ADÓZÁS 2020 E-learning
Adóeljárás, ÁFA, SZJA, TAO
Videók hossza: 400 perc
Kedvezmények 2020. október 31-ig!
VIDEÓKONFERENCIA, E-LEARNING
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
VIDEÓ MEGTEKINTÉSE
Könyvelők: 8 kreditpont  (vállalkozási szak/adózási témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 9 kreditpont
Könyvvizsgálók: 2 kreditpont

Előadó(k):

(áfa szakértő, jogász)
(könyvvizsgáló, adószakértő)
(adószakértő)
(okleveles adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, MOKLASZ titkára)
Kedvezmények 2020. október 31-ig!

Videókonferencia megtekintésének díja:

Megtekintési díj (kedvezmények nélkül): 21.900 Ft/fő
Kedvezményes megtekintési díj (nem ügyfeleknek): 21.900 Ft/fő helyett 19.900 Ft/fő
Ügyfeles megtekintési díj: 21.900 Ft/fő helyett 17.900 Ft/fő
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Az áfa mértéke: 27%. A videókonferencia díja költségként elszámolható. A kedvezmény átruházható a cégen/intézményen belül.

Fontos infók:

Videók hossza: 400 perc (Adóeljárás: 92 perc + ÁFA: 123 perc + SZJA: 90 perc + TAO: 95 perc)
Megtekintési időszak: 2020.05.09. – 2020.12.31.
Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes.
Az ADÓZÁS 2020 című videókonferencia 4 részből (modulból) áll. Fontos! Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes. Mivel kreditpontos videóról (e-learning anyagról) van szó, a Videó megtekintése gomb megnyomása után választania kell,  hogy kreditpontosan (Kreditpontos megtekintés) vagy nem kreditpontosan (Nem kreditpontos megtekintés) kívánja a videót megtekinteni. A megtekintési mód azért is fontos, mert a kreditpontos megtekintésnél nem lehet előre-hátra tekerni a videót, mivel a kreditpontok megszerzése szigorú szabályokhoz kötött. Ezzel szemben a nem kreditpontos megtekintésnél nincsenek ilyen korlátok, szabadon lehet előre-hátra tekerni a videót.  A belépés után az adott videórészek megtekintési képernyőjének (ablakának) jobb alsó sarkában található gombokkal tudja a kényelmi szempontokat (pl. felbontás, megtekintési ablak nagyobbítása stb.) beállítani. Amennyiben megszakad az internetes kapcsolat, NE lépjen ki a videó oldaláról, hanem nyomja meg a böngészőben a FRISSÍTÉS gombot!

Kreditek:

Mivel kreditpontos videóról (e-learning anyagról) van szó, a Videó megtekintése gomb megnyomása után választania kell,  hogy kreditpontosan (Kreditpontos megtekintés) vagy nem kreditpontosan (Nem kreditpontos megtekintés) kívánja a videót megtekinteni. Kreditpontok megszerzésére csak a Kreditpontos megtekintés alapján van lehetőség. Az egyedi felhasználói név és jelszó alapján a felvétel megtekintését a rendszer naplózza. A Pénzügyminisztérium hivatalos állásfoglalásához igazodva kreditpont-igazolást azon felhasználók részére áll módunkban kiállítani, aki a teljes felvételsorozatot megtekintette és egy-egy részt (modult) lehetőleg megszakítás nélkül (maximum kisebb megszakítás lehet kilépés nélkül, tehát pl. egy 90 perces részt maximum 120 perc alatt végig kell nézni), egymást követően, sorrendben, eltérő időpontban (tehát a videó részeit, moduljait külön-külön több nap alatt is megtekintheti, maximum 60 napon belül, de legkésőbb 2020. december 31.-ig) nézett végig! A videó megtekintése, lejátszása tehát az Ön személyes jelenlétét igényli. A rendszer meghatározott időnként jelenlét ellenőrző ablakot dob fel, amelyet az ügyfélnek szintén előre meghatározott időn belül nyugtáznia kell. Amennyiben a nyugtázás nem történik meg, akkor a lejátszás megszakad. Azt, hogy Ön eleget tett-e a Pénzügyminisztérium által előírt videó megtekintési feltételeknek, a rendszer mögötti naplózással ellenőrizzük. Az adott e-learning képzés elvégzéséről – amennyiben a fentiek alapján megtekintette az összes részt – e-mailen küldünk hivatalos igazolást.

Tematika:

ADÓELJÁRÁS 2020 (Dr. Kovács Ferenc)

2019. évi XXVI. törvény

2019. évi LXVI. törvény

2019. évi LXXII. törvény

2019. évi LXXIII. törvény

1. Adózás rendjéről szóló törvény módosításai

 • Adófizetési biztosíték pontosítása
 • Automataberendezések bejelentése
 • Változások a SZOCHÓ, EVA szabályai miatt
 • Bizonylat megőrzés meghosszabbodása
 • NAV Adatszolgáltatások
 • EKAER bejelentések módosulása
 • Csoportos társasági adóalanyisággal kapcsolatos módosítások
 • Hatósági bizonyítvány szabályai
 • Elévülés változásai
 • Szankciók (bírságok – pl. EKAER, intézkedések)
 • Elektronikus keresetkimutatás 2020-tól

2. Adóigazgatási rendtartásról szóló törvény módosításai

 • Hirdetményi közlés
 • Egyéni vállalkozó által alapított Kft. jogutódlási kérdései

3. Adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény módosításai

 • Fogalmak változása
 • Törvényszéki végrehajtók
 • Megkeresésre történő végrehajtás
 • Adók módjára behajtandó köztartozások változásai

2019. évi LXXXI. törvény

2019. évi C. törvény

1. Adózás rendjéről szóló törvény módosításai

 • Hatósági átvezetés bevezetése
 • Eljárások egyszerűsítése (adóazonosító jel megállapítása hivatalból, adóigazolvány kiállítása hivatalból)

2. Adóigazgatási rendtartásról szóló törvény módosításai

 • Fellebbezési jogosultság tárgyi körének bővítése (hatósági átvezetésről rendelkező végzés)

3. Adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény módosításai

 • Bűnügyi követelések végrehajtásának elsődlegessége
 • Végrehajtás felfüggesztés körének bővítése
 • Végrehajtási eljárás megszüntetése, megszűnése
 • Ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás
 • Jogorvoslat
 • Végrehajtható okiratok körének pontosítása
 • Átvezetés, mint végrehajtási cselekmény megszüntetése
 • Ingóság értékesítése (közfoglalkoztatási program keretében beszerzett ingóság)
 • Ingatlan értékesítése (büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétel joghatása)
 • Ingatlanárverés (folyamatos árverezés iránti hirdetmény közzététele)
 • Biztosítási intézkedés keretében foganatosított végrehajtási cselekmények
 • Megkeresés alapján folytatott végrehajtás
 • Törvényszéki végrehajtási feladatok átvételét megkönnyítő átmeneti rendelkezések

ÁFA 2020 (Dr. Csátaljay Zsuzsanna)

 • A határon átnyúló ügyeletek áfa megítélésének új szabályai
 • A közösségi ügyletek áfa megítélésének új szabályai – az ún. gyors intézkedések
 • A közösségi adómentes értékesítés megváltozott szabályai
 • Új bizonylatok a kiszállítás igazolására
 • A láncértékesítés szabályainak változása
 • A vevői készletes egyszerűsítés újraszabályozása
 • Változott az export adómentességnél a harmadik országba történő kiléptetés igazolása
 • Az import áfa levonhatóságával összefüggő új szabály
 • A nemzetközi fuvarozás adómentességének további szűkülése
 • A behajthatatlan követelés áfa tartalmának visszaigénylése
 • Speciális áfa visszatérítési szabály bevezetése a közösségi joggyakorlat alapján
 • Az idegenforgalmi árrés adózás változása
 • Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás adómértékének csökkenése 5%-ra
 • Változások a kibocsátott és a befogadott számlákra vonatkozó elektronikus adatszolgáltatást érintően
 • – A kibocsátott számlákra vonatkozó elektronikus adatszolgáltatási adóértékhatár 0-ra csökkentése 2020. július 1-jétől
 • – Magánszemély részére kiállított számlára vonatkozó adatszolgáltatás 2021-től
 • – Az adatszolgáltatás módja
 • – A befogadói belföldi áfa összesítő (M lap) adóértékhatárának 0-ra csökkenése 2020. július 1-jétől
 • – Az előleg kezelése az új rendszerben
 • – Átmeneti rendelkezések
 • A számlakibocsátási határidő rövidülése 2020. július 1-jétől
 • Egyes adómentes ügyletek kötelező számlázása 2020. július 1-jétől

SZJA 2020 (Horváthné Szabó Beáta)

1. Négy vagy több gyermekes anyák holtig tartó adómentessége, gyakorlati példák alapján

 • Kedvezményre jogosultak köre
 • Jövedelmek és a kedvezmény érvényesítésének összefüggései
  • Tevékenységek jövedelme
  • Egyéb jövedelem
  • Tőkejövedelmek
  • Más külön adózó jövedelmek
 • Vonatkozó időszak és a jövedelemszerzés időszaka
 • Jogosultsági időszak
 • A kedvezmény érvényesítésének feltételei
 • A kedvezmény más kedvezményekre gyakorolt hatása
  • Családi kedvezmény (adó és járulék)
  • Első házasok kedvezménye
  • Adóról való rendelkezés lehetősége

2. Céges juttatások

 • Munkáltatói juttatások típusai
 • Cafeteria juttatások adózása, bruttó vagy nettó keret meghatározása
 • „Természetbeni” azaz nem pénzben adott juttatások számfejtése (bruttó, nettó juttatás alkalmazása példákon keresztül számszerűsítve a fizetendő adók kiszámítását)
  • Biztosítások: mikor adózik a munkavállaló és milyen esetben kell a munkáltatónak adót fizetni?
  • Önkéntes pénztári juttatások
  • Oktatás finanszírozásának adózása (iskola és nem iskola rendszerű képzések, tanulmányi szerződések alapján járó juttatások, tanulmányi szerződés megszegésének következményei)
  • Mobilitást elősegítő juttatások (csoportos munkásszállítás, napi és hétvégi hazautazás, lakhatás támogatása)
  • Home office, távmunka, együtt az otthoni munkavégzés költségeinek megtérítése

3. Ajándékozás legnépszerűbb formái

 • Csekély értékű ajándék kezelése
 • Rendezvényen, eseményen adott ajándék
  • Üzleti kapcsolatok keretében
  • Munkavállalók részére
 • Élmény ajándékba
  • Csapatépítés, mint a motiváció egyik eszköze
  • Jutalomként adott juttatások (színháztól, vacsorától az extrém sportokig)
  • Átminősítés kockázata és következményei
 • Diákok részére járó juttatások utáni adókötelezettség

4. Rendezvényeken felmerült kiadások adókezelése

TAO 2020 (Egri-Retezi Katalin)

I. Nyári adócsomag (2019. évi LXXII. és LXXIII. törvény) társasági adó törvény érintő főbb változásai

 • Új adóalany: vagyonkezelői alapítvány
 • Fogalma
 • Adókötelezettségének megállapítása
 • Kapcsolt vállalkozás fogalmának pontosítása
 • Csoportos társasági adóalany
 • Csoporttagság feltételinek változása
 • Nyilatkozattétellel kapcsolatos változások
 • Nyereség minimum szabályainak alkalmazása (törvényi pontosítás, továbbá nyilatkozat a csoportképviselő felé)
 • Fejlesztési tartalék feloldásához kapcsolódó késedelmi pótlék megfizetésére vonatkozó új szabály
 • Adókedvezmények érvényesítése csoporttagság megszűnését követően
 • Adóelőleg felajánlási lehetősége kedvezményezett célra
 • Egyéni vállalkozó által alapított egyszemélyes kft.-nél a fel nem használt elhatárolt veszteség elszámolhatósága
 • Tőkekivonásra vonatkozó különös rendelkezések az uniós elvárásokhoz igazodóan
 • Ugyanazon tényállás eltérő jogi minősítésével kapcsolatos különös rendelkezések adókikerülési gyakorlatokkal kapcsolatban
 • Transzferár szabályok változása
 • Bizalmi vagyonkezelés és a vagyonkezelő alapítványok adómentessége
 • Fejlesztési adókedvezményre vonatkozó előírások változása
 • Energiahatékonysági beruházások adókedvezményére vonatkozó változások
 • Adóelőleg feltöltési kötelezettség megszűnése
 • Látvány csapatsportok támogatására vonatkozó szabályok változása
 • Nem a vállalkozással összefüggő ráfordítások körének változása a reklámadóval összefüggően

II. Őszi adócsomag

 • Adófelajánlásnál előterjeszthető kimentési kérelem késedelmes fizetés esetén
 • Sportági létesítmény-fejlesztések támogatási intenzitásának növekedése
 • Sportági létesítmény-fejlesztések üzembe-helyezésére vonatkozó időbeli korlát módosítása
 • Szakképzési rendszer változásából eredő pontosítások
 • A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által végzett szakértői tevékenység igénybevételének lehetősége a kutatás-fejlesztési minősítési eljárások során

III. Egyéb aktuális kérdések

Technikai és hálózati követelmények

Minimális követelmények a Vezinfó e-learning felvételek lejátszásához

Hardver-követelmények
A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek és élő adások lejátszásához.

Szoftver-követelmények
A szolgáltatás használatához, a felvételek és élő adások lejátszásához a következőkre van szükség:

 • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
 • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben)

MEGJEGYZÉS: Adobe Flash Player nem támogatott és nem szükséges a videó tartalmak lejátszásához.

Hálózati sávszélesség
A felvételek és élő közvetítések megtekintéséhez minimálisan 0,6-1MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel.

Kompatibilitási lista
A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

 • Windows XP, Vista, Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
 • Linux és egyéb Unix variánsok
 • MacOS (Apple)

Támogatott asztali (desktop) böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelem szerűen a fent felsorol operációs rendszerek viszonylatában):

 • Firefox 42+
 • Google Chrome 34+
 • Microsoft Edge 20
 • Opera 35
 • Safari for Mac 8+
 • Internet Explorer 11+ (Windows 8.1 és Windows 10)

FIGYELEM! Az Internet Explorer 11 böngésző Windows 7 operációs rendszerrel NEM TÁMOGATOTT! (a HTML5 alapú videó lejátszáshoz szükséges Media Source Extensions (MSE) kiterjesztést a Microsoft nem valósította meg Windows 7 operációs rendszerekre)
Amennyiben a felhasználó által használt böngésző nem támogatott, a videó lejátszóban hibaüzenet látható.

További technikai információ
A videólejátszó minden desktop/mobil böngészőn támogatott, amely megvalósítja a MediaSource Extensions (MSE) API-t a ‘video/MP4’ mime típusú bemenetekre.

Jelentkezési feltételek

A videókonferenciára való jelentkezési díj tartalmazza a kiválasztott videót és az oktatási háttéranyagot (diákat) elektronikus, PowerPoint formátumban. Miután Ön kitöltötte és elküldte a jelentkezési és jelszó igénylő űrlapot a videókonferenciához, e-mailen értesítést kap a sikeres jelentkezésről, majd rövid időn belül szintén az e-mail címére díjbekérő levelet küldünk Önnek, amely alapján kiegyenlítésre kerül a videó megtekintési díja. A díj kiegyenlítése után küldjük e-mailen a felhasználónevet és jelszót a videó megtekintéséhez, valamint postázzuk a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát. A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.

JELENTKEZÉS / JELSZÓ KÉRÉSE
>