január 27. (péntek)

VIDEÓ

4 részes videó (összesen 360 perc)

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a képzés időpontja (2023. január 27.) után leghamarabb 7 nappal (2023. február 3.) lehet a videót megtekinteni, innentől kezdve legkésőbb 2023. május 31-ig lehet a videót megtekinteni. Fontos! Az értékesítés 2023. február 28-án zárul.

Előadó(k):

Farkasné Gondos Krisztina

bér- és társadalombiztosítási szakértő

Dr. Horváth István

munkajogász, ügyvéd, ELTE ÁJK Munkajogi Tanszék tanszékvezető egyetemi docense

Horváthné Szabó Beáta

adószakértő

Széll Zoltánné 

szakmai főtanácsadó, NAV

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2023. február 28-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 34.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

TBJ, Járulékfizetés, EHO, Szocho – Széll Zoltánné

■ A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.), valamint a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (Szocho tv.) változása ■ Foglalkoztató személye: az Mt. szerinti munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében más munkáltatónál történő foglalkoztatás vezénylés esetén ■ Milyen kötelezettségek kell a foglalkoztatónak teljesíteni (bejelentés, járulékmegállapítás, minimum járulékalapra vonatkozó szabályok alkalmazása, bevallási kötelezettség teljesítése) ■ A szabályozás hatása a gyakorlatra, példákon keresztül bemutatva ■ Biztosításba bevont személyi kör változása ■ Bővül a biztosítási kötelezettség alól kivont jogviszonyok köre ■ Az érintett jogviszonyok, illetve foglalkoztatói kör Szja tv. 1. számú melléklet 4. pont új 4.51 pont alapján történő meghatározása ■ Mely kötelezettségek teljesítését érinti a változás (szja, járulék, szocho), példán keresztül is bemutatva ■ A biztosítási jogviszony hivatalból történő zárása ■ Esetkörök, példák, következmények (T/1614 és a T/1617. számon benyújtott törvényjavaslatok alapján) ■ A biztosítási jogviszony zárás vélelmének megdöntése (ki, hol, mikor kezdeményezheti) ■ Az egészségügyi szolgáltatási járulékkötelezettség ■ Az egészségügyi szolgáltatási 2023 évi összege ■ Járulék és szocho alap meghatározása ■ Ha nemzetközi szerződés alapján Magyarországnak nem áll fenn adóztatási joga, vagy kettős adózást kizáró egyezmény hiányában adóelőleg megállapítási kötelezettség nem keletkezik (KSH szerinti bruttó átlagkereset változására tekintettel) ■ Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó járulék- és szociálishozzájárulásiadó-kötelezettsége új szabályok szerint ■ A biztosított egyéni vállalkozó járulékalapjának új módszer szerinti megállapítása (példán keresztül bemutatva) ■ A járulék- és szocho-kötelezettség negyedévenként történő megállapítása ■ A kötelezettség bevallására, befizetésére vonatkozó új határidő ■ Mikor kell soron kívül bevallást benyújtani?

SZJA, Béren kívüli juttatások, Cafetéria  – Horváthné Szabó Beáta

 Az üzemanyagárak elszámolására vonatkozó változások (Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022. évi XXIV. törvény)  NAV üzemanyag közzétételére vonatkozó felhatalmazás  Igazolás nélkül elszámolható az üzemanyag-felhasználás a tölthető hibrid és a tisztán elektromos meghajtású járműveknél – hatálybalépés 2022. október 1.  A saját tulajdonú gépjármű használata címén, kiküldetési rendelvény alapján fizetett térítés  A járművek költségelszámolását érintő változások  Adómentes jövedelmeket érintő változások  Távmunkában dolgozók költségtérítése törvényi szintre emelkedett  Közcélú juttatásként adómentes a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által folyósított, közhasznú céljaikat szolgáló ösztöndíj ■ Igazolás nélkül elszámolható költségnek minősül a nemzeti szakértő részére a saját és hozzátartozói külföldi életvitelével kapcsolatban felmerülő többletköltségek fedezetére megállapított átalány-költségtérítést, egyszeri költözési és hazautazási költségtérítés ■ A honvéd tisztjelöltek speciális jogállása alapján a katonai oktatási rendszerben biztosított ösztöndíjak adómentesek ■ Pénzkölcsön nyújtásából, pénzügyi lízingszerződésből származó követelés elengedéséhez kapcsolódó MNB ajánlás 2022. április 22-én újraszabályozásra került, amelyet 2022. szeptember 1-jétől kell alkalmazni ■ Munkába járásról szóló Kormányrendelet módosítása az Szja tv alkalmazásában ■ Egyéb változások ■ A 25 év alatti fiatalok kedvezményének érvényesítésére vonatkozó nyilatkozat ■ Külföldi illetőség igazolása adóévet követő hó 12-ig ■ A mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozók elhatárolt vesztesége ■ Hatályát vesztette az Szja tv. 2. számú melléklet I. fejezet 7. pontja az őstermelő által értékesített tárgyi eszközök adókötelezettségét érintően ■ Módosult az őstermelők családi gazdaság tagjai az általános forgalmi adó tekintetében eltérő adózási módot alkalmazhatnak ■ Bérnek minősül a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet alapján biztosított álláskeresést ösztönző juttatás ■ A cégautóadó mértékének változása – cégautó szabályzat felülvizsgálata, közösségi autók ■ Átalányadózást év közben választó volt Kata adózók speciális szabályai ■ Kiküldetést érintő munkanapok arányosítása figyelemmel a Tbj és Szocho tv módosítására ■ Jegybanki alapkamat változás hatása a kamatkülönbözetből származó jövedelmekre ■ Minimálbér változás hatása ■ Egyéb aktualitások 2023-tól ■ A 25 év alatti fiatalok kedvezményének automatikus érvényesítése ■ Ingatlan szerzési értékének meghatározása házassági vagyonközösség megszűnésekor ■ KMRP tagi részesedések vagyonkezelő alapítvány bizalmi vagyonkezelésébe adása ■ Bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagyonkezelő alapítvány és a tartós befektetési számla hozama ■ Csoportos személyszállítás fogalmának pontosítása ■ Adómentes juttatások bővülése

Munkajogi szabályok – Dr. Horváth István

A joggal való visszaélés – a bizonyítási teher változása ■ Mikor megtartott a határidő? ■ A munkáltató megváltozott tájékoztatási kötelezettsége munkaviszony létesítésekor A munkaadói utasítás teljesítésének megtámadhatósága Mentesül a munkavégzési kötelezettség alól – új jogcímek ■ A munkaszerződés módosítása – munkavállalói ajánlatra ■ A munkaviszony megszüntetés indokolása munkavállalói kérelemre Új felmondási tilalom A munkaidőkeret és a munkaidő beosztás szabályainak változása ■ A túlóra és az éjszakai munka – új tilalmak ■ A szabadságra való jogosultság – a munkában töltött idő számítása ■ Az apasági és a szülői szabadság ■ Milyen díjazás jár az „ifjú” apáknak? ■ A megőrzési felelősség – változó feltételű ■ A külföldi munkáltató munkavállalójának magyarországi foglalkoztatása ■ A hatályba lépés szabályai ■ További aktualitások

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai  – Farkasné Gondos Krisztina

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 2023 ■ Keresőképtelenség igazolása ■ Táppénz és keresőképtelenség kapcsolata ■ Foglalkozási megbetegedés elismerése ■ Csecsemőgondozási díj mértéke ■ Keresőtevékenység a CSED folyósításának időtartama alatt ■ Gyermekgondozási díj folyósításának korlátai ■ Méltányosságból adható táppénz 1 éven túli folyósítása ■ Igény és az igényérvényesítés folyamata ■ Ügyintézési határidők 2023 ■ Van-e határozathozatali kötelezettség táppénz esetén? ■ 2023 évi minimálbér változásához kapcsolódó eljárások ■ Hogyan alakul a táppénz napi összegének maximuma, illetve a gyermekgondozási díj havi összegének maximuma 2023-ban? ■ Szociális vetítési alap alkalmazása a pénzbeli ellátásoknál ■ Benyújtott jogszabály-módosítási tervezetek

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>