VÁM- ÉS JÖVEDÉKI KOORDINÁTOR KÉPZÉS
2 napos tantermi/online szakmai képzés, államilag elismert tanúsítvánnyal
(Nyilvántartási szám: E-001513/2016/D021)
[Utolsó időpont]
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2022. október 25. (kedd) + október 26. (szerda), 09.00–16.00, regisztráció 8.30-tól

TANTERMI vagy ÉLŐ/ONLINE

[UTOLSÓ IDŐPONT! 2022. december 31-ig lehet már csak államilag engedélyezett tanúsítványt szerezni.]

tantermi

Személyes részvétel. Eltörölték a járványügyi szabályokat. Napközben térítésmentes catering (reggeli édes/sós sütemények, kávé, tea, ásványvíz, ebédszünetben fóliázott óriásszendvicsek). Íróeszköz, háttéranyag nyomtatott és elektronikus formában, WIFI. A képzés alatt, egy-egy témablokk után kérdezési lehetőség. Parkolási lehetőség térítés ellenében. Államilag elismert és engedélyezett tanúsítvány (sikeres rövid, könnyű záróvizsga után). A tantermi képzés ÁFA-mentes.

élő

Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel. Nincs utazási költség, nincs utazási idő. Élő megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Az élő képzés előtt és közben online kérdezési lehetőség. Háttéranyag elektronikus formában. Államilag elismert és engedélyezett tanúsítvány (sikeres rövid, könnyű online záróvizsga után). Az élő/online képzés ÁFA-mentes.

Előadó(k):

Dr. Falcsik István
ügyvéd, üzletágvezető, RSM Hungary

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2022. október 21-ig!
Lehetőség van a részvételi díj 2 részletben történő kiegyenlítésére, ebben az esetben az átutalásos fizetési módot válassza a webshopban és a megjegyzésbe írja be: “Fizetés 2 részletben”!
Információk, egyedi ajánlatkérés: Romhányi Andrea (Tel.: +36-20-378-5962, E-mail: romhanyi.andrea@vezinfo.hu)
Alap részvételi díj 2 napra (kedvezmények nélkül): 79.900 Ft/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 79.900 Ft/fő helyett 55.930 Ft/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 79.900 Ft/fő helyett 53.135 Ft/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 79.900 Ft/fő helyett 55.930 Ft/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 79.900 Ft/fő helyett 53.135 Ft/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

08.30–09.00: Regisztráció
09.00–12.00: Előadás 1. része
12.00–12.45: Szünet
12.45–16.00: Előadás 2. része
A tantermi és az élő/online képzés áfamentes. Az előadás díja költségként elszámolható.
A 2 napos tantermi vagy élő/online képzés elvégzéséről államilag elismert és engedélyezett tanúsítványt állítunk ki.
Jelentkezési feltétel: minimum érettségi bizonyítvány.
A tantermi vagy élő/online képzés sikeres teljesítésének feltétele: képzésen való részvétel és sikeres záróvizsga (feleletválasztós rövid tesztsor).

Tematika:

Képzés célja: A képzés célja, hogy a képzésben részvevők ismerjék meg a vám- és jövedéki igazgatás alapjait, tudjanak eligazodni az export és import kereskedelmi folyamatok kezelésében. Áttekintő képet kapjanak arról, hogy a vám- és jövedéki kötelezettségek milyen módon teljesíthetőek a leghatékonyabban, és milyen jogok illetik meg a gazdálkodókat a hatósági eljárás során.

Képzés célcsoportja: A képesítést megszerezni kívánó személyek, akik lehetnek munkáltatói döntés alapján beiskolázott munkavállalók, és/vagy saját elhatározásuk alapján fejlődni kívánó résztvevők és/vagy állami munkaerő-piaci támogatásban, vagy Európai Uniós támogatásban részesülő résztvevők.

Szakmai kompetenciák: A képzést elvégző résztvevő a képzés során megszerezhető kompetenciák által képessé válik: az export és import kereskedelmi folyamatok kezelésére és a vám- és jövedéki kötelezettségek hatékony teljesítésére.

Tematika:

Az EU vámigazgatási rendszere

■ Gazdaságpolitika, kereskedelempolitika, vámpolitika

■ Vámunió és a harmadik országok vámjogi kapcsolata

■ A vámunió működése, jelentősége

■ Az EU vámjogi forrásai, az EU Vámkódex szerkezeti bemutatása

Nemzeti vámszabályozás, Magyarország a Vámunióban

■ A nemzeti Vámtörvény és az EU Vámkódex viszonya

■ Visszatekintés, a jelenlegi nemzeti vámrendszer kialakulása

■ Tagállamok és az EU vámjogi kapcsolatai

■ A vámeljárások szabályozási rendszere

■ A nemzeti vámtörvény bemutatása, a vámeljárások technológia rendje

Termékek vámtarifális besorolásának nemzeti rendszere, a vámtarifaszám jelentősége

■ A termékek besorolásának elvei, a kombinált nomenklatúra szerkezete

■ A vámtarifális besorolás jelentősége, jogi háttere

■ Tarifális vámkedvezmények

■ A hatóság által kiadott kötelező érvényű besorolás jogi tartalma

Vámjogi származás meghatározás, a vámérték jelentősége, a vámteher fogalma, kezelése

■ Az áruk származásának meghatározását szabályozó normák

■ A származás vámjogi tartalma, a preferenciális származás jelentősége

■ A vámérték, mint a fizetendő vámteher alapja

■ A vámérték meghatározása, problematikája

■ A vámérték és a transzferár kapcsolata

■ A vámteher tartalmi elemei

■ Importált termék vámstruktúrájának kialakítása, lehetőségek keretei

A vámigazgatási eljárás, az import és export vámkezelés folyamata, informatikai rendszerek

■ A vámigazgatási eljárás szabályozási elvei a Vámkódexben és nemzeti vámjogban

■ Az eljárás menete, vámigazgatási határozatok

■ Jogorvoslati eljárás, bírósági felülvizsgálat, EU döntések jelentősége

■ Szankciók az eljárás során

■ A vámigazgatási eljárás informatikai támogatottsága és annak európai rendszere

Modern vámjogi megoldások, vámtevékenységi engedélyek rendszere

■ Az export és import folyamatok kezelésének megoldási lehetőségei

■ Vállalati rendszerbe integrált vámfolyamatok, vagy vámszolgáltató igénybevétele

■ A vámszolgáltatási piac szereplői, a vámszolgáltatások piaci trendjei

■ Export és import folyamatok kezelése virtuális hatósági felügyelet mellett

■ Az AEO (Authorised Economic Operator) rendszere

■ Vámtevékenységi engedélyek a gyakorlatban

A vám, a jövedék, a logisztika, a pénzügyi számviteli szabályok és a vállalat irányítási rendszerek kapcsolata

■ Az export és import folyamatok a vállalati rendszerekben

■ Az egyes területek kapcsolódási pontjai

■ A kapcsolatok jogi szabályozottsága, jelentősége

■ Kockázatok és azok kezelésének lehetőségei

A vám- és jövedéki igazgatási eljárások szereplői, a vámhatóság, a vám- és jövedéki szolgáltatók, valamint az exportőrök és importőrök mátrixa

■ A vám- és jövedéki eljárás szereplőinek kapcsolódási pontjai

■ A vámhatóság szerepe, gyakorlata, a vámellenőrzés és a virtuális vámfelügyelet

■ A vám- és jövedéki szolgáltatók tevékenysége, tagozódása, a szolgáltatás piaci jellemzői

■ A vámközreműködők, vámügynökök, vámszakértők, jövedéki ügyintézők szerepének szabályozása

■ A vámjogi képviselet, mint speciális EU Vámkódex által szabályozott képviseleti forma

A jövedéki igazgatás rendszere, a nemzeti szabályozás a vonatkozó irányelvek tükrében

■ Az európai és a hazai jövedéki szabályozás kapcsolata jogi háttere

■ A jövedéki termékek köre, meghatározásuk

■ A jövedéki tevékenységek engedélyezési rendszere

■ A jövedéki tevékenységek ismertetése

■ A jövedéki garanciáról és a jövedéki adófizetési kötelezettségről

A jövedéki eljárás, a szabályozás szerkezete, informatika támogatottsága

■ Az engedélyezési eljárások, feltételek, nyilvántartások

■ Jövedéki hatósági ellenőrzés menete, eredménye

■ Jövedéki eljárás során alkalmazható szankciók

■ Jogorvoslat

■ A jövedéki ellenőrzés és adókezelés teljes digitalizáltsága

A vám és jövedéki szolgáltatók által használt vám- és jövedéki szoftver gyakorlati bemutatása

■ Nyilvántartások vezetése

■ Vámkezelések kezdeményezése

■ Jövedéki szállítmány bejelentése

■ Vámraktárkezelő program

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>