SZÁMVITEL 2020 E-learning
Számviteli törvény változásai; Beszámolóhoz kapcsolódó változások; Kihívások az elektronikus adatrögzítés előretörésével kapcsolatos számviteli feladatok terén; Saját tőke műveletek számviteli elszámolása
Videók hossza: 428 perc
Kedvezmények 2020. szeptember 21-ig!
VIDEÓKONFERENCIA, E-LEARNING
RÉSZLETES TEMATIKA
INTERNETES JELENTKEZÉS
VIDEÓ MEGTEKINTÉSE
Könyvelők: 8 kreditpont  (vállalkozási szak/számviteli témakör)
Adótanácsadók, (okl.) adószakértők: 8 kreditpont
Könyvvizsgálók: 2 kreditpont

Előadó(k):

Dr. Sallai Csilla
(könyvvizsgáló, adószakértő, MKVK Könyvelői Tagozat elnöke)
Kedvezmények 2020. szeptember 21-ig!

Videókonferencia megtekintésének díja:

Megtekintési díj (kedvezmények nélkül): 20.900 Ft + áfa
Kedvezményes megtekintési díj (nem ügyfeleknek): 20.900 Ft + áfa helyett 18.900 Ft + áfa
Ügyfeles megtekintési díj: 20.900 Ft + áfa helyett 16.900 Ft + áfa
Ki számít ügyfélnek?

A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra vagy megrendelt egy kiadványt, valamint a jelentkezésnél elfogadja az ÁSZFet és az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot.

Az áfa mértéke: 27%. A videókonferencia díja költségként elszámolható. A kedvezmény átruházható a cégen/intézményen belül.

Fontos infók:

Videók hossza: 428 perc (1. rész: 101 perc + 2. rész: 100 perc + 3. rész: 115 perc + 4. rész: 112 perc)
Megtekintési időszak: 2020.05.09. – 2020.12.31.
Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes.
A SZÁMVITEL 2020 című videókonferencia 4 részből (modulból) áll. Fontos! Az ehhez a videóhoz kapott felhasználónév és jelszó az első belépés időpontjától számított 60 napig érvényes. Mivel kreditpontos videóról (e-learning anyagról) van szó, a Videó megtekintése gomb megnyomása után választania kell,  hogy kreditpontosan (Kreditpontos megtekintés) vagy nem kreditpontosan (Nem kreditpontos megtekintés) kívánja a videót megtekinteni. A megtekintési mód azért is fontos, mert a kreditpontos megtekintésnél nem lehet előre-hátra tekerni a videót, mivel a kreditpontok megszerzése szigorú szabályokhoz kötött. Ezzel szemben a nem kreditpontos megtekintésnél nincsenek ilyen korlátok, szabadon lehet előre-hátra tekerni a videót.  A belépés után az adott videórészek megtekintési képernyőjének (ablakának) jobb alsó sarkában található gombokkal tudja a kényelmi szempontokat (pl. felbontás, megtekintési ablak nagyobbítása stb.) beállítani. Amennyiben megszakad az internetes kapcsolat, NE lépjen ki a videó oldaláról, hanem nyomja meg a böngészőben a FRISSÍTÉS gombot!

Kreditek:

Mivel kreditpontos videóról (e-learning anyagról) van szó, a Videó megtekintése gomb megnyomása után választania kell,  hogy kreditpontosan (Kreditpontos megtekintés) vagy nem kreditpontosan (Nem kreditpontos megtekintés) kívánja a videót megtekinteni. Kreditpontok megszerzésére csak a Kreditpontos megtekintés alapján van lehetőség. Az egyedi felhasználói név és jelszó alapján a felvétel megtekintését a rendszer naplózza. A Pénzügyminisztérium hivatalos állásfoglalásához igazodva kreditpont-igazolást azon felhasználók részére áll módunkban kiállítani, aki a teljes felvételsorozatot megtekintette és egy-egy részt (modult) lehetőleg megszakítás nélkül (maximum kisebb megszakítás lehet kilépés nélkül, tehát pl. egy 90 perces részt maximum 120 perc alatt végig kell nézni), egymást követően, sorrendben, eltérő időpontban (tehát a videó részeit, moduljait külön-külön több nap alatt is megtekintheti, maximum 60 napon belül, de legkésőbb 2020. december 31.-ig) nézett végig! A videó megtekintése, lejátszása tehát az Ön személyes jelenlétét igényli. A rendszer meghatározott időnként jelenlét ellenőrző ablakot dob fel, amelyet az ügyfélnek szintén előre meghatározott időn belül nyugtáznia kell. Amennyiben a nyugtázás nem történik meg, akkor a lejátszás megszakad. Azt, hogy Ön eleget tett-e a Pénzügyminisztérium által előírt videó megtekintési feltételeknek, a rendszer mögötti naplózással ellenőrizzük. Az adott e-learning képzés elvégzéséről – amennyiben a fentiek alapján megtekintette az összes részt – e-mailen küldünk hivatalos igazolást.

Tematika:

2019 évi beszámolóhoz kapcsolódó egyes számviteli jellegű jogszabályváltozások, illetve azok számviteli kapcsolódásai (Dr. Sallai Csilla)

Számviteli törvényben lévő változások

 • Támogatások elszámolásában bekövetkezett változások
 • Támogatások elszámolásához kapcsolódó kérdések áttekintés:
  • Támogatások csoportosítása számviteli kezelés szerint
  • Fejlesztési célt szolgáló támogatások elszámolási sajátosságai, illetve az elszámolás buktatói:
   • számvitel szerinti bekerülési érték és a támogatások kapcsolata
   • összemérés számviteli elvének érvényesülés
   • támogatási előleg elszámolása
   • speciális esetek: telekhányadra jutó támogatás, maradványértékre jutó támogatás
  • Költségek finanszírozására vonatkozó támogatások
   • felmerülő költségek és a támogatás időbeliségének problémája
   • támogatás elszámolásához kapcsolódó dokumentáció
  • Egyéb jellegű támogatások elszámolása
   • tőketartalék terhére kapott támogatások
   • végleges eszköz, pénzeszköz átadás, kötelezettség elengedés
  • Jelentős hiba fogalmában bekövetkezett változások
  • Jelenős hiba kezeléséhez kapcsolódó kérdések áttekintése:
   • A jelentős hiba elkülönített kezelésének szerepe (beszámolót olvasók tájékoztatása)
   • Hiba és hibahatás
   • Hibajavítás és nyilvántartás a folyamatos könyvelésben
   • Példa a jelentős hiba nyilvántartására, könyvviteli kezelésére és bemutatására
   • Hibahatás mikrogazdálkodói egyszerűsített beszámoló esetén
  • Szerződéses elszámolási egység fogalma, alkalmazási területei
   • Teljesítmény mérésének lehetőségei
    • Teljesítési fok
    • Készültségi fok
   • Számviteli politikában rögzítendő elszámolási módok
   • Elszámolási szabályok, az elszámolás hatása
    • Értékesítés nettó árbevételének oldaláról
    • Időbeli elhatárolások oldaláról
   • Céltartalék-képzés lehetősége veszteséges projektekre
   • Jogszabályváltozás hatálybalépésének sajátosságai

A beszámolóhoz kapcsolódó közzéteendő információk terén bekövetkezett változások 2019-ben (Dr. Sallai Csilla)

 • Lényegesség fogalmának változása
 • Lényegesség kezeléséhez kapcsolódó kérdések áttekintése:
  • A piac szereplőinek a megfelelő tájékoztatása
  • Számviteli politikában történő rögzítés módja, területei
  • Jelentős és lényeges területek bemutatása a kiegészítő mellékletben
  • Adózás rendjének számvitellel kapcsolatos mulasztási bírsága
 • Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet tartalmának bővülése
  • A különböző beszámolási rendszerek szabályozási mechanizmusa, illetve a bennük lévő tájékoztató adatok, információk
  • Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet tartalma – „maximum-harmonizáció”
  • 2019-es évi módosítások
 • Éves beszámolóval kapcsolatos információs kérdések
  • Kiegészítő melléklet tartalma
  • Üzleti jelentés -vállalatirányítási nyilatkozat hozzáférhetővé tétele
  • Cash flow kimutatás tartalmi változása

Kihívások az elektronikus adatrögzítés előretörésével kapcsolatos számviteli feladatok terén (Dr. Sallai Csilla)

 • Bizonylatolás – mint számvitel alapkövetelménye
  • Bizonylat fogalma
  • Bizonylatok adattartalma
  • Számviteli bizonylatok fajtái,
  • Számviteli bizonylatokkal szembeni elvárások
 • Bizonylat szerepe a könyvvezetési folyamatokban
  • Könyvviteli szolgáltatás tartalma, könyvelő megbízása e feladatokkal
 • Elektronikus formában kiállított, továbbított bizonylatok
  • Jogi háttérszabályozás
  • Kontírozás
 • Bizonylatok megőrzése
  • Bizonylatok megőrzésére vonatkozó általános szabályok
  • Elektronikus iratőrzéssel kapcsolatos bizonylatok

Saját tőke műveletek számviteli elszámolása (Dr. Sallai Csilla)

 • Saját tőke fogalma, a mérlegben betöltött helye, szerepe
 • Saját tőke elemei (növekedésük, csökkenésük, könyvelés időpontja, módja)
  • Jegyzett tőke
  • Jegyzett, be nem fizetett tőke
  • Tőketartalék
  • Eredménytartalék
  • Lekötött tartalék
  • Értékelési tartalék
  • Adózott eredmény
 • Adózott eredmény felhasználásának számvitele
  • Eredménytartalék szerepe – szabad eredménytartalék
  • Eredménytartalékból való lekötés
  • Osztalék számviteli elszámolása, osztalékfizetési korlát
 • Saját tőke és Jegyzett tőke összefüggései, s az ehhez kapcsolódó felelősségi szabályok
  • lassú tőkevesztés
  • gyors tőkevesztés
 • Saját tőke pótlásának lehetőségei
  • Törzstőke felemelése pénzzel vagy apporttal
  • Tőketartalék emelése törzstőke-emeléssel párhuzamosan
  • Tagi kölcsönből lehet-e saját tőke helyzetét javítani?
  • Pótbefizetés
  • Értékhelyesbítés
 • Jegyzett tőke leszállítása
 • Saját tőke probléma megoldatlanságának következményei

Technikai és hálózati követelmények

Minimális követelmények a Vezinfó e-learning felvételek lejátszásához

Hardver-követelmények
A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő a felvételek és élő adások lejátszásához.

Szoftver-követelmények
A szolgáltatás használatához, a felvételek és élő adások lejátszásához a következőkre van szükség:

 • Böngésző (lásd kompatibilitási lista)
 • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben)

MEGJEGYZÉS: Adobe Flash Player nem támogatott és nem szükséges a videó tartalmak lejátszásához.

Hálózati sávszélesség
A felvételek és élő közvetítések megtekintéséhez minimálisan 0,6-1MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel.

Kompatibilitási lista
A szolgáltatás használható a következő operációs rendszerekkel:

 • Windows XP, Vista, Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server)
 • Linux és egyéb Unix variánsok
 • MacOS (Apple)

Támogatott asztali (desktop) böngészők és minimálisan szükséges verziójuk (értelem szerűen a fent felsorol operációs rendszerek viszonylatában):

 • Firefox 42+
 • Google Chrome 34+
 • Microsoft Edge 20
 • Opera 35
 • Safari for Mac 8+
 • Internet Explorer 11+ (Windows 8.1 és Windows 10)

FIGYELEM! Az Internet Explorer 11 böngésző Windows 7 operációs rendszerrel NEM TÁMOGATOTT! (a HTML5 alapú videó lejátszáshoz szükséges Media Source Extensions (MSE) kiterjesztést a Microsoft nem valósította meg Windows 7 operációs rendszerekre)
Amennyiben a felhasználó által használt böngésző nem támogatott, a videó lejátszóban hibaüzenet látható.

További technikai információ
A videólejátszó minden desktop/mobil böngészőn támogatott, amely megvalósítja a MediaSource Extensions (MSE) API-t a ‘video/MP4’ mime típusú bemenetekre.

Jelentkezési feltételek

A videókonferenciára való jelentkezési díj tartalmazza a kiválasztott videót és az oktatási háttéranyagot (diákat) elektronikus, PowerPoint formátumban. Miután Ön kitöltötte és elküldte a jelentkezési és jelszó igénylő űrlapot a videókonferenciához, e-mailen értesítést kap a sikeres jelentkezésről, majd rövid időn belül szintén az e-mail címére díjbekérő levelet küldünk Önnek, amely alapján kiegyenlítésre kerül a videó megtekintési díja. A díj kiegyenlítése után küldjük e-mailen a felhasználónevet és jelszót a videó megtekintéséhez, valamint postázzuk a pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát. A részletes jelentkezési feltételeket az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.

JELENTKEZÉS / JELSZÓ KÉRÉSE
>