Még nem ÁFA 365 Klub tag? Részletekért kattintson IDE! Belépés ÁFA 365 Klub tagoknak
ADÓKONFERENCIA 2023 E-learning
Adóeljárás, Szja, Tao, Áfa, Tbj, Sztv
Értékesítés: MÁR NEM RENDELHETŐ. Kreditpontos megtekintés: 2023. május 31-ig.
VIDEÓKONFERENCIA, E-LEARNING
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
VIDEÓ MEGTEKINTÉSE
Könyvelők: 8 kreditpont  (vállalkozási szak/adózási témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 8 kreditpont
Könyvvizsgálók: 2 kreditpont

Előadó(k):

főosztályvezető, Pénzügyminisztérium
áfa szakértő, jogász
könyvvizsgáló, adószakértő
adószakértő
okleveles adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, MOKLASZ titkára
szakmai főtanácsadó, NAV

Videókonferencia megtekintésének díja:

Megtekintési díj (kedvezmények nélkül): 27.930 Ft/fő
Kedvezményes megtekintési díj (nem ügyfeleknek): 27.930 Ft/fő helyett 19.550 Ft/fő
Ügyfeles megtekintési díj: 27.930 Ft/fő helyett 19.550 Ft/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Az áfa mértéke: 27%. A videókonferencia díja költségként elszámolható. A kedvezmény átruházható a cégen/intézményen belül.

Fontos infók:

Határozat iktatószáma (Pénzügyminisztérium):
PM/276-573/2022 (könyvelők), PM/277-494/2022 (adótanácsadók, adószakértők)
Határozat iktatószáma (MKVK): BP-5/2023 (könyvvizsgálók)
Videók hossza: 400 perc (1. modul: 70 perc + 2. modul: 70 perc + 3. modul: 80 perc + 4. modul: 60 perc + 5. modul: 60 perc + 6. modul: 60 perc)
Kreditpontos megtekintési időszak: 2022. november 27. – 2023. május 31.
Videók rögzítésének időpontja: 2022. november 30.
Fontos! Ha 2023-ra szeretné a kreditpontokat elszámolni, akkor a 2023. január 1-eje és 2023. május 31-ike közötti időszakban tekintse meg a videókat!

Kreditek:

A videókonferenciára való jelentkezési díj tartalmazza a videókat és az oktatási háttéranyagokat (diákat) elektronikus, PDF formátumban.
Miután kitöltötte és elküldte a jelentkezési és jelszó igénylő űrlapot a videókonferenciához, e-mailen díjbekérő levelet küldünk Önnek, amely alapján kiegyenlítésre kerül a videó megtekintési díja. A díj kiegyenlítése után küldjük e-mailen a felhasználónevet és jelszót a videó megtekintéséhez, valamint postázzuk a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát.
Az ADÓKONFERENCIA 2023 című videókonferencia 6 részből (modulból) áll. Fontos! Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes.
Mivel kreditpontos videóról (e-learning anyagról) van szó, a Videó megtekintése gomb megnyomása után választania kell,  hogy kreditpontosan (Kreditpontos megtekintés) vagy nem kreditpontosan (Nem kreditpontos megtekintés) kívánja a videót megtekinteni. A megtekintési mód azért is fontos, mert a kreditpontos megtekintésnél nem lehet előre-hátra tekerni a videót, mivel a kreditpontok megszerzése szigorú szabályokhoz kötött. Ezzel szemben a nem kreditpontos megtekintésnél nincsenek ilyen korlátok, szabadon lehet előre-hátra tekerni a videót.  
A belépés után az adott videórészek megtekintési képernyőjének (ablakának) jobb alsó sarkában található gombokkal tudja a kényelmi szempontokat (pl. felbontás, megtekintési ablak nagyobbítása stb.) beállítani.
Amennyiben megszakad az internetes kapcsolat, NE lépjen ki a videó oldaláról, hanem nyomja meg a böngészőben a FRISSÍTÉS gombot!

Tematika:

ADÓELJÁRÁS 2023 (70 perc)

 Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet adóeljárási rendelkezései  Egyszerűsített foglalkoztatás  Cégautóadó  Pótadók (Távközlési, biztosítási, kiskereskedelmi) bevallási és befizetési kötelezettségei  EKAER szabályok 2022-ben  Évközi adócsomag szabályai (2022. évi XXIV. törvény)  Hatósági adómegállapítást követő ellenőrzés  Szokásos piaci ár megállapításához kapcsolódó szabályváltozások (Díj mértéke, Ellenőrzési tilalom, Benyújtásra jogosultak köre) ■ Transzferárral kapcsolatos bírságok ■ Ideiglenes biztosítási intézkedés elrendelése  Zár alá vétel pontosítása ■ Új KATA-hoz kapcsolódó eljárási szabályok ■ Átmeneti rendelkezések 2022-ben ■ 2023. évi szabályok ■ Év végi adócsomag rendelkezései (T/1614 törvényjavaslat) ■ Adózás rendjéről szóló törvény ■ Pontosítások az adóregisztrációs eljárásban ■ Adószám évközi megállapításának változásai ■ Foglalkoztatotti bejelentés alóli időszakos kivételek Átalányadózó egyéni vállalkozó bevallása ■ Soron kívüli bevallási kötelezettség ■ Szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárás változásai ■ Adóigazgatási eljárás ■ Idézés Budapesten ■ Igazolási kérelem lehetőségeinek szűkítése ■ Végzések elleni fellebbezések ■ Adóhatósági végrehajtás ■ Közreműködő szervezetek a végrehajtás során ■ Különleges bírósági esetek

TAO 2023 (60 perc)

 2022. évi I. törvény (az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény és egyéb törvények módosításáról) ■ Fejlesztési adókedvezményekhez kapcsolódó pontosítás  A fejlesztési adókedvezmény igénybevételének feltételére vonatkozó követelmény változása  A támogatási térkép változása  Az energiahatékonysági beruházásra vonatkozó szabályok módosítása  2022. évi XIX. törvény (egyes gazdaságszabályozási tárgyú törvények módosításáról)  Az ajándéksorsolás speciális kategóriájának – ajándéksorsolás – hatályon kívül helyezése a 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú melléklet B) rész 12. alpontjában (a promóció keretében nyújtott nyeremény értékét nem lehet költségként elszámolni)  2022. évi XXIV. törvény (Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény) ■ Szokásos piaci árhoz kapcsolódó változások ■ Új fogalom a szokásos piaci ár tartományának meghatározására ■ A piaci ár és az interkvartilis tartomány alkalmazására vonatkozó szabályozás változása ■ A transzferár nyilvántartási kötelezettség hatálya alá tartozó adózók új adatszolgáltatási kötelezettsége A csoportos társasági adóalanyokra vonatkozó transzferár rendelkezések aktualizálása ■ Tulajdoni részesedések értékvesztéséhez kapcsolódó társasági adó törvényi előírások ■ Fő szabályok ■ Új választható adóalap-módosító tételek ■ A KMRP szervezetek által szerzett értékpapírokra vonatkozó adóalap korrekciók ■ Az IFRS-ekre beolvadással történő áttérésnél alkalmazandó áttérési különbözet figyelembevétele ■ T/1614 törvényjavaslat ■ Elektromos töltőállomás létesítésének kedvezményéhez kapcsolódó változások ■ Csoportos társaságiadó-alanyiság (Csoportos adóalanyiság megszűnésének új esete, Adóelőleg bevallás változása) ■ Kezelt vagyont, alapítványt, illetve a vagyonkezelő alapítványt érintő változások ■ Elhatárolt veszteség levonható összegének változó szabálya ■ Egyéb aktuális kérdések

SZJA 2023 (80 perc)

 Az üzemanyagárak elszámolására vonatkozó változások (Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022. évi XXIV. törvény)  NAV üzemanyag közzétételére vonatkozó felhatalmazás  Igazolás nélkül elszámolható az üzemanyag-felhasználás a tölthető hibrid és a tisztán elektromos meghajtású járműveknél – hatálybalépés 2022. október 1.  A saját tulajdonú gépjármű használata címén, kiküldetési rendelvény alapján fizetett térítés  A járművek költségelszámolását érintő változások  Adómentes jövedelmeket érintő változások  Távmunkában dolgozók költségtérítése törvényi szintre emelkedett  Közcélú juttatásként adómentes a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által folyósított, közhasznú céljaikat szolgáló ösztöndíj ■ Igazolás nélkül elszámolható költségnek minősül a nemzeti szakértő részére a saját és hozzátartozói külföldi életvitelével kapcsolatban felmerülő többletköltségek fedezetére megállapított átalány-költségtérítést, egyszeri költözési és hazautazási költségtérítés ■ A honvéd tisztjelöltek speciális jogállása alapján a katonai oktatási rendszerben biztosított ösztöndíjak adómentesek ■ Pénzkölcsön nyújtásából, pénzügyi lízingszerződésből származó követelés elengedéséhez kapcsolódó MNB ajánlás 2022. április 22-én újraszabályozásra került, amelyet 2022. szeptember 1-jétől kell alkalmazni ■ Munkába járásról szóló Kormányrendelet módosítása az Szja tv alkalmazásában ■ Egyéb változások ■ A 25 év alatti fiatalok kedvezményének érvényesítésére vonatkozó nyilatkozat ■ Külföldi illetőség igazolása adóévet követő hó 12-ig ■ A mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozók elhatárolt vesztesége ■ Hatályát vesztette az Szja tv. 2. számú melléklet I. fejezet 7. pontja az őstermelő által értékesített tárgyi eszközök adókötelezettségét érintően ■ Módosult az őstermelők családi gazdaság tagjai az általános forgalmi adó tekintetében eltérő adózási módot alkalmazhatnak ■ Bérnek minősül a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet alapján biztosított álláskeresést ösztönző juttatás ■ A cégautóadó mértékének változása – cégautó szabályzat felülvizsgálata, közösségi autók ■ Átalányadózást év közben választó volt Kata adózók speciális szabályai ■ Kiküldetést érintő munkanapok arányosítása figyelemmel a Tbj és Szocho tv módosítására ■ Jegybanki alapkamat változás hatása a kamatkülönbözetből származó jövedelmekre ■ Minimálbér változás hatása ■ Egyéb aktualitások 2023-tól ■ A 25 év alatti fiatalok kedvezményének automatikus érvényesítése ■ Ingatlan szerzési értékének meghatározása házassági vagyonközösség megszűnésekor ■ KMRP tagi részesedések vagyonkezelő alapítvány bizalmi vagyonkezelésébe adása ■ Bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagyonkezelő alapítvány és a tartós befektetési számla hozama ■ Csoportos személyszállítás fogalmának pontosítása ■ Adómentes juttatások bővülése

SZTV 2023 (60 perc)

■ Szt. 2022. őszi változásai ■ Társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés (CBCR) ■ Kiválás esetén alkalmazandó értékhatárok számítása ■ Egészségügyi, szociális, kulturális és oktatási intézményben lévő vagyoni részesedés kimutatása ■ Pénzügyi lízing miatti kötelezettség bemutatása a mérlegben ■ Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletére vonatkozó előírás kiegészítése ■ Pótbefizetésre vonatkozó előírások pontosítása ■ A vagyonmérlegben szereplő eredménytartalékra vonatkozó előírás kiegészítése ■ Létszám fogalom egyértelműsítése ■ Fejlesztési támogatás időbeli elhatárolására vonatkozó előírás pontosítása ■ Hatálybaléptetés ■ KATA adóalanyiságból való kilépés számviteli feladatai ■ a) továbbműködés esetén (társasági adó vagy KIVA választása esetén) ■ Nyitómérleg és nyitó leltár összeállításának számviteli szabálya ■ b) végelszámolási döntés esetén ■ A végelszámolás indítása előtt mérlegelendő kérdések (pl. üzleti évek alakulása)

TBJ 2023 (70 perc)

 A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.), valamint a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (Szocho tv.) változása  Foglalkoztató személye: az Mt. szerinti munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében más munkáltatónál történő foglalkoztatás vezénylés esetén  Milyen kötelezettségek kell a foglalkoztatónak teljesíteni (bejelentés, járulékmegállapítás, minimum járulékalapra vonatkozó szabályok alkalmazása, bevallási kötelezettség teljesítése)  A szabályozás hatása a gyakorlatra, példákon keresztül bemutatva  Biztosításba bevont személyi kör változása  Bővül a biztosítási kötelezettség alól kivont jogviszonyok köre  Az érintett jogviszonyok, illetve foglalkoztatói kör Szja tv. 1. számú melléklet 4. pont új 4.51 pont alapján történő meghatározása  Mely kötelezettségek teljesítését érinti a változás (szja, járulék, szocho), példán keresztül is bemutatva ■ A biztosítási jogviszony hivatalból történő zárása ■ Esetkörök, példák, következmények (T/1614 és a T/1617. számon benyújtott törvényjavaslatok alapján) ■ A biztosítási jogviszony zárás vélelmének megdöntése (ki, hol, mikor kezdeményezheti) ■ Az egészségügyi szolgáltatási járulékkötelezettség ■ Az egészségügyi szolgáltatási 2023 évi összege ■ Járulék és szocho alap meghatározása ■ Ha nemzetközi szerződés alapján Magyarországnak nem áll fenn adóztatási joga, vagy kettős adózást kizáró egyezmény hiányában adóelőleg megállapítási kötelezettség nem keletkezik (KSH szerinti bruttó átlagkereset változására tekintettel) ■ Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó járulék- és szociálishozzájárulásiadó-kötelezettsége új szabályok szerint ■ A biztosított egyéni vállalkozó járulékalapjának új módszer szerinti megállapítása (példán keresztül bemutatva) ■ A járulék- és szocho-kötelezettség negyedévenként történő megállapítása ■ A kötelezettség bevallására, befizetésére vonatkozó új határidő ■ Mikor kell soron kívül bevallást benyújtani?

ÁFA 2023 (60 perc)

 Az áfa szabályozás 2022-re és 2023-ra vonatkozó változásai  Az ingatlan, mint önálló rendeltetési egység rendeltetése megváltozásának vagy a rendeltetési egységeinek számának megváltoztatásának jogkövetkezménye az általános forgalmi adózásban  Az agrárgazdaságok átadására vonatkozó áfa mentesítés  A devizás számla  Az alanyi mentes által megvalósított távértékesítés és ingatlanértékesítés  A fordított adózás szabályainak meghosszabbítása a gabona, és a vas- és acéltermékek esetében  Az építőiparra vonatkozó fordított adózás kiterjesztése  A magyar Boehringher ügy hatása az Áfa törvény szabályozására ■ A nyugtákról történő általános adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabályi felhatalmazás ■ A többszereplős árengedményi konstrukciók kezelése az általános forgalmi adóban ■ A lakóingatlan 5%-os áfa kulcsára vonatkozó új szabályozás, az átmeneti rendelkezések ■ A behajthatatlan követelésre vonatkozó áfa visszaigényléssel kapcsolatos aktualitások ■ A veszélyhelyzet meghosszabbításának hatása a fordított adózású ügyletekre A KATA változás hatással van az áfa kezelésre? ■ Adókötelezettség keletkezése

Technikai és hálózati követelmények

Minimális követelmények a Vezinfó (Videosquare) videó/e-learning felvételek és élő közvetítések (élő/online) lejátszásához

Hardver-követelmények

A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken, illetve mobil eszközökön. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához.

Szoftver-követelmények

A szolgáltatás használatához, a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához a következőkre van szükség:

 • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
 • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben).

Hálózati sávszélesség

A felvételek (videó/e-learning) és élő közvetítések (élő/online) megtekintéséhez minimálisan 3-4MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel. Mobil hálózat esetén vételi helytől és szolgáltatótól függhet az éppen rendelkezésre álló kapcsolat és sávszélesség (3G vagy LTE kapcsolat szükséges lehet a kiváló felhasználói élményhez).

Kompatibilitási lista

A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

 • Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
 • Linux és egyéb Unix variánsok
 • MacOS
 • Mobil eszközök: IOS 12+ és Android 6.0+

Támogatott böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelemszerűen a fent felsorolt operációs rendszerekkel együtt értendő):

 • Firefox 60+
 • Google Chrome 60+
 • Microsoft Edge 20
 • Safari 12+
 • Internet Explorer: nem támogatott

Jelentkezési feltételek

A videókonferenciára való jelentkezési díj tartalmazza a kiválasztott videót és az oktatási háttéranyagot (diákat) elektronikus, PowerPoint formátumban. Miután Ön kitöltötte és elküldte a jelentkezési és jelszó igénylő űrlapot a videókonferenciához, e-mailen értesítést kap a sikeres jelentkezésről, majd rövid időn belül szintén az e-mail címére díjbekérő levelet küldünk Önnek, amely alapján kiegyenlítésre kerül a videó megtekintési díja. A díj kiegyenlítése után küldjük e-mailen a felhasználónevet és jelszót a videó megtekintéséhez, valamint postázzuk a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát. A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.

JELENTKEZÉS / JELSZÓ KÉRÉSE