ADÓZÁS 2019 E-learning
2019-es változások az adóeljárás szabályozásában; 2020-ra vonatkozó ÁFA-változások; 2019. év eleji és évközi SZJA-változások; KATA, KIVA
2019. december 20-áig adunk ki jelszavakat!
VIDEÓKONFERENCIA, E-LEARNING
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
VIDEÓ MEGTEKINTÉSE
Könyvelők: 8 kreditpont  (vállalkozási szak/adózási témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 7 kreditpont
Könyvvizsgálók: 1 kreditpont

Előadó(k):

Dr. Csátaljay Zsuzsanna
(áfa szakértő, jogász)
Gottgeisl Rita
(könyvvizsgáló, adószakértő, Adótanácsadók Egyesülete Nonprofit Tagozat elnöke)
Dr. Kovács Ferenc
(okleveles adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, MOKLASZ titkára)

Videókonferencia megtekintésének díja:

Megtekintési díj (kedvezmények nélkül): 18.900 Ft + áfa
Kedvezményes megtekintési díj (nem ügyfeleknek): 18.900 Ft + áfa helyett 16.900 Ft + áfa
Ügyfeles megtekintési díj: 18.900 Ft + áfa helyett 14.900 Ft + áfa
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Az áfa mértéke: 27%. A videókonferencia díja költségként elszámolható. A kedvezmény átruházható a cégen/intézményen belül.

Jelentkezési feltételek

A videókonferenciára való jelentkezési díj tartalmazza a kiválasztott videót és az oktatási háttéranyagot (diákat) elektronikus, PowerPoint formátumban. Miután Ön kitöltötte és elküldte a jelentkezési és jelszó igénylő űrlapot a videókonferenciához, e-mailen értesítést kap a sikeres jelentkezésről, majd rövid időn belül szintén az e-mail címére díjbekérő levelet küldünk Önnek, amely alapján kiegyenlítésre kerül a videó megtekintési díja. A díj kiegyenlítése után küldjük e-mailen a felhasználónevet és jelszót a videó megtekintéséhez, valamint postázzuk a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát. A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.

TOVÉBBI RÉSZLETEK (Fontos infók, Kreditek, Tematika, Technikai háttér )

Fontos infók:

Konferencia videó megtekintésének díja:
Konferencia videó megtekintésének díja, mely költségként elszámolható: 18.900 Ft + áfa
Kedvezményes díjak:
Kedvezményes webshop ár: 16.900 Ft + áfa
Ügyfeles webshop ár: 14.900 Ft + áfa

Az ADÓZÁS 2019 című videókonferencia 4 részből (modulból) áll. Fontos! Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes. Mivel kreditpontos videóról (e-learning anyagról) van szó, a Videó megtekintése gomb megnyomása után választania kell,  hogy kreditpontosan (Kreditpontos megtekintés) vagy nem kreditpontosan (Nem kreditpontos megtekintés) kívánja a videót megtekinteni. A megtekintési mód azért is fontos, mert a kreditpontos megtekintésnél nem lehet előre-hátra tekerni a videót, mivel a kreditpontok megszerzése szigorú szabályokhoz kötött. Ezzel szemben a nem kreditpontos megtekintésnél nincsenek ilyen korlátok, szabadon lehet előre-hátra tekerni a videót.  A belépés után az adott videórészek megtekintési képernyőjének (ablakának) jobb alsó sarkában található gombokkal tudja a kényelmi szempontokat (pl. felbontás, megtekintési ablak nagyobbítása stb.) beállítani. Amennyiben megszakad az internetes kapcsolat, NE lépjen ki a videó oldaláról, hanem nyomja meg a böngészőben a FRISSÍTÉS gombot!

Kreditek:

Mivel kreditpontos videóról (e-learning anyagról) van szó, a Videó megtekintése gomb megnyomása után választania kell,  hogy kreditpontosan (Kreditpontos megtekintés) vagy nem kreditpontosan (Nem kreditpontos megtekintés) kívánja a videót megtekinteni. Kreditpontok megszerzésére csak a Kreditpontos megtekintés alapján van lehetőség. Az egyedi felhasználói név és jelszó alapján a felvétel megtekintését a rendszer naplózza. A Pénzügyminisztérium hivatalos állásfoglalásához igazodva kreditpont-igazolást azon felhasználók részére áll módunkban kiállítani, aki a teljes felvételsorozatot megtekintette és egy-egy részt (modult) lehetőleg megszakítás nélkül (maximum kisebb megszakítás lehet kilépés nélkül, tehát pl. egy 90 perces részt maximum 120 perc alatt végig kell nézni), egymást követően, sorrendben, eltérő időpontban (tehát a videó részeit, moduljait külön-külön több nap alatt is megtekintheti, maximum 60 napon belül, de legkésőbb 2019. december 31.-ig) nézett végig! A videó megtekintése, lejátszása tehát az Ön személyes jelenlétét igényli. A rendszer meghatározott időnként jelenlét ellenőrző ablakot dob fel, amelyet az ügyfélnek szintén előre meghatározott időn belül nyugtáznia kell. Amennyiben a nyugtázás nem történik meg, akkor a lejátszás megszakad. Azt, hogy Ön eleget tett-e a Pénzügyminisztérium által előírt videó megtekintési feltételeknek, a rendszer mögötti naplózással ellenőrizzük. Az adott e-learning képzés elvégzéséről – amennyiben a fentiek alapján megtekintette az összes részt – e-mailen küldünk hivatalos igazolást.

Tematika:

Dr. Kovács Ferenc:

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓELJÁRÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN 2019. ÉVBEN

2018 nyári adómódosítások (2018. évi XLI. törvény 179-193. §, 206-212. §)

Besorolási rendek

A késedelmi pótlék mértékének újraszabályozása

Önellenőrzési pótlék újragondolása

Online felület biztosítása bejelentéshez, változásbejelentéshez

2018 őszi adómódosítások: 2018. évi LXXXII. törvény

Adózás rendjéről szóló törvény módosításai

Törvényi fogalmak módosítása: egyéb szervezet, kapcsolt vállalkozás

Kedvező adózói elbírálás törvényi szabályozásának pontosítása

Felszámolás, végrehajtás, kényszertörlés esetén eljárási bírság figyelembe vétele

Adóregisztrációs eljárást érintő pontosítás

Egyéni vállalkozó 58-as bevallásának előírása

Központi ügyfél regisztrációs nyilvántartási szerv adatszolgáltatása

Hatósági bizonyítvány megküldésével kapcsolatos pontosítás

Adótitok kiadása ügyészi engedélyhez kötve

Kockázatos adózókat érintő közzététel, bírságok

Ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok bővítése

Szokásos piaci ár megállapítására vonatkozó szabályok változásai

Beszámoló közzétételével kapcsolatos szankció

Be nem jelentett foglalkoztatással kapcsolatos bírság kiszabás pontosítása

Eljárás egyszerűsítés a feltételes adómegállapításnál

T1041-es bejelentés adattartalmának csökkentése

Adóigazgatási rendtartásról szóló törvény módosításai

Adózó fogalmának pontosítása

Közös ellenőrzés külföldi adóhatóság munkatársaival

Eljárás felfüggesztésének megteremtése

Döntések tartalmi elemeinek módosítása

Ideiglenes biztosítási intézkedés szabályainak pontosítása

Kötelező ellenőrzés eseteinek bővítése: veszteséges működés

Felülellenőrzés módosuló szabályai

Fellebbezési korlát pontosítása

Adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény módosításai

Törvényszéki végrehajtás átadásával kapcsolatos szabályok

Jogorvoslati eljárások, kérelmek pontosuló szabályai

Végrehajtás felfüggesztés szabályozásának pontosítása

Tárgykörözés szabályainak kiegészítése

Behajtást kérő hatóság megkeresésével kapcsolatos részletszabályok meghatározott cselekmények elvégzése esetén

2019. évközi adómódosítások ismertetése: 2019. évi LXVI. törvény, 2019. évi LXXII. törvény, 2019. évi LXXIII. törvény

 

Dr. Csátaljay Zsuzsanna:

2020-RA VONATKOZÓ ÁFA-VÁLTOZÁSOK

A nyári adócsomagban kihirdetett Áfa törvény változások döntő többségét az uniós jogharmonizációs kötelezettség indokolta. Ezeket a szabályokat a 2019. évi LXXII. tv. hirdette ki. Ezek a változások a következőek:

A behajthatatlan követelés áfa tartalmának visszaigénylése 2020-tól

Közösségi jogharmonizáció

Az adóalapcsökkentés lehetővé tétele

Mi minősül behajthatatlan követelésnek a hazai szabályozás alapján?

Melyek a visszaigénylés feltételei?

A számlakibocsátóra és a számlabefogadóra vonatkozó feltételek

Számlakorrekcióval vagy anélkül?

Mi a visszaigénylés menete?

Következmények a számlabefogadóra

Van-e lehetőség a 2016. előtti követelések áfa tartalmának visszaigénylésére?

Különös áfa visszatérítési szabály bevezetése a közösségi joggyakorlat alapján 2020-tól

A Farkas-ügy és a Porr-ügy keresztül vezetése az Áfa törvényen

A jóhiszemű számlabefogadót terhelő jogosulatlan áfa levonás miatti különleges visszatérítési rendszer bevezetése

Mentesül az adóalany az általa korábban az eladó felé megfizetett, rá tévedésből áthárított áfa kockázatától, amennyiben azt rajta kívülálló okokból nem tudja visszaszerezni, például azért, mert a számlakibocsátó időközben megszűnt

A visszatérítés feltétele, hogy a számlakibocsátó a számlában foglalt adót korábban megfizette a költségvetésbe

Figyelem: az áfa nem jár vissza a tévesen áthárított adót tartalmazó számla alapján, csak az áfa összegének megfelelő visszatérítés jár!

A közösségi ügyletek áfa megítélésének új szabályai 2020-tól (Az ún Quick fix keresztül vezetése az Áfa törvényen és a közvetlenül hatályos 282/2011 EU tanácsi Végrehajtási Rendeletnek a kiszállítási dokumentumokat szabályozó rendelkezéseinek hatályba léptetése)

A közösségi adómentes értékesítés megváltozott szabályai

A vevői adószám szerepe

Az A60-osokon múlik a Közösségen belüli értékesítések adómentessége. A Közösségen belüli adómentes értékesítések esetében a jövőben nem lesz alkalmazható az adómentesség, amennyiben az adóalany az értékesítést nem megfelelően tünteti fel az összesítő nyilatkozatában

FIGYELEM: Jelentős változás, könnyítés, hogy a közvetlenül hatályos 282/2011. EU tanácsi végrehajtási rendelet 2020-tól felsorolja azokat a dokumentumokat, amelyek birtokában az adóhatóságnak el kell fogadni a közösségi kiszállítás tényét! – EZ NEM SZEREPEL AZ ÁFA TÖRVÉNYBEN, DE ATTÓL MÉG KÖTELEZŐ LESZ AZ ADÓHATÓSÁGRA IS!

Hogyan kell igazolni a kiszállítást, ha az eladó (vagy a fuvarozója) fuvaroz és hogyan, ha a vevő (vagy a fuvarozója) fuvaroz?

Mit jelent az, hogy két egymásnak nem ellentmondó bizonyíték?

Szerződések, fuvarszámlák, közjegyzői igazolások, árubiztosítások, nyilatkozatok szerepe felértékelődik

A láncértékesítés szabályainak változása

Változik a láncértékesítésre vonatkozó szabály, ha a közbenső vevő fuvaroz

A vevői készletes egyszerűsítés újraszabályozása

Teljesen újraszabályozta a jogalkotó a vevői készletes egyszerűsítést

Új szabály és szigorú adminisztráció a vevői készletekre vonatkozóan

Már nem lesz jelentősége, hogy kié a raktár

Határidőhöz kötik, hogy meddig lehet az áru vevői készleten

Az eladó és a vevő letelepedettségének illetve adószámának jelentősége

Az ún. vevői készletes nyilvántartás bevezetése és szerepe

Új összesítő nyilatkozattételi kötelezettség

Mikor nem alkalmazható az egyszerűsítés

Új vevő belépésének áfa kezelése

Határidőben nem értékesített készletre vonatkozó áfa fizetés és regisztrációs kötelezettség

Változik az export adómentességének igazolása

Nemcsak kiléptető, hanem a kiviteli vámhatóság igazolása alapján is érvényesíthető az adómentesség export esetén, amennyiben a további adómentességi feltételek is teljesülnek.

Hatályos 2019. július 24-től

Az import áfa levonhatósága  

Azokban az esetekben, amikor a vámhatóság nem hoz határozatot a termék szabadforgalomba bocsátásáról, az adólevonási jog a vámhatóság értesítése alapján is gyakorolható.

Hatályos 2019. július 23-tól

Exporthoz, importhoz kapcsolódó szolgáltatások, a fuvarozás adómentességének további szűkülése

2020-tól tovább szűkül az adómentes fuvarozás alkalmazási köre, most az import fuvar területén

Ugyanakkor a teljesítési hely szabályok nem változnak

Hogyan kell 2020-tól kezelni az importfuvart, az exportfuvart, a vámáru fuvarozását, ha speditőr felé állítják ki a számlát és hogyan akkor, ha a végső megrendelő felé?

Hogyan kell/lehet igazolni a végső megrendelői minőséget?

Befolyásolja-e a megítélést, ha nem belföldön letelepedett a speditőr?

Mi legyen a számlán belföldön és külföldön letelepedett számlabefogadó esetén?

Adómentesség vs. területi hatályon kívüliség?

Az idegenforgalmi árrés adózás változása

Az önálló poziciószámos idegenforgalmi árrés adózás megszűnése 2020-tól, 

Az utas fogalmának kivezetése az áfa törvényből, az idegenforgalmi árrés adózás kiterjesztése 2021-től

EGYÉB VÁLTOZÁSOK

Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás adómérték csökkenése 5%-ra

Kiket érint ez a szabály?

Mi a kereskedelmi szálláshelyszolgáltatás fogalma? Melyik fogalmat kell alkalmazni az adómérték csökkenésnél?

A fogalom a közösségi jog szerint

A TESZOR és az SZJ szerinti fogalomnak van szerepe?

Az ingatlan bérbeadás és a kereskedelmi szálláshelyszolgáltatás megkülönböztetése

Az ingatlan bérbeadás áfa-beli megítélése nem változik: adómentesség illetve 27%-os adókötelezettség

Az elektronikus platformokon (airbnb, booking.com, szallas.hu stb.) bérbeadók áfa megítélése változott-e?

Továbbra is bele kell számítani az áfa szempontjából a KATA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó adóalanyok áfa alanyi mentes értékhatárába a magánszemélykénti ingatlan bérbeadás bevételét.

A turizmus fejlesztési hozzájárulás kiterjesztése a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásra.

Az 5 %-os lakás áfa kivezetése

2020-tól kivezetik az 5 %-os lakás áfát, helyette 27 %-os lesz az új és a félkész lakás értékesítése valamint a generálkivitelezése

Az átmeneti rendelkezés (Áfa tv. 327.§) hatálya alá tartozó esetekben alkalmazható az 5 %-os adókulcs 2024. Előtti teljesítési időpontú számlákra

Az előleg, a részteljesítések szerepe és időzítése

Az átmeneti rendelkezés tartalma

A nettó vagy bruttó ellenérték számítás

A többcélú utalványra vonatkozóan 2019-tól bevezetett szabály pontosítása, kiegészítése

Az Áfa kötelezettség nélküli megszűnés, átalakulás eseteinek bővítése 2020-tól

 

Gottgeisl Rita:

SZJA

A juttatásokkal kapcsolatos előírások 2019-ben:

A béren kívüli és az egyéb juttatások új szabálya, ezek adózása és a kapcsolódó járulékok

A SZÉP kártya juttatás, a kapott támogatások felhasználási lehetősége, a kártya számla új rendszere

18 % az adóalap korrekció megszűnése az adóalapnál

A bölcsődei és az óvodai szolgáltatás megtérítése,

A megszűnő juttatások kezelése 2019-ben

A lakástámogatásokkal kapcsolatos átmeneti előírások

Sport és kultúra támogatások

Önkéntes pénztári befizetések

Egyszerre több embernek adott juttatások kezelése

Az ingatlan bérbeadások adózása

A rövidtávú használatba adás és a hosszabb időszakú bérbeadás adózása közötti hasonlóságok és különbségek,

A költségek elszámolásnak új előírásai,

Továbbszámlázott rezsi költségek kezelése

Mentesülés az adóelőleg levonása alól

A fizető vendéglátás adózása

Az ingatlan értékesítés adózása

Az illetékmentes megszerzés esetén – ajándékozás, hagyatéki eljárás keretében

A megszerzést követő értéknövekedés adózása

Az új adómentes juttatások és a kapcsolódó szabályok

KRESZ tanfolyam, felajánlott jövedelem helyzete

Megszűnő adómentes juttatások és azok kezelése 2019-ben

Ápolási díj

Mobilitási célú lakhatási támogatás

Kockázati biztosítás

Diákhitel törlesztéséhez adott támogatás

Családi kedvezmény

Kétgyermekesek kedvezménye teljes lett

Adókedvezmény megosztása év közben és év végén, és a kapcsolód nyilatkozatok

Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos változások

Azonnali értékcsökkenés

Bevétel eszköz értékesítés

2019 évközben elfogadott változások

Négy gyermekesek adóalap-kedvezménye, ezek feltételei és kapcsolata az SZJA családi kedvezménnyel

