ÜZLETI SZERZŐDÉSEK ADÓTERVEZÉSE (Videó)
Amit az okiratszerkesztő jogásznak és a könyvelőnek tudnia kell
Értékesítés: 2022. augusztus 12-ig. Megtekintés: 2022. szeptember 15-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Felvétel időpontja: 2022. február 24. (csütörtök)

VIDEÓ

2 részes videó (összesen 225 perc)

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy a képzés időpontja (február 24.) után leghamarabb 7 nappal (március 3.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2022. szeptember 15-ig lehet a videót megtekinteni. Fontos! Az értékesítés 2022. augusztus 12-én zárul.

Előadó(k):

Vadász Iván
adószakértő, Adótanácsadók Egyesületének elnökségi tagja

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2022. augusztus 12-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 28.400 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 28.400 Ft + áfa/fő helyett 19.880 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

Előadás célja: annak bemutatása, hogy a polgári jogi szerződések készítése során milyen adójogi és számviteli szempontokat kell figyelembe venni, hogyan kell összehangolni a jogi szövegeket a könyvelői szemlélettel, hiszen az adótudatosan megírt szerződés az alapja a közterhek optimalizálásának.

Előadás 1. része (Szerződések adójogi szerkezete)

Jogászi és könyvelői szemlélet ■ Kontírozás = Jogi minősítés ■ Adótervezés = Szerződések láncolata ■ Szerződés készítése teamekben ■ Adójogi alapelvek ■ Színlelés ■ Tartalom elsődlegessége ■ Gazdasági cél ■ Rendeltetésszerű joggyakorlás ■ Mesterséges konstrukciók kizárása ■ Szerződés adóhatósági átminősítése ■ Szerződés elnevezése, típusa ■ Jogszabályi tényállások alkalmazása ■ Adómegtakarítás/-halasztás a jogi forma megválasztásával ■ Szerződő felek ■ Adójogi státusz vizsgálata ■ Kapcsolt vállalkozás ■ Strómannal kötött szerződések ■ Személyi feltételek fordított adózásnál ■ Üzleti partner ellenőrzése ■ Közvetítő megjelölése ■ Szerződés-átruházás ■ Konzorcium ■ Szerződés tárgya ■ Adójogi tényállások alkalmazása ■ Számviteli nyilvántartások szerinti bontás (pl. ingatlannál) ■ Összetett ügyletek ■ Teljesítés ■ Adójogi hatásai ■ Fogalma ■ Igazolása ■ Időpontja (PTK.-ban, Számvitelben, ÁFA-ban) ■ Részteljesítés ■ Teljesítés időpontjának eltolása ■ Helye ■ Tagadása ■ Időszakos elszámolás ■ Példa: ingatlan-értékesítés ■ Teljesítési segédek, közreműködők ■ Fő- és alvállalkozó ■ Közvetítő ■ Konzorcium ■ Közvetített szolgáltatás ■ Ellenérték ■ Bruttó/Nettó ■ Fordított adózás ■ Adómentesség ■ Áfa számítása alulról vagy felülről ■ Előleg (pénzben vagy természetben) ■ Adó levonása ■ Adóköteles ingyenesség ■ Árengedmény ■ Természetbeni kiegyenlítés ■ Beszámítás ■ Ellenérték elengedése ■ Váltó használata ■ Csere ■ Számlázás ■ Kiállítás feltétele ■ Adattartalma ■ Adóalap korrekciója: módosító és érvénytelenítő számla ■ Szerződési biztosítékok ■ Előleg, foglaló, kötbér, bánatpénz ■ Óvadék ■ Tulajdonjog-fenntartás ■ Letét ■ Fedezeti vétel-eladás

Előadás 2. része (Konkrét szerződések)

Adásvételi szerződés ■ Láncértékesítés ■ Forgalmazási szerződés ■ EKÁER ■ Kivitelezési szerződés ■ Szolgáltatásnyújtás vagy termékértékesítés ■ Vegyes kivitelezés ■ Határon átnyúló ügyletek ■ Helyi iparűzési adó ■ Ingyenes átadás ■ Ingatlanügyletek ■ Teljesítés időpontja ■ Számviteli elszámolás ■ Értékcsökkenés ■ Átalakulások ■ Kedvezményezett átalakulás ■ Negatív saját tőke tilalma ■ Adóeljárás mint akadály ■ Átalakulás időzítése ■ Részesedések átruházása ■ Ellenérték meghatározása ■ Magánszemélyek ügyletei ■ Bizományosi és ügynöki értékesítések ■ Elhatárolás ■ Számlák kiállításának rendje

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>