KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ÉS EPR REFERENS KURZUS (Videó/E-learning)
Fókuszban az EPR + Termékdíj és EPR bevallás
Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítvány + Vezinfó Certifikát (4 db videó, 16 óra tananyag)
Értékesítés: 2023. október 31-ig. Megtekintés: 2024. március 31-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Videó felvételének időpontjai: 2023. szeptember 27. (szerda) + 2023. szeptember 28. (csütörtök)

VIDEÓ/E-LEARNING

4 részes videó (összesen 660 perc)

A kurzus elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

videó
Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a kurzus időpontja (2023. szeptember 27-28.) után leghamarabb 10 nappal (2023. október 8.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2024. március 31-ig lehet a videót korlátlanul megtekinteni. A videó/e-learning kurzus elvégzéséről egyrészt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk. Nincs vizsga!
Fontos! Az értékesítés 2023. október 31-én zárul.

Előadó(k):

Kelemen István
termékdíj szakértő, vezető tanácsadó, Green Tax Consulting

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2023. október 31-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 99.000 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 99.000 Ft + áfa/fő helyett 69.300 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

A kurzus elvégzéséről egyrészt Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki, másrészt Vezinfó Certifikátot adunk.

Jelentkezési feltétel: nincs, bárki résztvehet a kurzuson.

Vizsga a kurzus végén: nincs.

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyintézés speciális tudást igénylő feladat a törvény nehezen értelmezhető fogalmai, a kötelezettség létrejöttének összetett szabályai és a nyilvántartási kódok, nyomtatványok részletezettsége miatt.

2023 július 1-jétől a környezetvédelmi termékdíj előírásait megváltozott szabályok szerint, a kiterjesztett gyártói felelősség jogszabályához kapcsolódva kell alkalmazni.

Kétnapos kurzusunk minden lényeges részletre kiterjedően tárgyalja a törvényi rendelkezéseket, gyakorlati példák segítségével segíti az értelmezést, illetve felkészíti a hallgatót a termékdíj-ügyintézés adminisztrációs teendőinek ellátására.

Tematika:

A termékdíj-kötelezettség meghatározása

Termékdíjköteles termékek meghatározása, tarifálási szabályok

■ Az egyes termékdíjköteles termékcsoportok részletes bemutatása

Csomagolószer fogalma, típusai

■ Új termék létrehozásának feltételei

Melyik gazdálkodót terheli a termékdíj-kötelezettség?

■ Forgalomba hozatal, saját célú felhasználás, készletre vétel fogalma

Bérgyártás fogalma, szabályai

■ Termékdíj-kötelezettséggel nem járó ügyletek, felhasználások

Láncügylet mentessége

■ Fizetési mentesség a vevő nyilatkozata alapján

Reklámhordozó papír megrendelői nyilatkozata

■ Újrahasználható csomagolószerek, göngyölegek szabályai, nyilvántartása

Betétdíjas csomagolószerek mentessége

■ Műanyag hordtasakok szabályai

Nagyméretű gépek, berendezések kedvezménye

■ Elektromos, elektronikus tartozék, alkotórész kötelezettsége

Elektromos és hibrid gépjárművek kedvezményei

■ A termékdíj-kötelezettség átvállalása

Termékdíj raktár

A kiterjesztett gyártói felelősség szabályai, körforgásos termékek, gyártó fogalma

■ A gyártói kötelezettségek egyéni és kollektív teljesítése

A termékdíj nyilvántartása és bevallása

A termékdíj-kötelezettség keletkezésének időpontja

■ Nyilvántartás a készletre vétel időpontjában

A termékdíj számítása, termékdíjtételek

Eljárási szabályok, képviselet

■ A termékdíj mértéke a kiterjesztett gyártói felelősségi díjas termékek esetében

A nyilvántartás kötelező adattartalma

■ Bejelentési kötelezettség, TKORNY nyomtatványok

■ Nyilvántartási módszerek, minták

KT kód, CsK kód, KF kód kialakítása

■ Befizetés, pótbevallás, önellenőrzés szabályai

Bevallási kötelezettség, KTBEV nyomtatványok

Termékdíjelőleg bevallása, befizetése

Számlán feltüntetési kötelezettség

Az átvállalási szerződés tartalma, bejelentése, szerződésminták

■ Termékdíjátalány szabályai, bejelentése, bevallása

A termékdíj visszaigénylése

■ Ellenőrzési tapasztalatok, bírságok szabályai

Gyakori kérdések és válaszok

A kiterjesztett gyártói felelősség szabályai

■ A rendszer hatálya alá tartozó termékek

■ A gyártó meghatározása. Gyártónak minősül az importkereskedő, a csomagolást végző, a saját célú felhasználó?

A hulladék-átvételi kötelezettség

■ Koncessziós társaságon keresztüli teljesítés és egyéni teljesítés

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértéke, számítása és megfizetése

■ Számlán feltüntetési kötelezettség

Nyilvántartásba vételi kötelezettség

■ Nyilvántartás, a termékek nyilvántartási kódjai (KF kód), negyedéves adatszolgáltatás

Hatóságok, eljárások, jogkövetkezmények

Környezetvédelmi termékdíj a gyártói felelősség rendszerében

A termékdíj mértéke a kiterjesztett gyártói felelősségi díjas termékek esetében

■ A csomagolószer termékdíjtételének és a csomagolás gyártói felelősségi díjának kapcsolódása

■ Termékek besorolásának gyakori problémai

■ CsK/KT kódok, illetve KF kódok összefüggései, eltérései

■ Nyilatkozat, átvállalás, láncügylet, termékdíj raktár, visszaigénylés lehetőségei július 1-jétől

■ Kötelező visszaváltási díj és termékdíj

■ A gyakorlat aktuális kérdései

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS