VISSZAÉLÉS VÉDELMI KOORDINÁTOR KÉPZÉS
2 napos tantermi/online szakmai képzés, államilag elismert tanúsítvánnyal
(Nyilvántartási szám: E-001513/2016/D026)
[Utolsó időpont]
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2022. november 14. (hétfő) + november 15. (kedd), 09.00–16.00, regisztráció 8.30-tól

TANTERMI vagy ÉLŐ/ONLINE

[UTOLSÓ IDŐPONT! 2022. december 31-ig lehet már csak államilag engedélyezett tanúsítványt szerezni.]

tantermi

Személyes részvétel. Eltörölték a járványügyi szabályokat. Napközben térítésmentes catering (reggeli édes/sós sütemények, kávé, tea, ásványvíz, ebédszünetben fóliázott óriásszendvicsek). Íróeszköz, háttéranyag nyomtatott és elektronikus formában, WIFI. A képzés alatt, egy-egy témablokk után kérdezési lehetőség. Parkolási lehetőség térítés ellenében. Államilag elismert és engedélyezett tanúsítvány (sikeres rövid, könnyű záróvizsga után). A tantermi képzés ÁFA-mentes.

élő

Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel. Nincs utazási költség, nincs utazási idő. Élő megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Az élő képzés előtt és közben online kérdezési lehetőség. Háttéranyag elektronikus formában. Államilag elismert és engedélyezett tanúsítvány (sikeres rövid, könnyű online záróvizsga után). Az élő/online képzés ÁFA-mentes.

Előadó(k):

Dr. Falcsik István
ügyvéd, üzletágvezető, RSM Hungary

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

30% kedvezmény 2022. november 10-ig!
Lehetőség van a részvételi díj 2 részletben történő kiegyenlítésére, ebben az esetben az átutalásos fizetési módot válassza a webshopban és a megjegyzésbe írja be: “Fizetés 2 részletben”!
Információk, egyedi ajánlatkérés: Romhányi Andrea (Tel.: +36-20-378-5962, E-mail: romhanyi.andrea@vezinfo.hu)
Alap részvételi díj 2 napra (kedvezmények nélkül): 79.900 Ft/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 79.900 Ft/fő helyett 55.930 Ft/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 79.900 Ft/fő helyett 53.135 Ft/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 79.900 Ft/fő helyett 55.930 Ft/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 79.900 Ft/fő helyett 53.135 Ft/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

08.30–09.00: Regisztráció
09.00–12.00: Előadás 1. része
12.00–12.45: Szünet
12.45–16.00: Előadás 2. része
A tantermi és az élő/online képzés áfamentes. Az előadás díja költségként elszámolható.
A 2 napos tantermi vagy élő/online képzés elvégzéséről államilag elismert és engedélyezett tanúsítványt állítunk ki.
Jelentkezési feltétel: A bekapcsolódás nincs iskolai végzettséghez kötve.
A tantermi vagy élő/online képzés sikeres teljesítésének feltétele: képzésen való részvétel és sikeres záróvizsga (feleletválasztós rövid tesztsor).

Tematika:

Egy gazdálkodó szervezetnek napi működése során számtalan kötelezettségnek kell eleget tennie. Ezek egy részének nem, vagy nem megfelelően történő teljesítése büntetőjogi következményeket vonhat maga után. Fentiek ellenére a gazdálkodók jelentős része nincs tisztában azzal, hogy az egyes kötelezettségek nem teljesítéséhez mely esetekben és milyen büntetőjogi következmények kapcsolódhatnak. Elengedhetetlen egy gazdálkodó szervezetben olyan személy alkalmazása, aki rendelkezik olyan tudással, amely alkalmassá teszi a társaság működéséhez, irányításához kapcsolódó kockázatok azonosítására és kezelésére.

Fentieken túl, a gazdálkodók egyre fokozottabban ki vannak téve annak, hogy sérelmükre bűncselekményt kövessenek el, és ezáltal jelentős kárt szenvedjenek. A bűncselekmények elkövetésében tapasztalható változások, a cselekmények összetettsége, az okozott érdeksérelem súlyának, veszélyességének növekedése előtérbe helyezi a gazdálkodó szeplők esetében is a sértetti jogok megismerését és alkalmazását.

A visszaélés védelmi koordinátor gyakorlati példákon keresztül ismeri meg az egyes büntetőeljárási cselekmények lényeges szabályait (tanúkihallgatás, házkutatás, feljelentés, információgyűjtés) és alkalmazási területeit.

Képzés célja: A képzés célja, hogy a részvevők ismerjék meg a gazdálkodó egységek büntetőjogi kockázatának rendszerét, és a kockázatok kezelésének alapjait. Áttekintő képet kapjanak arról, hogy milyen jogaik és kötelezettségeik vannak a gazdasági társaságoknak egy büntetőeljárásban, és hogy milyen büntetőjogi eszközök vannak a jogaik érvényesítése érdekében.

Képzés célcsoportja: A képesítést megszerezni kívánó személyek, akik lehetnek munkáltatói döntés alapján beiskolázott munkavállalók, és/vagy saját elhatározásuk alapján fejlődni kívánó résztvevők és/vagy állami munkaerő-piaci támogatásban, vagy Európai Uniós támogatásban részesülő résztvevők.

Szakmai kompetenciák: A képzést elvégző résztvevő a képzés során megszerezhető kompetenciák által képessé válik: a gazdasági társaságok esetében felmerülő büntetőeljárásban a gazdasági társaság jogainak érvényesítésére.

Tematika:

A gazdálkodók büntetőjogi kockázatának rendszere

■ Kockázatok azonosítása

■ Belső és külső védelem

■ A gazdálkodó sérelmére elkövetett jogsértések, bűncselekmények

■ Forensic, Whistleblowing, Compliance fogalmak tartalma

Büntető anyagi jogi alapok

■ A Büntető Törvénykönyv rendszere

■ Bűncselekmény, szándékosság, gondatlanság

■ Büntethetőség kérdései, elévülés

■ Bűnszervezet fogalma, elhatárolása

■ A büntetések, intézkedések, elkobzás

■ Gazdálkodó szervezetek büntetőjogi felelőssége

■ Vezetői felelősség kérdései

A gazdálkodók szempontjából kiemelten fontos bűncselekmények

■ Költségvetést károsító és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények, TB visszaélés, költségvetési csalás, jövedéki csalás, pénzmosás, számvitel rendjének megsértése, csődbűncselekmény, gazdasági adatszolgáltatás elmulasztása

■ Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények, hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, titoksértés, bűnpártolás

■ Korrupciós és hivatali bűncselekmények, vesztegetés, befolyással üzérkedés, hivatalai visszaélés, okirathasítás

■ Vagyon elleni bűncselekmények, rablás, lopás, sikkasztás, csalás, gazdasági csalás, hűtlen kezelés

■ Szellemi tulajdon elleni bűncselekmények, bitorlás, szerzői és iparjogvédelmi jogok megsértése

■ A környezet és a természet elleni bűncselekmények

Büntetőeljárásjogi alapok

■ A büntetőeljárás rendszere

■ Eljárási alapelvek, ártatlanság vélelme, védelem joga, bizonyítás elvei

■ Eljáró hatóságok rendszere, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóságok

■ A büntetőeljárásban résztvevő személyek jogai kötelezettségei, terhelt, sértett, magánvádló, pótmagánvádló, egyéb érdekeltek

■ A védő szerepe

■ A tanúra vonatkozó rendelkezések, idézés és értesítés, előállítás, elővezetés szabályai

■ Az iratok megismerésének joga, a zárt adatkezelés lehetősége

■ Az eljárás kezdeményezése, feljelentés, halaszthatatlan nyomozati cselekmények

■ A bizonyítás szabályai, a bizonyítás eszközei, vallomások, szakvélemények, szakértő helyzete, bizonyítási cselekmények, szemle, szembesítés

■ Leplezett eszközök rendszere, titkos információgyűjtés

■ Kényszerintézkedések, őrizet, személyi szabadságot érintőek, letartóztatás

■ Házkutatás, motozás, lefoglalás, zár alá vétel

■ A nyomozás menete, egyezség megkötése

■ Vádemelés, vádirat

■ A bírósági szakasz, a tárgyalás, ítélethozatal

■ Jogorvoslat, büntetésvégrehajtás

■ A polgárjogi igény érvényesítése a büntetőeljárásban

Visszaélések bejelentési rendszerének kialakítása

■ A szabályozás célja és keretei

■ A bejelentés vizsgálata, gyakorlati útmutató

■ Az eljárás lezárása

■ Kapcsolattartás a hatóságokkal

Ügyfél-átvilágítás rendszere

■ Indokoltsága, alkalmazható vállalati területek

■ Rendelkezésre álló lehetőségek, korlátok

■ Belső szabályozók kialakítása

A „vagyonvisszaszerzés” büntetőjogi eszközei

■ A sértett részére rendelkezésre álló lehetőségek

■ A polgárjogi igény érvényesítésének büntetőjogi szabályai

■ A magánvádas eljárás

Büntetőeljárásban alkalmazott főbb dokumentumok gyakorlati ismertetése, a kényszerintézkedések gyakorlati modellezése

■ Jegyzőkönyvek, határozatok adattartalmának ismertetése

■ Kényszerintézkedések esetén követendő magatartások

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>