Még nem ÁFA 365 Klub tag? Részletekért kattintson IDE! Belépés ÁFA 365 Klub tagoknak
VENDÉGMUNKÁSOK magyarországi foglalkoztatása 2024. január 1-től (Videó)
2024. február 29-én megjelentek a vendégmunkás törvény VÉGREHAJTÁSI RENDELETEI (Munkajogi és TBJ szabályok)
Értékesítés: 2024. július 31-ig. Megtekintés: 2024. december 31-ig.
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

Videó felvételének időpontja: 2024. március 28. (csütörtök)

VIDEÓ

2 db videó, 4 óra tananyag

videó

Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagos/késleltetett megtekintéssel. Utólagos/késleltetett megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Háttéranyag elektronikus formában. A késleltetett megtekintés azt jelenti, hogy az előadás időpontja (2024. március 28.) után leghamarabb 7 nappal (2024. április 4.) lehet a videót először megnézni, innentől kezdve legkésőbb 2024. december 31-ig lehet ingyenesen a videót korlátlan alkalommal megtekinteni. Fontos! Az értékesítés 2024. július 31-én zárul.

Előadó(k):

Dr. Pintér Miriam
munkajogász, tanácsadó, Opus Simplex Kft.
Széll Zoltánné
társadalombiztosítási szakértő, szakmai főtanácsadó, NAV

Helyszín:

ONLINE

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2024. július 31-ig!

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 34.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 34.900 Ft + áfa/fő helyett 24.430 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.

Tematika:

ÚJABB FRISSÍTÉS! 2024. február 29-én végre megjelentek a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény VÉGREHAJTÁSI RENDELETEI.

2023. december közepén elfogadták az új vendégmunkás törvényt, amely azonban – mindenki meglepetésére – már 2024. január 1-jén életbe lépett az eredeti időpont, 2024. szeptember 1-je helyett. De legalább annyi jó hír volt, hogy az átállás miatt az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság ügyintézése szünetelt, így 2024. március 1-től lett igazából éles a helyzet.

Ha cégük nem csak magyar, és nem csak EU tagállambeli állampolgárok foglalkoztatásával kíván működni, akkor Önnek vagy munkatársainak ezen a konferencián van a helyük!

Tematika:

MUNKAJOG

Harmadik országbeli állampolgárok személyi köre, jellemzői

Az engedélymentes foglalkoztatás feltételei

Engedélyköteles foglalkoztatás, főbb munkavégzésre jogosító engedély típusok, különös tekintettel a foglalkoztatási célú és vendégmunkás-tartózkodási engedélyre

Engedélyeztetési eljárás, különös tekintettel a vendégmunkásokra

Az eljárásban történő részvétel munkáltatóként

Speciális munkáltatói kötelezettségek harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatása kapcsán

Speciális munkajogi szabályok, különös tekintettel a munkaszerződés megkötésére és megszüntetésére

A munkáltató felelőssége

A korábbi szabályozáshoz képest történt változások, a törvényi és rendeleti szabályozásra is kiterjedően

■ Konzultációs kérdések az előadás tematikájához kapcsolódóan

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

■ A társadalombiztosítási szabályok alkalmazásában harmadik állambeli személyek meghatározása, figyelemmel a sajátos fogalmi rendszerre és a kétoldalú szociális egyezményekre

■ Ki köteles a társadalombiztosítási kötelezettségeket teljesíteni?

■ A foglalkoztató személye, munkaerő-kölcsönzőkre irányadó speciális szabályok

■ Biztosítási jogviszony elbírálása, miért nem alkalmazható a harmadik országbeli külföldire irányadó mentesség

■ Járulékalap megállapítása

■ Bejelentés a NAV felé, mire kell figyelni a ’T1041 adatlap benyújtásakor

■ Szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség, különös tekintettel a korlátozott kedvezményekre

■ Konzultációs kérdések az előadás tematikájához kapcsolódóan

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS