Még nem ÁFA 365 Klub tag? Részletekért kattintson IDE! Belépés ÁFA 365 Klub tagoknak
ADÓKONFERENCIA 2024
[Videó/E-learning – 6 db videó, 400 perc]
Adóeljárás, Szja, Tbj, Áfa, Tao, Kiva, Sztv
VIDEÓKONFERENCIA, E-LEARNING
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
VIDEÓ MEGTEKINTÉSE
Könyvelők: 8 kreditpont  (vállalkozási szak/adózási témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 8 kreditpont
Könyvvizsgálók: 2 kreditpont

Előadó(k):

közgazdász, jogász, vezető menedzser, PwC, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem
áfa szakértő, jogász
adószakértő
okleveles adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, MOKLASZ titkára
osztályvezető, szakreferens, NAV Adójogi és Tájékoztatási Főosztály, Társasági Adó Osztály
társadalombiztosítási szakértő, szakmai főtanácsadó, NAV

Videókonferencia megtekintésének díja:

Megtekintési díj (kedvezmények nélkül): 42.800 Ft Ft/fő
Kedvezményes megtekintési díj (nem ügyfeleknek): 42.800 Ft Ft/fő helyett 29.960 Ft Ft/fő
Ügyfeles megtekintési díj: 42.800 Ft Ft/fő helyett 29.960 Ft Ft/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Az áfa mértéke: 27%. A videókonferencia díja költségként elszámolható. A kedvezmény átruházható a cégen/intézményen belül.

Fontos infók:

30% kedvezmény 2024. augusztus 30-ig!
A videó/e-learning képzés ÁFA-mentes. Az előadás díja költségként elszámolható.
Határozatok iktatószáma (Pénzügyminisztérium):
PM/125-32/2024 (könyvelők), PM/126-32/2024 (adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők)
Határozatok iktatószáma (MKVK): BP-14/2024 (könyvvizsgálók)
Videók hossza: 400 perc (1. modul: 70 perc + 2. modul: 70 perc + 3. modul: 80 perc + 4. modul: 60 perc + 5. modul: 60 perc + 6. modul: 60 perc)
Megtekintési időszak: 2024. február 1. – 2024. augusztus 31.
Videók rögzítésének időpontja: 2024. január 30.
Fontos! Ha 2024-re szeretné a kreditpontokat elszámolni, akkor legkésőbb 2024. augusztus 31-ig tekintse meg a videókat!

Kreditek:

A videó/e-learning megrendelési díja tartalmazza a videókat és az oktatási háttéranyagokat (diákat) elektronikus, PDF formátumban.
Miután kitöltötte és elküldte a jelentkezési és jelszó igénylő űrlapot a videókhoz, e-mailen díjbekérő levelet küldünk Önnek, amely alapján kiegyenlítésre kerül a videók megtekintési díja. A díj kiegyenlítése után küldjük e-mailen a felhasználónevet és jelszót a videók megtekintéséhez, valamint a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát.
Az ADÓKONFERENCIA 2024 című videó/e-learning anyag 6 részből (modulból) áll. Fontos! Ha 2024-re szeretné a kreditpontokat elszámolni, akkor legkésőbb 2024. augusztus 31-ig kell a videókat megtekintenie.
Mivel kreditpontos videókról (e-learning anyagokról) van szó, a Videó megtekintése gomb megnyomása után választania kell,  hogy kreditpontosan (Kreditpontos megtekintés) vagy nem kreditpontosan (Nem kreditpontos megtekintés) kívánja a videót megtekinteni. A megtekintési mód azért is fontos, mert a kreditpontos megtekintésnél nem lehet előre-hátra tekerni a videót, mivel a kreditpontok megszerzése szigorú szabályokhoz kötött. Ezzel szemben a nem kreditpontos megtekintésnél nincsenek ilyen korlátok, szabadon lehet előre-hátra tekerni a videót.  
A belépés után az adott videórészek megtekintési képernyőjének (ablakának) jobb alsó sarkában található gombokkal tudja a kényelmi szempontokat (pl. felbontás, megtekintési ablak nagyobbítása stb.) beállítani.
Amennyiben megszakad az internetes kapcsolat, NE lépjen ki a videó oldaláról, hanem nyomja meg a böngészőben a FRISSÍTÉS gombot!

Tematika:

2023-as és 2024. január 1-jei adótörvény- és számviteli törvényváltozások

Jelentős adótörvény- és számviteli törvény-változások léptek életbe 2023 nyarán és 2024. január 1-jén! Teljes áttekintést kap – ismert és kedvelt előadóink segítségével – az összes fontos adónem + a számviteli törvény változásairól.

Tematika:

ADÓELJÁRÁS 2024 (70 perc)

 2023. évi LIX. törvény adóeljárási rendelkezései  Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosításai  Új fogalommeghatározások az e-pénztárgéppel kapcsolatban  Társasági adó és helyi iparűzési adó fizetése devizában  Megbízható adózói minősítés változásai  Feltételes adómegállapítás kiterjesztése a típusszerződésekre is  Fizetési könnyítések (Gépjárműadó esetén természetes személy részére pótlékmentes részletfizetés, Automatikus részletfizetési kedvezmény engedélyezése nem természetes személyek részére is) ■ Mulasztási bírság (Bírságkiszabást megelőző kötelező adóhatósági felhívások bővítése: változásbejelentés, Új mulasztási bírság tényállás: pénzforgalmi szolgáltatók, Áfa tv. szerinti nyilvántartás-vezetési, adatszolgáltatási, nyilvántartás-megőrzési kötelezettség nem előírásszerű teljesítése) ■ Új adószám törlési eset ■ Köztartozásmentesség változásai  Adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása ■ Adóigazgatási eljárás fogalmának kibővítése Állandó meghatalmazás meghatalmazó általi bejelentése meghatalmazás csatolása nélkül ■ Automatikus döntéshozatal az adóigazgatási eljárásban, részletszabályok kormányrendeletben Kötelező adóellenőrzések körének szűkítése: magas árbevételű, nettó 60 Mrd Ft/adóminimalizáló társaságok Utóellenőrzés megszűnése ■ Adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény változásai ■ Új végrehajtható okirat: Csődtörvény szerinti, a NAV kérelmére meghozott biztosíték nyújtásra kötelező jogerős végzés ■ Költségminimum és költségáltalány emelése ■ Új ingó végrehajtási cselekmény: székhelyszolgáltató felhívása nyilatkozattételre ■ Egyes meghatározott cselekmény végrehajtása esetén az ingatlan tulajdonosa kérheti a végrehajtási eljárás felfüggesztését ■ Adóeljárási jogszabályok év végi változásai (Egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXIII. törvény)  Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosításai ■ Alanyi adómentes adózó nyilvántartásba vétele ■ Havi adó- és járulékbevallás változásai ■ E-pénztárgép és vevői alkalmazás, adatszolgáltatás, mulasztási bírság  Automataberendezés adatszolgáltatás bővülés ■ Utólagos adómegállapítás változásai végelszámolás esetén Ellenőrzési határidő kockázatos adózónál  Áfa bevallástervezet szolgáltatás bevezetése  Adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása  Pénzügyi képviselő  Elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek körének bővülése  Ellenőrzési határidő változás jogutód ellenőrzése esetén  Jogorvoslat a külföldiek alanyi adómentességével kapcsolatban  Adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény változásai  Végrehajtási cselekmények korlátozása kisösszegű tartozásnál  Végrehajtható okiratok  Bizományosi szerződés alapján történő értékesítés  Közreműködő szervezetekre vonatkozó szabályok

TBJ 2024 (70 perc)

 Járulékkötelezettséget érintő változások Minimálbér Tbj. szerinti fogalma, összege és szerepe a biztosítás- és járulékkötelezettség megállapításában (gyakorlati példákkal szemléltetve) Nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset fogalma  Biztosítottak körének bővülése, a bejelentés gyakorlati kérdései (’1041, 08-as bevallás kódkészlet használata)  Harmadik ország meghatározása a társadalombiztosítás rendszerében figyelemmel a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló új rendelkezésekre (különbségek az idegenrendészeti és a társadalombiztosítási szabályozásban példákon keresztül is szemeltetve) ■ Járulékalap megállapítása, ha nemzetközi szerződés alapján Magyarországnak nem áll fenn adóztatási joga, vagy kettős adózást kizáró egyezmény hiányában adóelőleg megállapítási kötelezettség nem keletkezik  Egészségügyi szolgáltatási járulék 2024 évi összege, mentességi lehetőségek a fizetési kötelezettség alól Szociális hozzájárulási adó ■ Fogalmi rendszert érintő módosítások ■ Adóalap meghatározása a harmadik állam állampolgárának Magyarországról történő kiküldetése esetében ■ Adófizetési kötelezettség alól mentesített jövedelmek, jogviszonyok (a Szocho tv. 5. § változásai, különös tekintettel a külföldinek minősülő személyek által megszerzett járulékalapot képező jövedelemre példán keresztül is szemléltetve) ■ Kedvezményrendszer ■ Munkaerőpiacra lépő személy minősítése, kedvezmény igénybevétele a 2023. augusztusi változásra is kitérve ■ K+F munkavállaló utáni kedvezmény átalakulása ■ K+F tevékenységgel összefüggő kedvezmény korlátozása, ha a kifizető az adóévre a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kutatás-fejlesztési tevékenység adókedvezményének alkalmazását választotta ■ Egyéb foglalkoztatói kötelezettségek ■ Foglalkoztatáshoz kötődő egyéb változások, foglalkoztatói igazolás kiadása, tartalma a jogviszony megszűnésekor és ennek hatása a járulékigazolásra ■ Egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés szociális hozzájárulási adóként, gyakorlati kérdések (befizetés teljesítése), korlátozások a kedvezményekre Egyéni vállalkozók járulék- és szociális hozzájárulási adókötelezettségét érintő változások ■ Járulék- és szocho megállapítása a tevékenység szünetelése esetén (bevallás a NAV felé) ■ Átalányadózó családi járulékkedvezmény érvényesítésének szabályai példával szemléltetve

SZJA 2024 (80 perc)

 Magánszemélyek adózását érintő 2023. évközi és 2024. évre vonatkozó változások Légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló törvényben törvényi szintre emelt korábbi módosítások  Családi kedvezményt érintő változások (tartósan beteg és a súlyosan fogyatékos személyek után érvényesíthető többletkedvezmény, valamint a családi pótlékra saját jogán jogosultra, illetve rokkantsági járadékban részesülő személyre vonatkozó különös szabály)  30 év alatti anyák kedvezménye (kedvezményre jogosultak köre, jogosultsági időszak, a kedvezmény alapja és mértéke, nyilatkozatok, a kedvezmény érvényesítése más kedvezményre való jogosultság fennállása esetén, példák)  Családi kedvezmény érvényesítésére vonatkozó eljárási szabály  Személyi kedvezményre jogosító betegségek körének változása  Munkába járást érintő változások (adómentesen kifizethető juttatás, kötelező mérték, vármegye és országbérlet elszámolhatósága, hétvégi hazautazás kötelező mértéke 2024-ben)  Napidíjak igazolás nélkül elszámolható összege (belföldi és nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban alkalmazható napidíj és 2024-től nemzetközi vízi és légi árufuvarozásban és személyszállításban) ■ SZÉP kártyát érintő rendelkezések beépülése az Szja törvénybe ■ 2023. évi LXXXIII. tv. az egyes adótörvények módosításáról és egyéb 2024-et érintő változások ■ Egyes meghatározott juttatásokat érintő változások (adóbevallás és fizetés negyedéves gyakorisága, szolgáltatásoknál a jövedelemszerzés időpontja, csekély értékű ajándék 3 alkalommal, minimálbér változás hatása a juttatásokra, oltalom alatt álló borászati termékek adómentessége) ■ Kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem kiszámításának pontosítása 2024. január 1-től ■ Egyéb aktualitások ■ Egyéb jövedelem a társas vállalkozás megszűnését követően a tagnak juttatott vagyon adójogi minősítése 2024. január 1-től ■ Adó feletti rendelkezésre jogosult személyek személyi jövedelemadóbevallási szabályai 2023. július 15-től ■ Több önkéntes pénztári tagság esetén követendő eljárás 2024. január 1-től  Átalányadózást választók 80 százalékos költséghányad elszámolását alkalmazó egyéni vállalkozói kör kiegészült a TESZOR’15 85.53.11 Személygépjármű-vezető képzéssel ■ Zálogjoggal terhelhető ingatlan adókötelezettsége ■ Bizalmi vagyonkezelés adózási szabályait a bemeneti adóztatás helyett kimeneti adóztatás váltja fel Start-up vállalkozásokban való részesedés megszerzése nem minősül bevételnek (induló vállalkozás fogalma, juttatás fajtái, feltételek) ■ Mentes az adó alól a hulladék átadásának ösztönzése érdekében adott juttatás 2023. december 1-től ■ Mentes az adó alól a számsorsolásos nyeremény összege ■ Előlegnyilatkozatok gyakoriságának egyszerűsítése (első házasok, a családi és a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményhez) ■ Hatályon kívül helyezett adóegyezmények hatása a magánszemélyek adózására (Amerikai Egyesült Államok, Oroszország) ■ Amerikai kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény hiányával összefüggő változások ■ Művészek, sportolók jövedelemszerzés helye ■ Kamat adózása Ellenőrzött tőkepiaci ügylet kiegészítése az OECD országokkal ■ Egyéb kötelezettséget érintő változások ■ Adóbeszámítás változása ■ Orosz egyezmény alkalmazásával kapcsolatos rendhagyó eljárás NAV tájékoztató alapján ■ 2024-es minimálbér változás milyen jövedelmek adózását érinti

SZTV 2024 (60 perc)

