ADÓZÁS 2020 E-learning
Adóeljárás, ÁFA, SZJA, TAO
Videók hossza: 400 perc
Kedvezmények 2020. szeptember 21-ig!
VIDEÓKONFERENCIA, E-LEARNING
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
VIDEÓ MEGTEKINTÉSE
Könyvelők: 8 kreditpont  (vállalkozási szak/adózási témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 9 kreditpont
Könyvvizsgálók: 2 kreditpont

Előadó(k):

(áfa szakértő, jogász)
(könyvvizsgáló, adószakértő)
(adószakértő)
(okleveles adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, MOKLASZ titkára)
Kedvezmények 2020. szeptember 21-ig!

Videókonferencia megtekintésének díja:

Megtekintési díj (kedvezmények nélkül): 20.900 Ft + áfa
Kedvezményes megtekintési díj (nem ügyfeleknek): 20.900 Ft + áfa helyett 18.900 Ft + áfa
Ügyfeles megtekintési díj: 20.900 Ft + áfa helyett 16.900 Ft + áfa
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Az áfa mértéke: 27%. A videókonferencia díja költségként elszámolható. A kedvezmény átruházható a cégen/intézményen belül.

Fontos infók:

Videók hossza: 400 perc (Adóeljárás: 92 perc + ÁFA: 123 perc + SZJA: 90 perc + TAO: 95 perc)
Megtekintési időszak: 2020.05.09. – 2020.12.31.
Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes.
Az ADÓZÁS 2020 című videókonferencia 4 részből (modulból) áll. Fontos! Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes. Mivel kreditpontos videóról (e-learning anyagról) van szó, a Videó megtekintése gomb megnyomása után választania kell,  hogy kreditpontosan (Kreditpontos megtekintés) vagy nem kreditpontosan (Nem kreditpontos megtekintés) kívánja a videót megtekinteni. A megtekintési mód azért is fontos, mert a kreditpontos megtekintésnél nem lehet előre-hátra tekerni a videót, mivel a kreditpontok megszerzése szigorú szabályokhoz kötött. Ezzel szemben a nem kreditpontos megtekintésnél nincsenek ilyen korlátok, szabadon lehet előre-hátra tekerni a videót.  A belépés után az adott videórészek megtekintési képernyőjének (ablakának) jobb alsó sarkában található gombokkal tudja a kényelmi szempontokat (pl. felbontás, megtekintési ablak nagyobbítása stb.) beállítani. Amennyiben megszakad az internetes kapcsolat, NE lépjen ki a videó oldaláról, hanem nyomja meg a böngészőben a FRISSÍTÉS gombot!

Kreditek:

Mivel kreditpontos videóról (e-learning anyagról) van szó, a Videó megtekintése gomb megnyomása után választania kell,  hogy kreditpontosan (Kreditpontos megtekintés) vagy nem kreditpontosan (Nem kreditpontos megtekintés) kívánja a videót megtekinteni. Kreditpontok megszerzésére csak a Kreditpontos megtekintés alapján van lehetőség. Az egyedi felhasználói név és jelszó alapján a felvétel megtekintését a rendszer naplózza. A Pénzügyminisztérium hivatalos állásfoglalásához igazodva kreditpont-igazolást azon felhasználók részére áll módunkban kiállítani, aki a teljes felvételsorozatot megtekintette és egy-egy részt (modult) lehetőleg megszakítás nélkül (maximum kisebb megszakítás lehet kilépés nélkül, tehát pl. egy 90 perces részt maximum 120 perc alatt végig kell nézni), egymást követően, sorrendben, eltérő időpontban (tehát a videó részeit, moduljait külön-külön több nap alatt is megtekintheti, maximum 60 napon belül, de legkésőbb 2020. december 31.-ig) nézett végig! A videó megtekintése, lejátszása tehát az Ön személyes jelenlétét igényli. A rendszer meghatározott időnként jelenlét ellenőrző ablakot dob fel, amelyet az ügyfélnek szintén előre meghatározott időn belül nyugtáznia kell. Amennyiben a nyugtázás nem történik meg, akkor a lejátszás megszakad. Azt, hogy Ön eleget tett-e a Pénzügyminisztérium által előírt videó megtekintési feltételeknek, a rendszer mögötti naplózással ellenőrizzük. Az adott e-learning képzés elvégzéséről – amennyiben a fentiek alapján megtekintette az összes részt – e-mailen küldünk hivatalos igazolást.

Tematika:

ADÓELJÁRÁS 2020 (Dr. Kovács Ferenc)

2019. évi XXVI. törvény

2019. évi LXVI. törvény

2019. évi LXXII. törvény

2019. évi LXXIII. törvény

1. Adózás rendjéről szóló törvény módosításai

 • Adófizetési biztosíték pontosítása
 • Automataberendezések bejelentése
 • Változások a SZOCHÓ, EVA szabályai miatt
 • Bizonylat megőrzés meghosszabbodása
 • NAV Adatszolgáltatások
 • EKAER bejelentések módosulása
 • Csoportos társasági adóalanyisággal kapcsolatos módosítások
 • Hatósági bizonyítvány szabályai
 • Elévülés változásai
 • Szankciók (bírságok – pl. EKAER, intézkedések)
 • Elektronikus keresetkimutatás 2020-tól

2. Adóigazgatási rendtartásról szóló törvény módosításai

 • Hirdetményi közlés
 • Egyéni vállalkozó által alapított Kft. jogutódlási kérdései

3. Adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény módosításai

 • Fogalmak változása
 • Törvényszéki végrehajtók
 • Megkeresésre történő végrehajtás
 • Adók módjára behajtandó köztartozások változásai

2019. évi LXXXI. törvény

2019. évi C. törvény

1. Adózás rendjéről szóló törvény módosításai

 • Hatósági átvezetés bevezetése
 • Eljárások egyszerűsítése (adóazonosító jel megállapítása hivatalból, adóigazolvány kiállítása hivatalból)

2. Adóigazgatási rendtartásról szóló törvény módosításai

 • Fellebbezési jogosultság tárgyi körének bővítése (hatósági átvezetésről rendelkező végzés)

3. Adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény módosításai

 • Bűnügyi követelések végrehajtásának elsődlegessége
 • Végrehajtás felfüggesztés körének bővítése
 • Végrehajtási eljárás megszüntetése, megszűnése
 • Ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás
 • Jogorvoslat
 • Végrehajtható okiratok körének pontosítása
 • Átvezetés, mint végrehajtási cselekmény megszüntetése
 • Ingóság értékesítése (közfoglalkoztatási program keretében beszerzett ingóság)
 • Ingatlan értékesítése (büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétel joghatása)
 • Ingatlanárverés (folyamatos árverezés iránti hirdetmény közzététele)
 • Biztosítási intézkedés keretében foganatosított végrehajtási cselekmények
 • Megkeresés alapján folytatott végrehajtás
 • Törvényszéki végrehajtási feladatok átvételét megkönnyítő átmeneti rendelkezések

ÁFA 2020 (Dr. Csátaljay Zsuzsanna)

 • A határon átnyúló ügyeletek áfa megítélésének új szabályai
 • A közösségi ügyletek áfa megítélésének új szabályai – az ún. gyors intézkedések
 • A közösségi adómentes értékesítés megváltozott szabályai
 • Új bizonylatok a kiszállítás igazolására
 • A láncértékesítés szabályainak változása
 • A vevői készletes egyszerűsítés újraszabályozása
 • Változott az export adómentességnél a harmadik országba történő kiléptetés igazolása
 • Az import áfa levonhatóságával összefüggő új szabály
 • A nemzetközi fuvarozás adómentességének további szűkülése
 • A behajthatatlan követelés áfa tartalmának visszaigénylése
 • Speciális áfa visszatérítési szabály bevezetése a közösségi joggyakorlat alapján
 • Az idegenforgalmi árrés adózás változása
 • Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás adómértékének csökkenése 5%-ra
 • Változások a kibocsátott és a befogadott számlákra vonatkozó elektronikus adatszolgáltatást érintően
 • – A kibocsátott számlákra vonatkozó elektronikus adatszolgáltatási adóértékhatár 0-ra csökkentése 2020. július 1-jétől
 • – Magánszemély részére kiállított számlára vonatkozó adatszolgáltatás 2021-től
 • – Az adatszolgáltatás módja
 • – A befogadói belföldi áfa összesítő (M lap) adóértékhatárának 0-ra csökkenése 2020. július 1-jétől
 • – Az előleg kezelése az új rendszerben
 • – Átmeneti rendelkezések
 • A számlakibocsátási határidő rövidülése 2020. július 1-jétől
 • Egyes adómentes ügyletek kötelező számlázása 2020. július 1-jétől

SZJA 2020 (Horváthné Szabó Beáta)

1. Négy vagy több gyermekes anyák holtig tartó adómentessége, gyakorlati példák alapján

 • Kedvezményre jogosultak köre
 • Jövedelmek és a kedvezmény érvényesítésének összefüggései
  • Tevékenységek jövedelme
  • Egyéb jövedelem
  • Tőkejövedelmek
  • Más külön adózó jövedelmek
 • Vonatkozó időszak és a jövedelemszerzés időszaka
 • Jogosultsági időszak
 • A kedvezmény érvényesítésének feltételei
 • A kedvezmény más kedvezményekre gyakorolt hatása
  • Családi kedvezmény (adó és járulék)
  • Első házasok kedvezménye
  • Adóról való rendelkezés lehetősége

2. Céges juttatások

 • Munkáltatói juttatások típusai
 • Cafeteria juttatások adózása, bruttó vagy nettó keret meghatározása
 • „Természetbeni” azaz nem pénzben adott juttatások számfejtése (bruttó, nettó juttatás alkalmazása példákon keresztül számszerűsítve a fizetendő adók kiszámítását)
  • Biztosítások: mikor adózik a munkavállaló és milyen esetben kell a munkáltatónak adót fizetni?
  • Önkéntes pénztári juttatások
  • Oktatás finanszírozásának adózása (iskola és nem iskola rendszerű képzések, tanulmányi szerződések alapján járó juttatások, tanulmányi szerződés megszegésének következményei)
  • Mobilitást elősegítő juttatások (csoportos munkásszállítás, napi és hétvégi hazautazás, lakhatás támogatása)
  • Home office, távmunka, együtt az otthoni munkavégzés költségeinek megtérítése

3. Ajándékozás legnépszerűbb formái

 • Csekély értékű ajándék kezelése
 • Rendezvényen, eseményen adott ajándék
  • Üzleti kapcsolatok keretében
  • Munkavállalók részére
 • Élmény ajándékba
  • Csapatépítés, mint a motiváció egyik eszköze
  • Jutalomként adott juttatások (színháztól, vacsorától az extrém sportokig)
  • Átminősítés kockázata és következményei
 • Diákok részére járó juttatások utáni adókötelezettség

4. Rendezvényeken felmerült kiadások adókezelése

TAO 2020 (Egri-Retezi Katalin)

I. Nyári adócsomag (2019. évi LXXII. és LXXIII. törvény) társasági adó törvény érintő főbb változásai

 • Új adóalany: vagyonkezelői alapítvány
 • Fogalma
 • Adókötelezettségének megállapítása
 • Kapcsolt vállalkozás fogalmának pontosítása
 • Csoportos társasági adóalany
 • Csoporttagság feltételinek változása
 • Nyilatkozattétellel kapcsolatos változások
 • Nyereség minimum szabályainak alkalmazása (törvényi pontosítás, továbbá nyilatkozat a csoportképviselő felé)
 • Fejlesztési tartalék feloldásához kapcsolódó késedelmi pótlék megfizetésére vonatkozó új szabály
 • Adókedvezmények érvényesítése csoporttagság megszűnését követően
 • Adóelőleg felajánlási lehetősége kedvezményezett célra
 • Egyéni vállalkozó által alapított egyszemélyes kft.-nél a fel nem használt elhatárolt veszteség elszámolhatósága
 • Tőkekivonásra vonatkozó különös rendelkezések az uniós elvárásokhoz igazodóan
 • Ugyanazon tényállás eltérő jogi minősítésével kapcsolatos különös rendelkezések adókikerülési gyakorlatokkal kapcsolatban
 • Transzferár szabályok változása
 • Bizalmi vagyonkezelés és a vagyonkezelő alapítványok adómentessége
 • Fejlesztési adókedvezményre vonatkozó előírások változása
 • Energiahatékonysági beruházások adókedvezményére vonatkozó változások
 • Adóelőleg feltöltési kötelezettség megszűnése
 • Látvány csapatsportok támogatására vonatkozó szabályok változása
 • Nem a vállalkozással összefüggő ráfordítások körének változása a reklámadóval összefüggően

II. Őszi adócsomag

 • Adófelajánlásnál előterjeszthető kimentési kérelem késedelmes fizetés esetén
 • Sportági létesítmény-fejlesztések támogatási intenzitásának növekedése
 • Sportági létesítmény-fejlesztések üzembe-helyezésére vonatkozó időbeli korlát módosítása
 • Szakképzési rendszer változásából eredő pontosítások
 • A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által végzett szakértői tevékenység igénybevételének lehetősége a kutatás-fejlesztési minősítési eljárások során

III. Egyéb aktuális kérdések

Technikai és hálózati követelmények

Minimális követelmények a Vezinfó e-learning felvételek lejátszásához

Hardver-követelmények
A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek és élő adások lejátszásához.

Szoftver-követelmények
A szolgáltatás használatához, a felvételek és élő adások lejátszásához a következőkre van szükség:

 • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
 • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben)

MEGJEGYZÉS: Adobe Flash Player nem támogatott és nem szükséges a videó tartalmak lejátszásához.

Hálózati sávszélesség
A felvételek és élő közvetítések megtekintéséhez minimálisan 0,6-1MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel.

Kompatibilitási lista
A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

 • Windows XP, Vista, Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
 • Linux és egyéb Unix variánsok
 • MacOS (Apple)

Támogatott asztali (desktop) böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelem szerűen a fent felsorol operációs rendszerek viszonylatában):

 • Firefox 42+
 • Google Chrome 34+
 • Microsoft Edge 20
 • Opera 35
 • Safari for Mac 8+
 • Internet Explorer 11+ (Windows 8.1 és Windows 10)

FIGYELEM! Az Internet Explorer 11 böngésző Windows 7 operációs rendszerrel NEM TÁMOGATOTT! (a HTML5 alapú videó lejátszáshoz szükséges Media Source Extensions (MSE) kiterjesztést a Microsoft nem valósította meg Windows 7 operációs rendszerekre)
Amennyiben a felhasználó által használt böngésző nem támogatott, a videó lejátszóban hibaüzenet látható.

További technikai információ
A videólejátszó minden desktop/mobil böngészőn támogatott, amely megvalósítja a MediaSource Extensions (MSE) API-t a ‘video/MP4’ mime típusú bemenetekre.

Jelentkezési feltételek

A videókonferenciára való jelentkezési díj tartalmazza a kiválasztott videót és az oktatási háttéranyagot (diákat) elektronikus, PowerPoint formátumban. Miután Ön kitöltötte és elküldte a jelentkezési és jelszó igénylő űrlapot a videókonferenciához, e-mailen értesítést kap a sikeres jelentkezésről, majd rövid időn belül szintén az e-mail címére díjbekérő levelet küldünk Önnek, amely alapján kiegyenlítésre kerül a videó megtekintési díja. A díj kiegyenlítése után küldjük e-mailen a felhasználónevet és jelszót a videó megtekintéséhez, valamint postázzuk a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát. A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.

JELENTKEZÉS / JELSZÓ KÉRÉSE
SZÁMVITEL 2020 E-learning
Számviteli törvény változásai; Beszámolóhoz kapcsolódó változások; Kihívások az elektronikus adatrögzítés előretörésével kapcsolatos számviteli feladatok terén; Saját tőke műveletek számviteli elszámolása
Videók hossza: 428 perc
Kedvezmények 2020. szeptember 21-ig!
VIDEÓKONFERENCIA, E-LEARNING
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
VIDEÓ MEGTEKINTÉSE
Könyvelők: 8 kreditpont  (vállalkozási szak/számviteli témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 8 kreditpont
Könyvvizsgálók: 2 kreditpont

Előadó(k):

Dr. Sallai Csilla
(könyvvizsgáló, adószakértő, MKVK Könyvelői Tagozat elnöke)
Kedvezmények 2020. szeptember 21-ig!

Videókonferencia megtekintésének díja:

Megtekintési díj (kedvezmények nélkül): 20.900 Ft + áfa
Kedvezményes megtekintési díj (nem ügyfeleknek): 20.900 Ft + áfa helyett 18.900 Ft + áfa
Ügyfeles megtekintési díj: 20.900 Ft + áfa helyett 16.900 Ft + áfa
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Az áfa mértéke: 27%. A videókonferencia díja költségként elszámolható. A kedvezmény átruházható a cégen/intézményen belül.

Fontos infók:

Videók hossza: 428 perc (1. rész: 101 perc + 2. rész: 100 perc + 3. rész: 115 perc + 4. rész: 112 perc)
Megtekintési időszak: 2020.05.09. – 2020.12.31.
Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes.
A SZÁMVITEL 2020 című videókonferencia 4 részből (modulból) áll. Fontos! Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes. Mivel kreditpontos videóról (e-learning anyagról) van szó, a Videó megtekintése gomb megnyomása után választania kell,  hogy kreditpontosan (Kreditpontos megtekintés) vagy nem kreditpontosan (Nem kreditpontos megtekintés) kívánja a videót megtekinteni. A megtekintési mód azért is fontos, mert a kreditpontos megtekintésnél nem lehet előre-hátra tekerni a videót, mivel a kreditpontok megszerzése szigorú szabályokhoz kötött. Ezzel szemben a nem kreditpontos megtekintésnél nincsenek ilyen korlátok, szabadon lehet előre-hátra tekerni a videót.  A belépés után az adott videórészek megtekintési képernyőjének (ablakának) jobb alsó sarkában található gombokkal tudja a kényelmi szempontokat (pl. felbontás, megtekintési ablak nagyobbítása stb.) beállítani. Amennyiben megszakad az internetes kapcsolat, NE lépjen ki a videó oldaláról, hanem nyomja meg a böngészőben a FRISSÍTÉS gombot!

Kreditek:

Mivel kreditpontos videóról (e-learning anyagról) van szó, a Videó megtekintése gomb megnyomása után választania kell,  hogy kreditpontosan (Kreditpontos megtekintés) vagy nem kreditpontosan (Nem kreditpontos megtekintés) kívánja a videót megtekinteni. Kreditpontok megszerzésére csak a Kreditpontos megtekintés alapján van lehetőség. Az egyedi felhasználói név és jelszó alapján a felvétel megtekintését a rendszer naplózza. A Pénzügyminisztérium hivatalos állásfoglalásához igazodva kreditpont-igazolást azon felhasználók részére áll módunkban kiállítani, aki a teljes felvételsorozatot megtekintette és egy-egy részt (modult) lehetőleg megszakítás nélkül (maximum kisebb megszakítás lehet kilépés nélkül, tehát pl. egy 90 perces részt maximum 120 perc alatt végig kell nézni), egymást követően, sorrendben, eltérő időpontban (tehát a videó részeit, moduljait külön-külön több nap alatt is megtekintheti, maximum 60 napon belül, de legkésőbb 2020. december 31.-ig) nézett végig! A videó megtekintése, lejátszása tehát az Ön személyes jelenlétét igényli. A rendszer meghatározott időnként jelenlét ellenőrző ablakot dob fel, amelyet az ügyfélnek szintén előre meghatározott időn belül nyugtáznia kell. Amennyiben a nyugtázás nem történik meg, akkor a lejátszás megszakad. Azt, hogy Ön eleget tett-e a Pénzügyminisztérium által előírt videó megtekintési feltételeknek, a rendszer mögötti naplózással ellenőrizzük. Az adott e-learning képzés elvégzéséről – amennyiben a fentiek alapján megtekintette az összes részt – e-mailen küldünk hivatalos igazolást.

Tematika:

2019 évi beszámolóhoz kapcsolódó egyes számviteli jellegű jogszabályváltozások, illetve azok számviteli kapcsolódásai (Dr. Sallai Csilla)

Számviteli törvényben lévő változások

 • Támogatások elszámolásában bekövetkezett változások
 • Támogatások elszámolásához kapcsolódó kérdések áttekintés:
  • Támogatások csoportosítása számviteli kezelés szerint
  • Fejlesztési célt szolgáló támogatások elszámolási sajátosságai, illetve az elszámolás buktatói:
   • számvitel szerinti bekerülési érték és a támogatások kapcsolata
   • összemérés számviteli elvének érvényesülés
   • támogatási előleg elszámolása
   • speciális esetek: telekhányadra jutó támogatás, maradványértékre jutó támogatás
  • Költségek finanszírozására vonatkozó támogatások
   • felmerülő költségek és a támogatás időbeliségének problémája
   • támogatás elszámolásához kapcsolódó dokumentáció
  • Egyéb jellegű támogatások elszámolása
   • tőketartalék terhére kapott támogatások
   • végleges eszköz, pénzeszköz átadás, kötelezettség elengedés
  • Jelentős hiba fogalmában bekövetkezett változások
  • Jelenős hiba kezeléséhez kapcsolódó kérdések áttekintése:
   • A jelentős hiba elkülönített kezelésének szerepe (beszámolót olvasók tájékoztatása)
   • Hiba és hibahatás
   • Hibajavítás és nyilvántartás a folyamatos könyvelésben
   • Példa a jelentős hiba nyilvántartására, könyvviteli kezelésére és bemutatására
   • Hibahatás mikrogazdálkodói egyszerűsített beszámoló esetén
  • Szerződéses elszámolási egység fogalma, alkalmazási területei
   • Teljesítmény mérésének lehetőségei
    • Teljesítési fok
    • Készültségi fok
   • Számviteli politikában rögzítendő elszámolási módok
   • Elszámolási szabályok, az elszámolás hatása
    • Értékesítés nettó árbevételének oldaláról
    • Időbeli elhatárolások oldaláról
   • Céltartalék-képzés lehetősége veszteséges projektekre
   • Jogszabályváltozás hatálybalépésének sajátosságai

A beszámolóhoz kapcsolódó közzéteendő információk terén bekövetkezett változások 2019-ben (Dr. Sallai Csilla)

 • Lényegesség fogalmának változása
 • Lényegesség kezeléséhez kapcsolódó kérdések áttekintése:
  • A piac szereplőinek a megfelelő tájékoztatása
  • Számviteli politikában történő rögzítés módja, területei
  • Jelentős és lényeges területek bemutatása a kiegészítő mellékletben
  • Adózás rendjének számvitellel kapcsolatos mulasztási bírsága
 • Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet tartalmának bővülése
  • A különböző beszámolási rendszerek szabályozási mechanizmusa, illetve a bennük lévő tájékoztató adatok, információk
  • Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet tartalma – „maximum-harmonizáció”
  • 2019-es évi módosítások
 • Éves beszámolóval kapcsolatos információs kérdések
  • Kiegészítő melléklet tartalma
  • Üzleti jelentés -vállalatirányítási nyilatkozat hozzáférhetővé tétele
  • Cash flow kimutatás tartalmi változása

Kihívások az elektronikus adatrögzítés előretörésével kapcsolatos számviteli feladatok terén (Dr. Sallai Csilla)

 • Bizonylatolás – mint számvitel alapkövetelménye
  • Bizonylat fogalma
  • Bizonylatok adattartalma
  • Számviteli bizonylatok fajtái,
  • Számviteli bizonylatokkal szembeni elvárások
 • Bizonylat szerepe a könyvvezetési folyamatokban
  • Könyvviteli szolgáltatás tartalma, könyvelő megbízása e feladatokkal
 • Elektronikus formában kiállított, továbbított bizonylatok
  • Jogi háttérszabályozás
  • Kontírozás
 • Bizonylatok megőrzése
  • Bizonylatok megőrzésére vonatkozó általános szabályok
  • Elektronikus iratőrzéssel kapcsolatos bizonylatok

Saját tőke műveletek számviteli elszámolása (Dr. Sallai Csilla)

 • Saját tőke fogalma, a mérlegben betöltött helye, szerepe
 • Saját tőke elemei (növekedésük, csökkenésük, könyvelés időpontja, módja)
  • Jegyzett tőke
  • Jegyzett, be nem fizetett tőke
  • Tőketartalék
  • Eredménytartalék
  • Lekötött tartalék
  • Értékelési tartalék
  • Adózott eredmény
 • Adózott eredmény felhasználásának számvitele
  • Eredménytartalék szerepe – szabad eredménytartalék
  • Eredménytartalékból való lekötés
  • Osztalék számviteli elszámolása, osztalékfizetési korlát
 • Saját tőke és Jegyzett tőke összefüggései, s az ehhez kapcsolódó felelősségi szabályok
  • lassú tőkevesztés
  • gyors tőkevesztés
 • Saját tőke pótlásának lehetőségei
  • Törzstőke felemelése pénzzel vagy apporttal
  • Tőketartalék emelése törzstőke-emeléssel párhuzamosan
  • Tagi kölcsönből lehet-e saját tőke helyzetét javítani?
  • Pótbefizetés
  • Értékhelyesbítés
 • Jegyzett tőke leszállítása
 • Saját tőke probléma megoldatlanságának következményei

Technikai és hálózati követelmények

Minimális követelmények a Vezinfó e-learning felvételek lejátszásához

Hardver-követelmények
A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek és élő adások lejátszásához.

Szoftver-követelmények
A szolgáltatás használatához, a felvételek és élő adások lejátszásához a következőkre van szükség:

 • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
 • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben)

MEGJEGYZÉS: Adobe Flash Player nem támogatott és nem szükséges a videó tartalmak lejátszásához.

Hálózati sávszélesség
A felvételek és élő közvetítések megtekintéséhez minimálisan 0,6-1MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel.

Kompatibilitási lista
A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

 • Windows XP, Vista, Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
 • Linux és egyéb Unix variánsok
 • MacOS (Apple)

Támogatott asztali (desktop) böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelem szerűen a fent felsorol operációs rendszerek viszonylatában):

 • Firefox 42+
 • Google Chrome 34+
 • Microsoft Edge 20
 • Opera 35
 • Safari for Mac 8+
 • Internet Explorer 11+ (Windows 8.1 és Windows 10)

FIGYELEM! Az Internet Explorer 11 böngésző Windows 7 operációs rendszerrel NEM TÁMOGATOTT! (a HTML5 alapú videó lejátszáshoz szükséges Media Source Extensions (MSE) kiterjesztést a Microsoft nem valósította meg Windows 7 operációs rendszerekre)
Amennyiben a felhasználó által használt böngésző nem támogatott, a videó lejátszóban hibaüzenet látható.

További technikai információ
A videólejátszó minden desktop/mobil böngészőn támogatott, amely megvalósítja a MediaSource Extensions (MSE) API-t a ‘video/MP4’ mime típusú bemenetekre.

Jelentkezési feltételek

A videókonferenciára való jelentkezési díj tartalmazza a kiválasztott videót és az oktatási háttéranyagot (diákat) elektronikus, PowerPoint formátumban. Miután Ön kitöltötte és elküldte a jelentkezési és jelszó igénylő űrlapot a videókonferenciához, e-mailen értesítést kap a sikeres jelentkezésről, majd rövid időn belül szintén az e-mail címére díjbekérő levelet küldünk Önnek, amely alapján kiegyenlítésre kerül a videó megtekintési díja. A díj kiegyenlítése után küldjük e-mailen a felhasználónevet és jelszót a videó megtekintéséhez, valamint postázzuk a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát. A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.

JELENTKEZÉS / JELSZÓ KÉRÉSE
Belföldi ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2020-2021 E-learning
Fókuszban: Online számlázás, elektronikus adatszolgáltatás 2020. július 1-től és 2021. január 1-től hatályos szabályai
Videók hossza: 380 perc
Kedvezmények 2020. szeptember 21-ig!
VIDEÓKONFERENCIA, E-LEARNING
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
VIDEÓ MEGTEKINTÉSE
Könyvelők: 8 kreditpont  (vállalkozási szak/adózási témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 8 kreditpont
Könyvvizsgálók: 2 kreditpont

Előadó(k):

Dr. Csátaljay Zsuzsanna
(áfa szakértő, jogász)
Kedvezmények 2020. szeptember 21-ig!

