KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2022 (Videó)
Változások, Aktualitások, Bevallás, SUP szabályozás
Értékesítés: 2022. augusztus 12-ig. Megtekintés: 2022. szeptember 15-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Felvétel időpontja: 2022. január 26. (szerda)

VIDEÓ

2 részes videó (összesen 238 perc)

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a képzés időpontja (2022. január 26.) után leghamarabb 7 nappal (2022. február 2.) lehet a videót megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2022. szeptember 15-ig lehet a videót megtekinteni. Fontos! Az értékesítés 2022. augusztus 12-én zárul.

Előadó(k):

Kelemen István
termékdíj szakértő, vezető tanácsadó, Green Tax Consulting

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2022. augusztus 12-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 28.400 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

A Parlament döntése értelmében betiltanak bizonyos műanyag termékeket. Képzésünk törekszik a 2021. július 1-jétől életbe lépő jogszabályi háttér bemutatására, mind a termékdíj törvény, mind a végrehajtási rendelet értelmében. Megszokott módon a változás (pl. hordtasakok), mint minden esetben kérdéseket generált az adott témában. 

Konferenciánkon a jogszabályi változás mellett bemutatjuk a bejelentéssel és bevallással kapcsolatos feladatokat, gyakorlati problémákat, valamint azon termékdíj és egyéb jogszabályi lehetőségeket, megoldásokat, kedvezményeket, amelyekkel jogszerűen csökkenthetők a gazdálkodói költségek.

Az előadó segítséget nyújt a vállalkozásoknak a sűrűn változó szabályrendszer, a bonyolult vámtarifaszám-meghatározás, valamint a szerteágazó adminisztratív feladatok útvesztőjében. A kötelezettségek és a feladatok ismerete mellett nélkülözhetetlen az átgondolt, biztos alapokon nyugvó belső nyilvántartások kialakítása, amelyből megállapítható és alátámasztható a negyedéves termékdíj bevallási és fizetési kötelezettség.

Tematika:

A termékdíj-szabályozással kapcsolatos 2021-es és 2022-es változások

Műanyag hordtasak meghatározása, díjtételei

2021-ben módosuló KT kódok és CsK kódok

Egyszer használatos műanyag termékek jelölése, forgalomba hozatalának tiltása

Önkéntes és kötelező betétdíjak rendszere

A kiterjesztett gyártói felelősség elve, gyártói koordináció

Hogyan végezzük el tevékenységünk termékdíj-átvilágítását?

Termékdíjköteles termékcsoportok meghatározása, tarifálás

A termékdíj-kötelezettek köre

Forgalomba hozatal és saját célú felhasználás fogalma

Termékdíj-kötelezettséggel nem járó gyártási és forgalmazási műveletek

Újrahasználható csomagolószerek, göngyölegek szabályai

Tárgyi eszközként felhasznált elektronikai berendezések termékdíj-kötelezettsége, nyilvántartása

Jellemző hibák, hiányosságok a kötelezettségek meghatározása során

Hogyan csökkenthetjük a fizetendő termékdíjat és a kapcsolódó adminisztrációt?

Termékdíjátalány

Átvállalás, nyilatkozat, visszaigénylés csomagolószer esetében

Láncügylet, termékdíjraktár-ügylet mentességének feltételei

Egyéni hulladékkezelés

Készletre vételkori fizetés előnyei és hátrányai

Reklámhordozó papír mentessége, nyilatkozati lehetőségek

Hogyan készítsünk megfelelő nyilvántartást és bevallást?

A termékdíj alapja, számítása

Nyilvántartási követelmények és minták, gyakori nyilvántartási dilemmák

Csomagolás lebontásával kapcsolatos kötelezettség nyilvántartása

Nyilvántartási és bevallási kódok, a bejelentés és a bevallás nyomtatványai

Átvállalási szerződés nyilvántartásba vétele, szerződésminták

A termékdíj ellenőrzése, az adóhatóság gyakorlata, az elmulasztott kötelezettségek rendezése

Gyakorlati példák

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>