Még nem ÁFA 365 Klub tag? Részletekért kattintson IDE! Belépés ÁFA 365 Klub tagoknak
TB, HR, BÉRSZÁMFEJTÉS 2024 (Videó)
Új EPR rendszer, TERMÉKDÍJ-változások és új hulladékgazdálkodási rendszer (Elmélet, Gyakorlat, Szankciók, Bevallás)
Értékesítés: 2024. július 31-ig. Megtekintés: 2024. december 31-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Videó felvételének időpontja: 2024. február 5. (hétfő)

VIDEÓ

4 db videó, 6 óra tananyag

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Háttéranyag elektronikus formában. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy az előadás időpontja (2024. február 5.) után leghamarabb 7 nappal (2024. február 12.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2024. december 31-ig lehet ingyenesen a videót korlátlan alkalommal megtekinteni. Fontos! Az értékesítés 2024. július 31-én zárul.

Előadó(k):

Farkasné Gondos Krisztina
bér- és társadalombiztosítási szakértő
Dr. Horváth István
tanszékvezető egyetemi docens (ELTE ÁJK, Munkajogi és Szociális jogi Tanszék), ügyvéd (Dr. P. Horváth Ügyvédi Iroda), elnök (MJE Munkajogi és Szociális Jogi Szakosztály), titkár (Magyar Munkajogi Társaság)
Horváthné Szabó Beáta
adószakértő
Széll Zoltánné
szakmai főtanácsadó, NAV

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2024. július 31-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 34.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

Bérszámfejtők, HR vezetők, Tb-ügyintézők Országos Szakmai Konferenciája

(TB, Járulékok, Pénzbeli ellátások, SZJA, Munkaügy, Cafeteria)

Előadóink ismertetik Önökkel a 2023 évközi és a 2024 év eleji változásokat és válaszolnak az ezzel kapcsolatosan felmerülő kérdésekre. Részletesen kitérnek az aktuális szabályokra, segítik elkerülni a gyakran előforduló vagy éppen kritikus hibákat.

Tematika:

TBJ, Járulékfizetés, EHO, Szocho – Széll Zoltánné

Társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII.  törvény  Fogalmi rendszer változásai Minimálbér Tbj. szerinti fogalma, összege és szerepe a biztosítás- és járulékkötelezettség megállapításában (gyakorlati példákkal szemléltetve) Nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset fogalma  Járulékalap megállapítása Harmadik állam állampolgárának Magyarországról történő kiküldetése esetében Magyarországi munkavégzésre tekintettel utólagosan kifizetett jövedelmek (pl. bónusz, jutalom) után Munkaviszonyban álló foglalkoztatottakhoz kapcsolódó járulékfizetési alsó határ, a gyakorlati jogalkalmazás kérdései a mentesített személyi körre (különös tekintettel a 2023 III. negyedévben hatályba lépett módosításra) ■ Fizetendő járulék ■ Egészségügyi szolgáltatási járulék 2024 évi összege, mentesség lehetőségei (mit kell benyújtani a NAV-hoz) ■ Egyéb foglalkoztatói kötelezettségek  Foglalkoztatáshoz kötődő egyéb változások, foglalkoztatói igazolás kiadása, tartalma a jogviszony megszűnésekor és ennek hatása a járulékigazolásra Szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény Szocho-kötelezettség teljesítését érintő módosítások ■ Fogalmi rendszert érintő módosítások ■ Minimálbér-változás hatásai a szociális hozzájárulási adókötelezettségre ■ Adóalap meghatározása a harmadik állam állampolgárának Magyarországról történő kiküldetése esetében ■ Adófizetési kötelezettség alól mentesített jövedelmek, jogviszonyok (a Szocho tv. 5. § változásai, különös tekintettel a külföldinek minősülő személyek által megszerzett járulékalapot képező jövedelemre példán keresztül is szemléltetve) ■ Kedvezményrendszer Megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető kedvezmény ■ Munkaerőpiacra lépő személy minősítése, kedvezmény igénybevétele a 2023. augusztusi változásra is kitérve ■ K+F munkavállaló utáni kedvezmény korlátozása, ha a kifizető az adóévre a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kutatás-fejlesztési tevékenység adókedvezményének alkalmazását választotta ■ Egyéb, a foglalkoztatással összefüggő szociális hozzájárulási adókötelezettséget érintő kérdések Egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés szociális hozzájárulási adóként, gyakorlati kérdések, korlátozások a kedvezményekre Egyéni vállalkozók járulék- és szociális hozzájárulási adókötelezettségét érintő változások ■ Járulék- és szocho megállapítása a tevékenység szünetelése esetén (bevallás a NAV felé) ■ Átalányadózó családi járulékkedvezmény érvényesítésének szabályai példával szemléltetve ■ Kitekintés a 2025. évi változásokra a felkészülés jegyében

Munkajogi szabályok – Dr. Horváth István

A Munka Törvénykönyve idén életbe lépett szabályai alkalmazásának tapasztalatai ■ A méltányos mérlegelés követelménye – az aránytalan sérelem kérdése ■ Perben – a jogsértő bizonyítási eszközök ■ A munkavállaló személyiségi jogának megsértése – az arckép felhasználása ■ Miért mérsékli ötről egymillió forintra a jogerős ítélet a sérelemdíjat? ■ Minősítés – megbízás helyett munkaviszony Mely esetben közölt a felmondás? Amikor nem felel meg a felmondás indokolása a világosság törvényi követelményének ■ A heti pihenőnap és a napi pihenőidő kiadása – Az Európai Bírósággal ellentétes szabály ■ A jutalék az ítélkezési gyakorlatban „Friss ítéletek” a kárfelelősség” témakörében ■ Távmunkás vagy bedolgozó? Kötbérrel a versenytilalmi megállapodásban ■ Perindítás helyett – A munkáltatói fizetési felszólítás Van, akiknek már alkalmazniuk kell, van, akiknek készülniük: a belső visszaélés bejelentési rendszer létrehozásának és működtetésének gyakorlati kérdései