Videókonferencia megtekintésének díja:

Megtekintési díj (kedvezmények nélkül): 20.900 Ft + áfa
Kedvezményes megtekintési díj (nem ügyfeleknek): 20.900 Ft + áfa helyett 18.900 Ft + áfa
Ügyfeles megtekintési díj: 20.900 Ft + áfa helyett 16.900 Ft + áfa
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Az áfa mértéke: 27%. A videókonferencia díja költségként elszámolható. A kedvezmény átruházható a cégen/intézményen belül.

Fontos infók:

Videók hossza: 380 perc (1. rész: 96 perc + 2. rész: 93 perc + 3. rész: 92 perc + 4. rész: 99 perc)
Megtekintési időszak: 2020.07.09. – 2020.12.31.
Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes.
A Belföldi ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2020-2021 című videókonferencia 4 részből (modulból) áll. Fontos! Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes. Mivel kreditpontos videóról (e-learning anyagról) van szó, a Videó megtekintése gomb megnyomása után választania kell,  hogy kreditpontosan (Kreditpontos megtekintés) vagy nem kreditpontosan (Nem kreditpontos megtekintés) kívánja a videót megtekinteni. A megtekintési mód azért is fontos, mert a kreditpontos megtekintésnél nem lehet előre-hátra tekerni a videót, mivel a kreditpontok megszerzése szigorú szabályokhoz kötött. Ezzel szemben a nem kreditpontos megtekintésnél nincsenek ilyen korlátok, szabadon lehet előre-hátra tekerni a videót.  A belépés után az adott videórészek megtekintési képernyőjének (ablakának) jobb alsó sarkában található gombokkal tudja a kényelmi szempontokat (pl. felbontás, megtekintési ablak nagyobbítása stb.) beállítani. Amennyiben megszakad az internetes kapcsolat, NE lépjen ki a videó oldaláról, hanem nyomja meg a böngészőben a FRISSÍTÉS gombot!

Kreditek:

Mivel kreditpontos videóról (e-learning anyagról) van szó, a Videó megtekintése gomb megnyomása után választania kell,  hogy kreditpontosan (Kreditpontos megtekintés) vagy nem kreditpontosan (Nem kreditpontos megtekintés) kívánja a videót megtekinteni. Kreditpontok megszerzésére csak a Kreditpontos megtekintés alapján van lehetőség. Az egyedi felhasználói név és jelszó alapján a felvétel megtekintését a rendszer naplózza. A Pénzügyminisztérium hivatalos állásfoglalásához igazodva kreditpont-igazolást azon felhasználók részére áll módunkban kiállítani, aki a teljes felvételsorozatot megtekintette és egy-egy részt (modult) lehetőleg megszakítás nélkül (maximum kisebb megszakítás lehet kilépés nélkül, tehát pl. egy 90 perces részt maximum 120 perc alatt végig kell nézni), egymást követően, sorrendben, eltérő időpontban (tehát a videó részeit, moduljait külön-külön több nap alatt is megtekintheti, maximum 60 napon belül, de legkésőbb 2020. december 31.-ig) nézett végig! A videó megtekintése, lejátszása tehát az Ön személyes jelenlétét igényli. A rendszer meghatározott időnként jelenlét ellenőrző ablakot dob fel, amelyet az ügyfélnek szintén előre meghatározott időn belül nyugtáznia kell. Amennyiben a nyugtázás nem történik meg, akkor a lejátszás megszakad. Azt, hogy Ön eleget tett-e a Pénzügyminisztérium által előírt videó megtekintési feltételeknek, a rendszer mögötti naplózással ellenőrizzük. Az adott e-learning képzés elvégzéséről – amennyiben a fentiek alapján megtekintette az összes részt – e-mailen küldünk hivatalos igazolást.

Tematika:

1. rész (96 perc):

Online számlázás – számlázó programos és nyomdai számlákra vonatkozó adatszolgáltatás 2020. július 1-től és 2021-től hatályos szabályai

 • A jelentésre kötelezett bizonylatok leválogatása – melyek a jelentésre kötelezett bizonylatok júliustól és melyek nem? Melyekről kell 2021-től jelenteni?
 • Az adatszolgáltatás módja számlázó programos és nyomdai számláknál
 • A technikai érvénytelenítésre mikor kerül sor és mi a módja?
 • Mi a különbség a technikai érvénytelenítés és az érvénytelenítő/stornó számla kiállítása között? Mikor melyiket kell alkalmazni?
 • Az alanyi mentes által kiállított online számla
 • Hogyan kell kezelni az alanyi vagy tárgyi mentes felé kiállított számlákat az új rendszerben
 • A magánszemélyek felé kiállított számlák kezelése
 • Nyugtákról is kell adatot szolgáltatni?
 • A közösségi és az exportügyletekről kiállított számlákra vonatkozó adatszolgáltatás
 • A KATA szerint adózókra vonatkozó adatszolgáltatási szabályok

Adatszolgáltatás a befogadott bizonylatokról

 • Az ún. M lapon teljesített adatszolgáltatás
 • Az adóértékhatár nullára csökkenése
 • Minden befogadott bizonylatot le kell jelenteni?
 • A befogadott bizonylatok csoportosítása
 • A befogadott nyugták kezelése az új rendszerben
 • Az áfa levonással nem érintett számlák
 • Az alanyi vagy tárgyi mentestől befogadott számla
 • Az adatszolgáltatás tartalma
 • Az arányosítással levont áfa kezelése (például telefonköltség, személygépkocsi bérleti díj stb.)
 • Az előleg és végszámla kezelésére vonatkozó új szabály
 • A számlahelyesbítések kezelése
 • Adatszolgáltatás a módosító számlákról
 • A módosítási láncok kezelése

A számlakiállítás határidejére vonatkozó szabály változása július 1-től

 • Mit jelent ez a normál számlánál, gyűjtőszámlánál, készpénzes számlánál, folyamatosan teljesített ügyletről kiállított számlánál, helyesbítő számlánál?
 • Mi a szankció a számlakiállítási késedelemnek a számlakibocsátónál és a -befogadónál?

Számlázás technikai szabályai az online számlázás fényében

 • Számlázási alapelvek, számlázási rend
 • Számviteli bizonylatot és számlát továbbra is lehet ugyanabban a rendszerben kiállítani?
 • Számlakibocsátási kötelezettség
 • A számla tartalmi kellékei
 • Az új szabályok szerint mikor kötelező a vevő adószámának szerepeltetése?
 • Mikor használható az egyszerűsített számla?
 • Mikor bocsátható ki nyugta?
 • Az online pénztárgép
 • A pénztárgépes nyugta helyetti számlára vonatkozó adatszolgáltatás – A PTGSZLAH
 • Mikor nem kell számla?
 • Az új szabályok szerint mikor lehet számviteli bizonylatot kiállítani számla helyett?
 • Akik már nem használhatnak számla helyett számviteli bizonylatot
 • Július 1-jétől hatályba lépő változások
 • Számlázási szabályok az új rendszerben az alanyi mentesnél, a KATA hatálya alá tartozónál, a tárgyi mentes tevékenységet végzőnél

  

2. rész (93 perc):

 Az elektronikus számlázás és archiválás új szabályai az új NAV tájékoztató fényében

 • Az e-mailben elküldött számla elektronikus számla
 • A távnyomtatással készült számla
 • Az elektronikus számla archiválása
 • Archiválás hash kóddal

A teljesítési időpontok rendszere – Az adókötelezettség keletkezési időpont – Az egyes ügyleteket melyik bevallásban szerepeltetjük – mikor kell a teljesítési időponttól eltérő bevallásban szerepeltetni az ügyletet?

Időszakos elszámolású (folyamatosan teljesített) ügyletek számlázása az online számlázási rendszerben

 • Az adatszolgáltatási rendszer és a folyamatosan teljesített ügyletek
 • Gyűjtőszámla és az időszaki elszámolású számla fogalma, különbségei az új adatszolgáltatási rendszerre is figyelemmel
 • Milyen megállapodás szükséges az időszaki elszámolású számlához
 • Ami biztosan nem lehet időszaki elszámolás
 • Folyamatosan teljesített ügyletek számlázási szabályai, teljesítési időpont
 • Az időszaki elszámolási számla tartalmi kellékei
 • A gyűjtőszámla tartalmi kellékei
 • Hogyan kell számlázni, ha előre történik a fizetés, és hogyan, ha utólag?
 • Mikor melyik teljesítési időpontot kell alkalmazni a 4 közül?
 • Előleg számla – mikor van helye az időszaki elszámolású ügyleteknél? hogyan tudjuk kiküszöbölni az előleg számlát?
 • Ugyanazon időszakra több fizetési esedékesség számlázása
 • A késedelmesen kifizetett díjak számlázása
 • A COVID hatása a számlázásra
 • A folyamatosan teljesített ügyleteknél alkalmazandó számlakorrekciók, helyesbítések, pótlólagos kiszámlázások áfa kezelése és számlázása az új rendszerben
 • Mikor kell új számla, mikor kell helyesbítő számla és milyen adatok szerepelnek ezeken a bizonylatokon (teljesítési időpont, esedékesség, bevallásban történő szerepeltetés stb.)
 • Melyik bevallásban kell figyelembe venni?
 • A gyűjtőszámlával való összehasonlítás – azonosságok, különbségek

 

3. rész (92 perc):

Előleg, foglaló az elektronikus adatszolgáltatásos rendszerben

A kártérítés fogalma és kezelése az elektronikus adatszolgáltatás során

Számlakorrekció és az elektronikus adatszolgáltatás

 • A helyesbítő számlák elhatárolása, tartalmi kellékei, kezelése az elektronikus adatszolgáltatás során
 • A számlahelyesbítés, a számlával egy tekintet alá eső okirat és az érvénytelenítő számla
 • Az érvénytelenítő számla alkalmazási köre, mire kell vigyázni, mikor mire kell hivatkozni stb.?
 • A teljesítési időpont kérdései a számla módosításoknál
 • Mit jelent a számlával egy tekintet alá eső okirat és hogyan kell kiállítani és mire használható?
 • A téves vevő javítása, elírások kezelése, a vevő adatainak javítása, a szolgáltatás megnevezése, egyéb adatok javítása
 • Csoportos számlahelyesbítés és a módosítási láncok kezelése – gyakorlati kérdések
 • Az áruvisszavét, a jóváírás kezelése az új rendszerben
 • Mit kell tartalmazni a korrekciós számlának az új rendszerben?
 • Mi az, hogy számlával egy tekintet alá eső okirat?
 • Számlakibocsátó és számlabefogadó
 • Utólagos adóalap-csökkentés
 • Tárgyi feltétele
 • Fizetendő adó csökkentésének elszámolása
 • Számlakorrekció a bevallásban – melyik bevallásban szerepel?
 • A korrekciós számla kibocsátójának adóelszámolása
 • A korrekciós számla befogadójának adóelszámolás
 • A csoportos korrekciós számla
 • Alkalmazandó árfolyam
 • Számszaki eltérések kezelése
 • Az eredetivel megegyező bevallási időszakban kiállított helyesbítő számla kezelése
 • Kibocsátó fizetendő adójának csökkentése
 • Érvénytelenség, hibás teljesítés, visszáru– Minőségi kifogás, előleg visszatérítés
 • Téves adókulcs korrekciója
 • Befogadó levonható adójának csökkentése
 • Külfölditől igénybevett szolgáltatás, importszolgáltatás, közösségi termékbeszerzés és fordított adózású ügyletek korrekciója
 • Időszaki elszámolású ügyletek korrekciója
 • Az elírások javítása 
 • Számlakorrekció határon átnyúlóan
 • Esettanulmányok
 • Számlakorrekcióknál, utólagos helyesbítéseknél mikor kell és mikor tilos önellenőrizni a számlakibocsátónak és a befogadónak?

A behajthatatlan követelés áfájának érvényesítése az új szabályok alapján

 • Az áfa érvényesítése az új szabályok alapján
 • NAV gyakorlat

  

4. rész (99 perc):

 A fordított adózású ügyletek számlázása, kezelése

 • A belföldi fordított adózás alá tartozó ügyletek köre, minősítése az elektronikus adatszolgáltatás kapcsán
 • 2021-től és 2022. július 1-jétől hatályba lépő módosítások
 • Az adókötelezettség keletkezési időpontja
 • Az adózási mód korrekciója
 • Számlahelyesbítés a fordított adózású ügyleteknél

A téves adókulccsal, illetve adózási móddal befogadott számlára vonatkozó különös adóvisszatérítési eljárás

Hogyan kezeljük a térítésmentes ügyleteket az online számlázás során?

 • A koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő ingyenes termékátadások, ingyenes szolgáltatásnyújtások áfa szempontú megítélése

Az adólevonási jog

 • Az adólevonás tárgyi és tartalmi feltételei
 • A fiktív számla
 • Adólevonás hibás számla alapján
 • A számla javítása az adóellenőrzés során
 • Az adóhatóság által elvárt partner ellenőrzési eljárás
 • Az adólevonási jog érvényesítésének időpontja

A személygépkocsi / cégautó az áfa rendszerében

 • Beszerzés, levonási tiltás és az alóli mentesülés
 • Üzemanyagköltség,
 • Bérbevétel, lízingbe vétel
 • Javítási és fenntartási költségek
 • Értékesítés

Technikai és hálózati követelmények

Minimális követelmények a Vezinfó e-learning felvételek lejátszásához

Hardver-követelmények
A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek és élő adások lejátszásához.

Szoftver-követelmények
A szolgáltatás használatához, a felvételek és élő adások lejátszásához a következőkre van szükség:

 • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
 • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben)

MEGJEGYZÉS: Adobe Flash Player nem támogatott és nem szükséges a videó tartalmak lejátszásához.

Hálózati sávszélesség
A felvételek és élő közvetítések megtekintéséhez minimálisan 0,6-1MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel.

Kompatibilitási lista
A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

 • Windows XP, Vista, Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
 • Linux és egyéb Unix variánsok
 • MacOS (Apple)

Támogatott asztali (desktop) böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelem szerűen a fent felsorol operációs rendszerek viszonylatában):

 • Firefox 42+
 • Google Chrome 34+
 • Microsoft Edge 20
 • Opera 35
 • Safari for Mac 8+
 • Internet Explorer 11+ (Windows 8.1 és Windows 10)

FIGYELEM! Az Internet Explorer 11 böngésző Windows 7 operációs rendszerrel NEM TÁMOGATOTT! (a HTML5 alapú videó lejátszáshoz szükséges Media Source Extensions (MSE) kiterjesztést a Microsoft nem valósította meg Windows 7 operációs rendszerekre)
Amennyiben a felhasználó által használt böngésző nem támogatott, a videó lejátszóban hibaüzenet látható.

További technikai információ
A videólejátszó minden desktop/mobil böngészőn támogatott, amely megvalósítja a MediaSource Extensions (MSE) API-t a ‘video/MP4’ mime típusú bemenetekre.

Jelentkezési feltételek

A videókonferenciára való jelentkezési díj tartalmazza a kiválasztott videót és az oktatási háttéranyagot (diákat) elektronikus, PowerPoint formátumban. Miután Ön kitöltötte és elküldte a jelentkezési és jelszó igénylő űrlapot a videókonferenciához, e-mailen értesítést kap a sikeres jelentkezésről, majd rövid időn belül szintén az e-mail címére díjbekérő levelet küldünk Önnek, amely alapján kiegyenlítésre kerül a videó megtekintési díja. A díj kiegyenlítése után küldjük e-mailen a felhasználónevet és jelszót a videó megtekintéséhez, valamint postázzuk a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát. A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.

JELENTKEZÉS / JELSZÓ KÉRÉSE
Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2020-2021 E-learning
Alapfogalmak, Termékértékesítések, Láncügylet, Háromszögügylet, Vevői készlet, Szolgáltatások, Szolgáltatásnyújtások
Videók hossza: 382 perc
Kedvezmények 2020. szeptember 21-ig!
VIDEÓKONFERENCIA, E-LEARNING
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
VIDEÓ MEGTEKINTÉSE
Könyvelők: 8 kreditpont  (vállalkozási szak/adózási témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 8 kreditpont
Könyvvizsgálók: 2 kreditpont

Előadó(k):

Dr. Csátaljay Zsuzsanna
(áfa szakértő, jogász)
Kedvezmények 2020. szeptember 21-ig!

Videókonferencia megtekintésének díja:

Megtekintési díj (kedvezmények nélkül): 20.900 Ft + áfa
Kedvezményes megtekintési díj (nem ügyfeleknek): 20.900 Ft + áfa helyett 18.900 Ft + áfa
Ügyfeles megtekintési díj: 20.900 Ft + áfa helyett 16.900 Ft + áfa
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Az áfa mértéke: 27%. A videókonferencia díja költségként elszámolható. A kedvezmény átruházható a cégen/intézményen belül.

Fontos infók:

Videók hossza: 382 perc (1. rész: 98 perc + 2. rész: 95 perc + 3. rész: 92 perc + 4. rész: 98 perc)
Megtekintési időszak: 2020.07.09. – 2020.12.31.
Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes.
A Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2020-2021 című videókonferencia 4 részből (modulból) áll. Fontos! Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes. Mivel kreditpontos videóról (e-learning anyagról) van szó, a Videó megtekintése gomb megnyomása után választania kell,  hogy kreditpontosan (Kreditpontos megtekintés) vagy nem kreditpontosan (Nem kreditpontos megtekintés) kívánja a videót megtekinteni. A megtekintési mód azért is fontos, mert a kreditpontos megtekintésnél nem lehet előre-hátra tekerni a videót, mivel a kreditpontok megszerzése szigorú szabályokhoz kötött. Ezzel szemben a nem kreditpontos megtekintésnél nincsenek ilyen korlátok, szabadon lehet előre-hátra tekerni a videót.  A belépés után az adott videórészek megtekintési képernyőjének (ablakának) jobb alsó sarkában található gombokkal tudja a kényelmi szempontokat (pl. felbontás, megtekintési ablak nagyobbítása stb.) beállítani. Amennyiben megszakad az internetes kapcsolat, NE lépjen ki a videó oldaláról, hanem nyomja meg a böngészőben a FRISSÍTÉS gombot!

Kreditek:

Mivel kreditpontos videóról (e-learning anyagról) van szó, a Videó megtekintése gomb megnyomása után választania kell,  hogy kreditpontosan (Kreditpontos megtekintés) vagy nem kreditpontosan (Nem kreditpontos megtekintés) kívánja a videót megtekinteni. Kreditpontok megszerzésére csak a Kreditpontos megtekintés alapján van lehetőség. Az egyedi felhasználói név és jelszó alapján a felvétel megtekintését a rendszer naplózza. A Pénzügyminisztérium hivatalos állásfoglalásához igazodva kreditpont-igazolást azon felhasználók részére áll módunkban kiállítani, aki a teljes felvételsorozatot megtekintette és egy-egy részt (modult) lehetőleg megszakítás nélkül (maximum kisebb megszakítás lehet kilépés nélkül, tehát pl. egy 90 perces részt maximum 120 perc alatt végig kell nézni), egymást követően, sorrendben, eltérő időpontban (tehát a videó részeit, moduljait külön-külön több nap alatt is megtekintheti, maximum 60 napon belül, de legkésőbb 2020. december 31.-ig) nézett végig! A videó megtekintése, lejátszása tehát az Ön személyes jelenlétét igényli. A rendszer meghatározott időnként jelenlét ellenőrző ablakot dob fel, amelyet az ügyfélnek szintén előre meghatározott időn belül nyugtáznia kell. Amennyiben a nyugtázás nem történik meg, akkor a lejátszás megszakad. Azt, hogy Ön eleget tett-e a Pénzügyminisztérium által előírt videó megtekintési feltételeknek, a rendszer mögötti naplózással ellenőrizzük. Az adott e-learning képzés elvégzéséről – amennyiben a fentiek alapján megtekintette az összes részt – e-mailen küldünk hivatalos igazolást.

Tematika:

Alapfogalmak (98 perc):

 A termékügyleteket érintő Héa reform lényege – mit jelent a célország elve?

Melyek azok a 2020-től hatályos „gyors intézkedések” „Quick fix”?

Alapfogalmak nemzetközi áfa ügyleteknél

Hogyan oldjunk meg egy nemzetközi áfa problémát? Az áfa elemzés menete

Tárgyi hatály vizsgálata

Területi hatály vizsgálata

Személyi hatály vizsgálata

■ Adóalanyok fogalma és a belföldön nyilvántartásba vett adóalany fogalma

■ Adóalany és az adófizetésre kötelezett személy fogalma a nemzetközi áfa ügyleteknél

■ A székhely-telephely, a székhely fióktelep, a székhely és a kereskedelmi képviselet, valamint az anya és a leányvállalat közötti gazdasági kapcsolatok áfa minősítése

■ Áfa regisztráció

■ A nemzetközi fordított adózás és az áfa regisztráció kapcsolata

■ Belföldiek regisztrációja külföldön, külföldiek regisztrációja belföldön

■ Az állandó telephely jelentősége a más tagállambeli adóregisztrációnál

■ A megrendelő adóalanyiságának jelentősége a regisztrációnál

■ Melyik adószámra kell kiállítani a számra és melyeik adószámról kell kiállítani a számlát?

■ Gyakorlati példák regisztrációra

Az állandó telephely fogalma és jelentősége az áfában

■ Gazdasági célú letelepedettség

– Székhely

– Természetes személy

– Állandó telephely fogalma a magyar és az EU-s jog alapján,

– A személyi és tárgyi feltételek és a kellően állandó jelleg és megfelelő szervezettség fogalma

– Mit jelent a huzamos, tartós jelenlét?

Alapügyletek

■ Termékértékesítés

■ Szolgáltatásnyújtás

■ Termék Közösségen belüli beszerzése

■ Termékimport

 

Termékértékesítések (95 perc):

Határon átnyúló termékértékesítések

Teljesítési hely szabályok termékértékesítéseknél

■ Termékértékesítés

– Fuvarozással nem járó ügyleteknél

– Fuvarozással járó termékértékesítés

– A fel- vagy összeszereléssel együtt járó termékértékesítés

– Távolsági értékesítés, webáruházak értékesítése

– Gyakorlati példák az egyes esetekre

Közösségi termékértékesítés

■ Teljesítési helye, az indulási tagállam szerepe

■ Az adómentesség feltételei,

■ Az eladó és a vevő jogállása

■ Az adóalanyiság mint feltétel – annak  gyakorlati ellenőrzése

■ A kiszállítás igazolása – elmélet és gyakorlat, az adóhatóság által elvárt igazolások az egyes szállítási módozatoknál

■ Új dokumentumok a kiszállítás igazolására – a közvetlenül hatályos EU Végrehajtási Rendelet szabályai

■ Kinek mit és mivel kell bizonyítani – a bizonyítási teher kérdései

■ Van kiszállítási határidő?

■ Bármelyik szereplő (eladó vagy vevő) is fuvarozhat?

■ A magyar adóhatósági bírósági gyakorlat

■ EU bírósági gyakorlat,

■ Konkrét esetek ismertetése

■ A 2020-től hatályos változások

■ Gyors intézkedések

■ A közösségi adószám jelentősége az új rendszerben – még szigorúbb feltételek

■ 2020-től új szabály: a közösségi összesítőben nem szerepeltetett ügyletekre nem alkalmazható az adómentesség

■ Nagyobb lesz a szabadság a kiszállítást igazoló dokumentumokkal kapcsolatban vagy szigorúbbak a feltételek?

Termék átszállítása két tagállam között – önálló termékértékesítés

■ A vagyonmozgatás gyakorlati alkalmazási köre,

■ Mikor kell beregisztrálni egy másik tagállamban csak azért mert az adóalany odaszállítja a termékét?

■ A saját termékátszállításának bizonylatolása,

■ A kivételek: amikor elkerülhető az adóregisztráció (megmunkálás céljából vagy szolgáltatásnyújtás céljából történő átszállítás majd visszaszállítás, vevői készletre történő átszállítás stb.)

■ A logisztikai célú átrakodás, a más tagállamba bérmunka vagy szolgáltatás teljesítése vagy visszaviteli kötelezettséggel átvitt termék stb,

■ Az adólevonásra jogosító bizonylat

■ Példák

Közösségi termékbeszerzés

■ Szabályai és feltételei

■ Teljesítési helye

■ Közösségi beszerzés beszállítás nélkül – szankciós tényállás

■ Készlet behozatal adófizetés nélkül

■ Az adólevonás időpontja, tárgyi feltétele

■ Adómentességek

■ Példák

Termékexport – A termék harmadik országba történő érétkesítéséhez kapcsolódó adómentesség

■ Teljesítési helye

■ Az adómentesség feltételei

■ A kiszállítás igazolásának módja

■ A kiléptetésre nyitva álló határidő, a kiléptetés igazolása,

■ Az önellenőrzés, az ismételt ellenőrzés lehetőségei illetve kötelezettsége, ha kifut a határidőből az adóalany

■ Késve történő igazolás és az elkésett kiléptetés

■ Mi a következmény, ha az eladó és mi, ha a vevő fuvaroz?

■ A vevő illetőségének van jelentősége?

■ Belföldről feladott és más tagállamon át harmadik országba kiléptetett áru

■ Az exportszámla

■ Új szabályok a termékexportra

■ Példák

Termékimport

■ Termékimport teljesítési helye – az import tagállam

■ Önadózás vagy kivetés

■ Az adókötelezettség és a levonási jog keletkezési időpontja,

■ Az adólevonás tartalmi és tárgyi feltétele

■ Az adómentes termékimport,

■ A közvetlen és a közvetett termékexport

■ Más tagállamban importált és onnan belföldre továbbszállított termék kezelése,

■ A közvetett és a közvetlen képviselő,

■ Speciális vámeljárások alatt álló termék értékesítésének adómentessége illetve az ehhez kapcsolódó fuvarozás

■ Új szabályok a termékimportra

 

Láncügylet, Háromszögügylet, Vevői készlet, Adóraktár (92 perc):

Láncügylet

■ Fogalma, jellemzői, elhatárolási kérdések

■ Export és közösségi láncügylet azonosságai és különbözősége, az adómentesség és az adóalanyként regisztráció feltételei

■ A kiszállítás irányának és a fuvarozó személyének jelentősége,

■ Mi a teendő, ha az első és mi, ha az utolsó vevő fuvaroz, illetve szervezi a fuvart?

■ Közbenső vevő fuvarozása, a törvényi vélelem és a megdöntése, vevői és eladói minőségben történő fuvarozás – új szabályok 2020-tól

■ Gyakori hibák

■ Példák 3, illetve többszereplős export, illetve közösségi láncügyletre

■ A termékimportot megvalósító láncügylet minősítése

■ A három illetve többszereplős láncügylet

■ Gyakorlati példák

■ A közösségi áfa reform keretében 2020-tól módosult a láncügylet szabályozása – gyors intézkedések

Háromszögügylet

■ Fogalma, feltételei

■ Összefüggés a láncügylettel

■ Melyik szereplő mit szerepeltet a bevallásban

■ Gyakori hibák és azok következményei – szankciós adófizetés

■ Facet-ügy

■ Gyakorlati példák

Közösségi-, illetve exportbizonylatok, közösségi értékesítésre beszedett előleg

Külföldön teljesített ügyletek bizonylatolása

Közösségi termékbeszerzés utáni adófizetés és adólevonás

Közösségi termékbeszerzésre beszedett előleg

Vevői készlet

■ Belföldön fenntartott vevői készlet

■ Jellemzői

■ Egyszerűsítés esete

■ Egyszerűsítés nélküli eset

■Belföldi adóalany által más tagállamban fenntartott vevői készlet

■ 2020-től teljesen átalakultak a vevői készletes szabályok

■ Bizonylatolási kérdések

Adóraktár

■ Áfa raktár fogalma és funkciója, mikor hasznos,

■ Adómentességek az adóraktárhoz kapcsolódóan

■ Bizonylatolás

 

Szolgáltatások, szolgáltatásnyújtások teljesítési helye (95 perc):

Határon átnyúló szolgáltatások, szolgáltatásnyújtások teljesítési helye

Teljesítési hely szabályok szolgáltatásoknál

■ Mi a különbség a külföldön teljesített, nemzetközi fordított adózású szolgáltatások és az adómentes ügyletek között?

■ A külföldön teljesített szolgáltatások kezelése

■ Főszabály a teljesítési helyre

■ Adóalany részére nyújtott szolgáltatás – – az adóalany megrendelő gazdasági letelepedettségének országában teljesített szolgáltatások

■ Nem adóalany részére nyújtott szolgáltatás – a Szolgáltatásnyújtó letelepedettsége szerint adózó szolgáltatások

Szolgáltatás igénybevevőjének státusza milyen szolgáltatásoknál fontos?

■ Milyen feltételek mellett számlázható áfa nélkül – nemzetközi fordított adózással egy főszabály szerinti szolgáltatás?

■ Megrendelő adóalanyiságának jelentősége, annak dokumentálása hogyan történik?

■ Megrendelő adóalanyi minősége

■ Harmadik országbeli cég felé is lehet áfa nélküli számlát kiállítani?

■ Megrendelő gazdasági letelepedettsége

– A megrendelő teljesítéssel érintett telephelye mit jelent és miért fontos

– A közösségi adószám és a harmadik országbeli adószám jelentősége a megrendelőnél

– Mikor keletkezik egy magyar adóalanynak külföldön állandó telephelye

– Mit jelen az, hogy teljesítéssel legközvetlenebbül érintett telephely?

– Gyakorlati példák

– Az alvállalkozók betudhatóak-e telephelynek a megrendelőnél?

– A telephely megalapozásához szükséges eszközök, személyzet,

– Mikor kellően állandó jellegűek és megfelelő szervezettségűek ezek az eszközök, személyzet?

– A dokumentálás módja,

– Az ellenőrzés módja

– Példák

Szolgáltatásnyújtó teljesítéssel érintett telephelye

■ Az alvállalkozók betudhatóak-e a szolgáltatásnyújtó telephelyének?

■ Az eszközök, személyzet, kellően állandó szervezettség fogalma,

■ Mi a minősítés, ha a szolgáltatásnyújtó székhelye van a teljesítési hely szerinti tagállamban?

– Teljesítési hely szolgáltatásoknál – Kivételek közé tartozó szolgáltatások adóalanyi viszonylatban és nem adóalanyi viszonylatban

– Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások fogalma, fajtái, példák, teljesítési hely

– Új ingatlan fogalom 2017-tól

– Mely szolgáltatások minősülnek 2017-től ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnak és melyek nem?

– Tudományos, oktatási, kulturális, művészeti, szórakoztatási és sportszolgáltatás- elhatárolási kérdések-erre szóló belépőjegyek értékesítése, céges tréningek

– Közlekedési eszközök rövid és hosszú távú bérbeadása

– Immateriális szolgáltatások (tanácsadás, jogátengedés, adóügyi, mérnöki számviteli, jogi, reklámszolgáltatás, adatok, információk, közlése, elektronikus szolgáltatás, telekommunikációs szolgáltatás stb.

– Az elektronikus szolgáltatás, a rádiós- és televíziós media szolgáltatás, telekommunikációs szolgáltatás teljesítési helye

– Új szabályok 2019-től a nem adóalanyok felé teljesített elektronikus, telekommunikációs és rádió- televízió média szolgáltatásra – a 10000 eurós érétkhatár szerepe

– A MOSS rendszer vs. más tagállamban történő adóregisztráció

– Közvetített szolgáltatások teljesítési helye – továbbszámlázott szolgáltatások, a közvetítői szolgáltatás

– Fuvarozás teljesítési hely: adóalany és nem adóalany felé,

– Van-e jelentősége az áfa fizetés szempontjából a ténylegesen megtett útszakasz helyének, illetve a fuvarozás irányának közösségi és harmadik országos viszonylatnak van-e jelentősége?

– Adómentességek a fuvarozásnál

– Szűkültek a fuvarozás adómentességi szabályai 2019-től

A 2019. évközi változások a nemzetközi fuvarozásra

– Az export, az import és a vámáru fuvarozására vonatkozó új szabályok

– Miért fontos a különbség, hogy egy fuvarozás adójogi értelemben külföldön teljesített vagy adómentes?

– Továbbszámlázott szolgáltatások külföldre

– Külföldön igénybe vet szolgáltatások áfa kezelése

– Bérmunka fajtái, minősítése, elhatárolási kérdések, teljesítési hely, alvállalkozó – fővállalkozó, kiszállított és belföldön maradt termék, termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás stb.

– Példák

Külfölditől igénybevett szolgáltatás adókötelezettség keletkezési időpontja

Külfölditől igénybevett szolgáltatás előlege

Adófizetés, bevallás

Az adólevonás időpontja, tárgyi feltétele

A devizás számla – alkalmazandó bank, alkalmazandó árfolyam

Időszaki elszámolás és gyűjtőszámla határon átnyúlóan

Előleg és részteljesítés határon átnyúlóan

Technikai és hálózati követelmények

Minimális követelmények a Vezinfó e-learning felvételek lejátszásához

Hardver-követelmények
A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek és élő adások lejátszásához.

Szoftver-követelmények
A szolgáltatás használatához, a felvételek és élő adások lejátszásához a következőkre van szükség:

 • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
 • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben)

MEGJEGYZÉS: Adobe Flash Player nem támogatott és nem szükséges a videó tartalmak lejátszásához.

Hálózati sávszélesség
A felvételek és élő közvetítések megtekintéséhez minimálisan 0,6-1MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel.

Kompatibilitási lista
A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

 • Windows XP, Vista, Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
 • Linux és egyéb Unix variánsok
 • MacOS (Apple)

Támogatott asztali (desktop) böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelem szerűen a fent felsorol operációs rendszerek viszonylatában):

 • Firefox 42+
 • Google Chrome 34+
 • Microsoft Edge 20
 • Opera 35
 • Safari for Mac 8+
 • Internet Explorer 11+ (Windows 8.1 és Windows 10)

FIGYELEM! Az Internet Explorer 11 böngésző Windows 7 operációs rendszerrel NEM TÁMOGATOTT! (a HTML5 alapú videó lejátszáshoz szükséges Media Source Extensions (MSE) kiterjesztést a Microsoft nem valósította meg Windows 7 operációs rendszerekre)
Amennyiben a felhasználó által használt böngésző nem támogatott, a videó lejátszóban hibaüzenet látható.

További technikai információ
A videólejátszó minden desktop/mobil böngészőn támogatott, amely megvalósítja a MediaSource Extensions (MSE) API-t a ‘video/MP4’ mime típusú bemenetekre.

Jelentkezési feltételek

A videókonferenciára való jelentkezési díj tartalmazza a kiválasztott videót és az oktatási háttéranyagot (diákat) elektronikus, PowerPoint formátumban. Miután Ön kitöltötte és elküldte a jelentkezési és jelszó igénylő űrlapot a videókonferenciához, e-mailen értesítést kap a sikeres jelentkezésről, majd rövid időn belül szintén az e-mail címére díjbekérő levelet küldünk Önnek, amely alapján kiegyenlítésre kerül a videó megtekintési díja. A díj kiegyenlítése után küldjük e-mailen a felhasználónevet és jelszót a videó megtekintéséhez, valamint postázzuk a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát. A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.

JELENTKEZÉS / JELSZÓ KÉRÉSE
ADATVÉDELEM (GDPR) E-learning
A hazai és az európai gyakorlat
Videók hossza: 495 perc
Kedvezmények 2020. szeptember 21-ig!
VIDEÓKONFERENCIA, E-LEARNING
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
VIDEÓ MEGTEKINTÉSE
Ügyvédek: 8 kreditpont

Előadó(k):

Dr. Bölcskei Krisztián

(jogász, vezető adatvédelmi tanácsadó, Adatvédelmi Auditor Cégcsoport)

Dr. Dvorán Gabriella

(ügyvéd, adatvédelmi- és adatbiztonsági szakjogász, adójogi szakjogász, munkajogi szakjogász, Dvorán Ügyvédi Iroda)
Kedvezmények 2020. szeptember 21-ig!

Videókonferencia megtekintésének díja:

Megtekintési díj (kedvezmények nélkül): 20.900 Ft + áfa
Kedvezményes megtekintési díj (nem ügyfeleknek): 20.900 Ft + áfa helyett 18.900 Ft + áfa
Ügyfeles megtekintési díj: 20.900 Ft + áfa helyett 16.900 Ft + áfa
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Az áfa mértéke: 27%. A videókonferencia díja költségként elszámolható. A kedvezmény átruházható a cégen/intézményen belül.

Fontos infók:

Videók hossza: 495 perc (1. rész: 130 perc + 2. rész: 102 perc + 3. rész: 134 perc + 4. rész: 129 perc)
Megtekintési időszak: 2020.07.26. – 2020.12.31.
Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes.
Az ADATVÉDELEM (GDPR) című videókonferencia 4 részből (modulból) áll. Fontos! Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes. Mivel kreditpontos videóról (e-learning anyagról) van szó, a Videó megtekintése gomb megnyomása után választania kell,  hogy kreditpontosan (Kreditpontos megtekintés) vagy nem kreditpontosan (Nem kreditpontos megtekintés) kívánja a videót megtekinteni. A megtekintési mód azért is fontos, mert a kreditpontos megtekintésnél nem lehet előre-hátra tekerni a videót, mivel a kreditpontok megszerzése szigorú szabályokhoz kötött. Ezzel szemben a nem kreditpontos megtekintésnél nincsenek ilyen korlátok, szabadon lehet előre-hátra tekerni a videót.  A belépés után az adott videórészek megtekintési képernyőjének (ablakának) jobb alsó sarkában található gombokkal tudja a kényelmi szempontokat (pl. felbontás, megtekintési ablak nagyobbítása stb.) beállítani. Amennyiben megszakad az internetes kapcsolat, NE lépjen ki a videó oldaláról, hanem nyomja meg a böngészőben a FRISSÍTÉS gombot!

Kreditek:

Mivel kreditpontos videóról (e-learning anyagról) van szó, a Videó megtekintése gomb megnyomása után választania kell,  hogy kreditpontosan (Kreditpontos megtekintés) vagy nem kreditpontosan (Nem kreditpontos megtekintés) kívánja a videót megtekinteni. A megtekintési mód azért is fontos, mert a kreditpontos megtekintésnél nem lehet előre-hátra tekerni a videót, mivel a kreditpontok megszerzése szigorú szabályokhoz kötött. Ezzel szemben a nem kreditpontos megtekintésnél nincsenek ilyen korlátok, szabadon lehet előre-hátra tekerni a videót.  
A belépés után az adott videórészek megtekintési képernyőjének (ablakának) jobb alsó sarkában található gombokkal tudja a kényelmi szempontokat (pl. felbontás, megtekintési ablak nagyobbítása stb.) beállítani.
Az egyedi felhasználónév és jelszó alapján a felvétel megtekintését a rendszer naplózza. A Magyar Ügyvédi Kamara hivatalos állásfoglalásához igazodva kreditpont-igazolást azon felhasználók részére áll módunkban kiállítani, aki a teljes felvételsorozatot megtekintette és egy-egy részt (modult) lehetőleg megszakítás nélkül (maximum kisebb megszakítás lehet kilépés nélkül, tehát a kb. 120 perces videót maximum 180 perc alatt végig kell nézni) nézett végig!
Azt, hogy Ön eleget tett-e a Magyar Ügyvédi Kamara által előírt videó megtekintési feltételeknek, a rendszer mögötti naplózással ellenőrizzük. 
Az adott e-learning képzés elvégzéséről e-mailen küldünk hivatalos igazolást.
A videó megtekintése, lejátszása tehát személyes jelenlétet igényel. A rendszer meghatározott időnként jelenlét ellenőrző ablakot dob fel, amelyet az ügyfélnek szintén előre meghatározott időn belül nyugtáznia kell. Amennyiben a nyugtázás nem történik meg, akkor a lejátszás megszakad.

Tematika:

VIDEÓ 1. rész (02:10:05):

1. A személyes adatok védelméhez fűződő jog kialakulásának rövid összefoglaló története és elhelyezkedése az alapjogok rendszerében

■ A magánélet fogalma, magánélethez való jog kialakulása, rövid történeti háttere

■ Újabb találmányok és gazdasági modellek, üzleti eszközök hatása

■ Az egyén virtualizációja az információs társadalomban

2. Alapfogalmak alapjai

■ Adat, információ fogalma

■ Adatvédelem, adatvédelmi jog fogalma

■ Információs önrendelkezési jog és adatvédelem összefüggései

■ Információszabadság

■ Közérdekű adat

■ Közérdekből nyilvános adat

■ Adatbiztonság fogalmi alapjai

■ Adatbiztonság elhatárolása, összefüggései

■ Bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás, védelemmel szembeni elvárások

VIDEÓ 2. rész (01:41:26):

3. GDPR Rendelet megalkotásához vezető út és a Rendelet rendszertani meghatározásának alapjai

■ GDPR szabályozás alapvetései

■ Újdonságok a GDPR vonatkozásában

■ Védendő jogi tárgy

■ GDPR szabályozási tárgya

■ GDPR hatálya (tárgyi, területi)

■ GDPR és Info tv. egymáshoz való viszonya

VIDEÓ 3. rész (02:13:43):

4. Lényegesebb fogalmak a GDPR és az Info tv. alapján

■ Személyes adat, személyes adat különleges kategóriái, alapvetések a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelésével kapcsolatban

■ Bűnügyi személyes adat

5. Személyes adatok kezelése

■ Adatkezelés fogalma

■ Egyéb fogalmak az adatkezelésekkel összefüggésben

■ Profilalkotás

6. Adatkezelő fogalma, feladatai, kötelezettsége

■ Közös adatkezelők és feladataik

7. Adatfeldolgozó fogalma, feladatai, kötelezettségei

8. Személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek

■ Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

■ Célhoz kötöttség

■ Adattakarékosság

■ Pontosság

■ Korlátozott tárolhatóság

■ Integritás és bizalmas jelleg

■ Elszámoltathatóság

■ Alapelvek az Info tv.-ben és egy speciális alapelv

VIDEÓ 4. rész (02:09:13):

9. Az adatkezelés jogalapjai

■ GDPR 6. cikk (1) bekezdés szerinti jogalapok

10. Adatvédelmi hatásvizsgálat

11. Érintetti jogok és ezzel kapcsolatos adatvédelmi feladatok

12. Adatvédelmi Incidens

13.. Adatbiztonság, Magatartási Kódex és tanúsítás

14. Jelenlegi szankciók és következmények, jogorvoslat

15. Az adatkezelők által tipikusan végzett adatkezelési tevékenységek és tudnivalók. Audit alapvető lépései

16. Legfontosabb kötelezettségek

17. Adatvédelmi tisztviselő a GDPR Rendeletben

Technikai és hálózati követelmények

Minimális követelmények a Vezinfó e-learning felvételek lejátszásához

Hardver-követelmények
A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek és élő adások lejátszásához.

Szoftver-követelmények
A szolgáltatás használatához, a felvételek és élő adások lejátszásához a következőkre van szükség:

 • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
 • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben)

MEGJEGYZÉS: Adobe Flash Player nem támogatott és nem szükséges a videó tartalmak lejátszásához.

Hálózati sávszélesség
A felvételek és élő közvetítések megtekintéséhez minimálisan 0,6-1MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel.

Kompatibilitási lista
A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

 • Windows XP, Vista, Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
 • Linux és egyéb Unix variánsok
 • MacOS (Apple)

Támogatott asztali (desktop) böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelem szerűen a fent felsorol operációs rendszerek viszonylatában):

 • Firefox 42+
 • Google Chrome 34+
 • Microsoft Edge 20
 • Opera 35
 • Safari for Mac 8+
 • Internet Explorer 11+ (Windows 8.1 és Windows 10)

FIGYELEM! Az Internet Explorer 11 böngésző Windows 7 operációs rendszerrel NEM TÁMOGATOTT! (a HTML5 alapú videó lejátszáshoz szükséges Media Source Extensions (MSE) kiterjesztést a Microsoft nem valósította meg Windows 7 operációs rendszerekre)
Amennyiben a felhasználó által használt böngésző nem támogatott, a videó lejátszóban hibaüzenet látható.

További technikai információ
A videólejátszó minden desktop/mobil böngészőn támogatott, amely megvalósítja a MediaSource Extensions (MSE) API-t a ‘video/MP4’ mime típusú bemenetekre.

Jelentkezési feltételek

A videókonferenciára való jelentkezési díj tartalmazza a kiválasztott videót és az oktatási háttéranyagot (diákat) elektronikus, PowerPoint formátumban. Miután Ön kitöltötte és elküldte a jelentkezési és jelszó igénylő űrlapot a videókonferenciához, e-mailen értesítést kap a sikeres jelentkezésről, majd rövid időn belül szintén az e-mail címére díjbekérő levelet küldünk Önnek, amely alapján kiegyenlítésre kerül a videó megtekintési díja. A díj kiegyenlítése után küldjük e-mailen a felhasználónevet és jelszót a videó megtekintéséhez, valamint postázzuk a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát. A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.

JELENTKEZÉS / JELSZÓ KÉRÉSE
ÚJ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2020. JÚLIUS 1-JÉTŐL
Teljesen átalakult a TB-rendszer (Új TBJ)
Videó hossza: 114 perc
Kedvezmények 2020. szeptember 21-ig!
VIDEÓKONFERENCIA, E-LEARNING
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
VIDEÓ MEGTEKINTÉSE

Előadó(k):

Dr. Futó Gábor 

(tb-szakértő, ügyvéd)

Kedvezmények 2020. szeptember 21-ig!

Videókonferencia megtekintésének díja:

Megtekintési díj (kedvezmények nélkül): 20.900 Ft + áfa
Kedvezményes megtekintési díj (nem ügyfeleknek): 20.900 Ft + áfa helyett 18.900 Ft + áfa
Ügyfeles megtekintési díj: 20.900 Ft + áfa helyett 16.900 Ft + áfa
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Az áfa mértéke: 27%. A videókonferencia díja költségként elszámolható. A kedvezmény átruházható a cégen/intézményen belül.

Fontos infók:

Videó hossza: 114 perc
Megtekintési időszak: 2020.08.10. – 2020.12.31.
Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes.
A videókonferenciára való jelentkezési díj tartalmazza a videót és az oktatási háttéranyagot (diákat) elektronikus, PDF formátumban.
Miután kitöltötte és elküldte a jelentkezési és jelszó igénylő űrlapot a videókonferenciához, e-mailen díjbekérő levelet küldünk Önnek, amely alapján kiegyenlítésre kerül a videó megtekintési díja. A díj kiegyenlítése után küldjük e-mailen a felhasználónevet és jelszót a videó megtekintéséhez, valamint postázzuk a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát.
Az ÚJ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2020. július 1-jétől című videókonferencia 1 részből (modulból) áll. Fontos! Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes.
A belépés után az adott videórész megtekintési képernyőjének (ablakának) jobb alsó sarkában található gombokkal tudja a kényelmi szempontokat (pl. felbontás, megtekintési ablak nagyobbítása stb.) beállítani.

Tematika:

Ajánló:
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (új Tbj.) 2020. július 1-én történő hatályba lépésével módosul teljesen átalakul a tb-rendszer, ami többek közt érinti a munkavállalókat, a társas vállalkozókat és a feladatukat megbízási jogviszony keretében ellátó személyeket is.
Témakörök:

ÚJ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TÖRVÉNY 2020. JÚLIUS 1-JÉTŐL

Biztosítottak köre

■ Kiegészítő tevékenység, amely nem jár biztosítással ■ Saját jogú nyugdíjas ■ Biztosított – eltérő rendelkezés híján – a TB valamennyi ellátására jogosultságot szerez ■ Nyugdíjasként keresőtevékenységet folytató jogállása ■ Tanulószerződés alapján tanulmányokat folytató tanulók

Járulékfizetésre vonatkozó új szabályok

■ Társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok ■ Egységes 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulék ■ Társadalombiztosítási járulék (Tbj.) bevallása és befizetése ■ 10 százalékos nyugdíjjárulék ■ Egészségügyi szolgáltatási járulék ■ Járulékalapot képező jövedelem ■ Minimum járulékalap bevezetése a munkaviszonyban állóként biztosított személyeknél ■ Járulékalapot nem képező jövedelmek

Mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése

Egyéni és táras vállalkozó járulékfizetése

■ Társadalombiztosítási minimálbér

Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra

■ Megállapodás kötése nyugdíjra ■ Megállapodás egészségügyi szolgáltatásra

Belföldi magánszemély egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége

Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre

Családi járulékkedvezmény 2020. július 1-jétől

Megszűnik a nyugdíjasok kereseti korlátja (az éves keretösszeg)

Elévülési szabályok figyelmen kívül hagyása a társadalombiztosítási eljárásban

Változások a szociális hozzájárulási adóban 2020. július 1-jétől

■ Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból 2020. július 1-jétől (számítások a maximálisan elérhető megtakarításokra) ■ Szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény ■ Munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény ■ Három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény ■ Megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény ■ Közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmény ■ Kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény ■ Kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény ■ Védett korban elbocsátott köztisztviselők után érvényesíthető szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulási kedvezmény

Szakképzési hozzájárulás

Technikai és hálózati követelmények

Minimális követelmények a Vezinfó e-learning felvételek lejátszásához

Hardver-követelmények
A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek és élő adások lejátszásához.

Szoftver-követelmények
A szolgáltatás használatához, a felvételek és élő adások lejátszásához a következőkre van szükség:

 • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
 • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben)

MEGJEGYZÉS: Adobe Flash Player nem támogatott és nem szükséges a videó tartalmak lejátszásához.

Hálózati sávszélesség
A felvételek és élő közvetítések megtekintéséhez minimálisan 0,6-1MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel.

Kompatibilitási lista
A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

 • Windows XP, Vista, Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
 • Linux és egyéb Unix variánsok
 • MacOS (Apple)

Támogatott asztali (desktop) böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelem szerűen a fent felsorol operációs rendszerek viszonylatában):

 • Firefox 42+
 • Google Chrome 34+
 • Microsoft Edge 20
 • Opera 35
 • Safari for Mac 8+
 • Internet Explorer 11+ (Windows 8.1 és Windows 10)

FIGYELEM! Az Internet Explorer 11 böngésző Windows 7 operációs rendszerrel NEM TÁMOGATOTT! (a HTML5 alapú videó lejátszáshoz szükséges Media Source Extensions (MSE) kiterjesztést a Microsoft nem valósította meg Windows 7 operációs rendszerekre)
Amennyiben a felhasználó által használt böngésző nem támogatott, a videó lejátszóban hibaüzenet látható.

További technikai információ
A videólejátszó minden desktop/mobil böngészőn támogatott, amely megvalósítja a MediaSource Extensions (MSE) API-t a ‘video/MP4’ mime típusú bemenetekre.

Jelentkezési feltételek

A videókonferenciára való jelentkezési díj tartalmazza a kiválasztott videót és az oktatási háttéranyagot (diákat) elektronikus, PowerPoint formátumban. Miután Ön kitöltötte és elküldte a jelentkezési és jelszó igénylő űrlapot a videókonferenciához, e-mailen értesítést kap a sikeres jelentkezésről, majd rövid időn belül szintén az e-mail címére díjbekérő levelet küldünk Önnek, amely alapján kiegyenlítésre kerül a videó megtekintési díja. A díj kiegyenlítése után küldjük e-mailen a felhasználónevet és jelszót a videó megtekintéséhez, valamint postázzuk a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát. A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.

JELENTKEZÉS / JELSZÓ KÉRÉSE
ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁS ÉS SZÁMLÁZÁS 2020-2021
Kötelező kibocsátói elektronikus adatszolgáltatás és ennek a számlázásra gyakorolt hatása
2020. július 1-jétől és 2021. január 1-jétől

Videó hossza: 180 perc
Kedvezmények 2020. szeptember 21-ig!
VIDEÓKONFERENCIA, E-LEARNING
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
VIDEÓ MEGTEKINTÉSE

Előadó(k):

Dr. Csátaljay Zsuzsanna
(áfa szakértő, jogász)
Kedvezmények 2020. szeptember 21-ig!

Videókonferencia megtekintésének díja:

Megtekintési díj (kedvezmények nélkül): 20.900 Ft + áfa
Kedvezményes megtekintési díj (nem ügyfeleknek): 20.900 Ft + áfa helyett 18.900 Ft + áfa
Ügyfeles megtekintési díj: 20.900 Ft + áfa helyett 16.900 Ft + áfa
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Az áfa mértéke: 27%. A videókonferencia díja költségként elszámolható. A kedvezmény átruházható a cégen/intézményen belül.

Fontos infók:

Videó hossza: 180 perc
Megtekintési időszak: 2020.08.10. – 2020.12.31.
Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes.
A videókonferenciára való jelentkezési díj tartalmazza a videót és az oktatási háttéranyagot (diákat) elektronikus, PDF formátumban.
Miután kitöltötte és elküldte a jelentkezési és jelszó igénylő űrlapot a videókonferenciához, e-mailen díjbekérő levelet küldünk Önnek, amely alapján kiegyenlítésre kerül a videó megtekintési díja. A díj kiegyenlítése után küldjük e-mailen a felhasználónevet és jelszót a videó megtekintéséhez, valamint postázzuk a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát.
Az Elektronikus Adatszolgáltatás és Számlázás 2020-2021 című videókonferencia 1 részből (modulból) áll. Fontos! Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes.
A belépés után az adott videórész megtekintési képernyőjének (ablakának) jobb alsó sarkában található gombokkal tudja a kényelmi szempontokat (pl. felbontás, megtekintési ablak nagyobbítása stb.) beállítani.

Tematika:

Ajánló:
2020. július 1-jétől adóértékhatárra tekintet nélkül kötelezővé válik az online számlakiállítás vagy más néven kibocsátói elektronikus adatszolgáltatás, ha a vevő is adóalany. 2021-től pedig a magánszemélyek felé kiállított számlára is igaz lesz ez. A legnagyobb problémát azonban a befogadott számlákra vonatkozó kötelező adatszolgáltatás fogja okozni. Az eddigi sokféle számlázási technikát több ponton korlátozza, behatárolja az új elektronikus adatszolgáltatási rendszer. A videókonferencia keretében elsősorban azt tekinti át az előadó, hogy a számlázásban milyen újdonságot hoz az adatszolgáltatás bevezetése, azt is kiemeli azonban, hogy az eddigi gyakorlatunkból mit őrizhetünk meg az új rendszerben.
Témakörök:

Online számlázás, a számlakibocsátói adatszolgáltatás szabályai, kötelezetti kör

Számlázóprogramos és nyomdai számlákra vonatkozó adatszolgáltatás 2020. július 1-jétől ■ Online számlázás 2021-től hatályos szabályai ■ Kik felé kiállított, mely bizonylatokra lesz kötelező 2020. július 1-jétől az adatszolgáltatás és miben változik a kör 2021. január 1-jétől? ■ A KATA szerint adózók alanyi mentesekre milyen számlázási és adatszolgáltatási szabályok vonatkoznak 2020. július 1-jei és 2021. január 1-jei hatálybalépéssel? ■ Amikor a számlabefogadói oldalon áll alanyi mentes vagy tárgyi mentes tevékenységet végző ■ Adatszolgáltatás a fordított adózású számlákról ■ Közösségi adómentes és nemzetközi fordított adózású számlákra is kiterjed az adatszolgáltatás ■ Eltérések az adatszolgáltatásban a belföldön csak regisztráltak esetén ■ Belföldi és külföldi magánszemélyek felé kiállított számlákra vonatkozó adatszolgáltatási szabályok ■ A külföldi adószámról és az arra kiállított számlák és az adatszolgáltatás ■ Számviteli bizonylatok, felvásárlási jegyek, nyugták stb. helye az adatszolgáltatási rendszerben ■ Áfa körön kívüli ügyletekről kiállított számlák kezelése ■ Az ún. vegyes tartalmú számlák kezelése az adatszolgáltatás során ■ Külföldi teljesítési helyű ügyletekről kiállított bizonylatok helye az adatszolgáltatás során ■ Adatszolgáltatás a helyesbítő bizonylatokról és az előlegről ■ Nyugta helyett kiállított számlák és az adatszolgáltatás ■ Számlakibocsátói adatszolgáltatás módja számlázóprogramos és nyomdai számlázásnál (adattartalom, technikai szabályok, határidők, elsődleges, másodlagos felhasználó, technikai felhasználó, technikai érvénytelenítés, üzemszünet stb.)

Adatszolgáltatás a befogadott bizonylatokról

■ Adóértékhatár nullára csökkenésének következménye ■ Az ún. M lapon teljesített adatszolgáltatás ■ Valóban minden befogadott számláról adatot kell szolgáltatni? ■ Arányosítással levont adó kezelése az új adatszolgáltatási rendszerben ■ Adólevonással nem érintett számlák kezelése  ■ Alanyi vagy tárgyi mentestől befogadott számlaElőleg és végszámla kezelésére vonatkozó új szabályBefogadott helyesbítő számlákra vonatkozó adatszolgáltatási szabály ■ Módosítási láncok kezelése

Időszakos elszámolású (folyamatosan teljesített) ügyletek számlázása az online számlázási rendszerben

■ Ugyanazon időszakra több fizetési esedékesség számlázása ■ Előre kifizetett díj számlázása ■ Időszaki elszámolású előleg kezelése az elektronikus adatszolgáltatás során ■ Folyamatosan teljesített ügyleteknél alkalmazandó számlakorrekciók, helyesbítések, pótlólagos kiszámlázások áfa kezelése és számlázása az új rendszerben ■ Mikor kell új számla, mikor kell helyesbítő számla és milyen adatok szerepelnek ezeken a bizonylatokon? ■ Melyik bevallásban kell figyelembe venni? ■ Gyűjtőszámlák kezelése az elektronikus adatszolgáltatás során

Teljesítési időpontok rendszere

■ Adókötelezettség keletkezési időpont ■ Az egyes ügyleteket melyik bevallásban szerepeltetjük? ■ Mikor kell a teljesítési időponttól eltérő bevallásban szerepeltetni az ügyletet?

Részteljesítés fogalma és számlázása az elektronikus adatszolgáltatásra tekintettel

Előleg fogalma, számlázása, változás az elektronikus adatszolgáltatás kapcsán

Fordított adózású számla az új rendszerben

Árengedmények számlázása

Hogyan kezeljük a térítésmentes ügyleteket az online számlázás során? ■ Mitől függ, hogy kell-e adatszolgáltatás alá eső bizonylat az ingyenes átadásról szolgáltatásról? ■ Mit kell tartalmaznia az ingyenes ügyletről kiállított bizonylatnak? ■ Csereügyletek és kompenzációk, kártérítés és a kártalanításra vonatkozó új számlázási és adatszolgáltatási szabályok ■ Visszáru, a göngyöleg áfa elszámolása, a jóváírások kezelése az új rendszerben ■ Piaci ártól eltérített árak, transzferárak az áfában

Számlakorrekció szabályai

Mit kell tartalmazni a korrekciós számlának az új rendszerben? ■ Szabályos helyesbítő számla ■ Érvénytelenítő számla, jóváíró számla, helyesbítő számla és sztornó számla + új számla – Mikor melyiket alkalmazzuk? ■ Számlával egy tekintet alá eső okirat kiállítása az új rendszerben ■ Utólagos adóalap-csökkentés ■ Számlakorrekció a bevallásban, melyik bevallásban szerepel? ■ Korrekciós számla kibocsátójának adóelszámolása ■ Korrekciós számla befogadójának adóelszámolása ■ Eredetivel megegyező bevallási időszakban kiállított helyesbítő számla kezelése ■ Csoportos helyesbítő számla kiállítható az új rendszerben? ■ Érvénytelenség, hibás teljesítés, visszáru ■ Minőségi kifogás, előleg visszatérítés ■ Külfölditől igénybe vett szolgáltatás ■ Külföldi felé kiállított szolgáltatásról, importszolgáltatásról, közösségi termékértékesítésről, illetve közösségi termékbeszerzésről kiállított számla módosítása és befogadói oldalon a módosítások kezelése ■ Elírások javítása

Számlázás technikai szabályai

■ Mikor lehet számviteli bizonylatot kiállítani számla helyett? ■ Július 1-jétől hatályba lépő változások

Számlázási szabályok az új rendszerben

Új számlázási szabályok az alanyi mentesnél, KATA hatálya alá tartozónál, a tárgyi mentes tevékenységet végzőnél, a költségvetési szerveknél ■ Új számlázási szabályok az egyes tárgyi mentes tevékenységet végzőkre ■ Meghatalmazotti számlázás ■ Számlakiállítás határidejére vonatkozó szabály szigorítása 2020. július 1-től ■ Mi a szankciója a számlakiállítási késedelemnek? ■ Számla hibái és azok hatása az áfa levonásra

Devizás számla 

■ Számlázási szabályok határon átnyúlóan ■ Külfölditől igénybe vett szolgáltatás

Elektronikus számla

Technikai és hálózati követelmények

Minimális követelmények a Vezinfó e-learning felvételek lejátszásához

Hardver-követelmények
A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek és élő adások lejátszásához.

Szoftver-követelmények
A szolgáltatás használatához, a felvételek és élő adások lejátszásához a következőkre van szükség:

 • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
 • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben)

MEGJEGYZÉS: Adobe Flash Player nem támogatott és nem szükséges a videó tartalmak lejátszásához.

Hálózati sávszélesség
A felvételek és élő közvetítések megtekintéséhez minimálisan 0,6-1MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel.

Kompatibilitási lista
A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

 • Windows XP, Vista, Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
 • Linux és egyéb Unix variánsok
 • MacOS (Apple)

Támogatott asztali (desktop) böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelem szerűen a fent felsorol operációs rendszerek viszonylatában):

 • Firefox 42+
 • Google Chrome 34+
 • Microsoft Edge 20
 • Opera 35
 • Safari for Mac 8+
 • Internet Explorer 11+ (Windows 8.1 és Windows 10)

FIGYELEM! Az Internet Explorer 11 böngésző Windows 7 operációs rendszerrel NEM TÁMOGATOTT! (a HTML5 alapú videó lejátszáshoz szükséges Media Source Extensions (MSE) kiterjesztést a Microsoft nem valósította meg Windows 7 operációs rendszerekre)
Amennyiben a felhasználó által használt böngésző nem támogatott, a videó lejátszóban hibaüzenet látható.

További technikai információ
A videólejátszó minden desktop/mobil böngészőn támogatott, amely megvalósítja a MediaSource Extensions (MSE) API-t a ‘video/MP4’ mime típusú bemenetekre.

Jelentkezési feltételek

A videókonferenciára való jelentkezési díj tartalmazza a kiválasztott videót és az oktatási háttéranyagot (diákat) elektronikus, PowerPoint formátumban. Miután Ön kitöltötte és elküldte a jelentkezési és jelszó igénylő űrlapot a videókonferenciához, e-mailen értesítést kap a sikeres jelentkezésről, majd rövid időn belül szintén az e-mail címére díjbekérő levelet küldünk Önnek, amely alapján kiegyenlítésre kerül a videó megtekintési díja. A díj kiegyenlítése után küldjük e-mailen a felhasználónevet és jelszót a videó megtekintéséhez, valamint postázzuk a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát. A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.

JELENTKEZÉS / JELSZÓ KÉRÉSE
ONLINE SZÁMLÁZÁS A GYAKORLATBAN 2020-2021
Bemutató videó a NAV számlázó programon keresztül lépésről lépésre
Videó hossza: 138 perc
Kedvezmények 2020. szeptember 21-ig!
VIDEÓKONFERENCIA, E-LEARNING
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
VIDEÓ MEGTEKINTÉSE

Előadó(k):

Dr. Sztankó Dániel
(vezető adószakértő, igazgató, Közvetett adók, RSM Hungary)

Kedvezmények 2020. szeptember 21-ig!

Videókonferencia megtekintésének díja:

Megtekintési díj (kedvezmények nélkül): 20.900 Ft + áfa
Kedvezményes megtekintési díj (nem ügyfeleknek): 20.900 Ft + áfa helyett 18.900 Ft + áfa
Ügyfeles megtekintési díj: 20.900 Ft + áfa helyett 16.900 Ft + áfa
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Az áfa mértéke: 27%. A videókonferencia díja költségként elszámolható. A kedvezmény átruházható a cégen/intézményen belül.

Fontos infók:

Videó hossza: 138 perc
Megtekintési időszak: 2020.04.15. – 2020.12.31.
Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes.
A videókonferenciára való jelentkezési díj tartalmazza a videót és az oktatási háttéranyagot (diákat) elektronikus, PDF formátumban.
Miután kitöltötte és elküldte a jelentkezési és jelszó igénylő űrlapot a videókonferenciához, e-mailen díjbekérő levelet küldünk Önnek, amely alapján kiegyenlítésre kerül a videó megtekintési díja. A díj kiegyenlítése után küldjük e-mailen a felhasználónevet és jelszót a videó megtekintéséhez, valamint postázzuk a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát.
Az ONLINE SZÁMLÁZÁS A GYAKORLATBAN 2020 című videókonferencia 1 részből (modulból) áll. Fontos! Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes.
A belépés után az adott videórész megtekintési képernyőjének (ablakának) jobb alsó sarkában található gombokkal tudja a kényelmi szempontokat (pl. felbontás, megtekintési ablak nagyobbítása stb.) beállítani.

Tematika:

Ajánló:

2020. július 1-jétől minden belföldi adóalany felé kibocsátott számlát jelenteni kell a NAV felé. Ez azt jelenti, hogy az alanyi adómentes, katás, fordított adózás alá eső ügyleteket teljesítő vállalkozásokat is érinti a változás. 2021. január 1-jétől ez a kötelezettség kiterjed az összes belföldről kibocsátott számlára, így a külföldre irányuló értékesítések (Közösségen belüli értékesítés és termékexport) és szolgáltatások – kevés kivétellel – bekerülnek a NAV adatszolgáltatás körébe.

Továbbra is lehetőség van a kézi számlázásra, azonban ebben az esetben is az adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget kell tenni a NAV honlapján, méghozzá 4 napon belül, illetve bizonyos esetekben 1 naptári napon belül. Legegyszerűbb, ha egy olyan számlázó programmal számlázunk, amely biztosítja a NAV összeköttetést. Ez lehet egy telepített számlázó program, de lehet egy online számlázó rendszer is. Bizonyos szoftver fejlesztők lehetővé teszik a mobilról történő számlázást is. Akinek csupán alapfunkciókra van szükség, választhat több számlázó program, illetve számlázó rendszer között. A kifejezetten kis és közép vállalkozások számlázási kötelezettség könnyítése érdekében a NAV is kifejlesztett egy ingyenes számlázó programot, amely hamarosan az okostelefonon is elérhető lesz.

Témakörök:

Számlákról

■ Hogyan kell vállasztani számázó programot? ■ Milyen számlák léteznek? Kézi számla és gépi számla előnyei, hátrányai ■ Papír alapú számla, pdf-es számla, elektronikus számla

Számlafajták – Mikor milyen bizonylatot állítsunk ki?

■ Nyugta ■ Pénztárgépes nyugta ■ Készpénzfizetési számla ■ „Átutalásos számla” ■ Proforma számla  ■ Díjbekérő ■ Végszámla ■ Előlegszámla ■ Részszámla

Hogyan kell kibocsátani a számlákat? Gyakorlati bemutató NAV számlázóprogram segítéségével

■ Milyen adatokat kötelező megadni a számlán? ■ Dátumok a számlán: kiállítás időpontja, teljesítés időpontja, fizetési határidő ■ Árfolyamok alkalmazása ■ Termék, szolgáltatások megnevezése ■ Hivatkozások a számlán ■ Mit írjunk a megjegyzés rovatba?

Számlakorrekció

■ Számlakorrekciókról ■ Helyesbítő számla ■ Sztornó számla

Számlázáshoz kapcsolódó regisztrációs kötelezettségek

■ Bejelentési kötelezettség (SZAMLAZO nyomtatvány) ■ PTGSZLAH beküldése ■ Online számla adatszolgáltatás ■ Hogyan rögzítsük a kézi számlákat?

Automatizálási lehetőség

■ Kifizetettség – banki integráció ■ Könyvelő program integráció ■ Webshop integráció

Technikai és hálózati követelmények

Minimális követelmények a Vezinfó e-learning felvételek lejátszásához

Hardver-követelmények
A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek és élő adások lejátszásához.

Szoftver-követelmények
A szolgáltatás használatához, a felvételek és élő adások lejátszásához a következőkre van szükség:

 • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
 • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben)

MEGJEGYZÉS: Adobe Flash Player nem támogatott és nem szükséges a videó tartalmak lejátszásához.

Hálózati sávszélesség
A felvételek és élő közvetítések megtekintéséhez minimálisan 0,6-1MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel.

Kompatibilitási lista
A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

 • Windows XP, Vista, Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
 • Linux és egyéb Unix variánsok
 • MacOS (Apple)

Támogatott asztali (desktop) böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelem szerűen a fent felsorol operációs rendszerek viszonylatában):

 • Firefox 42+
 • Google Chrome 34+
 • Microsoft Edge 20
 • Opera 35
 • Safari for Mac 8+
 • Internet Explorer 11+ (Windows 8.1 és Windows 10)

FIGYELEM! Az Internet Explorer 11 böngésző Windows 7 operációs rendszerrel NEM TÁMOGATOTT! (a HTML5 alapú videó lejátszáshoz szükséges Media Source Extensions (MSE) kiterjesztést a Microsoft nem valósította meg Windows 7 operációs rendszerekre)
Amennyiben a felhasználó által használt böngésző nem támogatott, a videó lejátszóban hibaüzenet látható.

További technikai információ
A videólejátszó minden desktop/mobil böngészőn támogatott, amely megvalósítja a MediaSource Extensions (MSE) API-t a ‘video/MP4’ mime típusú bemenetekre.

Jelentkezési feltételek

A videókonferenciára való jelentkezési díj tartalmazza a kiválasztott videót és az oktatási háttéranyagot (diákat) elektronikus, PowerPoint formátumban. Miután Ön kitöltötte és elküldte a jelentkezési és jelszó igénylő űrlapot a videókonferenciához, e-mailen értesítést kap a sikeres jelentkezésről, majd rövid időn belül szintén az e-mail címére díjbekérő levelet küldünk Önnek, amely alapján kiegyenlítésre kerül a videó megtekintési díja. A díj kiegyenlítése után küldjük e-mailen a felhasználónevet és jelszót a videó megtekintéséhez, valamint postázzuk a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát. A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.

JELENTKEZÉS / JELSZÓ KÉRÉSE
EKÁER A GYAKORLATBAN 2020
EKÁER bejelentés lépésről lépésre, Kockázatos termékek, Ellenőrzés
Videó hossza: 120 perc
Kedvezmények 2020. szeptember 21-ig!
VIDEÓKONFERENCIA, E-LEARNING
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
VIDEÓ MEGTEKINTÉSE

Előadó(k):

Dr. Kovács Ferenc
(okleveles adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, MOKLASZ titkára)
Kedvezmények 2020. szeptember 21-ig!

Videókonferencia megtekintésének díja:

Megtekintési díj (kedvezmények nélkül): 20.900 Ft + áfa
Kedvezményes megtekintési díj (nem ügyfeleknek): 20.900 Ft + áfa helyett 18.900 Ft + áfa
Ügyfeles megtekintési díj: 20.900 Ft + áfa helyett 16.900 Ft + áfa
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Az áfa mértéke: 27%. A videókonferencia díja költségként elszámolható. A kedvezmény átruházható a cégen/intézményen belül.

Fontos infók:

Videó hossza: 120 perc
Megtekintési időszak: 2020.04.15. – 2020.12.31.
Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes.
A videókonferenciára való jelentkezési díj tartalmazza a videót és az oktatási háttéranyagot (diákat) elektronikus, PDF formátumban.
Miután kitöltötte és elküldte a jelentkezési és jelszó igénylő űrlapot a videókonferenciához, e-mailen díjbekérő levelet küldünk Önnek, amely alapján kiegyenlítésre kerül a videó megtekintési díja. A díj kiegyenlítése után küldjük e-mailen a felhasználónevet és jelszót a videó megtekintéséhez, valamint postázzuk a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát.
Az EKÁER A GYAKORLATBAN 2020 című videókonferencia 1 részből (modulból) áll. Fontos! Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes.
A belépés után az adott videórész megtekintési képernyőjének (ablakának) jobb alsó sarkában található gombokkal tudja a kényelmi szempontokat (pl. felbontás, megtekintési ablak nagyobbítása stb.) beállítani.

Tematika:

Bevezetés

■ Mi az EKÁER? ■ Jogi alapvetés ■ Fontosabb ÁFA fogalmak ■ EKÁER jogi szabályozása

Érintett vagyok az EKÁER bejelentésben?

■ Címzett ■ Feladó ■ Felrakodás címe ■ Kirakodás (átvétel) címe

Hogyan regisztrálok?

■ EKÁER elektronikus felület ■ Tényleges bejelentők

Milyen fuvarozás érintett az EKÁER rendszerben?

■ EKÁER köteles fuvarozás ■ Kivétel a bejelentés alól (járművek tekintetében) ■ Kivétel a bejelentési kötelezettség alól (termékek vonatkozásában) ■ Egyszerűsített adattartalmú bejelentés ■ Mentesítés a bejelentési kötelezettség alól

Kinek, mit és meddig kell bejelenteni?

■ EU-ból belföldre történő fuvarozáshoz kapcsolódó bejelentés ■ Belföldről EU-ba történő fuvarozáshoz kapcsolódó bejelentés ■ Belföldi fuvarozáshoz kapcsolódó bejelentés ■ Bejelentés utólagos módosítása ■ EKÁER szám

Kockázatos termékek fuvarozása

■ Kockázatos termékek fuvarozása ■ Kockázati biztosítékot megalapozó fuvarozás ■ Kockázati biztosíték ■ Mentesül a kockázati biztosítéknyújtás alól ■ Adótartozás és kockázati biztosíték ■ Adatbiztonság és tájékoztatás

EKÁER ellenőrzés

■ Ellenőrzés általános szabályai ■ Ellenőrzés fajtái ■ Ellenőrzés megindítása ■ Megbízólevél ■ Ellenőrzés határideje ■ Ellenőrzés lefolytatása ■ Bizonyítás ■ Adóhatóság jogai az ellenőrzésben ■ Adózó jogai az ellenőrzés során ■ Fuvarozott termék ellenőrzése ■ Hatósági zár ■ Ellenőrzés befejezése ■ Mulasztási bírság ■ Mulasztási bírság – Hatósági zár ■ Intézkedések (Lefoglalás) ■ Intézkedések (Jármű visszatartás) ■ Intézkedések (Hatósági felügyelet)

Technikai és hálózati követelmények

Minimális követelmények a Vezinfó e-learning felvételek lejátszásához

Hardver-követelmények
A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek és élő adások lejátszásához.

Szoftver-követelmények
A szolgáltatás használatához, a felvételek és élő adások lejátszásához a következőkre van szükség:

 • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
 • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben)

MEGJEGYZÉS: Adobe Flash Player nem támogatott és nem szükséges a videó tartalmak lejátszásához.

Hálózati sávszélesség
A felvételek és élő közvetítések megtekintéséhez minimálisan 0,6-1MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel.

Kompatibilitási lista
A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

 • Windows XP, Vista, Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
 • Linux és egyéb Unix variánsok
 • MacOS (Apple)

Támogatott asztali (desktop) böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelem szerűen a fent felsorol operációs rendszerek viszonylatában):

 • Firefox 42+
 • Google Chrome 34+
 • Microsoft Edge 20
 • Opera 35
 • Safari for Mac 8+
 • Internet Explorer 11+ (Windows 8.1 és Windows 10)

FIGYELEM! Az Internet Explorer 11 böngésző Windows 7 operációs rendszerrel NEM TÁMOGATOTT! (a HTML5 alapú videó lejátszáshoz szükséges Media Source Extensions (MSE) kiterjesztést a Microsoft nem valósította meg Windows 7 operációs rendszerekre)
Amennyiben a felhasználó által használt böngésző nem támogatott, a videó lejátszóban hibaüzenet látható.

További technikai információ
A videólejátszó minden desktop/mobil böngészőn támogatott, amely megvalósítja a MediaSource Extensions (MSE) API-t a ‘video/MP4’ mime típusú bemenetekre.

Jelentkezési feltételek

A videókonferenciára való jelentkezési díj tartalmazza a kiválasztott videót és az oktatási háttéranyagot (diákat) elektronikus, PowerPoint formátumban. Miután Ön kitöltötte és elküldte a jelentkezési és jelszó igénylő űrlapot a videókonferenciához, e-mailen értesítést kap a sikeres jelentkezésről, majd rövid időn belül szintén az e-mail címére díjbekérő levelet küldünk Önnek, amely alapján kiegyenlítésre kerül a videó megtekintési díja. A díj kiegyenlítése után küldjük e-mailen a felhasználónevet és jelszót a videó megtekintéséhez, valamint postázzuk a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát. A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.

JELENTKEZÉS / JELSZÓ KÉRÉSE
MUNKAVISZONY JÁRVÁNYÜGYI VÉSZHELYZET IDEJÉN 2020
Lehetőségek és kényszerek
[Március 11-ei, Március 18-ai, Március 28-ai, Április 10-ei Kormány rendeletek]
Videó hossza: 146 perc
Kedvezmények 2020. szeptember 21-ig!
VIDEÓKONFERENCIA, E-LEARNING
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
VIDEÓ MEGTEKINTÉSE
Ügyvédek: 2 kreditpont

Előadó(k):

Dr. Horváth István 
(munkajogász, ügyvéd, tanszékvezető egyetemi docens,
ELTE ÁJK Munkajogi Tanszék)

Kedvezmények 2020. szeptember 21-ig!

Videókonferencia megtekintésének díja:

Megtekintési díj (kedvezmények nélkül): 16.900 Ft + áfa
Kedvezményes megtekintési díj (nem ügyfeleknek): 16.900 Ft + áfa helyett 14.900 Ft + áfa
Ügyfeles megtekintési díj: 16.900 Ft + áfa helyett 12.900 Ft + áfa
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Az áfa mértéke: 27%. A videókonferencia díja költségként elszámolható. A kedvezmény átruházható a cégen/intézményen belül.

Fontos infók:

Videó hossza: 146 perc
Megtekintési időszak: 2020.04.15. – 2020.10.01.
Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes.
A videókonferenciára való jelentkezési díj tartalmazza a videót és az oktatási háttéranyagot (diákat) elektronikus, PDF formátumban.
Miután kitöltötte és elküldte a jelentkezési és jelszó igénylő űrlapot a videókonferenciához, e-mailen díjbekérő levelet küldünk Önnek, amely alapján kiegyenlítésre kerül a videó megtekintési díja. A díj kiegyenlítése után küldjük e-mailen a felhasználónevet és jelszót a videó megtekintéséhez, valamint postázzuk a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát.
A Munkaviszony járványügyi vészhelyzet idején 2020 című videókonferencia 1 részből (modulból) áll. Fontos! Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes.

Kreditek:

Mivel kreditpontos videóról (e-learning anyagról) van szó, a Videó megtekintése gomb megnyomása után választania kell,  hogy kreditpontosan (Kreditpontos megtekintés) vagy nem kreditpontosan (Nem kreditpontos megtekintés) kívánja a videót megtekinteni. A megtekintési mód azért is fontos, mert a kreditpontos megtekintésnél nem lehet előre-hátra tekerni a videót, mivel a kreditpontok megszerzése szigorú szabályokhoz kötött. Ezzel szemben a nem kreditpontos megtekintésnél nincsenek ilyen korlátok, szabadon lehet előre-hátra tekerni a videót.  
A belépés után az adott videórészek megtekintési képernyőjének (ablakának) jobb alsó sarkában található gombokkal tudja a kényelmi szempontokat (pl. felbontás, megtekintési ablak nagyobbítása stb.) beállítani.
Az egyedi felhasználónév és jelszó alapján a felvétel megtekintését a rendszer naplózza. A Magyar Ügyvédi Kamara hivatalos állásfoglalásához igazodva kreditpont-igazolást azon felhasználók részére áll módunkban kiállítani, aki a teljes felvételsorozatot megtekintette és egy-egy részt (modult) lehetőleg megszakítás nélkül (maximum kisebb megszakítás lehet kilépés nélkül, tehát a kb. 120 perces videót maximum 180 perc alatt végig kell nézni) nézett végig!
Azt, hogy Ön eleget tett-e a Magyar Ügyvédi Kamara által előírt videó megtekintési feltételeknek, a rendszer mögötti naplózással ellenőrizzük. 
Az adott e-learning képzés elvégzéséről e-mailen küldünk hivatalos igazolást.
A videó megtekintése, lejátszása tehát személyes jelenlétet igényel. A rendszer meghatározott időnként jelenlét ellenőrző ablakot dob fel, amelyet az ügyfélnek szintén előre meghatározott időn belül nyugtáznia kell. Amennyiben a nyugtázás nem történik meg, akkor a lejátszás megszakad.

Tematika:

Otthon maradhatunk-e félelemből?

■ Miként ellenőrizheti a munkáltató alkalmazottja egészségi állapotát?

Foglalkoztatás az irodán kívül: távmunka vagy home office

■ Mi a különbség e két munkaforma között? Melyek a munkáltató munkavédelmi feladatai?

Adatkezelési szabályok

■ A munkaidőbeosztás egyoldalú módosíthatósága

Szabadságkiadási lehetőségek

■ Miként hasznosítható vészhelyzet esetén a munkaidőkeret?

A fizetésnélküli szabadság alkalmazhatósága

■ Ha a munkavállaló kezdeményezi a távollétet…

És ha karanténba kerülne?

Szülői kötelezettségek – Miként maradhat otthon a szülő, ha óvodás vagy iskolás gyermekét nem hagyhatja otthon magára?

■ Átállás átmeneti részmunkaidőre

■ Állásidő – Mely esetben nem jár díjazás?

Hogyan számítsuk az állásidőre járó bért?

■ Lehetőségek és korlátozások a kollektív szerződésben

Ha el kell válni – Közös megegyezés vagy felmondás

■ Miként lehet a veszélyhelyzet idején eltérni az Mt. szabályaitól?

Mivel indokolható a veszélyhelyzettel összefüggő felmondás?

■ Garanciák „elválláskor” az újbóli foglalkoztatásra – Előszerződés

Technikai és hálózati követelmények

Minimális követelmények a Vezinfó e-learning felvételek lejátszásához

Hardver-követelmények
A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek és élő adások lejátszásához.

Szoftver-követelmények
A szolgáltatás használatához, a felvételek és élő adások lejátszásához a következőkre van szükség:

 • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
 • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben)

MEGJEGYZÉS: Adobe Flash Player nem támogatott és nem szükséges a videó tartalmak lejátszásához.

Hálózati sávszélesség
A felvételek és élő közvetítések megtekintéséhez minimálisan 0,6-1MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel.

Kompatibilitási lista
A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

 • Windows XP, Vista, Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
 • Linux és egyéb Unix variánsok
 • MacOS (Apple)

Támogatott asztali (desktop) böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelem szerűen a fent felsorol operációs rendszerek viszonylatában):

 • Firefox 42+
 • Google Chrome 34+
 • Microsoft Edge 20
 • Opera 35
 • Safari for Mac 8+
 • Internet Explorer 11+ (Windows 8.1 és Windows 10)

FIGYELEM! Az Internet Explorer 11 böngésző Windows 7 operációs rendszerrel NEM TÁMOGATOTT! (a HTML5 alapú videó lejátszáshoz szükséges Media Source Extensions (MSE) kiterjesztést a Microsoft nem valósította meg Windows 7 operációs rendszerekre)
Amennyiben a felhasználó által használt böngésző nem támogatott, a videó lejátszóban hibaüzenet látható.

További technikai információ
A videólejátszó minden desktop/mobil böngészőn támogatott, amely megvalósítja a MediaSource Extensions (MSE) API-t a ‘video/MP4’ mime típusú bemenetekre.

Jelentkezési feltételek

A videókonferenciára való jelentkezési díj tartalmazza a kiválasztott videót és az oktatási háttéranyagot (diákat) elektronikus, PowerPoint formátumban. Miután Ön kitöltötte és elküldte a jelentkezési és jelszó igénylő űrlapot a videókonferenciához, e-mailen értesítést kap a sikeres jelentkezésről, majd rövid időn belül szintén az e-mail címére díjbekérő levelet küldünk Önnek, amely alapján kiegyenlítésre kerül a videó megtekintési díja. A díj kiegyenlítése után küldjük e-mailen a felhasználónevet és jelszót a videó megtekintéséhez, valamint postázzuk a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát. A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.

JELENTKEZÉS / JELSZÓ KÉRÉSE
>