ÚJ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TÖRVÉNY 2020. július 1-től
Teljesen átalakul a TB-rendszer (ÚJ TBJ)
ONLINE, ÉLŐ KÉPZÉS
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2020. július 21., kedd, 10.00–13.00, regisztráció 9.30-tól

Online, élő képzés — ZOOM-on keresztül

Előadó(k):

10.00–13.00: Dr. Futó Gábor
(tb-szakértő, ügyvéd)

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 20.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 20.900 Ft + áfa/fő helyett 16.900 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 20.900 Ft + áfa/fő helyett 16.900 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 20.900 Ft + áfa/fő helyett 14.900 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 20.900 Ft + áfa/fő helyett 14.900 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

09.30–10.00: A ZOOM ismételt vagy első ellenőrzése, a működés tesztelése
10.00–12.30: Előadás
12.30–13.00: Konzultáció, Kérdések-válaszok
A részvételi díj tartalmazza az élő/online előadást és az oktatási segédanyagot elektronikus formátumban.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (új Tbj.) 2020. július 1-én történő hatályba lépésével módosul, teljesen átalakul a tb-rendszer, ami többek közt érinti a munkavállalókat, a társas vállalkozókat és a feladatukat megbízási jogviszony keretében ellátó személyeket is.

Tematika:

Biztosítottak köre

■ Kiegészítő tevékenység, amely nem jár biztosítással ■ Saját jogú nyugdíjas ■ Biztosított – eltérő rendelkezés híján – a TB valamennyi ellátására jogosultságot szerez ■ Nyugdíjasként keresőtevékenységet folytató jogállása ■ Tanulószerződés alapján tanulmányokat folytató tanulók

Járulékfizetésre vonatkozó új szabályok

■ Társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok ■ Egységes 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulék ■ Társadalombiztosítási járulék (Tbj.) bevallása és befizetése ■ 10 százalékos nyugdíjjárulék ■ Egészségügyi szolgáltatási járulék ■ Járulékalapot képező jövedelem ■ Minimum járulékalap bevezetése a munkaviszonyban állóként biztosított személyeknél ■ Járulékalapot nem képező jövedelmek

Mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése

Egyéni és táras vállalkozó járulékfizetése

■ Társadalombiztosítási minimálbér

Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra

■ Megállapodás kötése nyugdíjra ■ Megállapodás egészségügyi szolgáltatásra

Belföldi magánszemély egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége

Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre

Családi járulékkedvezmény 2020. július 1-jétől

Megszűnik a nyugdíjasok kereseti korlátja (az éves keretösszeg)

Elévülési szabályok figyelmen kívül hagyása a társadalombiztosítási eljárásban

Változások a szociális hozzájárulási adóban (SZOCHÓ) 2020. július 1-jétől

■ Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból 2020. július 1-jétől (számítások a maximálisan elérhető megtakarításokra) ■ Szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény ■ Munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény ■ Három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény ■ Megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény ■ Közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmény ■ Kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény ■ Kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény ■ Védett korban elbocsátott köztisztviselők után érvényesíthető szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulási kedvezmény

Szakképzési hozzájárulás

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>