Magánalapítványokból származó jövedelmek SZJA kötelezettsége

Egyéni vállalkozóból egyszemélyes Kft  – adókötelezettség

 

Gottgeisl Rita:

KATA, KIVA, EVA

Problémák az KATA alkalmazása során

Foglalkoztatottak a KATA adózónál

A be nem jelentett kisadózó helyzete

Elkülönítés a munkaviszonytól

Kapcsolt vállalkozások kezelése

Nyilvántartások

Az adóalanyiság megszűnése és az adóalanyiság ismételt választásának időpontja

Főállású kisadózók körének változása:

a kisadózó vállalkozók társadalombiztosítási ellátásának alapjára

végelszámolás és a KATA választás kapcsolata

a kapott támogatások beszámítása az adóalapba

üzemi, illetve nem kizárólag üzemi célú tárgyi eszközök értékesítése

TAO-ból áttérést követően befolyó bevétel kezelése a KATA-ban

kiegészítő tevékenységű KATA adóalany keresőképtelensége és a KATA fizetés alóli mentesülés

a 12 milliós értékhatár kezelése az ÁFA-nál és a KATA-nál

Egyszerűsített vállalkozói adó megszűnése

EVA utáni lehetőségek

Az egyszerűsített vállalkozói adó megszüntetése miatti feladatok

Az előadás ezen részében a kisadók gyakorlati problémáival foglalkozunk.

Az adónem a választás feltételeinek változása

Az év közbeni áttérés és az év végi áttérés közötti azonosságok és különbözetek

TAO-ról áttérés, a jogutód nélküli megszűnéssel azonos adóbevallás, az önálló üzleti év miatti teendők, illetve milyen adóalap csökkentő tételek nem vehetők figyelembe az áttérés előtti utolsó adóbevallás összeállítása során

Adóalap meghatározása:

A személyi jellegű ráfordítások, a járulék alapot képező jövedelem, a béren kívüli és az egyes meghatározott kezelése az adóalapnál

A szociális hozzájárulási adó változásainak hatása KIVÁ-ra, a kedvezményezett foglalkoztatottak, és az foglalkoztatásuk után járó kedvezmények,

Mely foglalkoztatottak után nem jár a szociális hozzájárulási adóban egyébként meglévő kedvezmény

A járulékalapba nem tartozó jövedelmek

Osztalék kezelése,

Tőkeműveletek, a jegyzett tőke emelése, illetve lecsökkentése esetén milyen adókötelezettségek, illetve kedvezmények vannak

Pénztár mentesített értéke

Adóalap növelő tételek

Transzferár kezelése

Beruházások és értékcsökkenés KIVA időszaka alatt, mit tekinthetünk új beruházásnak

Az adóelőleg meghatározása, fizetési kötelezettsége

Az év végi adószámítás és az adóelőlegek kapcsolata

Adóelőleg és az éves adóbevallása, befizetése

Kilépés az adónemből visszatérés a TAO alá

Tao előleg mértéke és bevallása

Tárgyi eszközök értékcsökkenése

KIVA alatt keletkezett eredménytartalék kezelése, az elszámolása

KIVA mértékének változása 2020-tól

Technikai és hálózati követelmények

Minimális követelmények a Vezinfó e-learning felvételek lejátszásához

Hardver-követelmények
A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek és élő adások lejátszásához.

Szoftver-követelmények
A szolgáltatás használatához, a felvételek és élő adások lejátszásához a következőkre van szükség:

MEGJEGYZÉS: Adobe Flash Player nem támogatott és nem szükséges a videó tartalmak lejátszásához.

Hálózati sávszélesség
A felvételek és élő közvetítések megtekintéséhez minimálisan 0,6-1MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel.

Kompatibilitási lista
A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

Támogatott asztali (desktop) böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelem szerűen a fent felsorol operációs rendszerek viszonylatában):

FIGYELEM! Az Internet Explorer 11 böngésző Windows 7 operációs rendszerrel NEM TÁMOGATOTT! (a HTML5 alapú videó lejátszáshoz szükséges Media Source Extensions (MSE) kiterjesztést a Microsoft nem valósította meg Windows 7 operációs rendszerekre)
Amennyiben a felhasználó által használt böngésző nem támogatott, a videó lejátszóban hibaüzenet látható.

További technikai információ
A videólejátszó minden desktop/mobil böngészőn támogatott, amely megvalósítja a MediaSource Extensions (MSE) API-t a ‘video/MP4’ mime típusú bemenetekre.

Részletek bezárása

JELENTKEZÉS / JELSZÓ KÉRÉSE
>