■ Számviteli törvény változásai 2023Számviteli törvényt módosító jogszabály és a hatálybalépés (az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény) ■ Lízingkötelezettség besorolása ■ Pótbefizetéssel kapcsolatos szövegpontosítás (gazdasági társaság helyett vállalkozó) ■ Fejlesztési támogatással kapcsolatos bevétel elhatárolása ■ Vagyoni részesedés egészségügyi, szociális, kulturális és oktatási intézményekben – mérlegre vétel ■ Eltérés a számviteli törvény előírásaitól egyszerűsített éves beszámoló készítése esetén ■ Kiválással létrejövő társaság: beszámoló típusa, könyvvizsgálati kötelezettség ■ Átalakulás: eredménytartalék összegének változása a jogutód vagyonmérlegében ■ Létszámfogalom pontosítása ■ Korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos rendelkezések törlése ■ Könyvvizsgálói jelentés tartalmának pontosítása ■ IFRS-ek szerint készülő egyedi és összevont (konszolidált) beszámoló esetén is kötelező a Kormányok részére fizetett összegekről szóló jelentés és a Társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés ■ Társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés főbb sajátosságai ■ Számviteli törvény változásai 2024Számviteli törvényt módosító jogszabály és a hatálybalépés (a légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LIX. törvény, a gazdaság versenyképességének növelése érdekében történő törvénymódosításokról szóló 2023. évi XXXIX. törvény, az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről szóló 2023. évi LXX. törvény) ■ Leválás, mint új átalakulási forma számviteli szabályai ■ Határokon átnyúló átalakulás ■ Kisadózó vállalkozások tételes adójának megszűnésével kapcsolatos módosítások ■ Üzleti év értelmezésben bekövetkezett változások ■ Társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés közzétételi kötelezettsége ■ Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló értékhatár ■ Mérlegképes könyvelő kötelező megbízására vonatkozó értékhatár megemelése ■ Kiadványok kreditpont-minősítésének megszüntetése ■ Szabályozott szakmákat megalapozó hatósági képzések létrehozása ■ Globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adókról és ezzel összefüggésben egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXIV. törvény ■ Halasztott adó elszámolásának megjelenése a számviteli törvényben ■ Döntés a számviteli politikában ■ Alapfogalmak (halasztott adókövetelés, halasztott adókötelezettség, nyereségadó, mérlegfordulónapi adókulcs) ■ Halasztott adó elszámolás alkalmazása az első és az utolsó évben ■ Lekötött tartalék képzés ■ Bemutatás a mérlegben és eredménykimutatásban ■ Bemutatás a kiegészítő mellékletben ■ Hatás a konszolidált beszámolóra ■ Hatályba lépés, első alkalmazás ■ Egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXIII. törvény ■ Újrahasználható termékek és önkéntes visszaváltási díjas termékek számviteli elszámolása (értékesítés nettó árbevétele, elábé) ■ Kötelező visszaváltási díj a nem újrahasználható termék után (egyéb ráfordítás) ■ Egyéb követelések (koncessziós társaság helyett visszafizetett visszaváltási díjból származó követelés) ■ Visszaváltási díj, mint az eszköz bekerülési értékének része ■ Igénybe vett szolgáltatás fogalmának kiegészítése (kiterjesztett gyártói felelősség) ■ Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog fogalmának kiegészítése (építményi jog) ■ Értékesítés nettó árbevétele: a befektetett eszközök építményi jogának átengedéséért kapott – általános forgalmi adót nem tartalmazó – számlázott ellenérték ■ Építményi jog átengedése kapcsán elszámolt halasztott bevétel ■ Eszköz bekerülési értékének része az ingatlan értékébe beszámított, korábban építményi jog megvásárlása címén fizetett összeg ■ Eredménytartalék növekedésének egyes szabályai (gazdasági társaság helyett vállalkozó) ■ Könyvvizsgáló megválasztása ■ Hatályba lépés, első alkalmazás

TAO, KIVA 2024 (60 perc)

 Társasági adó Ellenőrzött külföldi társaság fogalmát érintő módosulások Termőföldből átminősített ingatlanvagyont tulajdonában tartó társaság fogalmának kiegészítése Kedvezményezett eszközátruházás miatti adóalap-módosítás pontosítása Nemzeti Összefogás Számlaszáma javára adott adomány kezelése Veszteségleírást érintő módosulások (a reorganizációs, illetve szerkezetátalakítási eljárás során elengedett kötelezettség figyelembevétele; a 2015 előtt keletkezett veszteségek leírása)  Reklám-közzétételi költségek megítélése az adóalapnál ■ Egyes el nem ismert költségek körében történő módosulások ■ Fejlesztési adókedvezmény új jogcíme Energiahatékonysági adókedvezményt érintő módosulások ■ Kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó új adókedvezmény ■ Válságközlemény megjelölése Globális minimumadóhoz kapcsolódó előírások rövid áttekintése (a kiegészítő adókötelezettség alanya, a kiegészítő adókötelezettség) ■ Egyéb pontosítások (kapcsolt vállalkozások esetkörében történő módosulás, az új mezőgazdasági csoportmentességi rendelet, USA-magyar kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény hatályon kívül helyezése) ■ Kisvállalati adó Kutatók foglalkoztatása utáni kedvezmény összeghatára Kivából való kiesési okok körében történő módosulások (Zrt.-Nyrt. működési jelleg megváltoztatása, egyesülés és szétválás) ■ Kisvállalati adóalanyok innovációs járulék alapjának meghatározását érintő változás

ÁFA 2024 (60 perc)

Az Áfa törvény változásai Kötelező visszaváltási rendszer hatása az áfa rendszerre  Közel valós idejű adatszolgáltatás a közösségi ügyletekről  A Héa rendszer jövője: a VIDA Saját termék mozgatás címén már nem kell adószámot váltani a célországban Elektronikus számla új fogalma Számlakiállítási határidő rövidülése közösségi ügyleteknél ■ Kötelező fordított adózás bevezetése termékértékesítésekre, ha a teljesítési hely szerinti tagállamban adószámmal rendelkezik a vevő ■ Vevői készlet szabályainak kivezetése ■ OSS rendszerének kiterjesztése ■ Az elektronikus platform szolgáltatásnyújtásoknál is lehet „vélelmezett értékesítő” ■ Elektronikus platform vélelmezett értékesítői státuszának kiterjesztése Új ingatlan fogalmának kiterjesztése a funkcióváltásokra és az önálló rendeltetési egységek számának változására ■ Építőipari fordított adózás új szabályai és azok magyarázata példákkal Fordított adózás szabályainak pontosítása ingatlannal kapcsolatos tevékenységek esetén ■ Egyes ügyletek adómértékének változása (műalkotások importjára vonatkozó áfa mérték 5%-ra csökkentése, egyes desszert jellegű sajtkészítmények áfa kulcs csökkentése, napilapok áfa kulcsának csökkenése, sérült és betegszállítás stb.) ■ Közvetett vámjogi képviselet alkalmazásával történő termékimporttal összefüggő módosítás ■ eÁfa bevallás működése, lehetőségei ■ Egyes online elérhető szolgáltatások teljesítési helyére és a különbözeti adózásra vonatkozó szabályok módosulása (2025-től) ■ eNyugta rendszerrel kapcsolatos tudnivalók ■ A nyugtával egy tekintet alá eső okirat  Alanyi adómentességre vonatkozó szabályok változása, az uniós alanyi mentesség bevezetése (2025-től)

Technikai és hálózati követelmények

Minimális követelmények a Vezinfó (Videosquare) videó/e-learning felvételek és élő közvetítések (élő/online) lejátszásához

Hardver-követelmények

A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken, illetve mobil eszközökön. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához.

Szoftver-követelmények

A szolgáltatás használatához, a felvételek (videó/e-learning) és élő adások (élő/online) lejátszásához a következőkre van szükség:

 • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
 • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben).

Hálózati sávszélesség

A felvételek (videó/e-learning) és élő közvetítések (élő/online) megtekintéséhez minimálisan 3-4MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel. Mobil hálózat esetén vételi helytől és szolgáltatótól függhet az éppen rendelkezésre álló kapcsolat és sávszélesség (3G vagy LTE kapcsolat szükséges lehet a kiváló felhasználói élményhez).

Kompatibilitási lista

A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

 • Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
 • Linux és egyéb Unix variánsok
 • MacOS
 • Mobil eszközök: IOS 12+ és Android 6.0+

Támogatott böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelemszerűen a fent felsorolt operációs rendszerekkel együtt értendő):

 • Firefox 60+
 • Google Chrome 60+
 • Microsoft Edge 20
 • Safari 12+
 • Internet Explorer: nem támogatott

Jelentkezési feltételek

A videókonferenciára való jelentkezési díj tartalmazza a kiválasztott videót és az oktatási háttéranyagot (diákat) elektronikus, PowerPoint formátumban. Miután Ön kitöltötte és elküldte a jelentkezési és jelszó igénylő űrlapot a videókonferenciához, e-mailen értesítést kap a sikeres jelentkezésről, majd rövid időn belül szintén az e-mail címére díjbekérő levelet küldünk Önnek, amely alapján kiegyenlítésre kerül a videó megtekintési díja. A díj kiegyenlítése után küldjük e-mailen a felhasználónevet és jelszót a videó megtekintéséhez, valamint postázzuk a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát. A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.

JELENTKEZÉS / JELSZÓ KÉRÉSE