ZÁRÁSI FELADATOK, BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉS 2018
Sztv módosításai; Fordulónapig történt események könyvelése; Eszközök, források számbavétele; Korrekciók végrehajtása; Eredménymegállapítás, zárás; Beszámoló
BUDAPEST
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS

Időpont:

2019. március 29., péntek, 10.00–14.45, regisztráció 9 órától.

Előadó(k):

10.00–14.45: Tóth Mihály
(könyvvizsgáló, adószakértő, MB Tax)

Helyszín:

MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
Megközelítés » Parkolás » Galéria »

Részvételi díj:

Alap részvételi díj (kedvezmények nélkül): 29.900 Ft + áfa/fő
Új jelentkező weboldalon keresztül (20% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 23.920 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több új jelentkező weboldalon keresztül (20%+5% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 22.725 Ft + áfa/fő
Ügyfél weboldalon keresztül (30% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 20.930 Ft + áfa/fő
Kettő vagy több ügyfél weboldalon keresztül (30%+5% kedvezmény): 29.900 Ft + áfa/fő helyett 19.885 Ft + áfa/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Forgatókönyv:

09.00–10.00: Regisztráció, kávészünet
10.00–12.00: Előadás 1. része
12.00–12.45: Ebédszünet, kávészünet
12.45–14.45: Előadás 2. része
A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot, a reggeli édes és sós süteményeket, valamint a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve ha valaki külön ebédet vagy őrzött parkolót igényel.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.
Ebéd: A helyszínen étterem működik, ahol az előre igényelhető 3 fogásos menüebéd ára: 1.500 Ft + áfa/fő; vagy a közelben számos (gyors)étterem található!

Tematika:

A konferencián az üzleti év zárási feladatainak és a beszámolókészítés (éves, egyszerűsített éves, mikrogazdálkodói) részletes, példákkal alátámasztott áttekintésére kerül sor, az aktualitásokat, a számviteli törvény 2018. évi beszámolóra alkalmazható változásait is ismertetve.

■ Mit-mivel egyeztessünk záráskor?

■ Mit kell minimálisan elvégezni leltározáskor?

■ Mi a teendő tőkevesztett helyzetben?

■ Melyik beszámolófajtát érdemes választani?

■ Melyik tételeket nem kell időbelizni?

■ Honnan vegyünk árakat a piaci értékeléshez?

■ Minden járó támogatás elhatárolható?

■ Megállapítható osztalék devizában?

■ Felelősek vagyunk beküldőként a beszámolóért?

Tematika:

Számviteli törvény 2018-ra is alkalmazható módosításai

■ Számviteli törvény módosítása a 2018. évi XLI. törvénnyel

Kapott működési támogatással kapcsolatos új elhatárolási lehetőség

Engedményezett követelések elszámolásával kapcsolatos pontosítás

IFRS-beszámolóval kapcsolatos saját tőke-fogalmak pontosítása, kiegészítő megjegyzések minimális tartalmára, üzleti jelentés készítésére vonatkozó rendelkezések

Üzleti vagy cégérték kimutatási lehetőség egyesüléskor

További tartalmi pontosítások

■ Számviteli törvény módosítása a 2018. évi LXXXII. törvénnyel

Üzletág fogalma, az üzletágértékesítés elszámolásának módosítása, bemutatása a kiegészítő mellékletben

Üzleti év hosszának rögzítése kata/kiva áttérés, visszatérés esetén

A 2018. üzleti év zárása, beszámolókészítés

Fordulónapig történt események könyvelése, zárás előtti egyeztetések

■ Mérlegfordulónapig megtörtént gazdasági események könyvelése

Zárás előtt az időszak „normál” gazdasági eseményeit le kell könyvelni

Elfogadott, elismert bizonylat alapján, a szerződés szerinti teljesítési időponttal

Bizonylat hiányában, mi van, ha később sincs bizonylat

■ Bekerülési érték és annak változása

Év közben aktivált, illetve a folyamatban lévő beruházásoknál

■ Terv szerinti értékcsökkenés

Év közben, év végén elszámolt

Értékcsökkenés megváltoztatásának lehetőségei

■ Zárás előtti egyeztetések

Mérlegegyezőség, analitika-szintetika egyeztetések

Eszközök, források számbavétele

■ Leltározás

Mikor kötelező, mikor választható?

Leltározás módszerei: mennyiségi felvétel, egyeztetés

■ Leltáreltérések

Mikor nem értelmezhető a leltáreltérés?

Adminisztrációs, elszámolási hibára visszavezethető eltérés

Tényleges eltérés

Kereskedelmi áruk leltárértékelési különbözete

Leltáreltérések elszámolása

■ Befejezetlen termelés

Értékmeghatározás termékelőállításnál

Befejezetlen termelés értelmezése szolgáltatásnál

Korrekciók végrehajtása

■ Időbeli elhatárolások

Elszámolási feltételei (kötelező vagy választott elhatárolás)

Egyes tételek helytelen időbeli elhatárolása (például teljes egészében tárgyévi teljesítmény következő évi számlázása)

Halasztott bevétel, halasztott ráfordítás elszámolása, feloldása jellemzően nem év végi tétel

Támogatások elhatárolásának specialitásai

■ Átsorolások

Átsorolás általános szabálya

Immateriális jószág, tárgyi eszköz átsorolása készletté

Készlet átsorolása befektetett eszközzé

Befektetett pénzügyi eszköz átsorolása forgóeszközzé

Hosszú lejáratú kötelezettségek átsorolása rövid lejáratúvá

■ Értékkorrekciók

Elszámolás általános kritériumai (jelentős, tartós)

Piaci árak figyelembevétele (honnan, milyen időponti érték)

Terven felüli értékcsökkenés (visszaírás is)

Értékvesztés (visszaírás is)

Értékhelyesbítés (könyvvizsgálat)

■ Devizaátértékelés (az egyes tételek minősítésének nehézségei)

Értékkorrekciók könyvvitele

■ Fedezetképzés

Céltartalék (kötelező vagy választott)

Lekötött tartalék (kötelező lekötések, visszavezetések, fejlesztési tartalék)

Eredménymegállapítás, zárás

■ Hozamok, ráfordítások összevezetése

■ Társasági adómegállapítás, az adózott eredmény megállapítása

■ Osztalékbecslés, tulajdonosok tájékoztatása (osztalékfizetési korlát)

■ Számlák technikai zárása

Beszámoló

■ Kire vonatkozik a beszámolókészítési kötelezettség?

Kinek milyen fajta beszámolót kell/lehet készíteni?

■ Elkészítendő dokumentumok

Dokumentumokkal kapcsolatos általános követelmények

■ Főkönyvi kivonat

Leltár (leltározás vagy nyilvántartás alapján)

Mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet

Üzleti jelentés

Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Könyvvizsgálói jelentés

■ Beszámoló elfogadása

Elfogadásra vonatkozó hatályos törvényi előírások

Teendők, ha a beszámoló tartalma az elfogadáskor megváltozik

Teendők, ha a beszámoló tőkevesztett helyzetet tükröz

■ Nyilvánosságra hozatal

Elektronikus nyilvánosságra hozatali kötelezettség alá tartozók köre

Beküldendő dokumentumok köre

Elektronikus űrlap kitöltése, csatolmányok

Beküldő feladatai, felelőssége

Határidők, szankciók

Elektronikus beszámolás tapasztalatai

■ Elkészített dokumentumok megőrzése

Ha az eredeti (hiteles) dokumentum papír alapú (hagyományos, kézi aláírás)

Ha az eredeti (hiteles) dokumentum elektronikus (elektronikus aláírás)

Jelentkezési feltételek

A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók:

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

INTERNETES JELENTKEZÉS
>