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai  – Farkasné Gondos Krisztina

Új informatikai  program indul a kormányhivatalokban ■ Hogyan módosul a foglalkoztatók igényekre vonatkozó továbbítása? ■ Kerekítés szabályai a pénzbeli ellátásoknál ■ Mely esetekben kell két tizedesjegyig számolni? ■ Kifizetőhelyi elszámolás és a statisztikai adatszolgáltatás változásai ■ Kapcsolattartás az igénylőkkel ■ Kifizetőhelyek létesítésére vonatkozó módosítások ■ Illetékességi szabályok pontosítása ■ Megszűnt biztosítási jogviszony esetén, hogy ki, meddig folyósítja az ellátásokat ■ Hogyan változik a folyamatos biztosítási idő megállapítása? ■ Gyermekápolási táppénzes napokban történő módosítások ■ Hogyan alakulnak a nem jár szabályok táppénz esetében? ■ Lehet, hogy visszajön az órás táppénz? ■ Mikor minősül keresőképtelenségről szóló orvosi igazolásnak a „táppénzes” papír? ■ Mi az eljárás akkor, ha a munkavédelmi szakember nem veszi fel a „munkabaleseti” jegyzőkönyvet? ■ Mikortól nyugdíjas a nyugdíjas? ■ Nyugdíjasok pénzbeli ellátásai ■ Könyvelők feladatai a pénzbeli ellátásoknál ■ Foglalkoztatók társadalombiztosítási feladatai

SZJA, Béren kívüli juttatások, Cafetéria  – Horváthné Szabó Beáta

 Magánszemélyek adózását érintő 2023. évközi és 2024. évre vonatkozó változások Légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló törvényben törvényi szintre emelt korábbi módosítások  Családi kedvezményt érintő változások (tartósan beteg és a súlyosan fogyatékos személyek után érvényesíthető többletkedvezmény, valamint a családi pótlékra saját jogán jogosultra, illetve rokkantsági járadékban részesülő személyre vonatkozó különös szabály)  30 év alatti anyák kedvezménye (kedvezményre jogosultak köre, jogosultsági időszak, a kedvezmény alapja és mértéke, nyilatkozatok, a kedvezmény érvényesítése más kedvezményre való jogosultság fennállása esetén, példák)  25 év alatti fiatalok adóalap-kedvezménye kapcsán felmerült adózói kérdések  Kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem kiszámításának pontosítása 2024. január 1-től  Egyéb jövedelem a társas vállalkozás megszűnését követően a tagnak juttatott vagyon adójogi minősítése 2024. január 1-től  Adó feletti rendelkezésre jogosult személyek személyi jövedelemadóbevallási szabályai 2023. július 15-től ■ Több önkéntes pénztári tagság esetén követendő eljárás 2024. január 1-től ■ Átalányadózást választók 80 százalékos költséghányad elszámolását alkalmazó egyéni vállalkozói kör kiegészült a TESZOR’15 85.53.11 Személygépjármű-vezető képzéssel ■ SZÉP kártyát érintő rendelkezések 2023. évközi módosításai, különös figyelemmel az augusztustól december 31-ig érvényes speciális rendelkezésekre, gyakorlati példákkal szemléltetve ■ Munkába járás Kormányrendelet évközi változása; a vármegyebérlet/országbérlet elszámolására vonatkozó gyakorlati tudnivalók, saját gépjármű költségtérítése ■ Közúti fuvarozókra vonatkozó adómentes napidíj ■ 2024-es minimálbér változás hatása ■ Szja előlegnyilatkozatok – adminisztráció könnyítése 2024. január 1-től ■ Hatályon kívül helyezett adóegyezmények hatása a magánszemélyek adózására (Amerikai Egyesült Államok, Oroszország) 2024-től és 2025-től hatályos változások ■ Amerikai kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény hiányával összefüggő változások ■ Művészek, sportolók jövedelemszerzés helye ■ Kamat adózása ■ Ellenőrzött tőkepiaci ügylet kiegészítése az OECD országokkal ■ Egyéb kötelezettséget érintő változások ■ Adóbeszámítás változása ■ Adóalap-kedvezményeket érintő változások ■ Jövedelemszerzés időpontja szolgáltatásoknál ■ Költségelszámolás változása ■ Egyéni vállalkozók ■ Mezőgazdasági őstermelők ■ Ingatlan-bérbeadók ■ Egyes meghatározott juttatások Negyedéves bevallási gyakoriság ■ Csekélyértékű ajándék, évi 3 alkalom ■ Számsorsolásos nyeremény mentessége ■ Mellékleteket érintő változások ■ Mentesül az adó alól az oltalom alatt álló borászati termék juttatása ■ Bővül az igazolás nélkül elszámolható költségek köre ■ Egyéni vállalkozókat érintő módosítások (bevételek és költségek elszámolása, Áfa elszámolása, adónyilvántartások)

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS