Kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) + Környezetvédelmi termékdíj 2023 (Videókonferencia)
2023. július 1-től elindult az új hulladékgazdálkodási rendszer és az új EPR rendszer (Minden termelőt és kereskedőt érint)
Értékesítés: 2023. szeptember 30-ig. Megtekintés: 2023. december 31-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Videó felvételének időpontja: 2023. augusztus 17. (csütörtök)

VIDEÓ

2 részes videó (összesen 270 perc)

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy az előadás időpontja (2023. augusztus 17.) után leghamarabb 5 nappal (2023. augusztus 22.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2023. december 31-ig lehet a videót korlátlan alkalommal megtekinteni. Fontos! Az értékesítés 2023. szeptember 30-án zárul.

Előadó(k):

Kelemen István
termékdíj szakértő, vezető tanácsadó, Green Tax Consulting

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2023. szeptember 30-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 34.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

2023. március 14-én megjelent a Magyar Közlönyben a 80/2023. (III. 14.) számú kormányrendelet a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól.

A 2023. július 1-től induló új hulladékgazdálkodási rendszerrel együtt szintén júliustól indul az új kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR), amelyben a termékek gyártói viselik a pénzügyi felelősséget a hulladékkezelésért a termék teljes életciklusa során. Tehát az új jogszabály minden hazai termelő és kereskedő számára új díjfizetési és adminisztrációs kötelezettségeket állapít meg.

Az új kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer a csomagolásokat, egyes egyszer használatos műanyagtermékeket, elektromos és elektronikus berendezéseket, elemeket és akkumulátorokat, gépjárműveket, gumiabroncsokat, irodai és reklámhordozó papírokat, sütőolajat és -zsírt, bizonyos textiltermékeket, valamint fabútorokat érinti.

Előadásunk bemutatja az új rendelkezéseket és az azokhoz szorosan kapcsolódó környezetvédelmi termékdíj szabályainak változásait.

Tematika:

A kiterjesztett gyártói felelősség szabályai

■ A rendszer hatálya alá tartozó termékek

■ A gyártó meghatározása. Gyártónak minősül az importkereskedő, a csomagolást végző, a saját célú felhasználó?

A hulladék-átvételi kötelezettség

■ Koncessziós társaságon keresztüli teljesítés és egyéni teljesítés

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértéke, számítása és megfizetése

■ Számlán feltüntetési kötelezettség

Nyilvántartásba vételi kötelezettség május 31-ig

■ Nyilvántartás, a termékek nyilvántartási kódjai (KF kód), negyedéves adatszolgáltatás

Hatóságok, eljárások, jogkövetkezmények

Környezetvédelmi termékdíj változások

A termékdíj számításának módosulása

Vámtarifaszám fogalmának pontosítása, a termékdíjköteles termékkör korrekciója

Megszűnő jogszabályi lehetőségek: egyéni hulladékkezelés; mezőgazdasági termelők átalánya; visszaigénylés növényvédőszerrel érintkező csomagolószer esetében

■ Külföldi távkereskedő kötelezettsége

Többfunkciós termékek besorolása: reklámtartalmú irodai papír; hordtasakként felhasznált műanyag zacskó

Környezetvédelmi termékdíj a gyártói felelősség rendszerében

A termékdíj mértéke a kiterjesztett gyártói felelősségi díjas termékek esetében

■ A csomagolószer termékdíjtételének és a csomagolás gyártói felelősségi díjának kapcsolódása

■ Termékek besorolásának gyakori problémai

■ CsK/KT kódok, illetve KF kódok összefüggései, eltérései

■ Nyilatkozat, átvállalás, láncügylet, termékdíj raktár, visszaigénylés lehetőségei július 1-jétől

■ Kötelező visszaváltási díj és termékdíj

■ A gyakorlat aktuális kérdései

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS