Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2020-2021 E-learning
Alapfogalmak, Termékértékesítések, Láncügylet, Háromszögügylet, Vevői készlet, Szolgáltatások, Szolgáltatásnyújtások
Videók hossza: 382 perc
Kedvezmények 2020. október 31-ig!
VIDEÓKONFERENCIA, E-LEARNING
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
VIDEÓ MEGTEKINTÉSE
Könyvelők: 8 kreditpont  (vállalkozási szak/adózási témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 8 kreditpont
Könyvvizsgálók: 2 kreditpont

Előadó(k):

Dr. Csátaljay Zsuzsanna
(áfa szakértő, jogász)
Kedvezmények 2020. október 31-ig!

Videókonferencia megtekintésének díja:

Megtekintési díj (kedvezmények nélkül): 21.900 Ft/fő
Kedvezményes megtekintési díj (nem ügyfeleknek): 21.900 Ft/fő helyett 19.900 Ft/fő
Ügyfeles megtekintési díj: 21.900 Ft/fő helyett 17.900 Ft/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Az áfa mértéke: 27%. A videókonferencia díja költségként elszámolható. A kedvezmény átruházható a cégen/intézményen belül.

Fontos infók:

Videók hossza: 382 perc (1. rész: 98 perc + 2. rész: 95 perc + 3. rész: 92 perc + 4. rész: 98 perc)
Megtekintési időszak: 2020.07.09. – 2020.12.31.
Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes.
A Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2020-2021 című videókonferencia 4 részből (modulból) áll. Fontos! Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes. Mivel kreditpontos videóról (e-learning anyagról) van szó, a Videó megtekintése gomb megnyomása után választania kell,  hogy kreditpontosan (Kreditpontos megtekintés) vagy nem kreditpontosan (Nem kreditpontos megtekintés) kívánja a videót megtekinteni. A megtekintési mód azért is fontos, mert a kreditpontos megtekintésnél nem lehet előre-hátra tekerni a videót, mivel a kreditpontok megszerzése szigorú szabályokhoz kötött. Ezzel szemben a nem kreditpontos megtekintésnél nincsenek ilyen korlátok, szabadon lehet előre-hátra tekerni a videót.  A belépés után az adott videórészek megtekintési képernyőjének (ablakának) jobb alsó sarkában található gombokkal tudja a kényelmi szempontokat (pl. felbontás, megtekintési ablak nagyobbítása stb.) beállítani. Amennyiben megszakad az internetes kapcsolat, NE lépjen ki a videó oldaláról, hanem nyomja meg a böngészőben a FRISSÍTÉS gombot!

Kreditek:

Mivel kreditpontos videóról (e-learning anyagról) van szó, a Videó megtekintése gomb megnyomása után választania kell,  hogy kreditpontosan (Kreditpontos megtekintés) vagy nem kreditpontosan (Nem kreditpontos megtekintés) kívánja a videót megtekinteni. Kreditpontok megszerzésére csak a Kreditpontos megtekintés alapján van lehetőség. Az egyedi felhasználói név és jelszó alapján a felvétel megtekintését a rendszer naplózza. A Pénzügyminisztérium hivatalos állásfoglalásához igazodva kreditpont-igazolást azon felhasználók részére áll módunkban kiállítani, aki a teljes felvételsorozatot megtekintette és egy-egy részt (modult) lehetőleg megszakítás nélkül (maximum kisebb megszakítás lehet kilépés nélkül, tehát pl. egy 90 perces részt maximum 120 perc alatt végig kell nézni), egymást követően, sorrendben, eltérő időpontban (tehát a videó részeit, moduljait külön-külön több nap alatt is megtekintheti, maximum 60 napon belül, de legkésőbb 2020. december 31.-ig) nézett végig! A videó megtekintése, lejátszása tehát az Ön személyes jelenlétét igényli. A rendszer meghatározott időnként jelenlét ellenőrző ablakot dob fel, amelyet az ügyfélnek szintén előre meghatározott időn belül nyugtáznia kell. Amennyiben a nyugtázás nem történik meg, akkor a lejátszás megszakad. Azt, hogy Ön eleget tett-e a Pénzügyminisztérium által előírt videó megtekintési feltételeknek, a rendszer mögötti naplózással ellenőrizzük. Az adott e-learning képzés elvégzéséről – amennyiben a fentiek alapján megtekintette az összes részt – e-mailen küldünk hivatalos igazolást.

Tematika:

Alapfogalmak (98 perc):

 A termékügyleteket érintő Héa reform lényege – mit jelent a célország elve?

Melyek azok a 2020-től hatályos „gyors intézkedések” „Quick fix”?

Alapfogalmak nemzetközi áfa ügyleteknél

Hogyan oldjunk meg egy nemzetközi áfa problémát? Az áfa elemzés menete

Tárgyi hatály vizsgálata

Területi hatály vizsgálata

Személyi hatály vizsgálata

■ Adóalanyok fogalma és a belföldön nyilvántartásba vett adóalany fogalma

■ Adóalany és az adófizetésre kötelezett személy fogalma a nemzetközi áfa ügyleteknél

■ A székhely-telephely, a székhely fióktelep, a székhely és a kereskedelmi képviselet, valamint az anya és a leányvállalat közötti gazdasági kapcsolatok áfa minősítése

■ Áfa regisztráció

■ A nemzetközi fordított adózás és az áfa regisztráció kapcsolata

■ Belföldiek regisztrációja külföldön, külföldiek regisztrációja belföldön

■ Az állandó telephely jelentősége a más tagállambeli adóregisztrációnál

■ A megrendelő adóalanyiságának jelentősége a regisztrációnál

■ Melyik adószámra kell kiállítani a számra és melyeik adószámról kell kiállítani a számlát?

■ Gyakorlati példák regisztrációra

Az állandó telephely fogalma és jelentősége az áfában

■ Gazdasági célú letelepedettség

– Székhely

– Természetes személy

– Állandó telephely fogalma a magyar és az EU-s jog alapján,

– A személyi és tárgyi feltételek és a kellően állandó jelleg és megfelelő szervezettség fogalma

– Mit jelent a huzamos, tartós jelenlét?

Alapügyletek

■ Termékértékesítés

■ Szolgáltatásnyújtás

■ Termék Közösségen belüli beszerzése

■ Termékimport

 

Termékértékesítések (95 perc):

Határon átnyúló termékértékesítések

Teljesítési hely szabályok termékértékesítéseknél

■ Termékértékesítés

– Fuvarozással nem járó ügyleteknél

– Fuvarozással járó termékértékesítés

– A fel- vagy összeszereléssel együtt járó termékértékesítés

– Távolsági értékesítés, webáruházak értékesítése

– Gyakorlati példák az egyes esetekre

Közösségi termékértékesítés

■ Teljesítési helye, az indulási tagállam szerepe

■ Az adómentesség feltételei,

■ Az eladó és a vevő jogállása

■ Az adóalanyiság mint feltétel – annak  gyakorlati ellenőrzése

■ A kiszállítás igazolása – elmélet és gyakorlat, az adóhatóság által elvárt igazolások az egyes szállítási módozatoknál

■ Új dokumentumok a kiszállítás igazolására – a közvetlenül hatályos EU Végrehajtási Rendelet szabályai

■ Kinek mit és mivel kell bizonyítani – a bizonyítási teher kérdései

■ Van kiszállítási határidő?

■ Bármelyik szereplő (eladó vagy vevő) is fuvarozhat?

■ A magyar adóhatósági bírósági gyakorlat

■ EU bírósági gyakorlat,

■ Konkrét esetek ismertetése

■ A 2020-től hatályos változások

■ Gyors intézkedések

■ A közösségi adószám jelentősége az új rendszerben – még szigorúbb feltételek

■ 2020-től új szabály: a közösségi összesítőben nem szerepeltetett ügyletekre nem alkalmazható az adómentesség

■ Nagyobb lesz a szabadság a kiszállítást igazoló dokumentumokkal kapcsolatban vagy szigorúbbak a feltételek?

Termék átszállítása két tagállam között – önálló termékértékesítés

■ A vagyonmozgatás gyakorlati alkalmazási köre,

■ Mikor kell beregisztrálni egy másik tagállamban csak azért mert az adóalany odaszállítja a termékét?

■ A saját termékátszállításának bizonylatolása,

■ A kivételek: amikor elkerülhető az adóregisztráció (megmunkálás céljából vagy szolgáltatásnyújtás céljából történő átszállítás majd visszaszállítás, vevői készletre történő átszállítás stb.)

■ A logisztikai célú átrakodás, a más tagállamba bérmunka vagy szolgáltatás teljesítése vagy visszaviteli kötelezettséggel átvitt termék stb,

■ Az adólevonásra jogosító bizonylat

■ Példák

Közösségi termékbeszerzés

■ Szabályai és feltételei

■ Teljesítési helye

■ Közösségi beszerzés beszállítás nélkül – szankciós tényállás

■ Készlet behozatal adófizetés nélkül

■ Az adólevonás időpontja, tárgyi feltétele

■ Adómentességek

■ Példák

Termékexport – A termék harmadik országba történő érétkesítéséhez kapcsolódó adómentesség

■ Teljesítési helye

■ Az adómentesség feltételei

■ A kiszállítás igazolásának módja

■ A kiléptetésre nyitva álló határidő, a kiléptetés igazolása,

■ Az önellenőrzés, az ismételt ellenőrzés lehetőségei illetve kötelezettsége, ha kifut a határidőből az adóalany

■ Késve történő igazolás és az elkésett kiléptetés

■ Mi a következmény, ha az eladó és mi, ha a vevő fuvaroz?

■ A vevő illetőségének van jelentősége?

■ Belföldről feladott és más tagállamon át harmadik országba kiléptetett áru

■ Az exportszámla

■ Új szabályok a termékexportra

■ Példák

Termékimport

■ Termékimport teljesítési helye – az import tagállam

■ Önadózás vagy kivetés

■ Az adókötelezettség és a levonási jog keletkezési időpontja,

■ Az adólevonás tartalmi és tárgyi feltétele

■ Az adómentes termékimport,

■ A közvetlen és a közvetett termékexport

■ Más tagállamban importált és onnan belföldre továbbszállított termék kezelése,

■ A közvetett és a közvetlen képviselő,

■ Speciális vámeljárások alatt álló termék értékesítésének adómentessége illetve az ehhez kapcsolódó fuvarozás

■ Új szabályok a termékimportra

 

Láncügylet, Háromszögügylet, Vevői készlet, Adóraktár (92 perc):

Láncügylet

■ Fogalma, jellemzői, elhatárolási kérdések

■ Export és közösségi láncügylet azonosságai és különbözősége, az adómentesség és az adóalanyként regisztráció feltételei

■ A kiszállítás irányának és a fuvarozó személyének jelentősége,

■ Mi a teendő, ha az első és mi, ha az utolsó vevő fuvaroz, illetve szervezi a fuvart?

■ Közbenső vevő fuvarozása, a törvényi vélelem és a megdöntése, vevői és eladói minőségben történő fuvarozás – új szabályok 2020-tól

■ Gyakori hibák

■ Példák 3, illetve többszereplős export, illetve közösségi láncügyletre

■ A termékimportot megvalósító láncügylet minősítése

■ A három illetve többszereplős láncügylet

■ Gyakorlati példák

■ A közösségi áfa reform keretében 2020-tól módosult a láncügylet szabályozása – gyors intézkedések

Háromszögügylet

■ Fogalma, feltételei

■ Összefüggés a láncügylettel

■ Melyik szereplő mit szerepeltet a bevallásban

■ Gyakori hibák és azok következményei – szankciós adófizetés

■ Facet-ügy

■ Gyakorlati példák

Közösségi-, illetve exportbizonylatok, közösségi értékesítésre beszedett előleg

Külföldön teljesített ügyletek bizonylatolása

Közösségi termékbeszerzés utáni adófizetés és adólevonás

Közösségi termékbeszerzésre beszedett előleg

Vevői készlet

■ Belföldön fenntartott vevői készlet

■ Jellemzői

■ Egyszerűsítés esete

■ Egyszerűsítés nélküli eset

■Belföldi adóalany által más tagállamban fenntartott vevői készlet

■ 2020-től teljesen átalakultak a vevői készletes szabályok

■ Bizonylatolási kérdések

Adóraktár

■ Áfa raktár fogalma és funkciója, mikor hasznos,

■ Adómentességek az adóraktárhoz kapcsolódóan

■ Bizonylatolás

 

Szolgáltatások, szolgáltatásnyújtások teljesítési helye (95 perc):

Határon átnyúló szolgáltatások, szolgáltatásnyújtások teljesítési helye

Teljesítési hely szabályok szolgáltatásoknál

■ Mi a különbség a külföldön teljesített, nemzetközi fordított adózású szolgáltatások és az adómentes ügyletek között?

■ A külföldön teljesített szolgáltatások kezelése

■ Főszabály a teljesítési helyre

■ Adóalany részére nyújtott szolgáltatás – – az adóalany megrendelő gazdasági letelepedettségének országában teljesített szolgáltatások

■ Nem adóalany részére nyújtott szolgáltatás – a Szolgáltatásnyújtó letelepedettsége szerint adózó szolgáltatások

Szolgáltatás igénybevevőjének státusza milyen szolgáltatásoknál fontos?

■ Milyen feltételek mellett számlázható áfa nélkül – nemzetközi fordított adózással egy főszabály szerinti szolgáltatás?

■ Megrendelő adóalanyiságának jelentősége, annak dokumentálása hogyan történik?

■ Megrendelő adóalanyi minősége

■ Harmadik országbeli cég felé is lehet áfa nélküli számlát kiállítani?

■ Megrendelő gazdasági letelepedettsége

– A megrendelő teljesítéssel érintett telephelye mit jelent és miért fontos

– A közösségi adószám és a harmadik országbeli adószám jelentősége a megrendelőnél

– Mikor keletkezik egy magyar adóalanynak külföldön állandó telephelye

– Mit jelen az, hogy teljesítéssel legközvetlenebbül érintett telephely?

– Gyakorlati példák

– Az alvállalkozók betudhatóak-e telephelynek a megrendelőnél?

– A telephely megalapozásához szükséges eszközök, személyzet,

– Mikor kellően állandó jellegűek és megfelelő szervezettségűek ezek az eszközök, személyzet?

– A dokumentálás módja,

– Az ellenőrzés módja

– Példák

Szolgáltatásnyújtó teljesítéssel érintett telephelye

■ Az alvállalkozók betudhatóak-e a szolgáltatásnyújtó telephelyének?

■ Az eszközök, személyzet, kellően állandó szervezettség fogalma,

■ Mi a minősítés, ha a szolgáltatásnyújtó székhelye van a teljesítési hely szerinti tagállamban?

– Teljesítési hely szolgáltatásoknál – Kivételek közé tartozó szolgáltatások adóalanyi viszonylatban és nem adóalanyi viszonylatban

– Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások fogalma, fajtái, példák, teljesítési hely

– Új ingatlan fogalom 2017-tól

– Mely szolgáltatások minősülnek 2017-től ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnak és melyek nem?

– Tudományos, oktatási, kulturális, művészeti, szórakoztatási és sportszolgáltatás- elhatárolási kérdések-erre szóló belépőjegyek értékesítése, céges tréningek

– Közlekedési eszközök rövid és hosszú távú bérbeadása

– Immateriális szolgáltatások (tanácsadás, jogátengedés, adóügyi, mérnöki számviteli, jogi, reklámszolgáltatás, adatok, információk, közlése, elektronikus szolgáltatás, telekommunikációs szolgáltatás stb.

– Az elektronikus szolgáltatás, a rádiós- és televíziós media szolgáltatás, telekommunikációs szolgáltatás teljesítési helye

– Új szabályok 2019-től a nem adóalanyok felé teljesített elektronikus, telekommunikációs és rádió- televízió média szolgáltatásra – a 10000 eurós érétkhatár szerepe

– A MOSS rendszer vs. más tagállamban történő adóregisztráció

– Közvetített szolgáltatások teljesítési helye – továbbszámlázott szolgáltatások, a közvetítői szolgáltatás

– Fuvarozás teljesítési hely: adóalany és nem adóalany felé,

– Van-e jelentősége az áfa fizetés szempontjából a ténylegesen megtett útszakasz helyének, illetve a fuvarozás irányának közösségi és harmadik országos viszonylatnak van-e jelentősége?

– Adómentességek a fuvarozásnál

– Szűkültek a fuvarozás adómentességi szabályai 2019-től

A 2019. évközi változások a nemzetközi fuvarozásra

– Az export, az import és a vámáru fuvarozására vonatkozó új szabályok

– Miért fontos a különbség, hogy egy fuvarozás adójogi értelemben külföldön teljesített vagy adómentes?

– Továbbszámlázott szolgáltatások külföldre

– Külföldön igénybe vet szolgáltatások áfa kezelése

– Bérmunka fajtái, minősítése, elhatárolási kérdések, teljesítési hely, alvállalkozó – fővállalkozó, kiszállított és belföldön maradt termék, termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás stb.

– Példák

Külfölditől igénybevett szolgáltatás adókötelezettség keletkezési időpontja

Külfölditől igénybevett szolgáltatás előlege

Adófizetés, bevallás

Az adólevonás időpontja, tárgyi feltétele

A devizás számla – alkalmazandó bank, alkalmazandó árfolyam

Időszaki elszámolás és gyűjtőszámla határon átnyúlóan

Előleg és részteljesítés határon átnyúlóan

Technikai és hálózati követelmények

Minimális követelmények a Vezinfó e-learning felvételek lejátszásához

Hardver-követelmények
A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek és élő adások lejátszásához.

Szoftver-követelmények
A szolgáltatás használatához, a felvételek és élő adások lejátszásához a következőkre van szükség:

 • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
 • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben)

MEGJEGYZÉS: Adobe Flash Player nem támogatott és nem szükséges a videó tartalmak lejátszásához.

Hálózati sávszélesség
A felvételek és élő közvetítések megtekintéséhez minimálisan 0,6-1MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel.

Kompatibilitási lista
A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

 • Windows XP, Vista, Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
 • Linux és egyéb Unix variánsok
 • MacOS (Apple)

Támogatott asztali (desktop) böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelem szerűen a fent felsorol operációs rendszerek viszonylatában):

 • Firefox 42+
 • Google Chrome 34+
 • Microsoft Edge 20
 • Opera 35
 • Safari for Mac 8+
 • Internet Explorer 11+ (Windows 8.1 és Windows 10)

FIGYELEM! Az Internet Explorer 11 böngésző Windows 7 operációs rendszerrel NEM TÁMOGATOTT! (a HTML5 alapú videó lejátszáshoz szükséges Media Source Extensions (MSE) kiterjesztést a Microsoft nem valósította meg Windows 7 operációs rendszerekre)
Amennyiben a felhasználó által használt böngésző nem támogatott, a videó lejátszóban hibaüzenet látható.

További technikai információ
A videólejátszó minden desktop/mobil böngészőn támogatott, amely megvalósítja a MediaSource Extensions (MSE) API-t a ‘video/MP4’ mime típusú bemenetekre.

Jelentkezési feltételek

A videókonferenciára való jelentkezési díj tartalmazza a kiválasztott videót és az oktatási háttéranyagot (diákat) elektronikus, PowerPoint formátumban. Miután Ön kitöltötte és elküldte a jelentkezési és jelszó igénylő űrlapot a videókonferenciához, e-mailen értesítést kap a sikeres jelentkezésről, majd rövid időn belül szintén az e-mail címére díjbekérő levelet küldünk Önnek, amely alapján kiegyenlítésre kerül a videó megtekintési díja. A díj kiegyenlítése után küldjük e-mailen a felhasználónevet és jelszót a videó megtekintéséhez, valamint postázzuk a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát. A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.

JELENTKEZÉS / JELSZÓ KÉRÉSE
>